ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська повідомляє

ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська повідомляє, що компенсація за невикористану щорічну відпустку є базою нарахування єдиного внеску. Відповідно до абзацу другого п. 1 частини першої ст. 4 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зокрема є підприємства, установи та організації, інші ЮО, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю ФО на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з ФОП, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших ЮО, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами (далі – роботодавці).

Пунктом 1 частини першої ст. 7 Закону № 2464 визначено, що базою нарахування ЄВ роботодавцями є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці».

Суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток у розмірах, передбачених законодавством, є базою для нарахування ЄВ.

Статтею 116 Кодексу законів про працю України визначено, що при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації провадиться в день звільнення.

Підприємство після звільнення працівника не несе обов’язку страхувальника, а відповідно і платника страхових внесків.

Отже, особам, яким після звільнення з роботи нараховано компенсацію за невикористану відпустку, ЄВ на зазначені суми не нараховується.

З цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомитися у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФС України (дане роз’яснення у категорії 301.03).

Як оподатковується дохід від продажу фізичною особою квартири

Не оподатковується податком на доходи фізичних осіб дохід, отриманий фізичною особою від продажу не частіше одного разу протягом звітного року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), та за умови перебування такого майна у власності понад 3 роки.

Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не розповсюджується на майно, отримане таким платником у спадщину.

Дохід, отриманий фізичною особою від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з зазначених об’єктів нерухомості, оподаткується за ставкою 5% та військовим збором за ставкою 1,5%.
Отже, дохід, отриманий фізичною особою від продажу протягом звітного податкового року об’єкта нерухомості (однієї квартири), який перебуває у власності такої особи менше трьох років, оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5% та військовим збором за ставкою 1,5%.

У разі якщо протягом того ж звітного податкового року цією особою продається другий об’єкт нерухомості (квартира), то дохід, отриманий від такого продажу, оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах, незалежно від строку перебування цього об’єкта у власності фізичної особи.

Під час проведення операцій з продажу об’єктів нерухомості між фізичними особами нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна та документа про сплату податку до бюджету стороною (сторонами) договору.

Нотаріус щокварталу подає до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про такий договір, включаючи інформацію про його вартість та суму сплаченого податку.

Сума податку визначається та самостійно сплачується через банківські установи особою, яка продає нерухомість до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Зазначена норма передбачена ст.172 Податкового кодексу України.

Дохід від продажу фізичною особою вантажного автомобіля оподатковується за ставкою 5%

Об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до складу якого включаються доходи від операцій з майном.

Дохід платника податку від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою 5% бази оподаткування.

Дохід від продажу об’єкта рухомого майна (крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів) визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче оціночної вартості цього об’єкта, визначеної згідно із законом.

У разі якщо стороною договору купівлі-продажу об’єкта рухомого майна є юридична особа, така особа вважається податковим агентом платника податку та зобов’язана виконати всі функції податкового агента.

Крім того, дохід від продажу вантажного автомобіля, є об’єктом оподаткування військовим збором за ставкою 1,5%.

Отже, у разі продажу фізичною особою вантажного автомобіля підприємству, така юридична особа зобов’язана при нарахуванні (виплаті) доходу виконати функції податкового агента, зокрема, нарахувати, утримати та сплатити (перерахувати) до бюджету податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5% та військовий збір за ставкою 1,5%.

Зовнішні сумісники відображаються в податковому розрахунку за формою № 1 ДФ в графі «Працювало за трудовими договорами»

Реквізити податкового розрахунку за формою № 1ДФ заповнюються наступним чином, зокрема,:

— навпроти напису «Працювало за трудовими договорами» проставляється кількість працівників, які працюють за трудовими договорами (контрактами);

-навпроти напису «Працювало за цивільно-правовими договорами» проставляється кількість працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами у звітному періоді.

Отже, кількість зовнішніх сумісників в податковому розрахунку за формою № 1 ДФ відображається в графі «Працювало за трудовими договорами».

Зазначена норма передбачена п. 3.1 Наказу МФУ від 13.01.15 № 4 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку».

Фахівці ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська ознайомили неприбуткові установи та організації з законодавчими нововведеннями

ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська проведено тренінг з неприбутковими установами та організаціями. Під час проведення заходу  «неприбутківцям» повідомили про затвердження нового Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств до Реєстру та виключення з Реєстру.

