Жителям Дніпропетровської області пояснили всі нюанси щодо сплати єдиного соціального внеску

Новомосковська об’єднана ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області дає відповіді на запитання щодо єдиного соціального внеску. Зокрема, про зарплату осіб з інвалідністю та інше.

За якою ставкою нараховується ЄСВ на заробітну плату працюючих осіб з інвалідністю: 22 чи 8,41 %? Як заповнювати рядки 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1 таблиці 1 звіту за формою № Д4?

Базою нарахування ЄСВ для працюючих осіб з інвалідністю є сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами за ставкою 8,41 % (частина 13 ст. 8 Закону про ЄСВ).

Незважаючи на це до рядків 3.2.1, 3.3.1, 3.4,1 таблиці 1 звіту за формою N0 Д4 потрібно вносити повну суму ЄСВ із розрахунку: сума заробітної плати (доходу) х 22 %.

У рядку 3.2.1 зазначається сума нарахованого ЄСВ на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами, установами і організаціями працюючим особам з інвалідністю в розмірі 22 %.

У рядку 3.3.1 зазначається сума нарахованого ЄСВ на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствами УТОГ та УТОС у розмірі 22 %.

У рядку 3.4.1 зазначається сума нарахованого ЄСВ на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з Інвалідністю (за умов, визначених частиною 14 ст, 8 Закону про ЄСВ) працюючим особам з інвалідністю в розмірі 22 %.

Ці рядки заповнюються в ручному режимі.

Заповнення таблиці 5

Яких осіб потрібно зазначати в таблиці 5 звіту з ЄСВ — всіх працюючих чи заповнювати цю таблицю в разі переведення працівника на іншу посаду?

У таблиці 5 звіту відображають тільки тих осіб, з якими у звітному місяці:

 • було укладено або розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань);
 • було укладено або розірвано трудовий договір з працевлаштуванням на нове робоче місце.

Крім того, таблиця 5 подається, якщо протягом звітного періоду:

 • особу було переведено на іншу посаду або роботу у того самого страхувальника;
 • особа вперше вступила на військову службу або закінчила проходження військової служби (із виключенням зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо)) у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби;
 • особі надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами (у тому числі особам із числа військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу);
 • особі надано відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • особі надано відпустку для догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку.

Тобто усіх працюючих відображати в таблиці 5 не потрібно.

Крім того, таблицю 5 заповнюємо у разі якщо особу було переведено на іншу посаду або роботу в того самого страхувальника. Отже, якщо запис про переведення було зроблено у трудовій книжці, потрібно відобразити інформацію в цій таблиці, якщо ні, таблиця 5 не заповнюється.

Переведення на Іншу посаду

Чи потрібно формувати таблицю 5, якщо працівника переведено з провідного на головного спеціаліста? Який код для посади «головний спеціаліст відділу (держслужба)» має бути?

Так, обов’язково потрібно. Запис про переведення спеціаліста заноситься у трудову книжку, як і запис про зміну рангів спеціалістів державної служби. Отже, в таблиці 5 обов’язково відображаємо таке переведення. У реквізиті 14 таблиці 5 зазначаємо код 2419.3.

При цьому слід зазначити, що тимчасові переведення працівників у таблиці 5 не відображаються. Натомість слід відображати тільки постійні переведення. Таких працівників відображають двома рядками: у першому зазначають дату припинення трудових відносин за однією посадою, у другому — початок трудових відносин за іншою.

Код КП для директора

На підприємстві є директор, а також директори структурних підрозділів. Чи один і той самий для них код професії?

Професії в додатку А Класифікатора професій згруповано в дев’яти розділах:

 • розділ 1 «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)»;
 • розділ 2 «Професіонали»;
 • розділ 3 «Фахівці»;
 • розділ 4 «Технічні службовці»;
 • розділ 5 «Працівники сфери торгівлі та послуг»;
 • розділ 6 «Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства»;
 • розділ 7 «Кваліфіковані робітники з інструментом»;
 • розділ 8 «Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин»;
 • розділ 9 «Найпростіші професії».

