Новомосковська ДПІ у Дніпропетровській області інформує

Заходи з гарантування доставки товарів. Перелік товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом здійснюється за умови обов’язкового надання митницями ДФС забезпечення сплати митних платежів.

Водночас забезпечення сплати митних платежів під час переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом товарів, зазначених у переліку, не надається у разі, коли:

 • митницею ДФС видано дозвіл на переробку товарів на митній території України або дозвіл на переробку товарів за межами митної території України за умови гарантування дотримання умов перебування товарів у митному режимі переробки на митній території чи переробки за межами митної території;
 • товари ввозяться на  митну територію України відповідно до Закону № 93 як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями чи на підставі зареєстрованих у встановленому законодавством порядку договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність;
 • товари, що переміщуються у складі вантажів з допомогою, визначено частиною першою ст. 250 Митного кодексу;
 • товари призначено для участі у спільних з підрозділами Збройних Сил Українита інших утворених відповідно до законів військових   формувань   військових   навчаннях;
 • товари призначено для   використання розвідувальними органами України;
 • товари визнано відповідно  до  Закону№ 1192 гуманітарною допомогою;
 • товари надходять в Україну у рамках зареєстрованих у встановленому законодавством порядку проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;
 • товари призначено для використання дипломатичними представництвами іноземних держав в Україні;
 • товари переміщуються морським та річковим транспортом внутрішніми водними шляхами України та/або територіальним морем України   з   (до)   морських та річкових портів, у яких відкрито пункти пропуску через державний кордон.

Крім цього, якщо товари переміщуются транзитом митною територією України морським, річковим або повітрям транспортом і під час зберігання залишаються в межах одного пункту пропуску чи зони митного контролю морсько (річкового) порту, аеропорту, забезпеченя сплати митних платежів також не надається.

СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЛАТИ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ

Спосіб забезпечення сплати митних платежів обирається власником товарів чи уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено Митним кодексом та іншими законодавчими актами України.

Способами забезпечення сплати ми: них платежів є:

 • фінансові гарантії;
 • гарантування на умовах Конвенції МДП;
 • гарантування на умовах Конвенції про тимчасове ввезення із застосуванням книжки (карнету) А.Т.А.

ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ

У випадках, зазначених у Митному кодексі, фінансові гарантії надаються митницям ДФС під час або до декларування товарі до митного режиму транзиту, попереднього декларування товарів, до їх прибуття на митну територію України та під час декларування товарів до митних режимів, що передбачають сплату митних платежі або перебування товарів під митним контролем до моменту закінчення дії відповідного митного режиму.

Розмір фінансової гарантії визначається митницею ДФС виходячи із суми митних платежів, що підлягає сплаті при випуску товарів для вільного обігу на митній території України або при вивезенні товарів за межі цієї території у митному режимі експорту.

Якщо при визначенні розміру фінансової гарантії неможливо точно визначити суму митних платежів, що підлягає сплаті, внаслідок ненадання митниці ДФС точних відомостей про характер, найменування, кількість, країну походження, митну вартість і код таких товарів згідно з УКТ ЗЕД, розмір фінансової гарантії визначається виходячи з найбільшої величини ставок податків, вартості та/або кількості товарів, що можуть бути визначені на підставі наявних відомостей.

Фінансові гарантії надаються на суму митних платежів, нарахованих на товари, які декларуються за однією митною декларацією або заявляються до митного режиму транзиту за одним транспортним документом.

Якщо надана гарантія виявляється недостатньою для забезпечення сплати відповідної суми митних платежів, особи, зазначені у частині третій ст. 307 Митного кодексу, на письмову вимогу митниці ДФС надають додаткову гарантію або за їх вибором замінюють раніше надану гарантію новою.

Фінансова гарантія як забезпечення сплати митних платежів не надається, якщо сума митних платежів, що підлягають сплаті, не перевищує суму, еквівалентну 1000 євро.

