Зміни до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість

Про зміни щодо уточнення показника загальної суми перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником податку у поданих податкових деклараціях, перерахунку суми податку при скасуванні анулювання реєстрації ПДВ,   поповнення рахунку, внесені до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість та затверджені ПКМУ від 28.10.2020 № 1024 (далі – Порядок),  розповіла начальник Центрального управління Офісу великих платників податків ДПС Катерина Дебела.

Майже кожному платнику податку на додану вартість доводиться контролювати правомірність виконання своїх обов’язків згідно з правилами, які встановлено програмним забезпеченням системи електронного адміністрування податку на додану вартість (далі – СЕА ПДВ).

Слідкуйте за нами в Telegram та Viber !

Нагадаємо, що Порядок визначає механізм відкриття та закриття рахунків у CEA ПДВ, особливості складення податкових накладних та розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних (далі – розрахунки коригування) у такій системі, а також механізм проведення розрахунків з бюджетом з використанням зазначених рахунків.

Головною складовою СЕА ПДВ є електронний рахунок. Змінами доповнено абзац перший пункту 4:

рахунок у системі електронного адміністрування податку (далі – електронний рахунок) – рахунок, відкритий платнику податку в Казначействі, на який перераховуються кошти відповідно до пункту 200 1.4 статті 200 1 Податкового кодексу України.

Порядок доповнено пунктом 7¹, а саме:

ДПС протягом трьох робочих днів, що настають за днем внесення контролюючим органом до реєстру платників податку змін щодо скасування (відміни) анулювання реєстрації платника податку за рішенням контролюючого органу або рішенням суду, яке набрало законної сили, здійснює перерахунок. Такий перерахунок здійснюється ДПС шляхом перерахунку суми (∑Накл) окремо за кожним її показником.

При цьому перерахунок суми (∑Накл) такого платника не здійснюється контролюючим органом у разі, коли:

– на момент скасування рішення про анулювання реєстрації особа застосовує спрощену систему оподаткування, яка не передбачає сплату податку;

– або повторна реєстрація (наступна за відміненою) платником податку такої особи є анульованою з підстав, передбачених пунктом 184.1 статті 184 Кодексу.

Відповідно до внесених змін абзац 6 пункту 9  має такий зміст:

Під час розрахунку показника (∑ ПопРах) також враховується сума коштів:

– вилучених контролюючим органом відповідно до статті 95 Кодексу в рахунок погашення податкового боргу з податку за задекларованими до сплати податковими зобов’язаннями за періоди, починаючи з 1 липня 2015 р., визначеними платником податків у податковій декларації з податку або уточнюючому розрахунку;

– у разі проведення органами Казначейства розрахунків платника податку з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам із спрямуванням коштів відповідно до закону про Державний бюджет України в рахунок погашення заборгованості з податку.

При цьому для поповнення електронного рахунка враховується в межах проведених розрахунків з податку сума зменшення залишку узгоджених податкових зобов’язань такого платника податку, не сплачених до бюджету, строк сплати яких настав, що обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі за коригуючими реєстрами.

Загальна сума перевищення (∑Перевищ) визначається за кожний звітний (податковий) період наростаючим підсумком.

Змінами внесено уточнення стосовно права платника податку зареєструвати не тільки податкові накладні, але й розрахунки коригування за звітні періоди, в яких виникло перевищення податкових зобов’язань.

Основне призначення системи електронного адміністрування ПДВ – безперервний контроль формування та відшкодування ПДВ, тому даною постановою удосконалено алгоритми, закладені у СЕА ПДВ та приведено Порядок  у відповідність до норм Податкового кодексу України.

Більше на нашому каналі в  YouTube, та на сторінках у  Facebook, Instagram!