Якщо в Класифікаторі професій відсутня чітка назва посади, то при виписуванні назв посад і професій можливе використання похідних слів. Так, нормами цього Класифікатора, а саме додатком В до нього передбачено, що можливо використовувати похідні слова до базових професійних назв робіт.

Як зазначалося, похідні слова зазвичай визначають певну категорію посади, що найчастіше впливає на заробітну плату відповідного працівника. Саме тому у разі використання похідних слів слід застосовувати відповідні галузеві випуски ДКХП, які разом із тарифними сітками та схемами посад і посадових окладів є рівноправним елементом тарифної системи оплати праці.

У Класифікаторі професій є посада директора (начальника, іншого керівника) підприємства (код КП 1210.1), але є й директор технічний, тобто директор з технічних питань (код КП 1229.7), директор фінансовий (код КП 1231). Крім того, посаду директора можна розглядати як похідне від слова «керівник».

Код КП для головбуха

Працівника з 22.08.2018 р. переведено з посади «бухгалтер» на посаду «головний бухгалтер».

З яким кодом Класифікатора професій відобразити цього працівника в таблиці 5?

Нормами додатка В до Класифікатора професій передбачено використання похідних слів до базових професійних назв робіт.

Наявність професійних назв робіт із похідними словами свідчить про їх базовість, тобто вони не вважаються похідними професіями, оскільки також містяться у Класифікаторі професій. Відповідно до додатка В похідні слова до професійних назв робіт можуть застосовуватися за умови збереження галузевої та функціональної приналежності, кваліфікаційних вимог, виключення дублювання, збереження коду новоутвореної професії.

Від професійної назви роботи «Бухгалтер» (код КП 3433, код ЗКППТР 20281) можна утворювати похідну «Бухгалтер-касир» з кодом КП 3433, але потрібно визначити: чи бухгалтер з дипломом спеціаліста (код КП 2411.2, код ЗКППТР 20281). чи касир (код КП 4211, код ЗКППТР 22921 с чи бухгалтер-касир торговельного залу. Отже, якщо посада складається з двох, то беремо за основу першу посаду як похідну.

Водночас слід пам’ятати про те, що похідні слова зазвичай визначають певну категорію посади, що найчастіше впливає на заробітну плату відповідного працівника. Саме тому в разі використання похідних слів слід застосовувати відповідні галузеві випуски ДКХП, які разом із тарифними сітками та схемами посад і посадових окладів є рівноправним елементом тарифної системи оплати праці.

Застосування похідних слів

Як обрати коди для посад, не зазначених у Класифікаторі професій, наприклад адміністратора баз даних чи трейдера?

Інструкцією № 58 зазначено, що записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнято працівника, виконуються для робітників та службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених у Класифікаторі професій. Тому вже сталою є така практика: складаючи штатний розпис, у нього спочатку вписують найменування роботи, професії або посади за Класифікатором професій (при цьому дехто вказує у штатному розписі код за Класифікатором професій окремою графою), а вже потім на вакантні посади приймають працівників.

Якщо найменування роботи, професії або посади не відповідає цьому Класифікатору, слід привести їх у відповідність із ним.

Якщо у цьому Класифікаторі відсутня чітка назва посади, то можливе використання похідних слів при виписуванні назв посад і професій.

Таким чином, код КП для адміністратора баз даних — 2131.2. Трейдер — це учасник біржової торгівлі, спеціаліст у сфері фінансів, людина, яка здійснює торговельно-інвестиційні операції із цінними паперами (облігаціями, акціями та іншими фінансовими інструментами) з метою отримання прибутку. Можна обрати код КП 3411 (фахівець з біржових операцій), або розглянути всю групу коду КП 3411 і обрати найбільш похідні слова.

Однаковий код КП

У Класифікаторі професій є дві посади — охоронець і охоронник. Який код КП для охоронника?

