ДПІ у Кіровському районі Дніпропетровська повідомляє

Новий звіт про обсяги придбання, реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів у роздрібній мережі необхідно подати до 10 травня 2016р.

ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська звертає увагу суб’єктів господарювання, які займаються реалізацією алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що  22 квітня 2016 року набирає чинності Наказ Міністерства фінансів України від 11.02.2016 р. № 49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення».

Наказом затверджено звіти за формами:

1-РА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі»;

1-РТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі».

Заповнення форм звітів здійснюється з використанням кодів продукції (84 види продукції, зокрема, пиво) та кодів адміністративно-територіальних одиниць згідно з додатком до цього наказу.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 16 Закону України від 19.12.1995 №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» суб’єкти господарювання, які отримали передбачені цим Законом ліцензії, подають до органів ДФС за місцем реєстрації щомісяця до 10 числа наступного місяця звіт про обсяги виробництва й/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Це правило поширюється й на нові звіти за формами №№ 1-РА, 1-РТ (роздрібна торгівля).

Звертаємо увагу, звіти про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів у роздрібній мережі подають суб’єкти господарювання, які одержали ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку тільки в електронній формі, тобто необхідно мати/оформити електронний цифровий підпис.

Звіти в електронній формі подається засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.

Перший звіт суб’єкти господарювання  за квітень повинні подати до 10 травня 2016 року.

Наголошуємо, що статтею 17 Закону №481/95-ВР за неподання чи несвоєчасного подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати відповідні ліцензії, передбачена фінансова санкція у вигляді штрафу у розмірі 17000 гривень.

Батьки, які утримують двох і більше дітей до 18 років мають право на податкову соціальну пільгу

ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська роз’яснюють, що це передбачено нормами п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України. Будь – який платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 50 відс. розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, що у 2016 році складає 689 гривень.

Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 100 відс. суми пільги, яка визначена п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 ПКУ, у розрахунку на кожну таку дитину (п.п. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 ПКУ), тобто у 2016 році – 689 гривень.

Згідно з абзацом першим п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

У 2016 році розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить – 1930 грн. (прожитковий мінімум на працездатну особу у розмірі 1378 грн. х 1,4). При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у випадку та у розмірі передбаченому п.п. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 ПКУ, визначається як добуток суми, визначеної у абзаці першому п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, та відповідної кількості дітей.

Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 100 відс. суми пільги, яка визначена п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України, у розрахунку на кожну таку дитину.

Розмір єдиного соціального внеску з 1 травня 2016 року збільшився

Повідомляють ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська та нагадують, з 01.01.2016 р. ставка для нарахування ЄСВ становить 22% до визначеної бази нарахування.

Але ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ установлено порядок нарахування ЄСВ, якщо база його нарахування не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід. У такому разі сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки ЄСВ (22%).

Звертаємо увагу, враховуючи, що з 1 травня 2016 року розмір мінімальної заробітної плати складає 1450 грн., розмір мінімального страхового внеску становить 319,00 грн. (1450 грн*22%).

Нагадаємо, що на рівні мінімального страхового внеску мають сплачувати ЄСВ за себе фізособи-підприємці платники єдиного податку та самозайняті особи.

За чотири місяця 2016 року до ДПІ у Кіровському  районі  м. Дніпропетровська надішло 345,7 єдиного соціального внеску.

У разі порушення термінів сплати авансових внесків СПД — платниками єдиного податку складається податкове повідомлення – рішення за формою «Ш»