 Заступник начальника управління податків і зборів з юридичних осіб Катерина Козелло детально розповіла учасникам тренінгу про порядок включення  неприбуткових установ до нового Реєстру та ознайомила їх з новими вимогами до установчих документів. Також наголосила про особливості перебування у Реєстрі в перехідний період. Зокрема, вона зазначила, що податковою інспекцією упродовж двох місяців будуть надіслані запити всім суб’єктам господарювання, які перебувають в Реєстрі неприбуткових установ та організацій, щодо відповідності їх установчих документів статті 133 Податкового кодексу України. За її словами, у місячний строк з дня отримання запиту неприбуткові установи повинні пред’явити завірені копії установчих документів. У випадку відповідності цих документів вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, контролюючий орган включає таку організацію до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій. В разі невідповідності установчих документів вищезазначеним вимогам таким організаціям надсилається відповідне повідомлення про виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій з 01.01.2017р.

 З метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій, «неприбутківці» зобов’язані привести до 1 січня 2017 р. свої установчі документи у відповідність з вимогами, встановленими статтею 133 Кодексу, та у цей самий термін подати копії таких установчих документів ДПІ ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська  разом з заявою форми 1-РН нового зразка.

Власники елітних авто поповнили бюджет Кіровського району  на суму понад 500 тис. грн.

За повідомленням заступника начальника інспекції Тетяни Конашенко за січень – серпень 2016 року власники елітних легкових автомобілів Кіровського району сплатили до місцевого бюджету 549,4 тис. грн. транспортного податку. Зокрема 322,1 тис. грн.  надійшло від юридичних осіб та  227,3 тис. грн. – від фізичних осіб.

Посадовиця також нагадала, що платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринковою вартістю  понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Відтак, ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 грн. за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування (пп. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 Податкового кодексу України, а базовий податковий період дорівнює календарному року.

Транспортний податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення, яке податкова інспекція надіслала  до 1 липня п.р.

Платники податку — юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування  декларацію з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Тетяна Вікторівна також зазначила, що, у разі, якщо легковий автомобіль придбаний протягом року, декларація юридичною особою — платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Електронні сервіси ДФС України

ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська звертає увагу платників, що на офіційному сайті ДФС України діють електронні сервіси для платників податків, скориставшись якими можна отримати необхідну послугу, довідку чи інформацію не виходячи з офісу чи дому, а саме:

  «Електронний кабінет платника»  та «Електронний кабінет платника (оновлена версія)» – це персональне автоматизоване робоче місце платника, за допомогою якого можна підготувати, заповнити та подати звітність в електронному вигляді;

«Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс»  – сервіс, в якому у формі питань-відповідей представлена офіційна позиція Державної фіскальної служби України по всіх напрямах чинного податкового та митного законодавства.

«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» — надає змогу оцінити податкові ризики діяльності з вашим партнером по бізнесу, який можливо не є платником податку на додану вартість, є банкрутом чи відсутній за визначеною в установчих документах адресою.

«Інформація з реєстрів» — сервіс, на якому щоденно оприлюднюються дані з реєстру платників ПДВ; дані про взяття на облік платників; інформація про взяття на облік платника ЄСВ, його реєстраційний номер  та  клас професійного ризику; дані з реєстру платників єдиного податку; інформація про РРО та прокниги ОРО, а також дані реєстру платників акцизного податку з пальногота реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами.

«Декларування громадян» —  надає змогу заповнити декларацію про майновий стан і доходи.

«Антикорупційний сервіс Пульс» — гаряча телефонна лінія, за якою телефоном: (044)284-00-07 громадяни та суб’єкти господарювання мають можливість повідомити про неправомірні дії або бездіяльність працівників податкової та митниць, про можливі корупційні дії з їхнього боку, а також проблеми, які виникають під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

Також, на даному веб-порталі ДФС України можна скористатися такими електронними сервісами як: «Акредитований центр сертифікації ключів», «Електронна звітність», «Електронна митниця» , «Митна статистика» та «Дані Реєстрів волонтерів АТО».

Доступ до вказаних сервісів можливий як із веб-порталу ДФС України (http://sfs.gov.ua), так і із суб-сайту територіальних органів ГУ ДФС у Дніпропетровській області (http://dp.sfs.gov.ua).