Охоронець охороняє тіло, охоронник — речі. Спочатку потрібно визначити, яку роботу виконує охоронець за функціональними повноваженнями, а потім обирати код. Код КП у цих посад однаковий — 5169. Отже, назву професії потрібно зазначити в таблиці 5.

Проходження практики

Як у звіті з ЄСВ відображати учнів ПТУ, які проходять практику?

З учнями ПТУ (а також зі студентами вишів) на період практики трудові відносини не виникають, наказ про прийняття їх на роботу (звільнення з роботи) не видається, тому Інформація про проходження ними практики і виплати винагороди не може відображатися з посиланням на Класифікатор професій. Практикантів слід відображати аналогічно відображенню в таблицях 5 і 6 інформації про осіб за договорами ЦПХ.

Угода ЦПХ

Працівник у штатному розписі є внутрішнім сумісником (посідає дві різні посади). Крім того, він уклав із підприємством угоду ЦПХ. Як відобразити це в таблиці 5?

Порядок відображення в таблиці 5 інформації про цивільно-правові договори не змінився.

Внутрішній сумісник

Як у таблиці 6 звіту з ЄСВ зазначити внутрішнього сумісника?

Інформація про внутрішніх сумісників у таблиці 6 зазначається двома рядками: «з трудовою книжкою» та «без трудової книжки». При цьому інформацію про особу, яка працює на різних посадах, доцільно відображати двома рядками з такими особливостями.

У першому рядку відображаються:

 • у реквізиті 15 «Кількість календарних днів перебування у трудових відносинах» зазначається ЗО або ЗІ;
 • у реквізитах 17 та 18 — сума зарплати за основним місцем роботи;
 • у реквізиті 22 «Ознака наявності трудової книжки» — «так».

У другому рядку відображаються:

 • у реквізиті 15 — прочерки, інформація зазначається лише в одному рядку: в тому, в якому вказуються дані про суми зарплати (за їх наявності);
 • у реквізитах 17 та 18 — сума зарплати за сумісництвом;
 • у реквізиті 22 «Ознака наявності трудової книжки» — «ні».

Звільнення в період декретної відпустки

Працівниця перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років. 28.09.2018 р. дитині виповнюється три роки. Жінка написала заяву про звільнення з роботи за власним бажанням з 28.09.2018 р. (без виходу на роботу). Як відобразити інформацію щодо припинення трудових відносин із нею в таблиці 5: двома рядками чи одним?

Якщо працівник звільняється в період перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, то трудові відносини припиняються, в тому числі припиняється відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (така відпустка надається лише застрахованим особам, які перебувають у трудових відносинах).

Якщо підставою для закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку є припинення трудових відносин, то в таблиці 5 інформація про трудові відносини з працівницею відображається в двох рядках.

У першому рядку відображаються:

 • у реквізиті 8 «Категорія особи» — категорія особи 6 (особи, яким надано відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);
 • у графі «дата закінчення» реквізиту 11 «Період трудових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби та відпусток» — 28.09.2018 (дата припинення відпустки і трудових відносин);
 • у реквізиті 17 «Підстава для припинення трудових або цивільно-правових відносин» зазначається підстава для звільнення (стаття КЗпП). Вона обирається з довідника, який розроблено з урахуванням положень цього Кодексу.

У другому рядку відображаються:

 • у реквізиті 8 «Категорія особи» — категорія особи 1 чи 2 (залежно від виду трудового договору);
 • у графі «дата закінчення» реквізиту 11 «Період тру­дових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби та відпусток» — 28.09.2018 (дата припинення трудових відносин);
 • у реквізиті 12 «Професійна назва роботи» — назва роботи з урахуванням норм Класифікатора професій;
 • у реквізиті 13 «Код ЗКППТР» — код із Класифікатора професій;
 • у реквізиті 14 «Код Класифікатора професій» — оби­рається із цього Класифікатора;
 • у реквізиті 15 «Посада» — заповнюється згідно із записами трудової книжки;
 • у реквізиті 16 «Документ-підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на Іншу посаду» — номер і дата наказу про звільнення;
 • у реквізиті 17 «Підстава для припинення трудових або цивільно-правових відносин» — заповнюється обов’язково під час звільнення особи. Зазначається підстава звільнення — стаття КЗпП. Зокрема, в разі звільнення працівника за власним бажанням без поважних причин за ст. 38 КЗпП із довідника обирається: «ст. 38 КЗпП (неповажн. прич.)», а в разі звільнення працівника за власним бажанням із поважних причин — «ст. 38 КЗпП (поважн. прич.)».