У разі встановлення контролюючим органом порушень фізичними особами — підприємцями — платниками єдиного податку першої та другої групи термінів сплати авансових внесків єдиного податку такі особи притягуються до відповідальності згідно зі ст. 122 Кодексу, при цьому складається податкове повідомлення-рішення за формою «Ш».
Податкове повідомлення – рішення за формою «Ш» також складається у разі нарахування відповідно до ст. 126 Кодексу штрафних санкцій за порушення фізичними особами — підприємцями, які перебувають на загальній системі оподаткування, фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, а також громадянами термінів сплати (перерахування) узгоджених сум грошових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та/або військового збору, визначених у річній декларації про майновий стан і доходи, та фізичними особами — підприємцями — платниками єдиного податку третьої групи термінів сплати (перерахування) узгоджених сум грошових зобов’язань з єдиного податку.
Разом з тим Порядком передбачено, що до податкового повідомлення – рішення додається розрахунок податкового зобов’язання та/або штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), пені із зазначенням у ньому інформації, необхідної для їх визначення.
Новий Порядок також передбачає, що структурний підрозділ контролюючого органу, який склав податкове повідомлення – рішення, роздруковує його у двох примірниках (крім ППР за формою «Ф», які роздруковуються в одному примірнику).
Слід звернути увагу, що до внесення змін до програмного забезпечення в частині оновлення форм ППР до 1С «Податковий блок» здійснюється лише внесення даних щодо їх реєстрації.
Довідково: лист ДФС України від 04.03.16 № 7837/7/99-99-17-01-02-17 «Про порядок надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень».

У форматі «круглого столу» бізнес-актив Кіровського району  розглянув сучасну практику застосування податкових технологій

Діяльність підприємницької спільноти Кіровського району в умовах імплементації податкових новацій розглянули за «круглим столом» представники бізнесу, громадських інституцій та ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська. Тема комунікативного заходу «Практика застосування податкових технологій» дозволила його учасникам обговорити питання удосконалення процедур адміністрування податків та впровадження законодавчих змін.
Водночас бізнес-спільнота району запропонувала ввести п‘ятирічний термін стабілізації податного законодавства, який дозволить покращити умови ведення бізнесу та закріпити  на практиці уніфікацію

З-поміж інших важливих змін — зниження порогу річного обсягу доходу до 5 мільйонів гривень платників, які перебувають на ІІІ групі спрощеної системи оподаткування, непряма форма державної підтримки аграрного сектору за рахунок спеціального режиму оподаткування ПДВ сільгосппідприємств,  система електронного адміністрування ПДВ, яка автоматизувала та зробила прозорим цей процес. А також запровадження нової системи електронного адміністрування акцизного податку при здійсненні операцій з реалізації пального.
«Ці зміни дозволили сумлінним платникам податків отримати належний податковий сервіс для комфортного ведення бізнесу. Водночас у протидія тіньовому сектору економіки стала більш ефективною, оскільки введення електронних систем напряму працює на розвиток реального сектора економіки і перешкоджає тим, хто веде гру поза правовим полем», — звернула увагу учасників діалогу перший заступник начальника ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська Ольга Тісова.

Зміни в процедурі обліку платників ЄСВ

ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська повідомляє, що наказом Міністерства фінансів України від 03.03.2016 року № 308, який набув чинності 15.04.2016 року, внесено деякі зміни в Порядок обліку платників єдиного внеску, затверджений його наказом від 24.11.14 р. № 1162.
Зокрема, у разі зняття з обліку платника ЄСВ у зв’язку з його припиненням орган фіскальної служби надсилатиме відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою № 11-ЄСВ безпосередньо суб’єкту державної реєстрації. Це відбуватиметься до завершення строку, відведеного для заявлення кредиторами своїх вимог, та у день отримання запиту від останнього. Форма № 11-ЄСВ запроваджена замість довідки про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою № 3-ЄСВ.
Якщо суб’єкта державної реєстрації було поінформовано про відсутність заборгованості в платника ЄСВ, а потім до проведення державної реєстрації його припинення така заборгованість виникла, то відповідну інформацію орган фіскальної служби передає до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Після її погашення орган фіскальної служби знову-таки повинен направити повідомлення в ЄДР.
Щодо самого платника ЄСВ, який припиняє діяльність, то отримати відомості про наявність заборгованості за формою № 11-ЄСВ він зможе після свого звернення до органу фіскальної служби. Дану форму він надішле комісії з припинення (ліквідаційній комісії, ліквідатору) або відповідальній особі платника ЄСВ.

