Новомосковська об’єднана ДПІ інформує

Новомосковська об’єднана ДПІ інформує про власну справу, а саме роздрібну торгівлю. Відповідно до норм Господарського кодексу підприємництво в Україні здійснюється у будь-яких організаційних формах, передбачених законом, на вибір підприємця.

Тому суб’єкту господарювання для початку потрібно визначитися, в якій формі він планує здійснювати діяльність: шляхом створення підприємства (держреєстрації юридичної особи) чи шляхом здійснення підприємницької діяльності індивідуально (реєстрації фізичною особою —підприємцем).

Необхідно також визначити діяльність, якою планує займатися, та заздалегідь обрати КВЕД, що відповідає майбутній діяльності.

Також зауважимо, що роздрібна торгівля певними видами товарів підлягає ліцензуванню, зокрема, торгівля лікарськими засобами, алкогольними напоями та тютюновими виробами. При цьому порядок видачі, переоформлення та анулювання ліцензій на здійснення таких видів діяльності визначено окремими нормативно-правовими актами.

Держреєстрація юросіб і ФОП

Порядок держреєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців встановлено Законом про держреєстрацію, згідно з яким держреєстрація проводиться незалежно від місця знаходження юридичної особи чи фізичної особи в межах АР Крим, області, міст Києва та Севастополя.

Перелік документів, які подаються заявником для держреєстрації юридичної особи та фізичної особи — підприємця, визначено статтями 17 та 18 цього Закону.

Форми заяв у сфері держреєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців установлено наказом N9 3368/5, зокрема: форму 1 «Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи» та форму 10 «Заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем».

Відомості про проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців у день їх проведення передаються до ДФС у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний реєстр) та інформаційними системами ДФС і є підставою для взяття їх на облік у контролюючих органах.

Взяття на облік

За основним місцем

Пунктом 63.3 ст. 63 Податкового кодексу передбачено, що з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Надходження до контролюючого органу відомостей з Єдиного державного реєстру про держреєстрацію створення юридичної особи або фізичної особи — підприємця є підставою для взяття їх на облік за основним місцем обліку як платників податків і зборів (статті 64 та 65 Податкового кодексу) та як платників єдиного внеску (ст. 5 Закону про ЄСВ).

Слід зауважити, що взяття на облік за основним місцем обліку юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців як платників податків та як платників єдиного внеску здійснюється контролюючим органом у день отримання відомостей з Єдиного державного реєстру про держреєстрацію створення юридичної особи чи фізичної особи — підприємця.

Дані про взяття на облік передаються до Єдиного державного реєстру у день взяття на облік за основним місцем обліку із зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, в якому юридичну особу чи фізичну особу — підприємця взято на облік, та оприлюднюються на порталі електронних сервісів Мін’юсту України та на офіційному порталі ДФС України, доступ до якого є безоплатним і вільним, та в електронному сервісі «Електронний кабінет платника».

Крім того, відповідно до п. 66.4 ст. 66 Податкового кодексу та п. 9.3 Порядку № 1588 платники податків — юридичні особи зобов’язані подати відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, до контролюючого органу у 10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платників податків шляхом подання заяви за формою № 1-ОПП з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку».

Платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати заяву за формою № 1-ОПП з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

За неосновним місцем

Платник податків зобов’язаний повідомляти контролюючий орган за основним місцем обліку про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття.

Форму повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форма № 20-ОПП), та порядок його подання встановлено розділом VIII Порядку № 1588.

Платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати повідомлення за формою № 20-ОПП засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством (п. 8.4 Порядку № 1588).

Процедури взяття на облік у контролюючих органах за неосновним місцем обліку визначено розділом VII Порядку № 1588, відповідно до якого для взяття на облік за неосновним місцем обліку платник податків зобов’язаний протягом 10 робочих днів після створення відокремленого підрозділу, реєстрації рухомого чи нерухомого майна чи відкриття об’єкта чи підрозділу, через які провадиться діяльність або які підлягають оподаткуванню чи пов’язані з оподаткуванням, подати до відповідного контролюючого органу заяву про взяття на облік за неосновним місцем обліку за формою № 17-ОПП.

Платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати заяву за формою № 17-ОПП засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Заява за формою № 17-ОПП може бути подана як до контролюючого органу за неосновним місцем обліку, так і до контролюючого органу за основним місцем обліку.

