Педагогічний коледж: шляхом з минулого у майбуття

Коледж засновано у 1918 році як педагогічні курси при Брянському металургійному заводі. Документи обласного архіву свідчать, що у різні роки у навчальному закладі готували педагогів для заводського училища, вчителів початкових класів, дошкільних працівників, учителів іноземної мови. У 1944 році Дніпропетровську педагогічну школу перейменовано у Дніпропетровське педагогічне училище, у 1959 році відкрито музично-педагогічне відділення. У 1960-1970 рр. Дніпропетровське педагогічне училище було базовим серед педагогічних училищ Східного регіону України.
Нові перспективи відкрив 1997 рік: Дніпропетровське педагогічне училище входить до складу Дніпропетровського державного університету як структурний підрозділ.

Педагогический коледж
У 2003 році педагогічний колектив Дніпропетровського педагогічного училища Дніпропетровського національного університету нагороджується Почесною грамотою Кабінету Міністрів України з врученням пам’ятного знака «За вагомий внесок у розвиток освіти та підготовку педагогічних кадрів».
У 2012 році педагогічний коледж став лауреатом Всеукраїнської виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті». Участь навчального закладу відзначено Срібною медаллю і Дипломом у номінації «Упровадження інновацій у діяльність педагогічних навчальних закладів». На Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2013» навчальний заклад було нагороджено Дипломом «За вагомий внесок у розвиток національної освіти» та Срібною медаллю у номінації «Професійна діяльність вчителя в інноваційному навчальному закладі».
У 2014 році на високому організаційному, науково-методичному рівні було проведено Всеукраїнську нараду голів обласних методичних об’єднань викладачів української мови та літератури ВНЗ І-ІІ р.а., провідних фахівців на базі коледжу.
Сьогодні Дніпропетровський педагогічний коледж Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара – потужний сучасний навчальний заклад, один із найбільших у Південно-Східному регіоні, контингент якого складає більше 1200 студентів денної та заочної форм. Можна з упевненістю сказати, що немає на Дніпропетровщині жодної загальноосвітньої середньої школи чи дошкільного навчального закладу, де б не працювали наші випускники. Враховуючи соціальний запит щодо підготовки майбутнього педагога, особистісні потреби студентів, крім основної кваліфікації – «Вчитель початкових класів», «Вчитель дошкільного виховання», «Вчитель музики і музичний керівник», вони мають змогу отримати додаткову кваліфікацію за власним вибором – «Вчитель початкових класів з правом навчання іноземної мови», «Вчитель з основ інформатики у початкових класах», «Керівник гуртка образотворчого мистецтва», «Керівник дитячого хореографічного колективу», «Вихователь логопедичних груп», «Організатор фізичного виховання дітей у дошкільному навчальному закладі», «Організатор роботи з учнівськими об’єднаннями». Така освітньо-професійна програма підвищує рівень конкурентоспроможності випускників коледжу на ринку праці.

Педагогический коледж
Завдяки багаторічній співпраці з Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара, Криворізьким державним педагогічним університетом, Бердянським державним педагогічним університетом студенти коледжу мають змогу продовжити там навчання за відповідним профілем та скороченим терміном, обираючи денну або заочну форму. Відтак реалізується безперервність у здобутті вищої освіти студентською молоддю.
Усі напрямки діяльності коледжу спрямовані на виконання технологічних вимог забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.
Освітній процес відбувається у просторому світлому чотириповерховому корпусі, у якому розміщено 32 навчальні аудиторії. Заняття з фізичного виховання проходять у спортивній залі, розташованій окремо. У гуртожитках знаходяться індивідуальні класи для занять із хорового диригування, постановки голосу, музичного інструменту, хоровий та оркестровий класи, зал ритміки і хореографії, тренажерна зала. Самостійну роботу з музичними інструментами (фортепіано, гітара, бандура, акордеон) організовано відповідно до потреб студентів.
Минає час, змінюються покоління студентів і викладачів у коледжі. Та незмінними залишаються високий професіоналізм, творчий потенціал педагогічного колективу. Переважна більшість викладачів — спеціалісти вищої категорії, троє – кандидати педагогічних наук, двоє — навчаються в аспірантурі, вісім є пошукувачами-дослідниками, 35 викладачів – магістри. Найдосвідченіші педагоги відзначені за наполегливу і плідну працю, особистий вагомий внесок у підготовку майбутніх педагогів нагрудними знаками: «Відмінник освіти України» — 35, «Василь Сухомлинський» — 3, «Софія Русова» — 2.
Інфраструктура коледжу представлена двома 9-поверховими гуртожитками, які на 100% забезпечують проживання всіх іногородніх студентів. Кімнати гуртожитків обладнані необхідними меблями та м’яким інвентарем, пристосовані для проживання 2-3 осіб. У гуртожитках розташовані кімнати для самопідготовки та відпочинку студентів.

