Новомосковська об’єднана ДПІ інформує

Декларація у 2017 р. подається за формою, затвердженою наказом № 859 (у редакції наказу № 821), яким її приведено у відповідність із змінами, внесеними до Податкового кодексу, а саме.

 • у зв’язку із запровадженням ставки податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18 % скасовано додаток для проведення річного перерахунку податку на доходи фізичних осіб відповідно до пп. «є» п. 176.1 ст. 176 Кодексу;
 • кількість додатків зменшено з чотирьох до двох, у яких платники податків здійснюють розрахунок податкових зобов’язань з урахуванням понесених витрат: розрахунок інвестиційного прибутку (додаток Ф1) та розрахунок податкових зобов’язань самозайнятими особами (додаток Ф2);
 • змінено порядок розрахунку податкових зобов’язань із доходів, отриманих фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності (крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування), з урахуванням змін щодо порядку сплати авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб;
 • уточнено показники податкової декларації з урахуванням введення в дію ставки податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18 % тощо.

ОБОВ’ЯЗОК ПОДАННЯ

Відповідно до норм Податкового кодексу громадяни, які подають податкові декларації, розподіляються на дві категорії: особи, які зобов’язані подавати річну декларацію, та особи, які мають право подати декларацію добровільно.

Слід зазначити, що відповідно до п. 179.2 ст. 179 Податкового кодексу обов’язок платника податку щодо подання декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник отримував доходи винятково:

 • від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
 • від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, на­даного) доходу, крім випадків, прямо передбачених розділом IV Кодексу;
 • від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні до­говорів за якими було сплачено податок відповідно до розділу IV Кодексу;
 • у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/абоз яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 Кодексу.

ВІДПОВІДНО ДО П. 179.4 СТ. 179 ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ ВІД ОБОВ’ЯЗКУ  ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ У ВИПАДКАХ, ЯКЩО ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКУ Є:

■ малолітні/неповнолітні або недієздатні особи і при цьому такі особи перебувають на повному утриманні інших осіб(у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець звітного податкового року

■ особи, які перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні абоув’язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації

■ особи, які перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року

■ особи, які перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року

Водночас обов’язок щодо заповнення та подання податкової декларації від імені платника податку покладається на таких осіб:

 • батьків, опікуна або піклувальника — щодо доходів, отриманих малолітньою/неповнолітньою особою або особою, визнаною судом недієздатною;
 • спадкоємців (розпорядників майна, державних виконавців) — щодо доходів, отриманих протягом звітного податкового року платником податку, який помер;
 • державного виконавця, уповноваженого здійснювати заходи щодо забезпечення майнових претензій кредиторів платника податку, визначеного в установленому порядку банкрутом.

СПОСОБИ ПОДАННЯ

За вибором платника податків декларація подається за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою; поштою або засобами електронного зв’язку.

Звертаємо увагу, що поштою документи потрібно надсилати з повідомленням про вручення та з описом про вкладення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання. Якщо ж декларація подається в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису, то надсилати її потрібно не пізніше закінчення останньої години граничного строку подання.                                                                                      СТРОКИ ПОДАННЯ

Для різних категорій фізичних осіб установлено різні граничні строки подання декларації (табл. 1).

Таблиця 1

Категорія особиСтрок подання
ГромадяниДо 1 травня року, що настає за звітним
Особи, які провадять незалежну професійну діяльність
Підприємці (крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування)Протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року)

            Терміни подання декларації та сплати податкового зобов’язання у 2017 р. наведено у табл.2.

Таблиця 2

Категорія особиОстанній день подання ⃰Граничний термін сплати податкового зобов’язання
Громадяни 

03.05.2017р.

 

31.07.2017р.

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність
Підприємці (крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування)09.02.2017 р.17.02.2017 р.
Громадяни, які мають право на податкову знижкуПо 31 грудня (включно) наступного за звітним податкового року
Платники податку – резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживанняНе пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду

⃰ Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (п. 49.20 ст. 49 Податкового кодексу). 

ДЕКЛАРАЦІЯ ФОП, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬ ЗАГАЛЬНУ

СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ

Фізичні особи — підприємці (крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування) з 01.01.2016 р. авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховували та сплачували згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат, кожного календарного кварталу до 20 числа місяця, що настає за календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня). При цьому авансовий платіж за IV календарний квартал не розраховувався та не сплачувався.

