Спеціалізована державна податкова інспекція  з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську інформує

Представляти інтереси підприємця в податковій може уповноважена особа

 Державна фіскальна служба України у листі від 28.09.2015 №9033/Б/99-99-17-02-02-14 зазначила, що представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Представниками платника податків визнаються особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов’язаних зі сплатою податків, на підставі закону або довіреності. Довіреність, видана платником податків – фізичною особою на представництво його інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, має бути засвідчена відповідно до чинного законодавства.

Розрахунки податкових зобов’язань з податку на прибуток нерезидентів: нові форми  уже в проекті

На офіційному web-порталі ДФСУ  оприлюднено проект наказу Міністерства фінансів України, яким затверджено:

  • Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється контролюючим органом.
  • Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності.
  • Порядок розрахунку податкових зобов’язань з податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво.

Проект розроблено з метою забезпечення вимог Закону України  від 28 грудня 2014 року №71-VIII, яким внесено зміни до розділу 3 Податкового кодексу.

Зокрема, передбачено, що об’єкт оподаткування податком на прибуток підлягає визначенню на підставі даних бухгалтерського обліку шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності, на різниці, які збільшують або зменшують фінансовий результат до оподаткування.

Окрім того, порядок розрахунку податкових зобов’язань з податку на прибуток нерезидентів, які  провадять діяльність на території України через постійне представництво, тепер  визначено підпунктом  141.4.7 ПКУ (до набрання чинності Закону №71 було визначено підпунктами 160.3 та 160.8 Кодексу).

Зауваження та пропозиції до Проекту наказу від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом одного місяця на адреси розробника: поштову – 04655, МПС, Київ – 53, Львівська площа, буд.8, Департамент методологічної роботи з питань оподаткування, електронну – lhropun@sfs.gov.ua,  а також на поштову адресу Державної регуляторної служби України  – 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, буд.9/11.

Нюанси відшкодування ПДВ новоствореному платнику

Державна фіскальна служба України у листі  від 28.09.2015 № 20540/6/99-95-42-01-16-01 нагадує, що не мають права на отримання бюджетного відшкодування платники ПДВ, які:

— зареєстровані менш ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування;

— мали обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менші, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування.

Це не стосується нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів.

Новостворений платник ПДВ  має право включити до бюджетного відшкодування суми цього податку, сплачені при придбанні товарів/послуг, що використовуються для спорудження (будівництва) основних фондів, в тому числі і у разі, якщо обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців є меншими, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування.

Бюджетне відшкодування декларують лише в розділі III декларації з ПДВ

З липня 2015 року декларування бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку здійснюється тільки в розділі ІІІ декларації (рядок 23.2 розділу ІІІ декларації), в тому числі і за рахунок залишку від’ємного значення, сформованого до 1 лютого 2015 року.

Роз’яснення викладене в листі Державної фіскальної служби України від 07.08.2015 №29168/7/99-99-19-03-02-17.

Подання декларації та сплата екологічного податку

Порядок обчислення податку зазначено ст. 249 Податкового кодексу, згідно з якою суми податку обчислюються за податковий (звітний) квартал.

Граничним терміном подання Податкової декларації екологічного податку за ІІІ квартал 2015 р. є 9 листопада 2015 р., а останнім днем сплати податку – 19 листопада 2015 р.; за ІV квартал 2015 р. – відповідно 9 лютого 2016 р. та 19 лютого 2016 р.

Добавить комментарий