Слід зазначити, що платник податків звільняється від обов’язку подання до контролюючого органу заяви за формою № 17-ОПП у разі якщо він визначив контролюючий орган, у якому бажає стати на облік за неосновним місцем обліку, у повідомленні за формою № 20-ОПП.

                                                                                                                                                         

Ліцензія на алкоголь і тютюн

Статтею 15 Закону № 481 передбачено, що роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.

Ліцензія (спеціальний дозвіл) — це документ державного зразка, який засвідчує право суб’єкта господарювання на провадження одного із зазначених у Законі № 481 видів діяльності протягом визначеного строку.

При цьому суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, мають право продавати сидр та перрі (без додання спирту) без отримання окремої ліцензії на право роздрібної торгівлі цими алкогольними напоями.

Плата за ліцензію

Відповідно до ст. 15 Закону № 481 плата за ліцензію на роздрібну торгівлю:

 • алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), становить 8 тис. грн на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій (далі — ЕККА (КОРО)), що знаходиться у місці торгівлі, а на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст, — 500 грн на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), на кожний окремий, зазначений у ліцензії ЕККА (КОРО), що знаходиться у місці торгівлі.

Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю сидром та перрі (без додання спирту) становить 780 грн на кожне місце торгівлі незалежно від його територіального розташування.

Для місць торгівлі, які розташовані за межами території міст обласного підпорядкування і міст Києва та Севастополя на відстані до 50 км та які мають торговельні зали площею понад 500 м2, плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), становить 8 тис. грн на кожний окремий, зазначений в ліцензії ЕККА (КОРО), що знаходиться у місці торгівлі;

 • тютюновими виробами на кожне місцц, торгівлі — 2 тис. грн, а на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст, — 250 грн на кожне місце торгівлі.

Для місць торгівлі, які розташовані за межами території міст обласного підпорядкування і міст Києва та Севастополя на відстані до 50 км та які мають торговельні зали площею понад 500 м2, плата за ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами становить 2 тис. грн на кожне місце торгівлі.

Водночас слід звернути увагу, що постановою № 984 внесено зміни до постанови № 1336, якими передбачено, що дія останньої не поширюється на суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами.

Ким видаються

Зауважимо, що ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади в містах, районах, районах у містах Києві та Севастополі за місцем торгівлі суб’єкта господарювання терміном на один рік і підлягають обов’язковій реєстрації у контролюючому органі, а у сільській місцевості — і в органах місцевого самоврядування за місцем торгівлі суб’єкта господарювання.

У поїздах, на морських або річкових суднах ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами видаються органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України, в містах, районах, районах у містах Києві та Севастополі за місцем формування поїзда (приписки судна).

Документи для отримання

Ліцензія видається за заявою суб’єкта господарювання, в якій має бути зазначено вид господарської діяльності, на провадження якого суб’єкт господарювання має намір одержати ліцензію (роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами).

У заяві про видачу ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями додатково зазначаються:

 • адреса місця торгівлі;
 • перелік РРО (КОРО), які знаходяться у місці торгівлі, а також інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери посвідчень РРО (КОРО), які знаходяться у місці торгівлі, та дата початку їх обліку в органах ДФС.

У додатку до ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями суб’єктом господарювання зазначаються адреса місця торгівлі і перелік ЕККА та інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери КОРО, які знаходяться у місці торгівлі.

У заяві на видачу ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами зазначається адреса місця торгівлі.

Вимагати подання інших документів, крім перебдачених у Законі № 481, забороняється. Зазначені в цьому Законі документи подаються в одному примірнику в копіях, засвідчених нотаріально або органом, який видав оригінал документа, або посадовою особою органу ліцензування. Заява про видачу ліцензії та визначені зазначеним Законом документи подаються уповноваженою особою заявника або надсилаються рекомендованим листом. У разі подання заяви про видачу ліцензії та доданих до неї документів особисто вони приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття заяви та документів і підписом особи, яка їх прийняла.

Крім того, ст. 16 Закону № 481 встановлено, що контроль за сплатою річної плати за ліцензії здійснюється органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України видавати ліцензії, зокрема, на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. Для здійснення контролю суб’єкт господарювання подає зазначеному органу копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату.

У які строки видається

Ліцензія або рішення про відмову в її видачі видається заявнику не пізніше 10 календарних днів з дня одержання вказаних у Законі № 481 документів.

При цьому в рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути зазначена підстава для відмови.

