ДПІ у Кіровському районі Дніпропетровська інформує

ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська інформує, що відповідно до ст. 17 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» із змінами і доповненнями (далі – Закон № 481) до суб’єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів, зокрема у разі продажу пива у невизначених для цього місцях торгівлі.

При цьому місце торгівлі – місце реалізації товарів, у тому числі на розлив, в одному торговому приміщенні (будівлі) за місцем його фактичного розташування, для тютюнових виробів та пива – без обмеження площі, для алкогольних напоїв, крім пива, — торговельною площею не менше 20 кв.м, обладнане реєстраторами розрахункових операцій (незалежно від їх кількості) або де є книги обліку розрахункових операцій (незалежно від їх кількості), в яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів незалежно від того, чи оформляється через них продаж інших товарів (ст. 1 Закону № 481).

Постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 року № 854 «Про затвердження правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями» встановлено, що суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити стан приміщень для роздрібної торгівлі алкогольними напоями згідно із санітарно- технічними, санітарно-гігієнічними, технологічними, протипожежними та іншими нормами, а також можливість використання електронних платіжних засобів під час здійснення розрахунків за продані товари відповідно до законодавства. Суб’єкт господарювання повинен мати торговельне приміщення (будівлю) площею не менш як 20 кв. метрів, обладнане відповідним торговельно-технологічним устаткуванням (вітрини, прилавки, пристінні гірки тощо), охоронною і протипожежною сигналізацією, з достатнім освітленням, опаленням і вентиляцією, а у випадках, передбачених законодавством, забезпечити умови для застосування реєстраторів розрахункових операцій, зберігання матеріальних цінностей.

Забороняється продаж пива з лотків, розкладок, стендів, у палатках та інших пунктах продажу товарів, які розташовані поза торговими приміщеннями (будівлями) та не обладнані реєстраторами розрахункових операцій.

До місцевої громади  за нерухоме майно сплачено 5 млн.грн

Як повідомили в ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська, платники району за 9 місяців поточного року сплатили до місцевого бюджету 5,0 млн грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Зокрема  від громадян надійшло 415,7тис. гривень.

У 2016 році платниками цього податку є 322  юридичних осіб та 258 фізичних осіб.

У фіскальному відомстві нагадали, що громадяни  сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до місцевого бюджету за місцем розташування об’єкта протягом 60 днів, з дня отримання податкового-повідомлення-рішення.

База оподаткування розраховується виходячи з даних, які надані органами державної реєстрації прав на нерухомість та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

Фізичні особи мають право звернутися до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації та провести звірку щодо об’єктів нерухомого майна, які перебувають у власності, та нарахованої суми податку.

Дотримання законодавства щодо добровільної реєстрації платників ПДВ

ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська повідомляє, що реєстрація платником ПДВ за добровільним рішенням особи здійснюється відповідно до вимог статей 182 та 183 розділу V ПКУ  (далі — Кодекс) та регламентується розділом III Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну від 14.11.2014 р. N 1130(далі — Положення). Згідно із законодавством добровільно зареєструватися платником ПДВ може особа, яка провадить або планує провадити господарську діяльність незалежно від дати її державної реєстрації, тобто особа, у якої обсяги оподатковуваних операцій відсутні або за останні 12 календарних місяців є меншим за суму у 1 000 000 гривень.

Реєстраційна заява платника ПДВ за ф. N 1-ПДВ (далі — Заява) подається до контролюючого органу за місцезнаходженням (місцем проживання) особи не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого така особа вважатиметься платником ПДВ і матиме право на податковий кредит і виписку податкових накладних.        Особа може зазначити у Заяві бажаний (запланований) день реєстрації як платника ПДВ, що відповідає даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого така особа вважатиметься платником ПДВ та матиме право на виписку податкових накладних.

При цьому правила, порядок та строки розгляду контролюючими органами заяв, поданих засобами електронного зв’язку або як додаток до реєстраційної картки, є такими самими, як і для заяв, поданих у паперовому вигляді.

Підстави для відмови у реєстрації платником ПДВ визначені у пункті 183.8 статті 183 розділу V Кодексу. Контролюючий орган відмовляє у реєстрації особи як платника податку, якщо за результатами розгляду реєстраційної заяви та/або поданих документів встановлено, що особа або не відповідає вимогам, визначеним статтею 180, пунктом 181.1 статті 181, пунктом 182.1 статті 182 та пунктом 183.7 статті 183 Кодексу, або якщо існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації згідно із статтею 184 Кодексу, а також якщо при поданні реєстраційної заяви чи визначенні бажаного (запланованого) дня реєстрації не дотримано порядок та строки (терміни), встановлені пунктами 183.1, 183.3 — 183.7 статті 183 Кодексу.

