ДПІ у Кіровському районі Дніпропетровська повідомляє

Центри обслуговування працюватимуть і у святкові та вихідні дні. Для створення комфортних умов при поданні податкової звітності Центри обслуговування платників працюватимуть у святкові та вихідні дні за таким режимом роботи.

18 та 25 червня – до 13.00 год.

20 червня – до 16.00 год.

19, 26-28 червня – вихідні дні.

Сервіси ДФС працюватимуть цілодобово в режимі інтерактивного автовідповідача.

Нагадаємо, що для отримання консультацій з питань застосування норм податкового та митного законодавства можна скористатися послугами контакт-центру за номером 0-800-501-00-7.

Для скарг на протиправні дії працівників Державної фіскальної служби та оперативного вирішення суперечливих питань, що виникли у сфері адміністрування податків та під час здійснення митного контролю і митного оформлення, необхідно звертатися на антикорупційний сервіс ДФС „Пульс” – 044-284-00-07 (цілодобово)

Відмова від спрощеної системи оподаткування

Відмова від спрощеної системи оподаткування платниками єдиного податку першої — третьої груп здійснюється в порядку, визначеному пп. 298.2.1-298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів (пп. 298.2.2 п. 298.2 ст. 298 ПКУ).

Отож, останнім днем подання заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з III кварталу 2016 року буде 17 червня 2016 року.

Одночасно повідомляємо, що статтями 181 та 182 ПКУ визначено умови для реєстрації особи як платника ПДВ (у тому числі для випадку переходу зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування), відповідно до яких реєстрація особи як платника ПДВ може здійснюватись як в обов’язковому порядку, так і за добровільним рішенням особи.

Відповідно до п. 181.1 ст. 181 ПКУ обов’язковій реєстрації як платника податку на додану вартість підлягає особа, у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V ПКУ, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн грн (без урахування ПДВ).

Порядок реєстрації особи як платника податку на додану вартість регулюється ст. 181-183 розділу V ПКУ та регламентується Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 №1130.

Щодо  стягнення заборгованості з платників єдиного внеску

До платників, які не виконали визначені Законом України від 8.07.2010 р. №2464-VI  «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон №2464) обов’язки щодо нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, застосовуються заходи впливу та стягнення.

За умови виявлення платником своєчасно не нарахованих сум єдиного внеску такі платники зобов’язані самостійно обчислити ці внески, відобразити у звітності, що подається платником до органів ДФС, та сплатити їх. До такого платника застосовуються штрафні санкції у порядку і розмірах, визначених розділом VII Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 р. №449 (далі – Інструкція).

При виявленні органом ДФС своєчасно не нарахованих та/або не сплачених платником сум єдиного внеску даний орган обчислює суми єдиного внеску, що зазначаються у вимозі про сплату боргу (недоїмки), та застосовує до такого платника штрафні санкції у порядку і розмірах, визначених розділом VII Інструкції.

Сума єдиного внеску, своєчасно не нарахована та/або не сплачена у строки, встановлені Законом №2464, обчислена органами ДФС у випадках, передбачених Законом №2464, є недоїмкою. Суми недоїмки стягуються з нарахуванням пені та застосуванням штрафів.

Органи ДФС надсилають (вручають) платникам вимогу про сплату боргу (недоїмки), яка формується на підставі актів документальних перевірок, звітів платника про нарахування єдиного внеску та облікових даних з інформаційної системи органу ДФС за встановленими формами.

Протягом десяти календарних днів з дня одержання зазначеної вимоги про сплату боргу (недоїмки) платник зобов’язаний сплатити зазначені суми недоїмки, штрафів та пені. Якщо платник єдиного внеску протягом десяти календарних днів з дня надходження (отримання) вимоги про сплату боргу (недоїмки) не сплатив зазначених у вимозі сум недоїмки та штрафів з нарахованою пенею, не узгодив вимогу з органом ДФС та не оскаржив вимогу в судовому порядку або не сплатив узгодженої в результаті оскарження суми боргу (недоїмки) (з дня отримання відповідного рішення органу ДФС або суду), орган ДФС протягом десяти робочих днів надсилає в порядку, встановленому Законом №2464, до органу державної виконавчої служби вимогу про сплату боргу (недоїмки).

Звіт платника податку на прибуток

Відповідно до п. 46.1 ст. 46 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) податкова декларація, розрахунок (далі – податкова декларація) – документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених ПКУ) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання.

Згідно з п. 49.2 ст. 49 ПКУ платник податків зобов’язаний за кожний встановлений ПКУ звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або при наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є.

Порядок визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток та його обчислення, вимоги щодо подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств, а також особливості подання податкової звітності неприбутковою організацією встановлено у розділі ІІІ ПКУ.