Призупинення ліцензії

Призупиненням ліцензії є тимчасове позбавлення суб’єкта господарювання права на провадження зазначеної в ліцензії діяльності у разі несплати чергового платежу за ліцензію (ст. 1 Закону № 481).

Дія ліцензії призупиняється у разі несвоєчасної сплати чергового платежу за ліцензію на підставі письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, на термін до сплати заборгованості.

При цьому дія ліцензії вважається призупиненою з моменту одержання суб’єктом господарювання відповідного письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, а її дія поновлюється з моменту зарахування відповідного чергового платежу за ліцензію до бюджету.

Коли анулюється

Статтею 1 Закону № 481 визначено, що анулювання ліцензії — це позбавлення суб’єкта господарювання права на провадження діяльності, зазначеної в ліцензії. Відповідно до ст. 15 цього Закону ліцензія анулюється шляхом прийняття органом, який видав ліцензію, відповідного письмового розпорядження на підставі:

 • заяви суб’єкта господарювання;
 • рішення про скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання;
 • несплати чергового платежу за ліцензію протягом ЗО календарних днів від моменту призупинення ліцензії;
 • рішення суду про встановлення факту незаконного використання суб’єктом господарювання марок акцизного податку (стосовно імпортерів);
 • рішення суду про встановлення факту торгівлі суб’єктом господарювання алкогольними напоями або тютюновими виробами без марок акцизного податку;
 • рішення суду про встановлення факту переміщення суб’єктом господарювання алкогольних напоїв або тютюнових виробів поза митним контролем;
 • порушення вимог ст. 153 Закону № 481 щодо продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років або у не визначених для цього місцях.

Зауважимо, що ліцензія анулюється та вважається недійсною з моменту одержання суб’єктом господарювання письмового розпорядження про її анулювання.

Переоформлення

У разі зміни відомостей, зазначених у виданій суб’єкту господарювання ліцензії (за винятком змін, пов’язанйх з реорганізацією суб’єкта господарювання та/або зміною типу акціонерного товариства), орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб’єкта господарювання протягом трьох робочих днів видає суб’єкту господарювання ліцензію, оформлену на новому бланку з урахуванням змін.

Отримання дубліката

У разі втрати або пошкодження ліцензії орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб’єкта господарювання протягом трьох робочих днів видає суб’єкту господарювання дублікат ліцензії. Строк дії дубліката не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченій або пошкодженій ліцензії.

Зверніть увагу, що за видачу дубліката ліцензії, зокрема, на роздрібну торгівлю справляється плата у розмірі 780 грн, яка зараховується до бюджету згідно з чинним законодавством.

Де зберігати тютюнові вироби та алкоголь

Суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, вносять до Єдиного державного реєстру місць зберігання (далі — Єдиний реєстр) тільки ті місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що розташовані за іншою адресою, ніж місце здійснення торгівлі.

Зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється в місцях зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, внесених до Єдиного реєстру, незалежно від того, кому належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб’єкта господарювання таке місце зберігання було внесено до Єдиного реєстру.

Внесення даних до Єдиного реєстру проводиться на підставі заяви суб’єкта господарювання з обов’язковим зазначенням місцезнаходження місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також:

 • для юридичних осіб — найменування, місцезнаходження, коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;
 • для фізичних осіб — підприємців — прізвища, імені, по батькові, місця проживання, реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Форму заяви про внесення місць зберігання алкогольних напоїв (тютюнових виробів) до Єдиного Державного реєстру та Порядок ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання (далі — Порядок № 251) затверджено наказом № 251.

До заяви додаються копія виданої заявнику ліцензії на відповідний вид діяльності, засвідчена нотаріально або посадовою особою органу ліцензування, та документ, що підтверджує право користування цим приміщенням.

Довідка про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру видається суб’єкту господарювання протягом семи календарних днів від дня подання заяви. Ведення Єдиного реєстру та видача довідок про внесення місць зберігання до Єдиного реєстру здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України. Органи влади забезпечують вільний доступ до відомостей, які містяться в Єдиному реєстрі.

У разі зміни відомостей про заявника місця зберігання (найменування або місцезнаходження юридичної особи, прізвища або місця проживання фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності) або характеристик місця зберігання контролюючий орган, який вносив місце зберігання до Єдиного реєстру, на підставі заяви суб’єкта підприємницької діяльності протягом семи календарних днів уносить зміни до Єдиного реєстру та видає суб’єкту підприємницької діяльності довідку, оформлену на новому бланку з урахуванням змін.

