ДНЗ «МВПУПІТ»: інноваційна професійна освіта Дніпропетровщини – тренди, що визначають розвиток

Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій — єдиний на Дніпропетровщині вищий професійний заклад освіти, який готує фахівців з медійних технологій та поліграфії, сфери діловодства та інформаційної діяльності. За свою майже 100-річну історію училище підготувало десятки тисяч висококваліфікованих робітників, які сьогодні формують інформаційний простір держави, працюючи у видавництвах, друкарнях, засобах масової інформації, поліграфічних підприємствах, книгарнях, рекламних організаціях,   в органах державного управління, в архівах, проектно-конструкторських організаціях, в апаратах управління підприємств різних галузей, у тому числі й машинобудівних, науково-дослідних установах.

Соціологічні рейтинги у соціальній мережі Facebook, відгуки незалежної аудиторії (громадські організації міста), відгуки працівників поліграфічних підприємств Дніпропетровщини свідчать: Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій визнано як практико-зорієнтований, інноваційний, з високим рівнем культури заклад професійної освіти.

Пропонуємо усім мешканцям міста ознайомитися із професійним простором  закладу освіти. Отож, все за порядком:

1.Викладацький колектив — це спільнота фахівців своєї справи, об’єднаних спільними цінностями та схожим уявленням про майбутнє.

У своєму баченні освітнього процесу, педагоги спираються на цитату відомого американського філософа, одного з авторів реформаторської прогресивної педагогіки Джона Дьюі: «Ми позбавляємо дітей майбутнього, якщо продовжуємо навчати сьогодні так, як навчали їх вчора».  Відповідно, місія ДНЗ «МВПУПІТ»: «Змінюємося самі, та несемо зміни іншим»!

Саме інноваційна активність визначає унікальність закладу освіти. У своєму безперервному поступі педагогічні працівники прагнуть надихати та мотивувати молодь до здобування знань власною працею.

  1. ДНЗ «МВПУПІТ» – це багатопрофільний заклад, який готує фахівців за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями: кваліфіковані робітники та молодші спеціалісти. Для того, щоб здійснювати підготовку на найвищому професійному рівні, укладено ряд угод з вищими закладами освіти про створення навчально-наукових комплексів, а також з підприємствами, замовниками кадрів – про дуальну підготовку та стратегічне партнерство. Угоди дають можливість кращим випускникам продовжити навчання за скороченими термінами у ЗВО або працевлаштуватися до топ-рейтингових роботодавців Дніпропетровщини.
  2. Про професії:

Заклад здійснює підготовку за регіональним замовленням.

ОКР – кваліфіковані робітники:

Друкар офсетного плоского друкування, друкар флексографічного друкування;

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, секретар керівника (організації, підприємства, установи);

Адміністратор, секретар керівника (організації, підприємства, установи);

Кухар, кондитер;

Палітурник, брошурувальник.

ОКР – молодші спеціалісти:

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа;

Видавництво та поліграфія.

Саме нові технології продуктивного підходу, «перевернутого» навчання, цифрова контентна творчість під час освітнього процесу дають можливість забезпечити 100% працевлаштування випускників.

Сучасні тенденції розвитку освіти вплинули на формування трендів у ДНЗ «МВПУПІТ», і це не просто стратегія, це – реальність!

Тренд 1. Впровадження прогресивних методів навчання

До початку ХХI ст. ключовими фігурами в освітньому процесі вважалиcя викладачі, але нова епоха змінила суб’єктність, і відбулася зміна вектору на забезпечення попиту учня, студента, стимулювання його успішності. Освітнє середовище ДНЗ «МВПУПІТ» побудоване таким чином, щоб  воно сприяло обміну новими ідеями,  виявленню успішних кейсів у межах закладу та зовні, розвитку їх та використанню на практиці. Вся діяльність педагогічних працівників ДНЗ «МВПУПІТ» спрямована на становлення успішної особистості, а значить є надійним соціальним ліфтом. Для цього в закладі ефективно застосовуються цифрові технології, системно оновлюються  освітні програми.

Тренд 2. Навчання учнів реальним практичним навичкам

Сьогодні реальний ринок праці пропонує на одного випускника 3-4 робочих місця. Освітня реформа вимагає саме практико-зорієнтованого навчання, бо саме воно формує у випускника професійну компетентність, тобто формування у випускника системного набору професійних компетенцій. Головний акцент у такій освіті робиться на набутті досвіду. За час навчання в училищі за графіком проходження виробничого навчання, учні відвідують різні дільниці майже усіх поліграфічних підприємствах міста чи інших установ.

Тренд 3. Співробітництво – ключовий чинник поширення ефективних рішень

Підготовка поліграфістів спонукала до створення стратегічних альянсів між закладами професійної освіти  (Дніпро, Харків, Київ, Львів, Херсон), закладами вищої освіти та замовниками кадрів. Такі  альянси діють на основі кооперації та мережевої взаємодії. Здійснюється міжнародне співробітництво з профільними закладами професійної освіти  (Білорусія, Німеччина, Чехія).

Тренд 4. Використання он-лайн навчання, технологій мобільного та змішаного навчання

Ми з вами спостерігаємо, що цифрові технології ввійшли в побут і впливають на життєдіяльність кожної особистості. Сьогодні сучасний заклад освіти повинен мати інформаційну освітню платформу. ДНЗ «МВПУПІТ» вже декілька років поспіль використовує платформу  Офіс 365. Педагогічний колектив намагається формувати в молоді цифрові компетентності, здійснювати цифрову контентну творчість (ведуться власні відео канали, подкасти, блоги тощо), здійснюється впровадження технологій дистанційного навчання.

Саме наявність у ДНЗ «МВПУПІТ»  змішаного, мобільного, перевернутого навчання робить заклад  успішним та привабливим для молоді.

Тренд 5. Безперервна освіта

Забезпечується саме ступеневістю. У закладі здійснюється підготовка за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями. Сутність ступеневості вищої професійної освіти полягає у здобутті різних освітньо-кваліфікаційних рівнів на відповідних етапах (ступенях) професійної та вищої освіти. Виникнення концепції ступеневої освіти зумовлене:

– демократизацією суспільства, формуванням нових соціально-економічних структур, їх орієнтацією на ринкові відносини, жорсткою професійною конкуренцією;

– необхідністю розрізнення двох процесів, що є основою діяльності вищого навчального закладу, – освіти і професійної підготовки;

– необхідністю забезпечення випускникам можливості здійснювати професійну кар’єру за дотримання ними принципів соціальної справедливості, відповідальності.

Насамкінець, рецепт успіху від викладацько-учнівського колективу ДНЗ «МВПУПІТ»:

– Пишаємося нашими випускниками та викладачами, які не вигоряють і здійснюють новаторську працю.

– Пишаємося нашими соціальними партнерами.

– Забезпечуємо випереджувальний розвиток освітнього середовища.

– Відкритість освітнього закладу та участь громадських організацій у його розвитку.

  • Обов’язкова участь у національно вагомих проектах.

– Використання перспективних технологічних освітніх платформ.

ДНЗ «МВПУПІТ» — цінує Вашу довіру, керується Вашими бажаннями, пропонує широкий вибір освітніх та професійних послуг!