Формування курсових різниць: позиція Дніпровського Офісу підтримана Верховним Судом

Маніпулювання звітністю на курсових різницях, аби штучно зменшити податкові зобов’язання, вже не допоможе. Майже дворічний судовий спір з податківцями завершився у Верховному Суді перемогою Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків ДФС.

Суть: При перевірці встановлено факт формування підприємством курсових різниць за дивідендами, нарахованими на користь акціонерів-нерезидентів.

За Протоколами зборів засновників зобов’язання зі сплати дивідендів визначено у гривні. Одночасно, після прийняття рішення акціонерами про розподіл чистого прибутку, підприємством проведено перерахунок заборгованості по дивідендам на користь акціонерів – нерезидентів з гривні у долари США. В подальшому така заборгованість (вже в іноземній валюті) на кожну звітну дату відображалась з урахуванням впливу змін валютних курсів.

З огляду на суттєве зростання валютного курсу НБУ, платником фактично збільшено розмір дивідендів в національній валюті України як по кожному окремому акціонеру-нерезиденту, так і в цілому на 2,6 млн грн у порівнянні з сумою отриманого та направленого на виплату дивідендів прибутку. Джерелом зростання сум виплат на користь нерезидентів виявився прибуток поточного звітного періоду, рішення про розподіл якого ще не приймалося.

Як результат, за рахунок зазначеного перерахунку підприємство штучно зменшило податок на прибуток на 470 тис грн.

Отже, довготривалий спір врешті завершився. Постановою Верховного Суду позицію Офісу відносно неправомірного формування курсових різниць по цим операціям визнано правомірною. А відтак підприємство  має сплатити державі грошове зобов’язання в сумі 594,6 тис грн.