Податок на додану вартість: на що треба звернути увагу дніпрянам

Про зміни до форми декларації з ПДВ у зв’язку із скасуванням Звіту про суми податкових пільг розповіла кореспонденту газети «Вісті Придніпров’я» начальник Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків ДПС Катерина Дебела.

Майже на кожному підприємстві бухгалтера чекає заповнення декларації з ПДВ за січень 2020 року. Нагадаємо, що гранична дата подання такої декларації – 20.02.2020. Податковою пільгою є передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених п. 30.2 Податкового кодексу України.

Платники податків ведуть облік сум податків та зборів, не сплачених ними до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг.  Ведення обліку податкових пільг з ПДВ здійснюється на підставі податкової звітності. При звітуванні про податкові пільги суб’єкти господарювання мають використовувати відповідні довідники.

З набранням з 01.01.2020 чинності постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 року № 891, положеннями якої внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1233 «Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг», скасовано «Звіт про суми податкових пільг» та встановлено, що суб’єкти господарювання мають відображати інформацію про суми податкових пільг у податковій звітності.

У зв’язку з цим, у новій редакції викладено додаток 6 до декларації. Назву додатка 6 змінено на «Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д6)».

Крім того, замість частини третьої таблиці 1, в якій відображалися операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2  розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), впроваджено таблицю 2 «Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплаченого суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг».

Таблиця 2 додатка 6 заповнюється у разі здійснення у звітному (податковому) періоді операцій з постачання товарів/послуг, що звільнені від оподаткування податком на додану вартість та у розрізі податкових пільг, які використовуються платником податку, відповідно до коду пільги, визначеного згідно з довідником пільг.

Дані щодо найменування та коду відповідної пільги згідно з довідниками пільг вказуються в графах 2 «Найменування податкової пільги» та 3 «Код податкової пільги згідно з довідником пільг» таблиці 2 додатка 6 до декларації.

Довідники розміщено на вебпорталі ДПС https://tax.gov.ua у розділі «Довідники» (підрозділ «Довідники пільг») за посиланням https://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/dovidniki-/54005.html.

У разі відсутності коду пільги у довідниках податкових пільг станом на дату подання декларації у графі 2 таблиці 2 додатку 6 проставляється умовний код «99999999».

Сума податку, не сплачена до бюджету у зв’язку з отриманням податкової пільги, вказується в графі 4 таблиці 2 додатку 6 до декларації, та розраховується окремо для кожної з податкових пільг.

Порядок визначення сум податку на додану вартість, не сплаченого платником податку до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, викладено в новому розділі V1 Порядку Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість.

Обсяги операцій з придбання товарів/послуг на митній території України у осіб, які не зареєстровані як платники податку, необоротних активів (без податку на додану вартість), що використані в операціях, звільнених від оподаткування податком на додану вартість, не враховуються у такому розрахунку.

За операціями, які оподатковуються за нульовою ставкою податку чи за ставкою 7 відс., сума податкових пільг з ПДВ не обраховується та відповідно у додатку 6 не відображається.

Розрахунок суми податкових пільг з ПДВ за звітний (податковий) період здійснюється без наростаючого підсумку з початку звітного року.

Сума податкових пільг з ПДВ обраховується у тому звітному (податковому) періоді, в якому здійснено операції, що звільняються від оподаткування ПДВ.

Таблиця «Розрахунок показників щодо належності підприємства (організації) до підприємства (організації) інвалідів» має номер 3 та викладена в новій редакції з урахуванням змін, запроваджених Законом України від 05 грудня 2019 року № 344-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для діяльності підприємств та організацій, заснованих громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю».

Не загубитись серед змін у законодавстві та питаннях, які виникають при складанні оновленої звітності, великим платникам податків допоможе  індивідуальний податковий координатор, що здійснює адміністрування податків та роз’яснення, які, зокрема, можна знайти на субсайті Офісу великих платників податків вебпорталу ДПС.

.