Звіт про контрольовані операції за оновленою формою

ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська звертає увагу платників податків : наказом Мінфіну від 18.01.2016 №8 затверджені нова форма Звіту про контрольовані операції (далі — Звіт) та Порядок складання Звіту про контрольовані операції (далі — Порядок). Зазначений наказ набрав чинності 04.03.2016 року.

Звіт складається платниками податків, обсяг контрольованих операцій яких з одним контрагентом перевищує 5 мільйонів гривень (без урахування ПДВ). Зазначений Звіт подається до 1 травня року, що настає за звітним, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу й електронного цифрового підпису (пп.39.4.2 п.39.4 ст.39 ПКУ).

Кількість додатків у Звіті відповідає кількості контрагентів — сторін контрольованих операцій.

Одночасно слід зазначити, що господарські операції, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік (пп.39.2.1.7 п.39.2 ст.39 Податкового кодексу України).

Більш детально з питань трансфертного ціноутворення — в листі ДФС України від 15.03.2016 №8890/7/99-99-19-02-02-17 можна ознайомитися на офіційному веб-порталі ДФС за ел. посиланням:

Про перенесення строку перевірки у разі втрати документів

Відповідно до норм Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Пунктом 44.3 статті 44 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) визначено, що платники податків зобов’язані забезпечити зберігання документів, визначених у ПКУ, а також документів, пов’язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а у разі її неподання – з передбаченого ПКУ граничного терміну подання такої звітності.

При цьому у разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів, зазначених вище, платник податків зобов’язаний у п’ятиденний строк з дня такої події письмово повідомити контролюючий орган за місцем обліку про втрату документів, та відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до контролюючого органу.

Відповідно, у разі неможливості проведення перевірки платника податків через втрату документів, у випадках, передбачених ПКУ, термін проведення такої перевірки переноситься до дати відновлення та надання документів до перевірки в межах визначених законодавством строків.

Більш детально із даним роз’ясненням можна ознайомитись у листі ДФС України від 11.03.2016 № 5246/6/99-99-22-04-02-15 на веб-порталі ДФС.

Пільги мобілізованим підприємцям

За підприємцями, які призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняті на військову службу за контрактом, на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, не припиняється державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців.

У разі непровадження ними підприємницької діяльності у період проведення мобілізації нарахування податків і зборів таким фізичним особам – підприємцям не здійснюється (ч. 3 ст. 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

Тимчасово мобілізовані на військову службу підприємці і самозайняті особи звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) або єдиного податку, а також єдиного внеску (ЄСВ) за себе на весь період такої служби (згідно зі змінами, внесеними до Податкового кодексу України Законом України від 20.05.2014 р. №1275-VІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації»).

Мобілізовані підприємці чи самозайняті особи, що використовують у своїй господарській діяльності працю найманих працівників, які продовжують працювати за наймом під час мобілізації такого підприємця, зобов’язані уповноважити іншу особу на виплату заробітної плати або інших доходів найманим працівникам.

У такому випадку обов’язок з нарахування та утримання ПДФО і ЄСВ з таких виплат на термін військової служби підприємця несе уповноважена особа.

Обов’язок зі сплати ПДФО та ЄСВ за найманих працівників повинен здійснити демобілізований підприємець чи самозайнята особа протягом 180 календарних днів з першого дня його демобілізації без нарахування штрафних та фінансових санкцій.

Для отримання зазначених пільг демобілізований підприємець чи самозайнята особа повинен протягом 10 днів після демобілізації або після закінчення лікування (реабілітації) надати органу доходів і зборів за місцем податкової реєстрації такі документи:

—   заяву про надання пільги в довільній формі;

—   копію військового квитка або копію іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу під час мобілізації.

Перші підсумки кампанії «Декларування доходів громадян — 2016»

Завершилася цьогорічна кампанія декларування доходів громадян. Мешканці Кіровського району  м.Дніпропетровська подали до податкової інспекції 387 декларацій про майновий стан і доходи, отримані  протягом 2015 року.Задекларовано доходу на суму 90,9 млн.грн,  самостійно нараховані податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб становлять 1537,3 тис. грн, військового збору -301,2 тис.грн. На сьогодні  фактично сплачено податку на доходи фізичних осіб -270,1 тис.грн , військового збору -99 тис.грн

Правом на податкову знижку скористалося 51 громадян. Сума податку, що підлягає поверненню, склала 64,4 тис. гривень.

