Сертифікація руйнує стереотипи та долає бар’єри

Сертифікація — новий формат вивчення фахових компетентностей педагогів, за яким стоїть майбутнє української освіти.

Вона допомагає виявити кращих вчителів – професіоналів та агентів змін в освіті, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню.

Цього року 1025 вчителів початкових класів з різних куточків України успішно пройшли сертифікацію педагогічних працівників відповідно до професійного стандарту. Серед них 83 педагоги з Дніпропетровської області, які піднялись на вищу сходинку до успіху через набутий досвід, упевненість у собі, самоствердження та самовдосконалення.

Узяти участь у сертифікації могли вчителі, які виявили бажання та працюють на педагогічній посаді не менше двох років. І не було обмежень ні щодо віку чи кваліфікаційної категорії учасників:

— 74% працюють у міській, 26% — у сільській місцевостях;
— 18% — віком до 30-ти, 29% — до 40-ка, 37% — до 50-ти і 16% — до 62 років;
— 12% спеціалістів, 19% мають другу, 24% — першу і 45% — вищу кваліфікаційні категорії;
— 10% мають педагогічне звання «учитель-методист», 19% — «старший вчитель», 71% не мають.

Які ж переваги мають сертифіковані вчителі?

— впроваджують і поширюють методики компетентнісного навчання та нові освітні технології (ч.6 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»);

— надають професійну підтримку та допомогу іншим педагогічним працівникам (здійснюють супервізію) (ч.6 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»);

— залучаються до процедур і заходів, пов’язаних із забезпеченням якості освіти та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти (ч. 6 ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту»);

— залучаються до проведення інституційного аудиту в інших закладах освіти, розроблення та акредитації освітніх програм, а також до інших процедур і заходів, пов’язаних із забезпеченням якості та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти (ч.5 ст. 51 Закону України «Про освіту»).

Окрім того, успішне проходження сертифікації зараховується проходженням атестації педагогічного працівника, а також є підставою для:

— присвоєння наступної кваліфікаційної категорії;
— підтвердження існуючої найвищої кваліфікаційної категорії;
— присвоєння педагогічного звання;
— щомісячної доплати у розмірі 20 % від заробітної плати!

Гуманістичний підхід до вчителя, підтримка його на всіх етапах сертифікації, надання моральної та матеріальної підтримки за пройдені випробування на відповідність професійному стандарту — ознака здорового суспільства, готового до змін!