Новомосковська об’єднана ДПІ інформує

Суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм Податкового кодексу, тобто перебуває на загальній системі оподаткування або на спрощеній системі оподаткування як платник єдиного податку четвертої групи, може прийняти рішення про перехід на третю групу платників єдиного податку шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року (абзац перший пп. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу).

При цьому перехід на спрощену систему оподаткування може бути здійснено за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в п. 291.4 ст. 291 Кодексу (абзац другий пп. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298). Наприклад, якщо планується перехід на єдиний податок як платника третьої групи, обсяг доходу за попередній рік не має перевищувати 5 млн грн.

Отже, якщо сільгосппідприємство, яке є платником податку на прибуток чи єдиного податку четвертої групи, вирішило з другого кварталу (01.04.2018 р.) перейти на сплату єдиного податку третьої групи, воно повинно було не пізніше 16.03.2018 р. подати до органу ДФС, де перебуває на обліку (основне місце обліку), заяву про застосування спрощеної системи оподаткування (пп. 298.1.1 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу).

Форму та порядок подання такої заяви затверджено наказом № 1675. До заяви додається також розрахунок доходу за попередній календарний рік (для цієї ситуації — за 2017 р.) за формою, затвердженою цим наказом.

Перелік відомостей, які обов’язково повинні зазначатися у заяві, наведено в п. 298.3 ст. 298 Податкового кодексу.

У разі якщо здійснюється перехід із загальної системи, у заяві заповнюється рядок 5.1 «Обрання або перехід на спрощену систему оподаткування». Якщо здійснюється перехід з єдиного податку четвертої групи, заповнюється рядок 5.2 «Зміна ставки єдиного податку — з групи 4 на групу З». Заповнюється також рядок 8 «Обрана ставка ЄП при переході на спрощену систему оподаткування» — «ставка у відсотках до доходу 3 % (або 5 %)».

Заява подається за вибором платника податків в один з таких способів (пп. 298.1.1 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу):

  • особисто платником або уповноваженою на це особою;
  • надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
  • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Реєстрація платником єдиного податку третьої групи здійснюється протягом двох робочих днів із дати надходження заяви, але тільки у разі відсутності підстав для відмови у реєстрації — шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку (пункти 299.1, 299.3 ст. 299 Податкового кодексу).

Щоб підтвердити факт реєстрації платником єдиного податку третьої групи, сільгосппідприємство може за власним бажанням отримати витяг з реєстру платників єдиного податку, надіславши до ДФС запит про отримання витягу (п. 299.9 ст. 299 Податкового кодексу). Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту.

Але на сьогодні форму запиту та витягу ще не затверджено. В ЗІР (категорія 108.05) з цього приводу зазначено, що до затвердження відповідних форм запиту про отримання витягу і витягу з реєстру платників єдиного податку подається заява, в довільній формі на отримання Витягу на підставі якої видається тимчасовий витяг з реєстру платників єдиного податку.

Перший податковий (звітний) період для суб’єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиногр податку зі сплати інших податків і зборів, установлених Податковим кодексом, починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду (п. 294.3 ст. 294 Податкового кодексу).

Наприклад, якщо сільгосппідприємство 14.03.2018 р. подало заяву про перехід на сплату єдиного податку третьої групи з другого кварталу і його зареєструють платником єдиного податку

р., то його перший звітний період як платника єдиного податку почнеться 01.04.2018 р. і закінчиться 30.06.2018 р.

Однак, як зазначалося вище, у реєстрації можуть і відмовити. Підставами для відмови можуть бути (підпункти 1 та З п. 299.6 ст. 299 Податкового кодексу):

  • невідповідність такого суб’єкта вимогам, установленим ст. 291 Кодексу(обсяг доходу, види діяльності тощо);
  • недотримання таким суб’єктом вимог, установлених пп. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 Кодексу (строк подання заяви; кількість переходів на спрощену систему протягом одного року — не більше одного разу; порядок оформлення заяви та розрахунку).