За несплату податків можна порушити справу про банкрутво

ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська роз’яснили, що контролюючі органи мають право звертатися до суду із заявами щодо порушення справ про банкрутство (п.п. 20.1.39 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України).

Статтею 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» визначено:

— боржник – це суб’єкт підприємницької діяльності (юридична особа або фізична особа — підприємець), неспроможний виконати протягом трьох місяців свої грошові зобов’язання після настання встановленого строку їх виконання, які підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, та постановою про відкриття виконавчого провадження, якщо інше не передбачено Законом;

— кредитор – це юридична або фізична особа, а також органи доходів і зборів та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов’язань до боржника.

Право на звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство мають боржник, кредитор (п. 2 ст. 10 Закону).

Справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено Законом (п. 3 ст. 10 Закону).

Таким чином, контролюючі органи (кредитори) мають право на звернення до суду у разі якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку.

Податки та плата за навчання працівника

ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська нагадує. Кошти, сплачені роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за навчання фізичної особи, що не перевищує у 2016 році 1930 грн за кожний місяць навчання, за умови дотримання інших норм, визначених у п.п. 165.1.21 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), та витрат роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) працівника, не включається до складу оподатковуваного доходу такої фізичної особи (працівника). При порушенні умов та в частині перевищення суми, визначених п.п. 165.1.21 п. 165.1 ст. 165 ПКУ кошти, сплачені роботодавцем за навчання фізичної особи прирівнюється до додаткового блага та оподатковується за ставкою 18 відсотків.

Щодо участі працівника у семінарах та конференціях, то якщо запрошеною стороною семінару (конференції) та за умовами договору отримувачем інформаційно-консультаційних послуг є юридична особа (роботодавець), інтереси якої представляє працівник, то сума сплачена юридичною особою (роботодавцем) за участь у семінарі (конференції) не є доходом такого працівника та об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

Водночас, якщо за умовами договору запрошеною стороною та отримувачем інформаційно-консультаційних послуг є працівник, то сума, сплачена юридичною особою (роботодавцем) за участь у семінарі (конференції) за такого працівника, слід розглядати як дохід, отриманий таким працівником у вигляді додаткового благо, який включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу та оподатковується за ставкою 18 відсотків.

Ломбарди мають працювати з РРО

У ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська  розповіли, що згідно зі статтею 1 Закону України від 12 липня 2001 року №2664 «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» ломбарди належать до фінансових установ і здійснюють свою діяльність у сфері надання фінансових послуг, зокрема, надання коштів у позику.

Відповідно до пункту 1 статті 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок.

Отже, суб’єкт господарювання, який здійснює свою діяльність у сфері надання фінансових послуг, зокрема надання коштів у позику ломбардами, повинен проводити розрахункові операції із застосовуванням реєстраторів розрахункових операцій.

Платникам податків – юридичним особам, у випадку перейменування вулиць, потрібно змінити податкову адресу

На виконання вимог Закону України від 09.04.2015 року №317-VIII «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди та їхньої символіки»  (далі – Закон), юридичні особи зобов’язані протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом, при зміні податкової адреси або місцезнаходження, у зв’язку з перейменування вулиць, привести свої установчі документи у відповідність із вимогами Закону.

У разі виникнення змін у відомостях про юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, зокрема, щодо її місцезнаходження, платник повинен подати до державного реєстратора відповідні документи для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу.

Якщо відбулися зміни у відомостях про об’єкт оподаткування, зокрема, місцезнаходження, платник податків надає до контролюючого органу за основним місцем обліку заяву, за встановленим зразком, із оновленою інформацією про об’єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни.

Платниками єдиного податку зазначена заява подається разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни.

Антикорупційний сервіс «Пульс» — надійний захисник громадян

У ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська  нагадує про функціонування антикорупційного сервісу «Пульс», головний принцип роботи якого  полягає у негайному реагуванні та оперативному вирішенні проблемних питань платників податків а також забезпечення зворотного зв’язку. Фахівці Державної фіскальної служби України не тільки приймають скарги громадян, а й повідомляють заявникам про результати розгляду їх звернень та вжиті заходи.

Зателефонувавши за номером «Пульсу» (044) 284-00-07, можна повідомити про неправомірні дії або бездіяльність працівників органів ДФС та оперативно вирішити суперечливі питання.