Педагогический коледж
У коледжі особлива увага приділяється професійному самовизначенню майбутніх педагогів, формуванню в них мотивації до творчо-пошукової та науково-дослідницької діяльності. З цією метою створено студентське наукове товариство, члени якого беруть участь у міжвузівських, регіональних, всеукраїнських конференціях, педчитаннях, співпрацюють із Малою академією наук учнівської молоді Дніпропетровської обласної ради. Свідченням педагогічної творчості викладачів, дотримання високого рівня якості освіти в коледжі є успіхи студентів на олімпіадах, наукових і творчих конкурсах – Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Всеукраїнському конкурсі з української мови імені Петра Яцика, Всеукраїнській олімпіаді з української мови серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а., Всеукраїнському конкурсі-захисті дослідницьких робіт Малої академії наук України, Міжнародних фестивалях-конкурсах «Мелодії сцени», «Золота ліра», Міжнародному конкурсі вокальної та інструментальної майстерності «Осінній серпантин» та ін.
Невід’ємною складовою частиною програми професійної підготовки майбутніх педагогів є педагогічна практика. У ході практичної підготовки формуються професійна компетентність, особистісні якості майбутніх педагогів, досвід фахової діяльності, що забезпечить їх готовність до педагогічної професії, зумовить у майбутньому професійний та особистісний саморозвиток.
Метою сучасного освітнього процесу у Дніпропетровському педагогічному коледжі є не тільки формування необхідних компетенцій, надання ґрунтовних знань з різних дисциплін, а й формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти асоціальним впливам, вирішувати особисті проблеми, творити себе і оточуючий світ, бути постійно у вирі життя.
Саме тому у нашому навчальному закладі створена цілісна модель виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей.
Доброчинна, волонтерська діяльність є одним із актуальних сьогодні напрямів виховної роботи, організація якої є соціально значимою. У нашому навчальному закладі така діяльність студентів організовується та координується на базі Центру соціальних ініціатив та волонтерства «Крила», який існує з 2010 року і який очолює заступник директора з гуманітарної освіти та виховання Л.М. Чередник. Центр має розгалуджену структуру форм роботи, які поєднуються у три основних напрямки, рухи:
Волонтерський рух «Янгол» (Німець О.І.), Соціальний студентсько-педагогічний рух «За здоровий спосіб життя» (Коваль Ю.В.), Психолого-педагогічна служба «Позитив» (Даліба О.К.).
Зважаючи на 5-річний досвід діяльності, основні види роботи центру є вже традиційними: співпраця з дитячими будинками міста та області, у тому числі із дитячими будинками сімейного типу; індивідуальна робота з дітьми соціальних категорій; робота з дітьми з особливими освітніми потребами, яка проходить у тісній взаємодії з Дніпропетровською обласною благодійною організацією «Ангел дитинства»( участь у фестивалі дитячої творчості «Почути один одного» та Благодійному балі до Дня св. Миколая для дітей з особливими освітніми потребами); організація флешмобів у парках та театрах міста до Днів Європи в Україні, Дня захисту дітей, Дня святого Миколая, Дня святого Валентина; проведення конкурсу малюнків на асфальті на території коледжу із запрошенням дітей студентів, викладачів, співробітників коледжу та дітей із базових шкіл та дошкільних закладів; участь у благодійних акціях (Міжнародна ініціатива благодійного фонду «Сильні духом», що спрямована на підтримку онкохворих дітей України; «Ніч у музеї»); Проведення акцій по збереженню культурних надбань українського народу, їх примноження. Такими традиційними акціями є проведення майстер-класів косоплетіння та Петриківського розпису для відпочиваючих у парках міста, для гостей коледжу, у базових навчальних закладах (школах та дошкільних закладах); співпраця із Громадською організацією «Союз Чорнобиль України»; організація та проведення толок, масових суботників на території як коледжу, так і всього міста; організація та проведення тижня здоров’я із залученням представників медичних установ, соціального центру для дітей, сім’ї та молоді; участь у міських та обласних акціях у співпраці з різними організаціями («Обміняй сигарету на цукерку», «Скажи палінню «НІ», «Красиве місто», «Збережи красу навколо»); допомога в організації та проведенні акцій з пропагування здорового способу життя у школах, дошкільних закладах, дитячих таборах.
Коледж пишається колективами художньої самодіяльності, творчими об’єднаннями: хором студентів музичного відділення «Мрія» (керівник Гарцуєва Т.В.)- лауреатом Всеукраїнського фестивалю духовних піснеспівів «Від Різдва до Різдва», Фестивалю української музики та співу ім. А.Я.Штогаренка; ансамблем українських народних інструментів «FolkMusic.dp» (керівник Зіневич Л.А.) – лауреатом Міжнародного конкурсу вокальної, інструментальної та хореографічної майстерності «Парад талантів», Регіонального конкурсу художньо-музичної творчості «Тарасова криниця»; творчим об’єднанням студентів «Дивосвіт» (керівник Батюк А.Л.), ляльковим театром (керівники В.В. Темніков, Л.М. Сохач) та ін.
Поглиблювати та вдосконалювати знання з фахових дисциплін студенти можуть у гуртках: педагогічний клуб (керівник Л.М. Сохач), англійський клуб (керівник Є.О Гапон), «Біологія мовою серця» (керівник О.С. Фесенко) та інші.
Особлива увага приділяється формуванню у студентів здоров`язбережувальної компетентності. Студенти відвідують спортивні секції з волейболу, баскетболу, атлетичної та ритмічної гімнастики (керівники З.К. Подолкіна, О.Б. Суркова), секції спортивного орієнтування (керівник В.П. Цодікова). Щорічно проводяться Тижні здоров’я, що виховують у студентів прагнення до здорового способу життя.
Традиційними є зустрічі з видатними людьми – науковцями, письменниками, митцями, політиками, які надихають студентів, дають поштовх до творення власного успішного майбутнього.
Дніпропетровський педагогічний коледж Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара сьогодні — об’єднання молодості і досвіду, емоційного пориву і розважливості, що в сукупності своїй складає гармонійну структуру професійних відносин, покликану творити майбутнє.
У 2018 році педагогічний коледж відзначатиме столітній ювілей.
Подолавши шлях майже у сто років, Дніпропетровський педагогічний коледж Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара є потужним навчальним закладом із розвинутою на належному рівні інфраструктурою, який торує свій шлях на педагогічній ниві Дніпропетровщини чисельними випусками молодих фахівців, що поповнюють лави освітян міста Дніпропетровська та регіону.

Добавить комментарий