Сьогодні Міжнародний день студента

У вівторок, 17 листопада, в Україні відзначають День студента. Свято встановлено згідно з Указом Президента «Про День студента» від 16 червня 1999 року № 659/99. Цього ж дня відзначають і Міжнародний день студентів, який був встановлений у 1946 році на Всесвітньому конгресі студентів, що відбувся у Празі, в пам’ять про чеських студентів-патріотів, розстріляних гітлерівцями 17 листопада 1939 року.

У перекладі з латини studens означає «той, що ретельно працює», «такий, що займається». У Стародавньому Римі й у середні віки студентами називали будь-яких осіб, зайнятих процесом пізнання. З організацією в ХІІ ст. університетів термін «студент» став уживатися для означення тих, хто навчається (спочатку й тих, хто викладають) у цих закладах; після введення учених звань для викладачів (магістр, професор тощо) – лише учнів. У США, Великій Британії й деяких інших країнах студентами називають також учнів коледжів.

В Україні студент – особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого навчального закладу та навчається за денною (очною), вечірньою або заочною, дистанційною формами навчання з метою здобуття певних освітнього й освітньо-кваліфікаційного рівнів.

Українські студенти з кінця XIV століття вчилися в університетах Центральної і Західної Європи, головним чином у Кракові та Празі. З XVI століття українські студенти відвідували університети Німеччини (у Гайдельберзі, Лейпцигу, Кенісберзі, Геттінгені, Кельні, Віттенберзі), а також у Парижі, Страсбурзі, Базелі, Лейдені, Римі (зокрема богословські студії), Болоньї. У другій половині XVIII століття українське студентство вчилося також у новозаснованих російських вищих навчальних закладах.

Першими вищими навчальними закладами на території України були Львівський університет (до 1661 року – єзуїтська колегія) та Києво-Могилянська Академія (до кінця 17 століття – Колегія), заснована 1632 року. Згодом університети відкрилися у Харкові (1805), Києві (1834), Одесі (1865), а також з’явився Безбородьківський ліцей у Ніжині (1820).

На сьогодні в Україні функціонує 664 виші І-ІV рівнів акредитації, в яких навчається 1,689 млн студентів.

Залишити відповідь