Нагадуємо, щоб скористатися правом на податкову знижку річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, із зазначенням конкретних сум здійснених витрат,  можна подати  не пізніше 31 грудня 2016 року.

Місцевий бюджет Кіровського району отримав 165,1 млн. грн. податків

Впродовж чотирьох місяців цього року платники, які перебувають на обліку у ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська, перерахували до місцевого бюджету    165,1 млн. гривень. Це на 27,3 млн. грн. більше прогнозних показників. Приріст цьогорічних надходжень до місцевих бюджетів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить   48.6 млн. грн.

Загалом, бізнеc – спільнотою району у розрізі основних податків сплачено :податку на доходи фізичних осіб – 98,9 млн. грн.; акцизу з роздрібної торгівлі підакцизними товарами – 8,7 млн. грн.; плати за землю з юридичних осіб  та фізичних осіб – 29,9 млн. грн.; єдиного податку  – 21,3 млн. грн.

«Всі ці показники надходжень значно перевищують торішні за аналогічний період» — зазначила перший заступник начальника ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська Ольга Тісова . За це Ольга Іванівна висловлює вдячність представникам малого та середнього бізнесу району, які в час реформувань своєчасно та в повному об’ємі виконують свій податковий обов’язок та плідно співпрацюють з інспекцією.

Інформація з веб-порталу: реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування

Відповідно до п.п. 200.7.1 п. 200.7 ст. 200 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) центральний орган виконавчої влади, що реалізує податкову та митну політику, формує та веде, зокрема, реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування платникам податку (далі — Реєстр), які відповідають критеріям, визначеним п. 200.19 ст. 200 ПКУ.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує податкову та митну політику, щоденно публікує на своєму офіційному порталі Реєстри, зазначені у п.п. 200.7.1 п. 200.7 ст. 200 ПКУ, із зазначенням даних, вказаних у цьому пункті.

Зазначені дані не належать до інформації з обмеженим доступом.

Порядок ведення Реєстрів визначено постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2016 року №68 (далі – Порядок №68).

Так, п. 4 Порядку №68 визначено, що Реєстри формуються у хронологічному порядку за черговістю включення податкових декларацій або уточнюючих розрахунків, у складі яких подано заяви.

Заяви автоматично включаються до відповідного Реєстру протягом операційного дня їх отримання у хронологічному порядку надходження.

Відповідно до п. 7 Порядку №68 Державна фіскальна служба України щодня опубліковує Реєстри на своєму офіційному порталі.

Реєстри складаються з двох частин та формуються за кожною заявою, поданою у складі податкової декларації або уточнюючого розрахунку (за умови його подання).

Інформація, що міститься у другій частині Реєстрів, оновлюється Державною фіскальною службою України щодня.

Реєстри можна віднайти за посиланням: головна/діяльність/відшкодуванняПДВ/Реєстри заяв про повернення суми бюджетного відшкодування офіційного порталу Державної фіскальної служби Україниhttp://sfs.gov.ua/diyalnist-/vidshkoduvannya-pdchv/reestri-vidshkoduvannya-pdv/.

Скарга при порушенні порядку заповнення акцизної накладної

Відповідно до п. 231.5 ст. 231 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) при реалізації пального особа, яка реалізує пальне, зобов’язана в установлені терміни скласти акцизну накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі – ЄРАН), така реєстрація вважається наданням акцизної накладної отримувачу пального.

Абзацом третім п. 231.6 ст. 231 ПКУ визначено, що з метою отримання акцизної накладної/розрахунку коригування, зареєстрованих в ЄРАН, отримувач пального надсилає в електронному вигляді запит до ЄРАН, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію акцизної накладної/розрахунку коригування в ЄРАН та акцизну накладну/розрахунок коригування в електронному вигляді. Такі акцизна накладна/розрахунок коригування вважаються зареєстрованими в ЄРАН та отриманими отримувачем пального.