У разі зміни найменування суб’єкта господарювання у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство зміна найменування у виданих суб’єкту господарювання довідках про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру не є обов’язковою.

Слід зауважити, що виключення місць зберігання з Єдиного реєстру здійснюється контролюючим органом, який вносив його до Єдиного реєстру, на підставі письмової заяви суб’єкта господарювання, що був заявником такого місця зберігання, або у разі анулювання ліцензії, виданої такому суб’єкту господарювання відповідно до Закону № 481, шляхом прийняття відповідного письмового розпорядження не раніше ніж через 10 робочих днів з моменту виникнення передбачених цим Законом підстав.

Контролюючий орган повинен надати суб’єкту господарювання, що був заявником, засвідчену копію письмового розпорядження про виключення місця зберігання з Єдиного реєстру протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття.

Обмеження щодо продажу

Суб’єктам господарювання, які отримали ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, необхідно враховувати обмеження, встановлені ст. 153 Закону № 481.

 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ПРОДАЖ ПИВА (КРІМ БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО), АЛКОГОЛЬНИХ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ, ВИН СТОЛОВИХ  ТА ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ:

 • особами, які не досягли 18 років
 • особам, які не досягли 18 років
 • у приміщеннях та на території навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, крім ресторанів, що знаходяться на території санаторіїв
 • у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, що здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних торговельних організацій
 • у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі)
 • з торговельних автоматів
 • на полицях самообслуговування (крім тютюнових виробів у блоках та алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, пива)
 • поштучно (для тютюнових виробів, крім сигар)
 • у споживчих упаковках, що містять менш як 20 сигарет
 • з рук
 • у не визначених для цього місцях торгівлі

Забороняється продаж товарів дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби.

На час проведення масових заходів сільські, селищні та міські ради в межах відповідної адміністративної території можуть заборонити або обмежити продаж пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та куріння тютюнових виробів.

Продавець пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових або тютюнових виробів зобов’язаний отримати у покупця, який купує пиво (крім безалкогольного), алкогольні напої, слабоалкогольні напої, вина столові або тютюнові вироби, паспорт або інші документи, які підтверджують вік такого покупця, якщо у продавця виникли сумніви щодо досягнення покупцем 18-річного віку.

У разі відмови покупця надати такий документ продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових або тютюнових виробів такій особі забороняється.

Продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці дозволяється тільки суб’єктам господарювання громадського харчування та спеціалізованим відділам, що мають статус суб’єктів господарювання громадського харчування, підприємств з універсальним асортиментом товарів.

 

 

Продаж тютюнових виробів

Установлена виробником або імпортером максимальна роздрібна ціна на тютюнові вироби наноситься на пачку, коробку або сувенірну коробку тютюнових виробів разом з датою їх виготовлення (ст. 11ˡ Закону № 481).

За наявності у місці торгівлі тютюновими виробами таких виробів однієї власної назви, на пачках, коробках та сувенірних коробках яких вказано різні максимальні роздрібні ціни, продаж таких тютюнових виробів здійснюється за цінами, не вищими, ніж ті, що зазначено на відповідних пачках, коробках та сувенірних коробках.

Продаж вин столових здійснюється без застосування РРО з використанням книжок та КОРО.

Продаж вин з доданням спирту (виноматеріалів оброблених) виноградних власного виробництва ординарних та марочних на розлив з тари місткістю від 50 л до 600 л дозволяється суб’єктам господарювання первинного та змішаного виноробства виключно за місцем розташування таких суб’єктів господарювання у межах адміністративно-територіальних одиниць (міст, селищ, сіл) із сплатою акцизного податку у розмірі, встановленому Податковим кодексом, якщо у ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями про це є відповідний запис органу, що видав таку ліцензію. Річні обсяги продажу вин (вино- матеріалів оброблених) на розлив такими суб’єктами господарювання не можуть перевищувати 20 % річного обсягу вироблених виноматеріалів.

Зауважимо, що Закон № 2662 регулює правові відносини у сфері виноградарства та виноробства України, пов’язані з веденням виноградників та виробництвом винограду, вина та інших продуктів виноробства, визначає регламентацію і контроль в цих галузях виробництва, права і обов’язки виробників, повноваження органів виконавчої влади і спрямований на посилення боротьби з фальсифікацією виноробної продукції. Дія цього Закону поширюється на юридичних та фізичних осіб, господарська діяльність яких включає виробництво, реалізацію, експорт та імпорт товарної продукції в галузі виноградарства і виноробства.