Зокрема, п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ визначено, що об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ.

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначає Закон України від 16 липня 1999 року №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями (далі – Закон №996).

Цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством (частина перша ст. 2 Закону №996).

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації (частина перша ст. 8 Закону №996).

Фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та суб’єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів (частина друга ст. 11 Закону №996).

Отже, платники податку на прибуток та неприбуткові установи та організації, визначені п. 133.4 ст. 133 ПКУ, мають право не подавати до контролюючих органів податкову декларацію з податку на прибуток підприємств та/або звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за умови відсутності об’єктів оподаткування, показників, які підлягають декларуванню відповідно до вимог розділу ІІІ ПКУ.

Перерахунок сум військового збору, при достроковому розірванні депозиту

Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Податкового кодексу України. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу включаються пасивні доходи. Під терміном «пасивні доходи» слід розуміти, зокрема такі доходи, як проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок; проценти на вклад (депозит) у кредитних спілках; процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом. Доходи у вигляді процентів, нарахованих на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів, вкладів (депозитів) членів кредитної спілки у кредитній спілці, оподатковуються відповідно до норм п. 170.4 ст. 170 Податкового кодексу України. Згідно з п.п. 170.4.1 п. 170.4 ст. 170 Податкового кодексу України податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування.

У випадку дострокового розірвання договору вкладу (депозиту) та здійснення у зв’язку з цим перерахунку доходу у вигляді процентів за процентною ставкою, передбаченою умовами договору для таких випадків, податковий агент проводить перерахунок сум податку, утриманого з такого доходу.

Повернення надміру утриманих сум податку, що виникли внаслідок перерахунку, проведеного відповідно до абзацу першого 170.4.4 п. 170. 4 ст. 170 Податкового кодексу України, здійснюється шляхом зменшення сум податку, що підлягають перерахуванню податковим агентом за поточний та/або наступний податковий (звітний) місяць.

Повідомлення — рішення про нараховані суми податку на нерухомість громадяни отримають до 1 липня

Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості.

Податок сплачують  фізичні особи протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення, а вручити такі повідомлення контролюючі органи мають до 1 липня.

У поточному році фізичні особи будуть сплачувати податок за нерухомість, якою вони володіли в 2015 році.

Отже, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для фізичних осіб у 2016 році, за звітний 2015 рік, буде нараховуватись виходячи із сумарної загальної площі об’єктів житлової нерухомості, у т.ч. їх частки за ставками, встановленими рішенням сільської, селищної або міської ради на 2015 рік.

Підтверджуємо право на формування податкового кредиту касовим чеком

ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська повідомляє, що відповідно до пп. «б» п. 201.11 ст. 201 Податкового кодексу України підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту без отримання податкової накладної, є, зокрема касові чеки, які містять суму отриманих товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера та податкового номера постачальника). При цьому з метою такого нарахування загальна сума отриманих товарів/послуг не може перевищувати 200 гривень за день (без урахування податку).

Як роз’яснила заступник начальника ДПІ Коношенко Тетяна, при використанні платниками для розрахунків із споживачами реєстраторів розрахункових операцій касовий чек повинен містити дані про загальну суму коштів, що підлягає сплаті покупцем з урахуванням податку, та суму цього податку, що сплачується у складі загальної суми.

У колонці 2 «Постачальник (індивідуальний податковий номер)» таблиці 2 розділу II «Податковий кредит» додатка 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» до податкової декларації з ПДВ, форми яких затверджені наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 №21 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», зазначається індивідуальний податковий номер контрагента платника податку – постачальника, а його назва при цьому не зазначається.

Отже, платник ПДВ, який здійснив придбання товарів/послуг, що підтверджується касовим чеком, який надає право на формування податкового кредиту, в колонці 2 «Постачальник (індивідуальний податковий номер)» таблиці 2 розділу II «Податковий кредит» додатка 5 до податкової декларації з ПДВ вказує індивідуальний податковий номер постачальника – платника ПДВ, зазначений у такому касовому чеку.

Самотня мати має право на податкову соціальну пільгу при сплаті податку на доходи фізичних осіб

У ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська роз’яснюють, що самотня мати має право на застосування податкової соціальної пільги у розмірі 150 відс. суми пільги, яка визначена п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України — у 2016 році – 1033,5 грн., у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років.

Порядок надання податкових соціальних пільг встановлений ст. 169 розд. IV Податкового кодексу України. Відповідно до п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 ПКУ будь — який платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 50 відс. розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунок на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року.

Згідно з п.п. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 ПКУ платник податку, який є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником, має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 150 відс. суми пільги, яка визначена п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 ПКУ (у 2014, 2015 роках – 913,5 грн., у 2016 році – 1033,5 грн.), у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років.