Фінансова гарантія діє на всій митній території України.

Забезпечення сплати митних платежів фінансовою гарантією здійснюється у таких формах:

 • надання фінансової гарантії, виданої гарантом (гарантія, що надається у вигляді документа);
 • внесення коштів на відповідний рахунок або в касу митниці ДФС (грошова застава).                                                                                                                                                        

ГАРАНТІЯ У ВИГЛЯДІ ДОКУМЕНТА

Митниці ДФС як забезпечення сплати митних платежів приймають фінансові гарантії, видані гарантами, включеними до реєстру гарантів, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Фінансова гарантія, що надається у вигляді документа, є безвідкличним зобов’язанням гаранта, внесеного до реєстру гарантів, виплатити на вимогу митниці ДФС кошти в межах певної суми у разі невиконання забезпечених цією гарантією зобов’язань зі сплати митних платежів.

Форми бланків фінансових гарантій встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Фінансова гарантія видається гарантом і надається митниці ДФС особою, відповідальною за сплату митних платежів, або будь-якою іншою особою на користі особи, відповідальної за сплату митних платежів, якщо інше не передбачено Кодексом.

Фінансова гарантія може бути індивідуальною (одноразовою), багаторазовою та генеральною.

Індивідуальна (одноразова) фінансова гарантія у вигляді письмового зобов’язання надається у паперовому або електронному вигляді на суму митних платежів за:

 • однією митною декларацією в  межах однієї зовнішньоторговельної операції;
 • однією митною декларацією в межах однієї транзитної операції;
 • одним документом контролю за переміщенням товарів;
 • однією операцією з переміщення через митний кордон України товарів громадянами у випадках, визначених розділом XII Митного кодексу.

Індивідуальна (одноразова) фінансова гарантія у паперовому вигляді застосовується винятково під час переміщення товарів через митний кордон України із застосуванням митної декларації або документа контролю за переміщенням товарів, оформлених на паперовому носії. Електронна копія такої індивідуальної (одноразової) фінансової гарантії надсилається до єдиної автоматизованої інформаційної системи ДФС України авторизованим електронним повідомленням гаранта. Індивідуальна (одноразова) фінансова гарантія у вигляді електронного документа застосовується під час переміщення товарів через митний кордон України із застосуванням митної декларації або документа контролю за переміщенням товарів, оформлених на паперовому носії або у вигляді електронного документа.

Багаторазова фінансова гарантія надається для забезпечення сплати митних платежів за кількома митними деклараціями або документами контролю за переміщенням товарів при ввезенні товарів на митну територію України з метою транзиту або вільного обігу на цій території для одного власника в рамках одного зовнішньоекономічного договору.

Генеральна фінансова гарантія надається для забезпечення сплати митних платежів за митними деклараціями або документами контролю за переміщенням товарів, які декларант або уповноважена ним особа планують подати протягом одного року.

Багаторазова та генеральна фінансові гарантії надаються винятково у вигляді електронного документа.

Фінансові гарантії підлягають нумерації гарантом; такі гарантії у вигляді електронного документа надаються шляхом надсилання до єдиної автоматизованої формаційної системи органів ДФС Украъни авторизованого електронного повідомлення гаранта.

Митниця ДФС здійснює перевірку достатності суми фінансової гарантії в порядку, визначеному ст. 308 Митного кодексу.

Прикріплення електронної копії індивыдуальної (одноразової) фінансової гарантії у паперовому вигляді або фінансової гарантії у вигляді електронного документа до митної декларації або документа контролю за переміщенням товарів здійснюється за допомогою автоматизованої системи митного оформлення.

Завершення оформлення митної декларації або документа контролю за переміщенням товарів є підтвердженням прийняття фінансової гарантії як забезпечення виконання зобов’язань перед митницею ДФС.

Підтвердженням прийняття індивідуальної (одноразової) фінансової гарантії у паперовому вигляді є проставляння митницею ДФС відбитка відповідного митного забезпечення на всіх примірниках фінансової гарантії.