Статтею 1 Закону № 2662 визначено, що вино — це алкогольний напій, вироблений з винограду, міцність якого, набувається внаслідок спиртового бродіння роздушених ягід або свіжовичавленого соку, а в разі виготовлення вин кріплених — підвищується шляхом додавання спирту етилового, ректифікованого та/або спирту етилового ректифікованого виноградного, та/або дистиляту виноградного спиртового.

Міцність вин може становити від 9 до 20 % об’ємних одиниць. Органолептичні якості вина повинні відповідати природному складу винограду або відтворювати особливості, набуті внаслідок купажування чи спеціальної технологічної обробки виноматеріалів.

Вино столове — вино, виготовлене шляхом повного чи неповного збродження сусла. Залежно від вмісту цукрів столове вино поділяється на сухе, напівсухе, напівсолодке.

Вина столові виготовляються сортовими або купажованими. Вина столові напівсухі та напівсолодкі виготовляються за класичною схемою з використанням виноматеріалів-недобродів або за купажною схемою з використанням виноградних цукровмісних матеріалів. Не допускається випуск столових вин із вмістом спирту нижче 9 % об’ємних одиниць, сортових — 9,5 % об’ємних одиниць і марочних — 10 % об’ємних одиниць.

Відповідно до регламентованих ДСТУ 4806:2007 фізико-хімічних показників об’ємна частка етилового спирту у винах столових (сухих, напівсухих) може становити діапазон від 9.0 до 14 %, а напівсолодких — від 9.0 до 13 %.

Правила продажу пива

Нагадаємо, що Законом № 71 внесено зміни до Закону № 481, згідно з якими пиво віднесено до алкогольних напоїв.

Згідно зі змінами, внесеними постановою № 984 до постанови № 1336, з Переліку окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, вилучено норму щодо можливості здійснення роздрібної торгівлі пивом у пляшках і бляшанках за умови відсутності продажу інших підакцизних товарів, що здійснювалася фізичними особами — підприємцями, які сплачують єдиний податок.

Мінімальні роздрібні ціни на алкоголь

Розміри мінімальних роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв встановлено постановою № 957. Тому суб’єктам господарювання, які здійснюють реалізацію алкогольних напоїв, слід дотримуватися вимог цієї постанови.

Мінімальні роздрібні ціни на алкогольні напої — це ціни, які визначаються виходячи з мінімальних оптово-відпускних цін на цю продукцію та торговельної надбавки (ст. 1 Закону № 481).

Розмір мінімальних роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв згідно з додатком до постанови № 957 наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Код виробів згідно з УКТЗЕД Опис товару Мінімальна роздрібна

 ціна за 1л                            Роздрібна

100-відсоткового спирту,    ціна, грн

 грн

220860,

220870,

220890

Горілка та лікеро-горілчані вироби, інші 397,76
220830 Віскі 799
220840 * Ром та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки зброджених продуктів з цукрової тростини 799
220850 Джин та ялівцева настоянка 799
220820 Спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду.
коньяк (бренді) три зірочки 597,3
коньяк (бренді) чотири зірочки 645,17
коньяк (бренді) п’ять зірочок 692,6
інші спиртові дистиляти та спиртні напої, в тому числі 597,3
бренді ординарні, горілки виноградні 549,84
2206

(крім 2206 00 31 00, 22060051 00,

2206 00 81 00 — сидр і перрі (без додання спирту);

2206003900,

2206005900,

2206 00 89 00 — тільки зброджені напої, одержані виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5% об’ємних одиниць (без додання спирту)

Інші зброджені напої, суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями 450,15

 

2206003100, 2206005100,

2206008100

Сидр і перрі (без додання спирту) у тарі місткістю 1 л                                               28,47
2206003900,

2206005900,

2206008900

Тільки зброджені напої, одержані виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 % об’ємних одиниць (без додання спирту) у тарі місткістю 1 л                                                28,47
2204

(крім 220410, 220421 0600, 220421 0700, 22041 0800, 2204210900, 2204291000)

Вина виноградні натуральні у скляній тарі місткістю 0,7 л, в іншій тарі місткістю 1 л 37
2204

(крім 220410, 220421 0600, 220421 0700, 220421 0800, 220421 0900, 2204291000)