Відповідно до підпунктів 169.3.1 та 169.3.2 п. 169.3 ст. 169 ПКУ у разі якщо платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги з двох і більше підстав застосовується одна податкова соціальна пільга з підстави, що передбачає її найбільший розмір, за умови дотримання процедур, визначених п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ.

Платник податку, який має право на застосування податкової соціальної пільги більшої, ніж передбачена п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 ПКУ, зазначає про таке право у заяві про застосування пільги, до якої додає відповідні підтвердні документи.

Задекларовану суму ПДФО та військового збору необхідно сплатити до 1 серпня 2016 року

У ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська нагадує, що згідно з нормами Податкового кодексу України, буковинці, які задекларувала доходи, отримані впродовж минулого року, повинні самостійно до 1 серпня сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій ними податкових деклараціях.

Інформацію щодо реквізитів бюджетних рахунків, на які сплачується податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, розміщено на офіційному порталі Територіальні органи ДФС у Дніпропетровській області .

В той же час, у разі, якщо платник податків з будь-яких причин не встиг цьогоріч задекларувати доходи, отримані впродовж 2015 року до кінцевого терміну подання – 4 травня 2016 року, норми Податкового кодексу України передбачають можливість подання декларації про доходи у термін до 01.08.2016 року з мінімальними фінансовими санкціями.

Адже, відповідно до п. 120.1 ст. 120 Податкового кодексу України неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки, збори податкових декларацій (розрахунків), тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання;

згідно зі ст. 164 прим. 1 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» від 07 грудня 1984 року № 8073-Х неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 грн. до 136 грн.).

У разі неподання декларації та несплати до 01.08.2016 рокуподаткового зобов’язання, окрім зазначеної вище відповідальності податківці зобов’язані провести перевірки та донарахувати податки з застосованням штрафних санкцій урозмірі 25 відсотків.

На захист України мешканці Кіровського району  зі своїх доходів віддали майже 30 мільйонів гривень

За п‘ять місяців поточного року з легальних доходів платників податків Кіровського района до бюджету надійшло 29,7 мільйонів гривень військового збору. Це на 18,6 мільйонів гривень більше, ніж за аналогічний період 2015 року.
Травневий внесок  в обороноздатність країни — понад 6 мільйонів гривень
«Наразі фахівці підрозділів податків і зборів з фізичних осіб ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська забезпечують максимально якісне адміністрування військового збору. Завдяки заходам з детінізації економіки, зокрема, в частині легалізації доходів працюючого населення та активності декларантів, котрі зі своїх доходів сплачують ПДФО та військовий збір, до бюджету стабільно надходять кошти для потреб Збройних Сил України», — зазначила  заступник начальника ДПІ Євгенія Самсоненко.
Нагадаємо, військовий збір, ставка якого становить 1,5 відсотка від об’єкта оподаткування, встановлено до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України. Його платниками є фізичні особи – резидент та нерезиденти, а також податкові агенти. Відповідальними за утримання та сплату збору до бюджету є особи, визначені у статті 171 Податкового кодексу України, тобто роботодавці та платники податку на доходи фізичних осіб.

Оновлено порядок ведення органами ДФС оперативного обліку податків і зборів

У ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська  інформує. Міністерство фінансів України наказом від 07.04.2016 №422 оновило Порядок ведення органами державної фіскальної служби оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджету, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Оперативний облік податків і зборів, митних та інших платежів до бюджету, єдиного внеску здійснюється в інформаційній системі органів ДФС.
З метою обліку нарахованих і сплачених сум податків, зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску органами ДФС відкриваються інтегровані картки платників (ІКП) по кожному платнику та кожному виду платежу, які повинні сплачуватися такими платниками.
ІКП містить інформацію про облікові операції і облікові показники, які характеризують стан розрахунків платника податків з бюджетами та цільовими фондами за відповідним видом платежу.
Відповідальними за достовірність відображення в інформаційній системі органів ДФС первинних показників є працівники структурних підрозділів органів ДФС за напрямками роботи.
За даними оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів, єдиного внеску ДФС та її територіальними органами формується звітність про нарахування та надходження податків, зборів, єдиного внеску, надходження митних та інших платежів до бюджетів, податковий борг, недоїмки зі сплати єдиного внеску, відшкодування ПДВ, результати контрольно-перевірочної роботи, розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу), зайво сплачені податки, збори, єдиний внесок і т. п.

Про безоплатну передачу пального бюджетникам

Безоплатний відпуск пального бюджетним установам (зокрема, шкільним закладам, соціальним службам, місцевим органам державної влади, місцевого самоврядування тощо) розглядається як операція дарування та відповідно до п.п.14.1.212 ст.14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) вважається реалізацією пального.