Фінансова гарантія, надана у вигляді документа, вилучається митницею ДФС та ставиться на контроль. При цьому на митній декларації посадовою особою митниці ДФС робиться запис щодо реквізитів зазначеної гарантії та сум митних платежів, які безумовно мають бути сплачені у разі порушення зобов’язань, надані митниці ДФС.

Зміни до фінансової гарантії можуть бути внесені гарантом до її прикріплення до митної декларації або документа контролю за переміщенням товарів. При внесенні таких змін гарант надсилає до єдиної автоматизованої інформаційної системи органів ДФС України авторизоване електронне повідомлення.

Після завершення митного оформлення товарів чи процедури транзитного перевезення товарів та за відсутності порушення особою зобов’язань зі сплати митних платежів фінансова гарантія не пізніше 2 год після того, як митниця ДФС отримає підтвердження фактичного виконання зобов’язань, забезпечених гарантією, вивільняється (повертається) цією митницею. При вивільненні (поверненні) індивідуальної (одноразової) фінансової гарантії у паперовому вигляді митницею ДФС на всіх її примірниках проставляється відбиток відповідного митного забезпечення.

Вивільнення (повернення) фінансової гарантії здійснюється не пізніше 2 год після отримання відповідною митницею ДФС підтвердження фактичного виконання зобов’язань, забезпечених гарантією.

Вивільнення (повернення) фінансової гарантії у разі часткового надходження товарів до митниці призначення здійснюється:

 • після завершення переміщення   усієї кількості товарів, зазначених у митній декларації   або   документі   контролю за переміщенням товарів;
 • на підставі заяви декларанта або уповноваженої ним особи про відсутність подальшого переміщення товарів, зазначених у митній декларації або документі контролю за переміщенням товарів.

Підтвердженням фактичного виконання зобов’язань, забезпечених гарантією, є:

 • щодо транзитного перевезення   товарів — повідомлення, у тому числі в електронному вигляді, митниці відправлення митницею призначення (завершення транзитного перевезення) про доставлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до наданих зобов’язань;
 • завершення процедур митного контролю та оформлення товарів до митного режиму, у який задекларовано товари;
 • завершення дії митного режиму, що передбачав перебування товарів під митним контролем увесь час дії такого режиму.

Дія фінансової гарантії припиняється:

 • на вимогу гаранта шляхом надсилання авторизованого електронного повідомлення;
 • у разі відсутності факту ввезення товару на територію України за попередньою митною декларацією, до якої прикріплено індивідуальну (одноразову) фінансову гарантію, протягом 30 днів з дати оформлення цієї декларації митницею ДФС;
 • у разі відкликання або визнання недійсною в порядку, передбаченому Митним кодексом, митної декларації, до якої прикріплено індивідуальну (одноразову) гарантію.

У разі невиконання особою зобов’язання зі сплати митних платежів, забезпеченого фінансовою гарантією, наданою у вигляді документа, митниця ДФС із залученням представників гаранта, що видав таку гарантію, з’ясовує обставини невиконання зобов’язання, після чого направляє цьому гарантові вимогу щодо сплати належної суми митних платежів. До вимоги додаються завірені митницею ДФС копії документів, що підтверджують невиконання зобов’язання. Процедура направлення вимоги та перелік обов’язкових документів, що до неї додаються, визначаються в угоді, передбаченій частиною третьою ст. 314 Митного кодексу.

Вимога щодо сплати митних платежів направляється гарантові, що видав гарантію у вигляді документа, у разі:

 • перевищення понад 10 днів установленого ст. 95 Митного кодексу строку доставки товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що перебувають під митним контролем, до митниці призначення (а при переміщенні в межах зони діяльності однієї митниці ДФС — від одного підрозділу цього органу до іншого);
 • встановлення митницею ДФС факту порушення вимог і умов митних режимів з умовним звільненням від оподаткування митними платежами;
 • настання терміну сплати   податкових зобов’язань   відповідно  до   розділу  III Митного кодексу;
 • встановлення митницею ДФС факту порушення вимог і умов тимчасового ввезення або транзиту товарів, транспортних засобів особистого користування, що переміщуються через митний кордон України громадянами відповідно до розділу XII Митного кодексу.