Реєстрація платником ПДВ чи її анулювання

Якщо сільгосппідприємство до моменту переходу на єдиний податок третьої групи було платником ПДВ і хоче й надалі ним залишатися, то в заяві про застосування спрощеної системи оподаткування потрібно обрати третю групу єдиного податку і ставку єдиного податку для платників ПДВ — 3 %.

Якщо сільгосппідприємство до моменту переходу на єдиний податок третьої групи було платником ПДВ, але вирішило перейти на сплату єдиного податку із ставкою, що не передбачає сплату ПДВ, то в заяві про застосування спрощеної системи оподаткування потрібно обрати третю групу єдиного податку і ставку єдиного податку 5 %. У такому разі відповідно до пп. «в» п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу це буде підставою для анулювання реєстрації платником ПДВ: реєстрація діє до дати анулювання, що проводиться шляхом виключення з реєстру платників ПДВ, і відбувається у разі якщо будь-яка особа, зареєстрована як платник ПДВ, реєструється як платник єдиного податку, умова сплати якого не передбачає сплати ПДВ.

Анулювання реєстрації за цією підставою може відбуватися як за заявою сільгосппідприємства, так і за самостійним рішенням відповідного контролюючого органу (за місцем перебування на обліку сільгосппідприємства) (п. 184.2 ст. 184 Податкового кодексу) і здійснюється на дату подання заяви платником податку або прийняття рішення контролюючим органом про анулювання реєстрації.

Якщо сільгосппідприємство вирішить подавати заяву, то подавати її потрібно за формою № 3-ПДВ (додаток 3 до Положення № 1130). При цьому заяву слід подавати вже після того, як буде підтвердження реєстрації платником єдиного податку третьої групи (п. 184.3 ст. 184 Податкового кодексу), оскільки є підстава — наявність реєстрації платником єдиного податку за ставкою 5 %. Рішення про анулювання приймається протягом 10 календарних днів після надходження заяви, про що сільгосппідприємством письмово повідомляється протягом трьох робочих днів після дня анулювання реєстрації (пункти 184.4, 184.10 ст. 184 Податкового кодексу).

При цьому анулювання може бути проведено автоматично за рішенням контролюючого органу за процедурою, визначеною підпунктами 5.5 — 5.9 Положення № 1130. Підставою для анулювання буде наявність поданої заяви про застосування спрощеної системи оподаткування.

ПОДАТКОВІ НАСЛІДКИ ПІСЛЯ АНУЛЮВАННЯ  РЕЄСТРАЦІЇ ПЛАТНИКОМ ПДВ:

  • позбавлення з моменту анулювання реєстрації права на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту, складання податкових накладних (п. 184.5 ст. 184 Податкового кодексу)
  • визначення не пізніше дати анулювання податкових зобов’язань за товарами/послугами чи необоротними активами, за якими суми ПДВ включено до податкового кредиту і які

не використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності (п. 184.7 ст. 184 Кодексу)

  • останній звітний період як платника ПДВ буде період, який розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації (п. 184.6 ст. 184 Податкового кодексу). Тобто саме за цей період потрібно буде подати останню податкову декларацію з ПДВ

і сплатити податкове зобов’язання, якщо воно визначатиметься за такою декларацією (п. 184.8 ст. 184 Кодексу). Наприклад, якщо анулювання реєстрації платником ПДВ, який перебуває на місячному звітному періоді, здійснено 19.03.2018., то за останній податковий період з 01.03.2018 р. по 19.03.2018 р. потрібно буде у граничний строк до 20.04.2018 р. подати останню податкову декларацію з ПДВ і сплатити податкове зобов’язання (якщо воно буде визначено за цією декларацією) у граничний строк до 30.04.2018 р. Якщо буде визначено бюджетне відшкодування, воно надається у загальному порядку (п. 184.9 ст. 184 цього Кодексу)

Якщо, перебуваючи на загальній системі оподаткування, сільгосппідприємство не було платником ПДВ, а при переході на єдиний податок третьої групи обирає ставку єдиного податку 3 %, воно повинно зареєструватися платником ПДВ. Особливості такої реєстрації наведено в пунктах 183.4 та 183.9 ст. 183 Податкового кодексу, п. 3.6 розділу III Положення № 1130: сільгосппідприємство не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, з якого планується перехід на єдиний податок в обов’язковому порядку, подає до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням реєстраційну заяву за формою № 1-ПДВ (додаток 1 до Положення № 1130).

