Юристи консультують про порядок реєстрації ОСББ

Я живу у багатоквартирному будинку. Чи правда, що у випадку якщо ми не створимо ОСББ, призначать керуючого силоміць, до якого часу та яким чином можливо створити ОСББ.

Законодавство не передбачає обмеження у часі щодо створення ОСББ, проте у разі якщо до 1 липня 2016 р. (є законодавчі ініціативи щодо подовження цього строку), співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється управителем, який призначається на конкурсних засадах виконавчим органом місцевої ради.

У період проведення конкурсу послуги з утримання будинків продовжують надавати попередні виконавці.

Співвласники можуть розірвати договір з управителем, якщо приймуть рішення про зміну форми управління багатоквартирним будинком, попередивши про це управителя, призначеного на конкурсних засадах, не пізніш як за два місяці до дня розірвання договору.

Поетапно процедура створення ОСББ виглядає наступним чином:

Спочатку скликаються установчі збори ініціативною групою, яка складається не менш як з трьох власників квартир або нежилих приміщень.

Повідомлення про проведення установчих зборів вручається ініціативною групою не менше ніж за 14 днів кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом). Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх співвласників або їх представників.Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку. Якщо в результаті проведення установчих зборів для прийняття рішення не набрано необхідної кількості голосів (більше 50 відсотків) проводиться письмове опитування  співвласників, які не голосували на установчих зборах.  Установчі збори приймають рішення про створення об’єднання затверджують його статут, що оформлюється протоколом.Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників, тобто власники площі більшої ніж 50 відсотків квартир або нежитлових приміщень.ОСББ підлягає державній реєстрації, для цього реєстратору необхідно надати: заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи, установчий документ юридичної особи та примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника (статут, протокол установчих зборів).

Добавить комментарий