Чому запах весни змінює поведінку людини

Весна надихає і змушує нас по-новому поглянути практично на все. А весняні запахи пробуджують наш настрій, фантазії, дають силу, змінюють поведінку. Повідомляє Добрий лікар.

«Вплив ароматiв на свiдомiсть i навiть пiдсвiдомiсть людини величезний. При вдиханнi запах негайно досягає мозку, дуже швидко вiдбувається збудження центральної нервової системи, пiд впливом запахiв настрiй людини може змiнюватися майже миттєво», – пояснює арома- та рефлексотерапевт Тетяна Кодлубовська.

А квiтковi аромати особливо сильно впливають на дiлянку мозку, що вiдповiдає за вiдчуття та емоцiї. Тому аромат перших весняних квiтiв та навiть запах дерев, в яких щойно почався рух сокiв, викликає у нас вiдчуття захвату, подиву, захоплення.

Саме нюх є одним з найголовнiших органiв чуття людини. Запах дає нам бiльше iнформацiї, нiж зiр та слух разом узятi. Саме нюховi рецептори прокидаються у людини ранiше за iншi.

Крiм того, пам’ять зберiгає усi запахи, з якими людина зіткнулася протягом життя. Тому у багатьох були випадки, коли, почувши якийсь аромат, згадуєш певнi ситуацiї, людей, обставини. Запахи можуть викликати рiзноманiтнi емоцiї – вiд пiднесення до гнiву та агресiї.

А весна, за словами ароматерапевта, асоціюється зі свіжістю та початком чогось нового.