Дніпропетровське управління Офісу великих платників податків ДФС інформує

Дніпропетровське управління Офісу великих платників податків ДФС інформує, що  під доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України, розуміються, зокрема, роялті. Термін “роялті” визначений в пп. 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 Кодексу. Так,  в розумінні Податкового Кодексу роялті – це будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, а саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, інших аудіовізуальних творів, будь-які права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

Поряд з цим, якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені  Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору (п. 3.2 ст. 3 Кодексу).

При цьому, оскільки міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування мають пріоритет над положеннями Кодексу та містять власні визначення понять та положень, то для визначення поняття роялті застосовуються положення такого міжнародного договору.

Доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними п. 141.4 ст. 141 Кодексу.

 Відповідно до положень п. 103.2 ст. 103 Кодексу особа (податковий агент) має право застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, яка передбачена відповідним міжнародним договором України. Однак при цьому слід враховувати, що нерезидент повинен бути бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу та бути резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України.

Підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом, особі (податковому агенту) довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України, а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором України (п. 103.4 ст. 103 Кодексу).