Гарант зобов’язаний не пізніше трьох банківських днів, що настають за днем отримання вимоги та документів, що підтверджують настання гарантійного випадку, перерахувати належну суму митних платежів до державного бюджету.

У разі порушення строку перерахування коштів у рахунок сплати митних платежів відповідно до вимоги митниці ДФС гаранти несуть відповідальність (у тому числі передбачену Податковим кодексом) як особи, відповідальні за сплату забезпечених гарантією сум митних платежів. У разі несплати гарантом коштів за фінансовими гарантіями суми таких коштів вважаються податковим боргом гаранта і стягуються у порядку, встановленому законодавством.

До правовідносин, пов’язаних з видачею фінансової гарантії, виконанням гарантом зобов’язань і припиненням фінансової гарантії, застосовуються також положення законодавства України про банки і банківську діяльність та цивільного законодавства в частині, не врегульованій Митним кодексом.

ГАРАНТІЯ У ВИГЛЯДІ ГРОШОВОЇ ЗАСТАВИ

Грошова застава — це кошти платні (суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, суб’єктів, уповноважених на декларування), громадян, а також юридичних с уповноважених ДФС України виступати гарантом, які внесено ними для забезпечення виконання взятих на себе зобов’язань і сума яких еквівалентна сумі передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів), що сплачуються при митному оформленні товарів у вільний обіг на території України.

Внесення грошової застави здійснюється у валюті України.

Для обліку коштів у національній валюті, що надходять до митниць ДФС для безпечення виконання платник, обов’язків щодо сплати митних та інших платежів, а також виконання завдань, покладених на ДФС України, в органах Держказначейства України застосовуються рахунки відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом № 119.

Для зарахування коштів, що вносяться платниками  та  громадянами до/або під час митного оформлення товарів, на балансі ГУ Держказначейства України у м. Києві відкриваються депозитні рахунки на ім’я митниць ДФС.

В окремих випадках переміщення товарів територією України прохідним транзитом іноземним перевізником або уповноваженою ним особою дозволяється внесення нерезидентом суми грошової застави в іноземній валюті за курсом валюти, визначеним відповідно до ст. 31 Митного кодексу, на день внесення грошової застави.

Відсотки на суму грошової застави не нараховуються.

При виконанні зобов’язання, забезпеченого грошовою заставою, сплачені кошти підлягають поверненню особі, яка внесла цю заставу, або уповноваженій нею особі не пізніше трьох банківських днів.

Повернення грошової застави може здійснюватися у будь-якій митниці ДФС, навіть якщо вона внесена на рахунок іншої митниці.

За письмовою заявою особи, яка внесла грошову заставу, або уповноваженої нею особи кошти, внесені як грошова застава, можуть бути використані для сплати митних платежів або забезпечення сплати митних платежів за іншим зобов’язанням зазначеної особи перед митницями ДФС.

Кошти, внесені як грошова застава, що перебувають на рахунку митниці ДФС без розпорядження про їх використання протягом 1095 днів з дня їх внесення, у 30-денний строк підлягають поверненню особі, яка вносила ці кошти, або уповноваженій нею особі, а у разі неможливості такого повернення підлягають перерахуванню до державного бюджету.

При невиконанні зобов’язання, забезпеченого грошовою заставою, сума митних платежів, що підлягає сплаті, перераховується до державного бюджету із сум грошової застави.

ГАРАНТУВАННЯ НА УМОВАХ КОНВЕНЦІЇ МДП

З моменту набрання чинності (11.10.94 р.) для України Конвенцією МДП перевезення вантажів на умовах цієї Конвенції є найпоширенішим заходом гарантування.