Отже, суб’єкт господарювання — реалізатор пального на безоплатних засадах, зобов’язаний зареєструватися платником акцизного податку.

Водночас, при реалізації пального такий платник зобов’язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального та зареєструвати її в Єдиному реєстрі акцизних накладних з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи (п.п. 231.1.1 ст. 231 ПКУ).

Детальніше: у листі ДФСУ від 17.05.2016 №10751/6/99-99-15-03-03-15 «Про розгляд звернення» на веб-порталі ДФС за електронним посиланням: http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/68368.html

Хто з мешканців Кіровського району  звільняється від плати за землю

Від сплати земельного податку звільняються: інваліди першої і другої групи; громадяни, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, або виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; пенсіонери (за віком); ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для вищевказаних категорій громадян, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм, а саме: для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари; для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара; для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара; для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара; для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

Також, від сплати земельного податку звільняються власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) за умови їх передачі в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

Громадяни, які не звільнені від сплати,  податок сплачують протягом 60 днів з дня отримання податкового повідомлення – рішення.

Граничний термін подання звіту з ЄСВ за травень — 21 червня

20 червня 2016 року — вихідний день, тому останнім днем подання Звіту з ЄСВ буде перший після нього робочий день — 21 червня

Наближається термін подання звітності за травень, в тому числі й звіту з ЄСВ (додаток 4). Проте цього місяця граничний термін його подання припадає на вихідний день — 20 червня (переноситься святковий день 19 червня, Трійця).

Згідно з п. 14 розділу ІІ Порядку № 435, якщо останній день строку подання звіту з ЄСВ припадає на вихідний, святковий день або інший неробочий день, то останнім днем подання звіту вважається перший після нього робочий день. Таким чином,останнім днем подання звіту з ЄСВ за травень буде 21 червня.

Звертаємо увагу, що звіт за травень подаємо ще за «старою» формою, затвердженою наказом Мінфіну №435. Звітність за новими формами подаватиметься, починаючи з 01.07.2016 року (див. лист ДФСУ від 30.05.2016 р. №18633/7/99-99-13-02-01-17).

Мешканцям Кіровського району нагадали про необхідність сплати земельного податку

Порядок нарахування земельного податку та орендної плати за землю, що є складовими плати за землю,  стали головною темою чергової прес-конференції, яка відбулась у  ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська.

Актуальність зазначеної тематики зумовлена  наближенням терміну сплати громадянами зазначених платежів, тож податківці проінформували платників не тільки щодо нюансів нарахування, але й термінів сплати.

Зокрема,  начальник управління податків і зборів з фізичних осіб Оксана Бабкіна повідомила, що платникові до 1 липня 2016 року надсилається податкове повідомлення – рішення про сплату податку. Термін сплати податку – протягом 60 днів з дня вручення такого повідомлення.

Розповіла посадовець і про ставки земельного податку за земельні ділянки, і про розмір орнендної плати. Так, плату за землю віднесено до місцевих податків і зборів, і відповідно кожна місцева рада  приймає рішення про встановлення податку на майно в частині плати за землю.

Стосовно орендної плати, то її розмір  встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою 3 відсотків та не може перевищувати 12 відсотків грошової оцінки.

Крім того, Оксана Валентинівна зауважила, що у разі виникнення будь-яких спірних питань, громадяни мають можливість звернутися до фіскальної служби з метою їх урегулювання.

Фіскальна служба звертає увагу громадян на необхідність своєчасного виконання обов’язку перед державою в частині сплати земельного податку або орендної плати. Адже плата за землю – один із суттєвих резервів наповнення місцевого бюджету. До речі,  у минолому році від юридичних та фізичних осіб надходження від плати за землю до бюджету  склали  понад 14 відсотків.

Платники Кіровського району  перерахували до бюджету більше майже 100 тисяч гривень екологічного податку

За п’ять місяців 2016 року суб’єкти підприємницької діяльності, які перебувають на обліку в  ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська  перерахували до  державного бюджету 87,7 тис. грн екологічного податку, що складає 172,2 відс. від запланованого та 108,2 відс. до відповідного періоду минулого року.

Нагадуємо, що згідно змін, які вступили в дію з 1 січня 2016 року, збільшено ставки за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення: азоту оксидів до 1968,65 грн./т (з 1553,79), ацетону — 738,45 (582,83), вуглеводнів — 111,26 (87,81), озону — 1968,65 (1553,79) тощо.

Відповідним чином зросли і ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти.

Платниками екологічного податку є суб’єкти господарювання, які здійснюють:

– викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;

– скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти; розміщення відходів;

– утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені); – тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії термін.

 

Добавить комментарий