У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника ПДВ контролюючий орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів після надходження реєстраційної заяви до контролюючого органу внести до реєстру платників ПДВ запис про реєстрацію такої особи як платника ПДВ — з першого числа календарного місяця, в якому здійснено перехід на єдиний податок за ставкою 3 % (для цієї ситуації — 01.04.2018 р.). Ця дата є і датою реєстрації сільгосппідприємства платником ПДВ (п. 3.12 Положення № 1130).

Завершення перебування на загальній системі

 

Звітування з податку на прибуток

Платник податку на прибуток у разі переходу на спрощену систему оподаткування в середині року подає податкову декларацію з податку на прибуток за звітний період, що передує кварталу, з якого він переходить на спрощену систему оподаткування, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду (ЗІР, категорія 102.23.01).

Обґрунтовується це тим, що за загальним правилом відповідно до п. 137.4 ст. 137 Податкового кодексу податковими (звітними) періодами для платника податку на прибуток є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду.

Відповідно до п. 57.1 ст. 57 Кодексу якщо за даними цієї декларації буде визначено податкове зобов’язання до сплати, сплатити його потрібно буде протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації. Отже, якщо сільгосппідприємство переходить на сплату єдиного податку з 01.04.2018 р., подати останню декларацію з податку на прибуток потрібно буде в строк до 10.05.2018 р., а сплатити податкове зобов’язання за цією декларацією (якщо воно буде визначено) — до 20.05.2018 р.

Земельний податок

Слід нагадати, що згідно з п. 297.1 ст. 297 Податкового кодексу платників єдиного податку третьої групи звільнено від обов’язку нарахування, сплати і подання податкової звітності із земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для провадження господарської діяльності (згідно з обраним видом діяльності).

Отже, якщо, перебуваючи на загальній системі оподаткування, сільгосппідприємство звітувало із земельного податку, сплачувало його до бюджету, з набуттям статусу платника єдиного податку третьої групи воно має право на звільнення від сплати земельного податку

Відмова від четвертої групи

 

Подання заяви та звітування

Відповідно до п. 299.10 ст. 299 Податкового кодексу реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу в разі подання платником заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, — в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву.

Як зазначено вище, заява подається за формою, затвердженою наказом № 1675, у якій серед іншого заповнюється рядок 5.2 «Зміна ставки єдиного податку — з групи 4 на групу 3».

Однак згідно з п. 294.1 ст. 294 Податкового кодексу податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку четвертої групи є календарний рік. Такі платники щороку самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням платника та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, затвердженою наказом № 578, разом з додатком до неї — відомостями (довідки) про наявність земельних ділянок, а також розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва за формою, затвердженою наказом № 772.

При цьому податок сплачується щокварталу протягом 30 календарних днів, що настають 3а останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу (пп. 295.9.2 п. 295.9 ст. 295 Податкового кодексу).

Таким чином, юридична особа у разі самостійної відмови від сплати єдиного податку четвертої групи окрім подання заяви має подати за результатами кварталу, в якому відмовляється від сплати такого податку, уточнюючу декларацію з відповідними уточненнями показників сум єдиного податку, розрахованих на поточний рік.