Система МДП передбачена для максимального спрощення перевезення вантажів під митними печатками та пломбами в міжнародному торговельному обігу та забезпечення необхідною митною безпекою і гарантією.

Міжнародну систему гарантій розроблено таким чином, що у будь-який момент митні збори і податки, щодо яких існує ризик несплати в ході транзитних операцій, покриваються гарантією національного об’єднання на випадок, якщо перевізника не може бути притягнуто до відповідальності.

В Україні гарантом перед Міжнародним союзом автомобільного транспорту (далі — МСАТ) щодо відповідальності українських та іноземних автоперевізників у зв’язку із застосуванням ними на території України книжок МДП є Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України (далі — АсМАП України).

Принцип дії міжнародної системи гарантій досить простий. Кожне національне об’єднання, що представляє інтереси транспортного сектора в державі — учасниці Конвенції МДП і визнане митними органами цієї держави, гарантує сплату всіх митних зборів і податків, які можуть підлягати сплаті в разі виявлення якого-небудь порушення операції МДП на території цієї країни. Таким чином, національне об’єднання гарантує сплату таких мит і податків як національними, так і іноземними перевізниками, що здійснюють транспортні операції із застосуванням книжок МДП, виданих ним самим або подібним об’єднанням іншої держави.

В результаті кожна держава забезпечена гарантією при проведенні на його території транспортних операцій МДП. Інакше кажучи, завжди існує національний партнер, з якого митні органи можуть стягувати платежі в разі виявлення будь-яких порушень незалежно від того, чи здійснено це порушення національним або іноземним перевізником. Таким чином, система МДП може бути представлена як ланцюг національних транзитних перевезень, регульованих, втім, швидше міжнародними, ніж національними правилами, оскільки перевезення здійснюється під міжнародну гарантію. Водночас умови надання такої гарантії регламентуються національним законодавством, і вони зазвичай включаються до угоди між національними митними органами й об’єднанням.

Усі міжнародні гарантійні об’єднання складають своєрідний гарантійний ланцюг, що охоплює всі держави — учасниці Конвенції МДП. На сьогодні гарантійний ланцюг супроводжується МСАТ у Женеві (Швейцарія) — неурядовою організацією, що представляє інтереси автомобільних перевізників в усьому світі. Робота гарантійного ланцюга підтримується декількома великими міжнародними страховими компаніями і контролюється Виконавчою радою МДП.

Кожна країна самостійно визначає межу гарантії, проте рекомендовано обмежувати максимальну суму, яку може бути витребувано від національного об’єднання за одну книжку МДП залежно від країни.

На сьогодні АсМАП України несе відповідальність перед ДФС за кожну книжку МДП, видану МСАТ, що використовується на території України, в сумі не більше ніж 60 тис. євро або відповідної суми в національній валюті, яка складається з митних податків, зборів, а також пені, які митниці ДФС можуть пред’явити у разі виявлення порушень процедури МДП, допущених перевізником при використанні книжки МДП, прийнятої до оформлення митними органами України з 01.07.2010 р. (00:00 за Грінвічем).

За повідомленням МСАТ, міжнародні страховики системи МДП надали згоду на збільшення суми гарантії за кожною книжкою МДП в Україні до 100 тис. євро з 01.07.2016 р. ЄЕК ООН та країни – учасниці Конвенції МДП поінформовані про це рішення на сесії Адміністративного Комітету Конвенції МДП, що відбулася 08.10.2015 р.

Наразі у ДФС України опрацьовується проект Додаткової угоди до  Угоди  між Державною митною службою України та Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України щодо введення в підвищеної гарантії.