Повідомлення про прийняття

Чи потрібно подавати до ДФС повідомлення про прийняття у разі переведення працівника на іншу посаду?

Ні, не потрібно, оскільки переведення на іншу посаду — це не прийняття на роботу працівника.

Дві декретні відпустки

Працівниця перебувала у відпустці для догляду за старшою дитиною до досягнення нею трирічного віку по 20.09.2018 р. (день виповнення дитині трьох років). Одразу після цього з 21.09.2018 р. їй надається така сама відпустка для догляду за молодшою дитиною до досягнення нею трирічного віку (виповниться у 2021 р.). Як відображаються такі відпустки в таблиці 5 звіту з ЄСВ?

Якщо протягом звітного місяця у працівниці закінчилася одна відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (за старшою дитиною) та надасться друга відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (за молодшою дитиною), то інформація про трудові відносини з працівницею відображається в таблиці 5 двома рядками.

У першому рядку таблиці 5 відображаються, зокрема:

 • у реквізиті 7 «Категорія особи» — «6» (особи, яким надано відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);
 • у графі «дата закінчення» реквізиту 11 «Період трудових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби та відпусток» — 20.09.2018 (дата закінчення відпустки для догляду за старшою дитиною до досягнення нею трирічного віку).

У другому рядку відображаються, зокрема:

 • у реквізиті 7 «Категорія особи» — «6» (особи, яким надано відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);
 • у графі «дата початку» реквізиту 11 «Період трудових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби та відпусток» — 21.09.2018 (дата початку відпустки для догляду за молодшою дитиною до досягнення нею трирічного віку).

Якщо б після закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку по 20.09.2018 р. працівниці надавалася відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею за медичним висновком шестирічного віку, то також потрібно було б заповнювати два рядки, зазначивши у першому дату закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у другому — дату початку нової відпустки. Зокрема:

 • у реквізиті 7 «Категорія особи» — «4» (особи, яким надано відпустку для догляду за дитиною від три­річного віку до досягнення нею шестирічного віку);
 • у графі «дата початку» реквізиту 11 «Період трудових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби та відпусток» — 21.09.2018 (дата початку відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею за медичним висновком шестирічного віку).

Звертаємо увагу, що реквізити 12 — 19 у таких випадках не заповнюються.

Служба за контрактом

Працівника звільнено з посади у зв’язку з призовом на військову службу за контрактом. Як заповнити таблицю 5 звіту з ЄСВ?

Відповідно до п. З ст. 36 КЗпП роботодавець звільняє працівника у зв’язку зі вступом на військову службу. Звільнення працівника за цією підставою можливе у разі вступу на військову службу за контрактом, наприклад на три роки. У такому випадку роботодавець має видати наказ про звільнення працівника у день одержання контракту.

У таблиці 5 слід відобразити звільнення особи на загальних підставах із заповненням усіх реквізитів, обов’язково включаючи 12 — 18.

Відображення у двох звітних періодах

Працівника переведено на іншу посаду з і числа наступного місяця. Як відобразити це в таблиці 5 звіту з ЄСВ?

У разі якщо на підприємстві працівника переведено на іншу посаду, наприклад з 1 вересня 2018 р., то та у особу потрібно буде відобразити в двох звітних періодах.

Звільнення (умовне) — з першої посади в звітному періоді за серпень, а переведення на іншу посаду — в звітному періоді за вересень.