З огляду на норми пп. 295.9.5 п. 295.9 ст. 295 Податкового кодексу уточнююча декларація подається протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місцем, у якому сільгосппідприємство уже не є платником єдиного податку четвертої групи. Наприклад, якщо сільгосппідприємство переходить з єдиного податку четвертої групи на третю групу починаючи з другого кварталу 2018 р. (з 1 квітня), уточнюючу декларацію платника єдиного податку четвертої групи слід подати в строк до 20.04.2018 р. Отже, єдиний податок за наслідками першого кварталу 2018 р. сплачується у строк до 30.04.2018 р. (підпункти 295.9.2, 295.9.8 п. 295.9 ст. 295 Податкового кодексу).

                                                                                                                                                         

Перехід зі спрощеної на загальну

Відмова від єдиного податку

Можливість самостійної відмови передбачено пп. 298.2.2 п. 298.2 ст. 298 Податкового кодексу. Для цього потрібно не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подати до контролюючого органу заяву (пп. 298.2.1 п. 298.2 ст. 298 Податкового кодексу). Форму та порядок подання такої заяви затверджено наказом № 1675. Наприклад, якщо сільгосппідприємство відмовляється від спрощеної системи починаючи з II кварталу 2018 р., заяву необхідно було подати включно до 21.03.2018 р. У заяві слід заповнити рядок 5.4 «Відмова від спрощеної системи оподаткування», поставивши галочку навпроти причини відмови — самостійна відмова у зв’язку з переходом на сплату інших податків та зборів. Як зазначено в п. 299,10 ст. 299 Податкового кодексу, отримавши заяву, контролюючий орган в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву, анулює реєстрацію платником єдиного податку шляхом виключення з реєстру платників такого податку. Таким чином, останній звітний період для єдиного податку, за який сільгосппідприємство повинно буде відзвітувати і сплатити єдиний податок, — І квартал 2018 р. Щоправда, це дійсно тільки для платників єдиного податку третьої групи, а платники єдиного податку четвертої групи повинні подати ще й уточнюючу декларацію з єдиного податку четвертої групи в порядку, наведеному вище, у частині переходу з єдиного податку четвертої групи на єдиний податок третьої групи.

Сплата земельного податку

Платників єдиного податку третьої та четвертої груп звільнено від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності із земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для провадження господарської діяльності. На загальній системі оподаткування такої пільги вже немає, тобто якщо сільгосппідприємство має об’єкти оподаткування земельним податком, після переходу на загальну систему оподаткування йому потрібно подавати податкову декларацію із земельного податку і сплачувати цей податок.

Отже, якщо підприємство перейшло на загальну систему оподаткування з II кварталу 2018 р., то квітень — це перший місяць, з якого повинна здійснюватися сплата земельного податку.

Щодо звітування, то за загальним правилом згідно з п. 286.2 ст. 286 Податкового кодексу платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік (за формою, затвердженою наказом № 560). Водночас згідно з п. 286.3 ст. 286 Податкового кодексу платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію (що звільняє його від обов’язку подання річної податкової декларації) протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним. А земельний податок сплачується протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця (п. 287.3 ст. 287 Кодексу).

Тобто якщо систему оподаткування змінено з II кварталу, то перший звітний місяць — квітень 2018 р. Отже, перша декларація подається до 20.05.2018 р. і податок сплачується до 30.05.2018 р.

Звітування на загальній системі оподаткування

Відповідно до норм п. 137.5 ст. 137 Податкового кодексу річний податковий (звітний) період установлюється в тому числі для платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році.

Платники єдиного податку, які з 1 січня поточного року або пізніше переходять на загальну систему оподаткування, сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації за річний податковий (звітний) період (як новостворені), який для них починається з дати переходу на загальну систему та закінчується 31 грудня такого року.

Якщо сільгосппідприємство переходить на загальну систему оподаткування починаючи з II кварталу 2018 р. (з 01.04.2018 р.), то першу податкову декларацію з податку на прибуток сільгосппідприємство подаватиме з 01.04.2018 р. по 31.12.2018 р.