Серед основних переваг заходу гарантування на умовах Конвенції МДП при автоперевезеннях порівняно з іншими, що роблять його найпривабливішим як для учасників зовнішньоекономічної операції, так і для контролюючих органів, можна зазначити такі:

 • максимальна сума, гарантована митним органам АсМАП України за кожною книжкою МДП, становить 60 тис.євро. Така сума в більшості випадків перекриває розмір обов’язкових митних платежів за товари, перевезення яких здійснюється автотранспортними засобами;
 • застосування заходу гарантування —перевезення на умовах МДП є процедурно нескладним процесом і не потребує порівняно з іншими заходами значних витрат часу;
 • застосування зазначеного заходу гарантування не потребує ані від власника вантажу, ані від перевізника додаткових грошових витрат (залучення додаткових обігових коштів), що є привабливим для сторін в умовах світової фінансової кризи.

В Україні гарантування на умовах Конвенції МДП як захід гарантування доставки товарів (крім алкогольних напоїв та тютюнових виробів), що перебувають під митним контролем, до митниці призначення застосовується за умови, що товари під час перевезення перетинають митний кордон України, а їх перевезення на всьому маршруті або на його частині здійснюється автомобільним транспортом.

Якщо нарахована сума податків і зборів (обов’язкових платежів), що підлягає сплаті за товар, який повинен переміщуватися транзитом через митну територію України із застосуванням книжки МДП, перевищує суму гарантійного забезпечення (більш ніж еквівалент 60 тис. євро), процедура перевезення із застосуванням книжки МДП припиняється і за необхідності подальшого переміщення товарів через митну територію України здійснюється із застосуванням одного з вищезазначених заходів гарантування доставки товарів.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ СИСТЕМИ МДП В УКРАЇНІ iCarnet

Враховуючи позитивний досвід застосування виду гарантування доставки — перевезення на умовах Конвенції МДП під час здійснення міжнародних перевезень вантажів, а також офіційну позицію робочих органів ЄЕК ООН щодо застосування положень Конвенції МДП, ДФС України, МСАТ та АсМАП України домовилися використовувати іСаrnеt для перевезення товарів під митним контролем та управлінням між двома митними органами, розташованими в межах території України.

За умовами додатка 3 до Угоди про співробітництво між Держмитслужбою України, АсМАП України та МСАТ ДФС України як правонаступник Держмит-служби зобов’язується приймати іСаrnеt від уповноважених українських перевізників для перевезення товарів під митним контролем між двома митницями ДФС, розташованими на території України (внутрішній транзит), а МСАТ та його фінансові партнери погоджуються надавати фінансову гарантію у розмірі 60 тис. євро за кожним іСаrnеt, використаним для перевезення товарів, що підпадають під дію цього додатка.

Транспортні операції із застосуванням іСаrnеt здійснюються з дотриманням загальних правил і процедур, передбачених положеннями Конвенції МДП та національного законодавства України, яке регулює використання процедури МДП, включаючи прийняття та обробку книжок МДП, та завершення операцій МДП відповідно до додатка 10 Конвенції МДП і положень Меморандуму взаєморозуміння від 06.09.2008 р.

За повідомленням МСАТ, міжнародні страховики системи МДП надали згоду на збільшення суми гарантії за кожним іСаrnеt до 100 тис. євро з 01.07.2016 р.

Наразі у ДФС України опрацьовується проект Доповнення до додатка 3 Угоди про співробітництво між Державною митною службою України, АсМАП України та МСАТ щодо введення в дію підвищеної гарантії.

ВаучерТІR+

Визнаючи перевезення товарів із застосуванням процедури МДП як сучасний, ефективний та надійний з точки зору безпеки перевезень метод транзиту, що гарантує сплату митних зборів та платежів за транзитні товари, і враховуючи положення Конвенції МДП та митного законодавства України, а також офіційну позицію робочих органів ЄЕК ООН щодо застосування положень Конвенції МДП, ДФС України, МСАТ та АсМАП України домовилися використовувати Ваучер ТІR+ для перевезення товарів під митним контролем за процедурою МДП.

