Запорізький державний медичний університет запрошує на навчання

Запорізький державний медичний університет здійснює прийом громадян України, які мають повну загальну середню освіту за рахунок коштів державного бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб на перший курс І, ІІ та ІІІ медичних факультетів для здобуття ступеня маґістра спеціальностей «Медицина» – термін навчання 6 років, «Стоматологія» – 5 років; «Технології медичної діагностики та лікування (освітня програма «Лабораторна діагностика») для здобуття ступеня бакалавра – термін навчання 4 роки та маґістра – 1,5 років; І та ІІ фармацевтичних факультетів (денна і заочна форми навчання) для здобуття ступеня маґістра спеціальностей «Фармація» за освітніми програмами «Фармація» і «Технології парфумерно-косметичних засобів» (далі «ТПКЗ») – термін навчання 5 років і 5,5.

Панорама_1

Слідкуйте за нами в Telegram та Viber !

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ЗДМУ на перший курс зараховуються бали сертифікатів ЗНО за 2016, 2017 рік:

1). з української мови та літератури

2). з біології

3). з хімії або історії України

Мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань з усіх трьох предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсі:

  • при вступі на спеціальності «Медицина», «Стоматологія» – 130 балів;
  • «Фармація», «ТПКЗ», «Технології медичної діагностики та лікування» (освітня програма «Лабораторна діагностика») – 100 балів.

ПРИЙОМ ОСІБ НА ОСНОВІ РАНІШЕ ЗДОБУТОЇ ОСВІТИ

(за кошти фізичних та юридичних осіб)

ЗДМУ здійснює прийом молодших спеціалістів за спеціальностями «Лікувальна справа» і «Сестринська справа» для здобуття ступеня маґістра за спеціальністю «Медицина» на 2 курс (нормативний термін навчання – 5 років) за результатами фахового тестового комплексного випробування з урахуванням середнього бала диплому.

лекц

ЗДМУ приймає на другий курс (з нормативним терміном навчання – 3 роки) осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста за спеціальністю «Лабораторна діагностика» для здобуття ступеня бакалавра за освітньою програмою «Лабораторна діагностика», за умови успішного проходження фахових вступних випробувань.

Згідно з існуючими програмами, при вступі на денну форму навчання, бакалавр спеціальності  «Фармація» отримує кваліфікацію спеціаліста за 2 роки (вступаючи на 4 курс), молодший спеціаліст  «Фармація» – за 4 роки (вступаючи на 2 курс), за умови успішного проходження фахових вступних випробувань.

_DSC9518

Для осіб, які вступають для здобуття ступеня маґістра (денна форма) за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування» (освітня програма «Лабораторна діагностика») на основі ступеня бакалавра за відповідною спеціальністю конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів фахового (тестового) випробування і балів вступного іспиту з іноземної (англійської, німецької, французької) мови та середнього бала диплому бакалавра;

ЗДМУ здійснює прийом на ІІ фармацевтичний факультет (заочна форма навчання) за освітніми програмами «Фармація» та «ТПКЗ» на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 5,5 років.

При вступі на спеціальність «Фармація» осіб, які мають диплом молодшого спеціаліста спеціальностей медичного спрямування термін навчання – 5 років; молодшого спеціаліста спеціальностей фармацевтичного спрямування – 4,5 роки, а бакалавра спеціальності «Фармація» – 2,5 роки), за умови успішного проходження фахових вступних випробувань.

До ЗДМУ приймаються особи на другий курс (нормативний термін навчання – 4,5 років) для здобуття ступеня маґістра за спеціальністю «Фармація» на основі ступеня бакалавра (хімічних і біологічних спрямувань), за умови успішного проходження фахових вступних випробувань та іспиту з іноземної мови.

Особи, які здобули ступінь маґістра (ОКР спеціаліста) за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія», «Ветеринарна лікувальна справа», «Медико-профілактична справа», «Клінічна фармація» і вступають до ЗДМУ на 4 курс для здобуття ОКР спеціаліста за спеціальностями «Фармація» і «ТПКЗ» за результатами комплексного фахового випробування з урахуванням середнього бала диплому.

Загальна вартість за весь період навчання (у 2016 році) для громадян України становить: «Медицина» – 146370 грн.; «Стоматологія» – 140020 грн.; освітня програма «Лабораторна діагностика» (бакалавр) – 45060 грн., маґістр – 21921 грн.; «Фармація» – 97910 грн., освітня програма «Технології парфумерно-косметичних засобів» – 95720 грн.; заочна форма навчання: «Фармація» і освітня програма «Технології парфумерно-косметичних засобів» – 72050 грн.

Вартість навчання у 2017 році може бути змінена.

Адреса: 69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26

Приймальна комісія: тел. (061) 233-01-49, 233-65-55

Web: http://www.zsmu.edu.ua; e-mail: zsmu@zsmu.zp.ua, pk@zsmu.zp.ua

Більше на нашому каналі в  YouTube, та на сторінках у  Facebook, Instagram!

Залишити відповідь