Вина виноградні натуральні з доданням спирту та міцні у скляній тарі місткістю 0,7 л, в іншій тарі місткістю 1 л 45
2205 Вермути та інші вина виноградні натуральні з додаванням рослинних або ароматизувальних екстрактів у скляній тарі місткістю 0,7 л, в інший тарі місткістю 1 л 45
220410,

2204210600,

2204210700,

2204210800,

2204210900, 2204291000

Вина у скляній тарі місткістю 0,7 л та 0,75 л 79,19

Як розрахувати мінімальні роздрібні ціни

Мінімальні роздрібні ціни під час реалізації (продажу) горілки та лікеро-горілчаних виробів, віскі, рому та інших спиртових дистилятів та спиртних напоїв, одержаних шляхом перегонки зброджених продуктів з цукрової тростини, джину та ялівцевої настоянки, коньяку (бренді) три зірочки, коньяку (бренді) чотири зірочки, коньяку (бренді) п’ять зірочок, інших спиртових дистилятів та спиртових напоїв, в тому числі бренді ординарного, горілки виноградної, інших зброджених напоїв, сумішей із зброджених напоїв та сумішей зброджених напоїв з безалкогольними напоями різного вмісту спирту в тарі різної місткості визначаються як добуток відповідних затверджених мінімальних цін, міцності за об’ємом (у відсотках) і місткості тари (у літрах), поділений на 100 %.

Мінімальна роздрібна ціна на вина та вермути у скляній та іншій тарі місткістю менш як 1 л та більш як 1 л, 1 л у скляній тарі розраховується як добуток затвердженої мінімальної ціни та місткості тари, поділений на 0,7.

Мінімальна роздрібна ціна на сидр і перрі (без додавання спирту), зброджені напої, одержані виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 % об’ємних одиниць (без додання спирту) у тарі місткістю менш як 1 л та більш як 1 л розраховується як добуток затвердженої мінімальної ціни та місткості тари.

Додаток 12

Відповідальність за порушення

Посадові особи і громадяни притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством за порушення норм Закону № 481 щодо роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Рішення про стягнення штрафів приймаються контролюючими органами та/або органом, який видав ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, та іншими органами виконавчі влади у межах їх компетенції, визначеної законами України.

У разі невиконання суб’єктом господарювання рішення зазначених органів сума штрафу стягується на підставі рішення суду. Дії органів, які мають право контролю за реалізацією норм Закону № 481, можуть бути оскаржені суб’єктом господарювання в місячний термін у судовому порядку.

У табл. 2 наведено низку порушень, за які до суб’єктів господарювання, що здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та/або тютюновими виробами, застосовуються фінансові санкції згідно зі ст. 17 Закону № 481 у вигляді штрафів.

Таблиця 2

Суть порушення Ставки та розміри штрафних санкцій
Роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності ліцензій (крім випадків, передбачених Законом № 481) 200% вартості отриманої партії товару, але не менше 17000 грн
Роздрібна торгівля алкогольними напоями через ЕККА (КОРО), не зазначений у ліцензії 200% вартості реалізованої через такий ЕККА (КОРО) продукції, але не менше 10000 грн
Порушення вимог ст15³ Закону № 481 (обмеження щодо продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів) 6800 грн
Зберігання алкогольних напоїв або тютюнових виробів у місцях зберігання, не внесених до Єдиного реєстру 100% вартості товару, який знаходиться в такому місці зберігання, але не менше 17000 грн
Роздрібна торгівля коньяком, алкогольними напоями, горілкою, лікеро-горілчаними виробами та вином за цінами, нижчими за встановлені мінімальні роздрібні ціни на такі напої 100% вартості отриманої партії товару, розрахованої виходячи з мінімальних роздрібних цін, але не менше 10000 грн
Роздрібна торгівля тютюновими виробами за ціна, вищими від максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів, збільшеними на суми акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу тютюнових виробів 100% вартості наявних у суб’єкта господарювання тютюнових виробів, але не менше 10000 грн
Зберігання, транспортування, реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів; алкогольних напоїв чи тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку, або з використанням тари, що не відповідає вимогам, визначеним частиною першою ст. 11 Закону № 481 200% вартості товару, але не менше 17000 грн
Вивезення горілки та лікеро-горілчаних виробів з території акцизного складу або транспортування такої продукції без відмітки представника контролюючого органу на товарно-транспортній накладній про погодження відпуску 200% вартості вивезеної або транспортованої продукції, але не менше 15000 грн