Дніпрянам розповіли про декларування валютних цінностей

Начальник відділу комплексного аналізу Дніпропетровського управління Офісу великих платників ДФС Світлана Глушко розповіла  про декларування валютних цінностей та основні новації Закону «Про валюту і валютні операції» .

Світлана Глушко зазначила: «Декларування валютних цінностей, доходів та майна здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності за формою Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 25.12.95 № 207. У розділах II – III Декларації відображаються кошти, майно, що знаходяться за межами України з порушенням термінів розрахунків, вкладення на рахунках, відкритих в іноземних банках, до статутних фондів іноземних підприємств за кордоном, тощо та інше майно. Інформація про проведені поточні операції у сфері зовнішньоекономічної діяльності, по яких не порушено законодавчо встановлені строки розрахунків, так і інформація про валютні кошти та товари, повернуті з порушенням законодавчо встановлених термінів відображаються у розділі VДекларації, який носить лише інформаційний характер. Отже суб’єкт підприємницької діяльності подає Декларацію у випадку коли валютні кошти або майно знаходяться за межами України, у тому числі з порушенням встановлених законодавством строків розрахунків в сфері ЗЕД.

У разі відсутності коштів та майна за межами України, та у разі  якщо розрахунки  здійснюються у встановлені законодавством строки, і при цьому заповнюється тільки V розділ Декларації, суб’єкт підприємницької  діяльності може не подавати Декларацію про валютні цінності, доходи та майно, що належить резиденту України і знаходяться за її межами».

Наголошено про наближення терміну подання декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать спільному підприємству з іноземними інвестиціями – резиденту України і знаходяться за її межами, за II квартал 2018 року  (граничний термін подання – 19.07.2018 року).

Начальник відділу комплексного аналізу повідомила, що Верховною радою України прийнятий 21 червня 2018 року Закон «Про валюту і валютні операції» (законопроект №8152). Цей Закон запроваджує наступні зміни: дозволені операції, не заборонені Законом, скасовуються ліцензії для банків на проведення валютних операцій, залишаються ліцензії для небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, декларування валютних цінностей за кордоном не буде. Єдине декларування, передбачене Законом – декларування переміщення фізособами через кордон валютних цінностей у сумі від                      10 тис. євро за офіційним курсом НБУ.

У новому Законі відсутній термін «валютний контроль».  Є термін «валютний нагляд», спрямований на забезпечення дотримання суб’єктами валютних операцій і уповноваженими установами валютного законодавства.

Нацбанку дано право встановлювати граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів. Встановлено санкцію за порушення строків розрахунків за ЗЕД-операціями — пеню в розмірі 0,3% суми неодержаних коштів за договором за кожний день прострочення, але не більше суми неодержаних коштів за договором (вартості недопоставленого товару).

Суб’єкти валютних операцій, які до дня введення в дію цього Закону вчинили порушення вимог нормативно-правових актів НБУ з питань валютного регулювання та контролю, підлягають відповідальності на підставі законодавства України, що діяло на день вчинення таких порушень.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через сім місяців з дня набрання ним чинності. З дня введення його в дію втратять чинність Декрет КМУ від 19.02.93 № 15-93  «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», Закон України від 23.09.94 №185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»,  Укази Президента від 18.06.94 р. № 319/94 «Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами» та інші.