Тому нарахування податкових зобов’язань здійснюється за даними декларації за відповідний звітний (податковий) період загальною сумою за рік. Тобто сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, за результатами звітного (податкового) року відображається у рядку 1.1 додатка Ф2 та переноситься до графи 6 рядка 10.7 декларації.

Платник податків у рядках 1.2 — 1.4 додатка Ф2 зазначає суму сплачених авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб; залишок суми податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті або поверненню з урахуванням сплачених авансових платежів, при цьому такі показники в особовому рахунку платника податків не відображаються.

ДОХОДИ, ЩО ДЕКЛАРУЮТЬСЯ

Перелік основних видів доходів, при отриманні яких виникає обов’язок з подання декларації та ставки податку (збору), наведено в табл. 3.

Таблиця З

Перелік отриманих доходівСтавка податку на доходи фізичних осіб,%Ставка військового збору,%
Доходи, отримані від особи, яка не є податковим агентом, крім випадків, прямо передбачених Кодексом18

від оподатковуваного доходу

1,5

від оподатковуваного доходу

Іноземні доходи18

від оподатковуваного доходу

1,5

від оподатковуваного доходу

Окремі види оподатковуваних доходів (прибутків), що не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати податковими агентами, але не є звільненими від оподаткування18

від оподатковуваного доходу

1,5

від оподатковуваного доходу

Операції з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.40 і 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу18

від інвестиційного прибутку, отриманого від операцій з такими інвестиційними активами

1,5

від доходів, що підлягають оподаткуванню ПДФО

Доходи фізичних осіб – підприємців (крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування), отримані протягом календарного року від провадження господарської діяльності18

від чистого оподатковуваного доходу

1,5

від чистого оподатковуваного доходу

Доходи, отримані протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності18

від сукупного чистого доходу

1,5

від сукупного чистого доходу

Доходи від здавання в оренду нерухомого майна, якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання, крім доходів від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю18

від оподатковуваного доходу

1,5

від оподатковуваного доходу

Сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50% місячного прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк позовної давності18

від оподатковуваного доходу

1,5

від оподатковуваного доходу

Основна сума боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року. При цьому кредитор повідомив платника податку – боржника шляхом надсилання рекомендованого листа з повідомленням про вручення або шляхом укладення відповідного договору, або надання повідомлення боржнику під підпис особисто про прощення (анулювання) боргу18

від оподатковуваного доходу

1,5

від оподатковуваного доходу

Доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції (крім продукції твариництва), що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, що перевищує 2 га за умови отримання таких доходів від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як само зайняті особи18

від оподатковуваного доходу

1,5

від оподатковуваного доходу

При продажу власної продукції тваринництва груп 1-5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД, якщо їх сума сукупно за рік перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року18

від оподатковуваного доходу

1,5

від оподатковуваного доходу

Цільова благодійна допомога у вигляді коштів, не використана протягом строку, встановленого умовами такої допомоги, але не більше 12 календарних місяців, що настають за місяцем отримання такої допомоги, за винятком отримання благодійної допомоги у вигляді ендавменту18

від оподатковуваного доходу

1,5

від оподатковуваного доходу

Сума отриманої благодійної допомоги платників податку, визначених пп..165.1.54 п.165.1 ст. 165 Кодексу, у сумі,  що сукупно протягом звітного (податкового) року перевищує 1000 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року18

від оподатковуваного доходу

1,5

від оподатковуваного доходу

Отрмання нецільової благодійної допомоги від благодійника – фізичної чи юридичної особи, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір, установлений абзацом першим  пп..169.4.1 п.169.4 ст. 169 Кодексу18

від оподатковуваного доходу

1,5

від оподатковуваного доходу

Доходи від операцій з продажу (обміну) майна, дарування при нотаріальному посвідченні договорів, за якими не був сплачений податок, у разі якщо такі доходи підлягають оподаткуванню18

від оподатковуваного доходу

1,5

від оподатковуваного доходу

При операціях з продажу (обміну) резидентами об’єктів рухомого майна у разі, якщо таким платником податків не сплачено податок до нотаріального вчинення дії або дію вчинено безпосередньо в сервісних центрах МВС та за умови, що такі доходи підлягають оподаткуванню18

