Інститут зернових культур – аграрна гордість Дніпропетровщини (Фото)

Щорічно Державна установа Інститут зернових культур НААН України запрошує на традиційний Міжнародний День поля. Відбувався він на основній експериментальній базі ДП ДГ «Дніпро». Серед учасників аграрного свята – вчені, науковці Інституту зернових культур, керівники агропідприємств, фермери, представники обласних та районних управлінь агропромислового розвитку. Журналіст «Вістей» також побувала на Дні поля та ознайомилася із складною, але цікавою роботою селекціонерів Інституту зернових культур.

Досягнення установи

«Сьогодні ми зібралися, аби продемонструвати селекційні досягнення нашого Інституту. Гібриди цієї установи використовуються у різних напрямках: на зерно і силос, для переробної промисловості, харчової, тваринництва тощо. Слід зазначити, що Інститут займається не тільки селекцією кукурудзи, а й соргових і зернобобових культур, вівса і ячменю та розробкою їх технологій вирощування. Ми маємо стаціонарні польові досліди із землеробства, на які отримано атестати. У цих дослідженнях вивчаються сортозміни культур, системи обробки ґрунту, різні засоби захисту від бур’янів, хвороб і шкідників тощо. У мережі Інституту – 7 дослідних станцій, які розміщені в степовій зоні. Історично основна діяльність Інституту полягає у вивчені кукурудзи, впровадженні у виробництво її гібридів, ведення насінництва їх батьківських компонентів. Гібриди кукурудзи селекції нашої установи поширюються не тільки в Україні, а й Білорусії, Казахстані, Киргизії та Узбекистані. Сьогодні в Україні дуже конкурентне середовище, сформоване інтернаціональними корпораціями, складно з ними конкурувати, але ми гідно представлені на ринку через якісне насіння та добре адаптовану генетику до місцевих умов»,- коментує Владислав Юрійович Черчель, директор Державної установи Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України. Дійсно, активна селекційна робота, що ведеться в Інституті, дозволяє успішно конкурувати з провідними світовими науково-дослідницькими центрами та регулярно пропонувати нові високоврожайні гібриди. Зміна клімату спонукала селекційну роботу Інституту на розробку гібридів, стійких до аномально високих температур та довготривалої посухи.

У лінійці гібридів кукурудзи – понад 170 найменувань. Автором понад двісті із них є академік НААН України, професор, доктор сільськогосподарських наук Борис Дзюбецький.

Орієнтація розробок Інституту на різні ґрунтово-кліматичні умовила дозволила створити гібриди кукурудзи для аграріїв не тільки України, але й ряду інших країн. Цікавий той факт, що гібриди кукурудзи селекції Інституту експортуються в інші країни в кількості понад 450 тисяч посівних одиниць. Інститут повністю може забезпечити потребу нашої країни в насінні батьківських компонентів гібридів кукурудзи. Головне знайти надійних партнерів, які не тільки забезпечуватимуть виробництво якісного насіння F1, а й розвиватимуть селекційну програму за рахунок сплати роялті за розробки установи. «В Україні щорічно понад мільйон гектарів засівається вітчизняними гібридами. Далі все залежить від того, як наша влада буде ставитися до української селекції»,- зазначив Владислав Черчель.

Привабливі гібриди

У рамках програми Міжнародного Дня поля учасники відвідали друге відділення ДП ДГ «Дніпро», що розташоване біля села Василівка. Саме там відбулась практична частина семінару й ознайомлення з гібридами кукурудзи селекції Інституту. Унікальність наших гібридів кукурудзи полягає в їх якості, зовнішній привабливості архітектоніки рослини, качанів та широкому асортименті, що створені для різних ґрунтово-кліматичних умов. Серед аграріїв популярними є гібриди «ДН Пивиха», «Почаївський 190 МВ», «Оржиця 237 МВ», «ДН Хортиця», «ДН Галатея», «ДБ Хотин», «ДН Аджамка», «Моніка 350 МВ». Сучасний набір гібридів кукурудзи найбільш повно задовольняє пот­реби виробництва в Україні, як за агрокліматичним районуванням, агрономічними та біологічними властивостями, схемами насінниц­тва, так і напрямками використання: на зерно, силос, зелену масу, харчове, тощо. Широке впровадження у виробництво вітчизняних гібридів кукурудзи гарантує посилення суверенітету країни та розвитку власної новітньої виробничої бази в сільському господарстві.

Провідний центр

Інститут зернових культур є провідним центром із селекції кукурудзи і сорго в Україні. Матеріально-технічна база та кадровий склад інституту дозволяє проводити дослідження на сучасному методичному рівні, створювати конкурентоздатну наукову продукцію та впроваджувати її в науково-дослідні роботи і виробництво. Практично всі розробки складають інноваційний, селекційний і технологічний фонд та широко впроваджуються у виробництво. Інститут координує дослідження в Україні з наукових основ землеробства для зони Степу на базі принципів біологізації ґрунтозахисних прийомів обробітку ґрунту та використання новітніх засобів виробництва. Ведеться розробка енергозберігаючих екологічно-безпечних технологій виробництва зерна, збереження генофонду аборигенних порід великої рогатої худоби червоної степової, сірої української, української м’ясної. Спільно з міністерством аграрної політики та продовольства України інститут розробив національну програму «Зерно України», що передбачає збільшення виробництва зерна до 80 млн. т, здійснення якої дозволило в минулому році отримати понад 70 млн. т. Перспективи подальшого зростання урожайності зернових культур очікуються і в поточному році. Основні здобутки Інституту, насамперед, пов’язані із селекцією кукурудзи: вперше в Україні освоєні методи, що дозволяють у 2-3 рази прискорити процес створення нових ліній і майже вдвічі збільшити обсяги створення нових гібридів з комплексом цінних господарських ознак; розроблені різні фізіологічні й біотехнологічні методи, що дозволяють здешевити і прискорити селекцію, завдяки чому за останні 5 років в Україні зареєстровано 64 гібриди кукурудзи різних напрямків використання.

Cертифікація насіння

Усі насіння в інституті проходять обов’язкову сертифікацію. Сергій Миколайович Назарець, начальник Дніпровського осередку ТОВ «АгроСерт» з сертифікації насіння розказав: «Ми – перша приватна компанія в Україні, що займається сертифікацією насіння. З Інститутом зернових культур співпрацюємо з першого дня нашого існування і не тільки із сертифікації, а й з організації навчань, семінарів, пропаганди тощо». Для проведення сертифікації та навчання аудиторів із сертифікації насіння Інститутом підготовлено та видано у 2018 році Посібник. У ньому викладено основні правила контролювання якості насіння кукурудзи, сорго, пшениці, ячменю, жита, тритикале, вівса, проса, гречки під час вирощування, збирання, доробки та зберігання посівного матеріалу. У поточному році вченими цієї установи видано навчальний посібник «Насінництво кукурудзи».

Інститут зернових культур – аграрна гордість Дніпропетровщини. І він це щорічно доводить.

Маргарита Сопільняк,

фото автора