Запорізький державний медичний університет запрошує на навчання

Запорізький державний медичний університет у 2016 році проводитиме набір на денну форму навчання за кошти державного бюджету і на контрактній основі на спеціальності (спеціалізації): 222 Медицина (освітня програма «Лікувальна справа»), 222 Медицина (спеціалізація за освітньою програмою «Педіатрія») – 6 років навчання; 221 «Стоматологія» – 5 років.
На контрактній основі: 224 Технології медичної діагностики та лікування (освітня програма «Лабораторна діагностика») бакалавр – 4 роки, магістр – 1,5 років (денна форма); 226 «Фармація», 226 «Фармація» (спеціалізація за освітньою програмою «Технології парфумерно-косметичних засобів» – 5 років (денна і заочна форми).

Етапи вступної кампанії для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання:
початок прийому заяв та документів  — 11 липня 2016 р.;
закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складатимуть вступні іспити о 18 годині — 27 липня;
строки проведення співбесіди та вступних іспитів — з 19 по 24 липня;
термін оприлюднення рейтинґового списку вступників — не пізніше 12.00 години 1 серпня;
виконання вимог до зарахування на місця за кошти державного бюджету  — до 18.00 години 05 серпня;
виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб  — з 06 по 10 серпня;
терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 12 години 06 серпня;
за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 12 серпня.

Абітурієнти, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і не мають особливих умов для вступу подають до ЗДМУ заяви тільки в електронній формі (до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей (спеціалізацій)), на яких передбачено прийом за кошти державного бюджету. Подання заяв в електронній формі на спеціальності (спеціалізації), на яких не передбачається прийом за кошти державного бюджету, не обмежується. Всі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі (до 15 заяв на 5 спеціальностей).

При вступі такі абітурієнти надають до приймальної комісії наступні документи:
1. Заяву на ім’я ректора за єдиною формою.
2. Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
3. Копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання за 2016 рік (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).
4. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство.
5. Копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою.
6. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток або посвідчення про приписку; ориґінали документа про освіту та сертифікатів, ідентифікаційний код вступники пред’являють особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви по відношенню до інших поданих ним заяв, при цьому “1” позначає найвищу пріоритетність.

ПЕРЕЛІК СЕРТИФІКАТІВ І ВАГОВІ КОЕФІЦІЄНТИ З КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ
«Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія», «Лабораторна діагностика» (бакалавр):

1. З української мови та літератури – 0,3;
2. З біології – 0,35;
3. З хімії або математики – 0,25.

«Фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів» (денна, заочна)

1. З української мови та літератури – 0,3;
2. З хімії – 0,35;
3. З біології або математики – 0,25.

Мінімальна кількість балів ЗНО, з якими вступник допускається до участі у конкурсі становить:
Медицина (освітня програма «Лікувальна справа»), Медицина (спеціалізація за освітньою програмою «Педіатрія»); «Стоматологія» – 130 балів.
Технології медичної діагностики та лікування (освітня програма «Лабораторна діагностика»); «Фармація»; «Фармація» (спеціалізація за освітньою програмою «Технології парфумерно-косметичних засобів» – 100 балів.
Ваговий коефіцієнт середнього балу документа про повну загальну середню освіту становить 0,05.
Вага балу за особливі успіхи 0,05.
Конкурсний бал вступника буде обчислюватися шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів, середнього балу атестату та додаткових балів з урахуванням коефіцієнтів, сума яких дорівнює одиниці (коефіцієнти визначає ЗДМУ).

Вартість навчання за перший рік (у 2015 році) для громадян України залежно від обраної спеціальності становить: «Лікувальна справа» – 15700 грн., «Стоматологія» – 17500 грн., «Педіатрія» – 14200 грн., «Лабораторна діагностика» (бакалавр) – 7950 грн., «Лабораторна діагностика» (маґістр) – 12470 грн., «Фармація» – 14500 грн., «Технології парфумерно-косметичних засобів» – 15300 грн.; заочна форма навчання: спеціальності «Фармація» і «Технології парфумерно-косметичних засобів» – 11200 грн.
Вартість навчання у 2016 році може бути змінена.

Адреса: 69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26
Приймальна комісія: тел. (061) 233-01-49, 233-65-55
Web: http://www.zsmu.edu.ua; e-mail: zsmu@zsmu.zp.ua, pk@zsmu.zp.ua

Добавить комментарий