Виникає питання щодо фінансової звітності, яку слід подавати разом з податковою декларацією з податку на прибуток відповідно до п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу. Призначення такої фінансової звітності — визначення фінансового результату, який відображається в податковій декларації з податку на прибуток. Оскільки для вищезазначеної ситуації потрібні дані за останні дев’ять місяців 2018 р., то потрібна була б і фінансова звітність за такий період. Однак така звітність за цей період не складається. Згідно з частиною першою ст. 13 Закону про бухоблік звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щокварталу наростаючим підсумком з початку звітного року. Тобто проміжна фінансова звітність складається за такі періоди: квартал, півріччя (перше), дев’ять місяців. Тому для того щоб з’ясувати фінансовий результат за останні дев’ять місяців року, потрібно від річного фінансового результату (визначеного у річній фінансовій звітності) відняти фінансовий результат за 1 квартал (визначений у фінансовій звітності за І квартал). Це означає, що разом з першою декларацією з податку на прибуток потрібно подати фінансову звітність за 2018 р. і за І квартал 2018 р. Аналогічну позицію зазначено в листі № 24342/6/99-99-15-02-02-15.

Ці дії можна пояснити, заповнивши доповнення до декларації, як це передбачено п. 46.4 ст. 46 Податкового кодексу. Про наявність доповнення окремо зазначається в окремому полі в кінці декларації. Якщо декларація подається в електронній формі, то й доповнення подається в електронній формі. Фактично таким доповненням може бути заповнено поле «Зміст доповнення» в кінці декларації.

Умови для реєстрації платником ПДВ

Умови для реєстрації особи як платника ПДВ визначено статтями 181 та 182 Податкового кодексу, відповідно до яких така реєстрація може здійснюватись як в обов’язковому порядку, так і за добровільним рішення особи.

Під обов’язкову реєстрацію як платника ПДВ згідно з п. 181.1 ст. 181 Кодексу підпадає особа, у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн грн (без урахування ПДВ).

Слід звернути увагу на те, що до загального обсягу операцій з постачання товарів/послуг для цілей реєстрації особи як платника ПДВ належать операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ, ставкою 7 %, нульовою ставкою ПДВ та звільнені від оподаткування ПДВ. При цьому обсяг операцій, що не є об’єктом оподаткування ПДВ, при обчисленні загального обсягу операцій з постачання товарів/послуг не включається.

Якщо особа, яка не є платником податку у зв’язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій відсутні або є меншими від установленої п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу суми, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник ПДВ, така реєстрація здійснюється за її заявою (п. 182.1 ст. 182 Кодексу).

Особа є зареєстрованою платником ПДВ з відповідної дати реєстрації, внесеної до Реєстру платників податку на додану вартість (п. 3.1 Положення № 1130).

Для реєстрації платником ПДВ сільгосппідприємство має подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням реєстраційну заяву за формою № 1-ПДВ (далі — заява). У заяві зазначаються підстави для реєстрації платником ПДВ — їх наведено у додатку до заяви.

ТЕРМІНИ ПОДАННЯ ЗАЯВИ:
У разі переходу зі спрощеної системи без сплати ПДВ на загальну систему, якщо особа відповідає вимогам, визначеним п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу, за яких реєстрація платником ПДВ є обов’язковою Не пізніше 10 числа першого календарного місяця, в якому здійснено перехід на загальну систему оподаткування
У разі переходу зі спрощеної системи без сплати ПДВ на загальну систему, якщо особа відповідає вимогам, визначеним п. 182.1 ст. 182 цього Кодексу та бажає добровільно зареєструватися платником ПДВ Не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого така особа вважатиметься платником ПДВ і матиме право на податковий кредит і складання податкових накладних

Згідно з п. 202.1 ст. 202 Податкового кодексу для платників ПДВ звітним (податковим) періодом є один календарний місяць, а у випадках, особливо визначених цим Кодексом, — календарний квартал.

Пунктом 203.1 ст. 203 цього Кодексу встановлено, що податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Сума податкового зобов’язання, зазначена платником податку в поданій ним податковій декларації з ПДВ, підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого п. 203.1 ст. 203 Податкового кодексу для подання податкової декларації.