від оподатковуваного доходу

1,5

від оподатковуваного доходу

При успадкуванні (даруванні) резидентами майна від осіб, які не є членами сім’ї спадкодавця-резидента першого ступеня споріднення у разі, якщо таким платником податків не сплачено податок до нотаріального вчинення дії18

від оподатковуваного доходу

1,5

від оподатковуваного доходу

При успадкуванні (даруванні) резидентами майна від спадкодавця-нерезидента18

від оподатковуваного доходу

1,5

від оподатковуваного доходу

Отримання у власність майна за рішенням суду про зміну власника та перехід права власності на таке майно18

від оподатковуваного доходу

1,5

від оподатковуваного доходу

 ПОДАТКОВА ЗНИЖКА ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Повернути частину податку на доходи фізичних осіб, сплаченого громадянами із заробітної плати, можна, зокрема, у разі реалізації права на податкову знижку. Згідно з нормами ст. 166 Податкового кодексу платники податку на доходи фізичних осіб мають право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року. Для отримання податкової знижки платнику податку потрібно заповнити і подати декларацію до 31 грудня року, що настає за звітним.

Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб у зв’язку з використанням права на податкову знижку, відображається платником податків у розділі V декларації.

У рядку 13 декларації зазначаються позначкою «х» документально підтверджені категорії витрат, що включаються до податкової знижки відповідно до ст. 166 Податкового кодексу.

Витрати, дозволені для включення до податкової знижки, наведено у табл. 4.

Таблиця 4

Категорії витратНорма Податкового кодексуНазва витрат, дозволених для включення до податкової знижки
1Підпункт 166.3.1 п.166.3 ст.166 та ст..175Частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається відповідно до ст.175
2Підпункт 166.3.2 п.166.3 ст.166Пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям, які на дату перерахування (передачі) коштів та майна відповідали умовам, визначеним п. 133.4 ст. 133
3Підпункт 166.3.3 п.166.3 ст.166Сума коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку
4Підпункт 166.3.4 п.166.3 ст.166Сума коштів,  сплачених платником податку на користь закладів охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, у тому  числі для придбання ліків

Важливо! Зазначена норма чинності з 1 січня року, що настає за роком, у якому набере чинності закон про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування (п.1 розділу ХІХ Прикінцевих положень Кодексу). За результатами 2016 р. зазначена норма не діє

5Підпункт 166.3.5 п.166.3 ст.166Страхові платежі (внески, премії) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення
6Підпункт 166.3.6 п. 166.3 ст.166Суми витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій або оплату державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита
7Підпункт 166.3.7 п.166.3 ст.166Сума коштів, сплачених у зв’язку з переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоеталону, біодизеля, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива
8Пункт 166.3.8 п.166.3ст.166Суми витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на ткі цілі, та процентів за ним

У рядку 14 декларації зазначається загальна сума фактично здійснених протягом звітного (податкового) року витрат, понесених платником податку за наслідками звітного (податкового) року, у граничних розмірах, дозволених до включення до податкової знижки відповідно до ст. 166 розділу IV Податкового кодексу.

Важливо!

При розрахунку понесених витрат потрібно враховувати обмеження, встановлені для окремої категорії. Наприклад, для категорії «2» сума пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям за звітний податковий рік не повинна перевищувати 4 % суми загального оподатковуваного доходу платника податків за такий звітний рік.

Сума нарахованої заробітної плати, зменшена на суму обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності, зазначається у рядку 15 декларації.

У рядку 16 декларації зазначається сума (вартість) витрат платника податку — резидента, дозволених до включення до складу податкової знижки з урахуванням обмеження, встановленого пп. 166.4.2 п. 166.4 ст. 166 Податкового кодексу.

Важливо!

Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника, нарахованого як заробітна плата. Тобто значення рядка 16 має бути менше або дорівнювати значенню рядка 14, але не більше значення рядка 15 декларації.

Значення рядка 17 декларації, тобто сума податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку, розраховується як сума рядків декларації: сума заробітної плати з графи 4 рядка 10.1 – (рядок 15 – рядок 16) х на ставку податку, визначену п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу (18 %).

Залишити відповідь