За умовами додатка 4 до Угоди про співробітництво між Держмитслужбою України, АсМАП України та МСАТ ДФС України як правонаступник Держмитслужби зобов’язується приймати ваучери ТІR+ від уповноважених українських перевізників (користувачів книжок МДП) для перевезень товарів під митним контролем за процедурою МДП, а МСАТ та його фінансові партнери погоджуються надавати і забезпечувати фінансову гарантію у розмірі 100 тис. євро за кожним ваучером ТІR+, використаним   з   кожною    книжкою   МДП (100 000 євро + 60 000 євро).

Таким чином, ваучер ТІR+ — це додаткова фінансова гарантія сплати митних платежів під час транзитних перевезень товарів територією України у розмірі, 100 000 євро за кожним ваучером, використаним разом з книжкою МДП (100 000 євро + 60 000 євро).

Користувач книжки МДП може активувати свій ваучер ТІR+ у будь-який час та у будь-якому місці, до прибуття або під час перетину кордону. Активізація ваучера ТІR+ здійснюється перевізником на сайті www.tirplus.net разом з дійсним номером книжки МДП, за якою проводиться операція МДП. Реєстрація остаточно закріплює номер ваучера ТІR+ з номером книжки МДП у базі МСАТ та підтверджує дійсність підвищеного рівня гарантії.

Транспортні операції із застосуванням ваучера ТІR+ здійснюються з дотриманням загальних правил і процедур, передбачених положеннями Конвенції МДП та положеннями національного законодавства України, яке регулює використання процедури МДП, включаючи прийняття та обробку книжок МДП, та завершення операцій МДП відповідно до додатка 10 Конвенції МДП і положень Меморандуму взаєморозуміння.

Як продовження роботи щодо запровадження в Україні ваучера ТІR+ відповідно до додатка 4 до Угоди про співробітництво між Держмитслужбою України, АсМАП України та МСАТ наразі у ДФС України опрацьовується проект угоди ДФС України, МСАТ та АсМАП України щодо визнання технічних параметрів ваучера ТІR+.

ГАРАНТУВАННЯ НА УМОВАХ КОНВЕНЦІЇ ПРО ТИМЧАСОВЕ ВВЕЗЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КНИЖКИ (КАРНЕТУ) А.Т.А.

Під час перевезення товарів на умовах Конвенції про тимчасове ввезення застосовується книжка (карнет) А.Т.А. — уніфікований міжнародний митний документ, що використовується як митна декларація для митного оформлення товарів і є гарантійним документом про сплату митних платежів.

Україна приєдналася до Стамбулської Конвенції про тимчасове ввезення у червні 2004 р. згідно із Законом № 1661.

Розпорядженням № 988 та Порядком видачі книжок (карнетів) А.Т.А., затвердженим постановою № 1654, повноваження виступати гарантувальною організацією, що видає в Україні книжки (карнети) А.Т.А., надано Торгово-промисловій палаті України (далі — ТТП Україні). ТПП України може делегувати повноваження щодо видачі книжок (карнетів) А.Т.А. регіональним торгово-промисловим палатам, залишаючись при цьому єдиною гарантувальною організаціє в Україні.

Із вступом ТПП України до міжнародної мережі гарантувальних асоціацій Україна з 01.03.2008 р. стала повноправним членом міжнародної системи А.Т.А. й запровадила на своїй митній території обіг карнетів А.Т.А.

При цьому використання карнетів А.Т.А. при тимчасовому ввезенні товарів не є обов’язковим. Тобто сам декларант вирішує — скористатися йому карнетом А.Т.А. чи пройти процедури митного оформлення товарів за національними правилами країн призначення і транзитних країн.

Порядок митного оформлення товарі що переміщуються через митний кордон України з використанням книжок (карнетів) А.Т.А., та Інструкцію по заповненню граф книжки (карнета) А.Т.А. митними  органами затверджено наказом № 657.

Залишити відповідь