Вперше співробітник ДНУ імені О. Гончара отримав премію Президента для молодих вчених

 

На підставі указу Президента України №705/2015 від 16.12.2015 р. за цикл наукових праць «Направлений синтез біологічно-важливих оксазагетероциклічних та відкритих гетероатомних структур на основі епоксидних сполук» кандидату хімічних наук, старшому науковому співробітнику кафедри органічної хімії, голові Ради молодих вчених ДНУ Віталію Олександровичу Пальчикову присуджено премію Президента України для молодих вчених за 2015 рік.

Слідкуйте за нами в Telegram та Viber !

1

Премійований цикл праць складається із 100 наукових робіт, опублікованих протягом останніх 10 років, у тому числі, однієї великої монографії (2012 р., 644 с.), 45 статей у фахових журналах, із них 21 опублікована у міжнародних виданнях з імпакт-фактором, що входять до наукометричної бази Scopus (на них є 85 посилань, при цьому індекс Хірша автора h = 6), 16 патентів України на винаходи та корисні моделі, 38 тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних конференціях, отримано 3 акти впровадження результатів НДР.

Цикл наукових праць містить пріоритетні результати в області органічної, медичної та фармацевтичної хімії та має значення для сільського господарства, оскільки застосування розроблених та запатентованих нових регуляторів росту в змозі повніше реалізувати потенційні можливості рослин, закладені природою та селекцією. «У роботі розроблено наукові засади та методологію направленого синтезу нових гетероциклічних похідних на базі епоксидів та первинних продуктів їх амінолізу (описано більше 370 нових сполук), встановлено закономірності процесів замикання та розкриття циклів в реакціях цих сполук з широким колом нуклеофільних та електрофільних реагентів за допомогою сучасних спектральних і квантово-хімічних методів, проведено оцінку профілю біологічної активності синтезованих сполук в серіях in vivo/in vitro досліджень, визначено та запатентовано 14 сполук-лідерів, – розповів автор робіт. – Запропоновано нові речовини, які за біологічною активністю знаходяться на рівні, а в ряді випадків перевершують дію відповідних препаратів: знеболюючого Анальгін, протизапального засобу Диклофенак, регуляторів росту рослин Івін та Етрел, анти-ВІЛ препарату Азидотимідин».

Такий великий експеримент став можливим завдяки якісним знанням, отриманим в ДНУ, та більш ніж 10-річній праці автора під умілим керівництвом видатних хіміків-органіків нашої країни ‒ проф., д.х.н. Л.І. Кас’ян (1938-2011) та проф., д.х.н. С.І. Оковитого. Частину роботи Віталій Пальчиков виконав на хімічному факультеті Оксфордського університету, Великобританія (2012-2013 рр.) ‒ одному із найпрестижніших та титулованих європейських університетів. Найголовнішим результатом цієї співпраці стала розробка препаративного методу синтезу природної речовини, яка має антитромбозну дію і виконує функцію природного регулятора згортання крові, інгібітора агрегації тромбоцитів та інгібітора вазоконстрикції (звуження судин) у хребетних. Також ця речовина є унікальним метаболітом, який захищає земляних черв’яків, які є одним з найважливіших компонентів живої біомаси нашої планети, від згубної дії токсичних рослинних поліфенолів. Нещодавно цю наукову роботу було опубліковано у відомому журналі Nature Communications (імпакт-фактор 11.470), який входять до списку 68 найцитованіших наукових видань у світі.

Для довідки: щорічну премію Президента України для молодих вчених засновано в 2001 р. для відзначення молодих науковців віком до 35 років. Премія присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють подальшому розвитку  науки,  суспільному прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі. Президент України призначає премію за поданням Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. Особам, удостоєним премії, присвоюється звання лауреата премії Президента України для молодих вчених і в урочистій обстановці вручаються свідоцтво і почесний знак установленого зразка. Премія повторно не присуджується.

Інформаційно-аналітичне агентство ДНУ ім. О.Гончара

Більше на нашому каналі в  YouTube, та на сторінках у  Facebook, Instagram!

Залишити відповідь