Згідно з п. 231.10 ст. 231 ПКУ при порушенні особою, яка реалізує пальне, порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної в ЄРАН отримувач пального має право протягом 60 календарних днів, що настають за днем реалізації пального, подати до контролюючого органу заяву із скаргою на таку особу, яка реалізує пальне. До заяви додаються копії первинних документів, складених відповідно до Закону України від 16 липня 1999 року №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що підтверджують факт отримання такого пального.

Надходження такої заяви із скаргою є підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки зазначеної особи, яка реалізує пальне.

При перейменуванні вулиці необхідно терміново перереєструвати РРО

Процес перейменування вулиць в рамках декомунізації в нашому місті торкнувся і податкової сфери.

У реєстраційному посвідченні реєстратора розрахункових операцій (РРО) зазначена юридична адреса розташування господарської одиниці – магазину або кіоску. Слід пам’ятати, що РРО може застосовуватись тільки в тій господарській одиниці, яка зазначена в реєстраційному посвідченні.

У разі зміни даних, суб’єкт господарювання подає до органу ДФС за місцем реєстрації реєстратора розрахункових операцій (РРО) реєстраційну заяву з позначкою «Перереєстрація» із зазначенням причини перереєстрації та реєстраційне посвідчення.

Заява подається протягом 5 робочих днів, що настають за днем, коли виникли зміни або інші підстави для заміни реєстраційного посвідчення.

В ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська повідомляють, що у разі перейменування вулиці, внаслідок чого змінюється адреса господарської одиниці, власник відповідного приміщення має привести свої установчі документи, документи на господарську одиницю та інші документи у відповідність із вимогами законодавства.

Отже після внесення змін до документа на право власності або іншого документа, що дає право на розміщення господарської одиниці, має бути проведена перереєстрація РРО.

Зазначена норма передбачена «Порядком реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги)» затвердженого наказом Міністерство доходів і зборів України від 28.08.13 № 417 та роз’яснена листом ДФС України від 06.04.16  № 7654/6/99-99-11-02-02-15.

Про реформування податкової системи говорили з майбутніми фінансистами

Реформування податкової системи України в контексті глобалізаційних викликів – такою була тема зустрічі студентів Дніпропетровського монтажного технікуму з фахівцями ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська.

Студентів було ознайомлено з тими завданнями, які поставлені перед органами Державної фіскальної служби щодо наповнення бюджетів усіх рівнів та обов’язком громадян України зі сплати податків, зі структурою та функціями органів ДФС на прикладі ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська. Молодь дізналась про основні сучасні напрямки роботи податківців: адміністрування податків і зборів; активну роботу щодо впровадження і супроводження надання податкової звітності засобами електронного зв’язку; соціальні питання – недопущення випадків виплати зарплати “в конвертах”; якісний і неупереджений розгляд звернень громадян.

У ході зустрічі було звернуто увагу і на останні зміни до податкового законодавства, які

стали значним кроком на шляху до створення сприятливого інвестиційного клімату в нашій державі та сприятливого розвитку підприємництва в Україні.

Майбутніх фахівців фінансової сфери, бухгалтерів  та економістів особливо зацікавили питання щодо реєстрації підприємницької діяльності та, традиційно, питання, які стосувались декларування доходів громадян і отримання податкової знижки.

До уваги сільгоспвиробників!

У разі, якщо сільгоспвиробники не користуються пільгами, Звіт про суми податкових пільг не подається (п.3 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 27.12.10 № 1233).

В той же час, згідно з пп.16.1.6 Податкового кодексу України (у т.ч. сільськогосподарський товаровиробник) зобов’язаний подавати контролюючим органам інформацію (відомості) про суми коштів, що не сплачені до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг та напрями їх використання.

Останній строк подання Звіту за I квартал 2016 року – 10.05.2016 року.

 

Добавить комментарий