При наданні інформації бажано назвати своє прізвище, ім’я, по-батькові (посаду, назву суб’єкта господарювання), місце проживання (адресу юридичної особи) та обов’язково зазначити назву органу ДФС, з яким пов’язана подія, коли відбулась подія, прізвище, ім’я, по-батькові працівника органу ДФС, в роботі якого вбачаються протиправні або корупційні дії, та суть проблеми.

Про результати розгляду інформації клієнти повідомляються в режимі Call-back (працівник сервісу повідомляє про результати розгляду) невідкладно або протягом 1-3 робочих днів. Якщо інформація потребує додаткового розгляду, то загальний термін її опрацювання не перевищує 15 днів.

Надходження до бюджету єдиного соціального внеску

За січень-серпень  поточного року від роботодавців  Кіровського району м.Дніпропетровська отримано 674,9 млн.грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Виконання індикативного показника склало 105 %. Додатково надійшло 31,9 млн.гривень.

  Завдяки своєчасній сплаті єдиного соціального внеску громадянам гарантується право на соціальний захист.  Зокрема захищені соціальні гарантії для кожного на випадок безробіття, нещасних випадків чи професійних захворювань, гідне пенсійне забезпечення та інші  виплати.

 Нагадуємо, що відповідно до Закону України від 24.12.2015 р. № 909 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» з 1 січня 2016 року відмінено класи професійного ризику, а загальну ставку нарахування єдиного соціального внеску знижено до 22% .

 Виключення складає тільки зменшена ставка ЄСВ на зарплату інвалідів для підприємств 8,41% та підприємств всеукраїнських громадських організацій інвалідів – вони не змінилися.

Увага! Нові форми документів для відшкодування ПДВ

Наказом Міністерства фінансів України  від 13.07.2016 №606 затверджені наступні форми документів, що використовуються у процесі відшкодування сум податку на додану вартість:

— Висновок про суми відшкодування податку на додану вартість;

— Журнал обліку висновків про суми відшкодування податку на додану вартість, переданих органами Державної фіскальної служби України до органів Державної казначейської служби України;

— Реєстр висновків про суми відшкодування податку на додану вартість, переданих до органів Державної казначейської служби України;

— Журнал реєстрації висновків про суми відшкодування податку на додану вартість, отриманих органами Державної казначейської служби України від органів Державної фіскальної служби України;

— Звернення про підкріплення коштами для відшкодування податку на додану вартість;

— Рішення про перерахування коштів для відшкодування податку на додану вартість.

Висновки про суми відшкодування податку на додану вартість та Реєстр висновків про суми відшкодування податку на додану вартість, переданих до органів Державної казначейської служби України, подаються до органів Державної казначейської служби України органами Державної фіскальної служби України в електронній формі з урахуванням вимог Законів України «Про електронний цифровий підпис», «Про електронні документи та електронний документообіг» і не пізніше наступного операційного дня на паперовому носії.

Журнал реєстрації висновків про суми відшкодування податку на додану вартість, отриманих органами Державної казначейської служби України від органів Державної фіскальної служби України, ведеться в електронному вигляді.

Звернення про підкріплення коштами для відшкодування податку на додану вартість подаються до Державної казначейської служби України її територіальними органами.

Акцизні накладні необхідно складати на всі операції з реалізації пального

При реалізації пального платник акцизного податку зобов’язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального та зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних.

Відповідно до Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, обов’язкові реквізити акцизної накладної, що ідентифікують отримувача пального (код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб), повна чи скорочена назва юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податків), не вказуються при складанні акцизної накладної у разі:

— реалізації отримувачам, що не є платниками акцизного податку з реалізації пального (кінцевим споживачам та суб’єктам господарювання, які відсутні у Реєстрі платників акцизного податку);

— відвантаження пального на умовах, встановлених статтею 229 Податкового кодексу України;

— відвантаження пального з метою власного споживання;

— втрати пального як в межах, так і понад встановлені норми втрат, псування, знищення пального, включаючи випадки внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування в процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування такого пального.

Операції з підакцизними товарами, які не підлягають оподаткуванню та які вільняються від оподаткування визначені статтею 213 ПКУ.

Отже, платник акцизного податку – особа, яка реалізує пальне, зобов’язана складати акцизні накладні на всі операції з реалізації пального, у тому числі на такі, які не підлягають оподаткуванню або звільненні від оподаткування акцизним податком.

Добавить комментарий