У разі відсутності таких підстав контролюючий орган протягом 3 робочих днів від дня отримання Заяви вносить до реєстру платників ПДВ (далі — Реєстр) запис про реєстрацію такої особи як платника ПДВ із датою реєстрації, що відповідає:

  • першому числу місяця, наступного за днем спливу 20 календарних днів після подання Заяви до контролюючого органу, якщо бажаний (запланований) день реєстрації у Заяві не зазначено;
  • бажаному (запланованому) дню реєстрації, зазначеному у Заяві.

Якщо у Заяві не зазначені обов’язкові реквізити, надані недостовірні або неповні дні, її не скріплено печаткою заявника (за наявності), не підписано заявником (для фізичних осіб), відповідальною особою заявника (для юридичних осіб) чи особою, яка має документально підтверджене повноваження щодо підпису Заяви від особи, яка реєструється платником ПДВ, відомості про заявника не включені до Єдиного державного реєстру, то протягом 3 робочих днів від дня отримання Заяви контролюючий орган звертається до особи з письмовою пропозицією надати нову Заяву (із зазначенням підстав неприйняття попередньої) (пункт 3.9 розділу III Положення).

Змінами до Положення, затвердженими наказом Мінфіну від 18.03.2016 р. N 373 (набрали чинності 29.04.2016 р.), запроваджено можливість подати нову Заяву до контролюючого органу з бажаною датою реєстрації, що була вказана у попередній неприйнятій Заяві, якщо особою, яка добровільно реєструється платником ПДВ, ліквідовано недоліки та така нова Заява подана не пізніше ніж за 3 робочих дні до початку податкового періоду, з якого така особа вважатиметься платником ПДВ та матиме право на податковий кредит і виписку податкових накладних.

Сплата земельного податку за паї, передані в оренду єдиннику

ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська  повідомляє ,що відповідно до п. 281.3 ст. 281 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) від сплати земельного податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

Водночас п. 292 прим. 1.1 ст. 292 прим. 1 ПКУ визначено, що об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.

У п. 292 прим. 1.3 ст. 292 прим. 1 ПКУ передбачено, що підставою для нарахування єдиного податку платникам четвертої групи є дані державного земельного кадастру та/або дані з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Згідно із ст. 125 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III зі змінами та доповненнями (далі – ЗКУ) право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

Платником орендної плати є орендар земельної ділянки, об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду (п.п. 288.2, 288.3 ст. 288 ПКУ).

Отже, фізичні особи – власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) звільняються від сплати земельного податку за земельні частки (паї), що передані в оренду платнику єдиного податку четвертої групи на підставі договору оренди.

Митне оформлення особистих речей громадян, які переїжджають на постійне місце проживання в Україну

При ввезенні (пересиланні) на митну територію України громадянами звільняються від оподаткування митними платежами товари, особисті речі,  призначені для забезпечення звичайних повсякденних потреб громадянина та початкового облаштування, що ввозяться (пересилаються) громадянами у зв’язку з переселенням на постійне місце проживання в Україну протягом шести місяців з дня видачі документа, що підтверджує право громадянина на постійне проживання в Україні, за умови документального підтвердження того, що до дня видачі цього документа громадянин проживав на території країни, з якої він прибув, не менше трьох років, а саме:

 -транспортні засоби (далі — ТЗ) особистого користування, автомобілі та інші моторні засоби, мотоцикли, мопеди   у кількості однієї одиниці на кожного громадянина, який досяг 18-річного віку, за умови документального підтвердження того, що до дня видачі документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні, громадянин був власником (або співвласником) такого ТЗ не менше одного року, а ТЗ перебував за ним на постійному обліку (реєстрації) у відповідних реєстраційних органах країни постійного місця попереднього проживання громадянина не менше одного року, якщо даний ТЗ підлягає реєстрації в цій країні;

 -причепи у кількості однієї одиниці на кожного повнолітнього громадянина за умови одночасного ввезення з транспортними засобами особистого користування;

 -особисті речі – одяг, білизна, взуття, що мають суто особистий характер, особисті прикраси, товари особистої гігієни, мобільні телефони у кількості не більше двох штук, переносні персональні комп’ютери у кількості не більше двох штук, один фотоапарат, одна кіно-, відеокамера та інші товари, визначені статтею 370 Митного кодексу України.

Підтвердженням права на здійснення митного оформлення товарів та транспортних засобів зі звільненням від оподаткування, є такі документи та відмітки в них:

для громадян України, які переселяються на постійне місце проживання в Україну:

а) паспорт громадянина України для виїзду за кордон зі штампом «Постійне проживання», проставленим й анульованим відповідним підрозділом міграційної служби, або з відміткою про анулювання напису «Постійне проживання», засвідченого гербовою печаткою консульської установи України в країні попереднього проживання такого громадянина (для громадян України, які раніше виїхали за межі України тимчасово та подали клопотання про залишення на постійне проживання за кордоном), та відмітками про дату поставлення та зняття з постійного консульського обліку, засвідченими гербовою печаткою консульської установи України в країні попереднього проживання такого громадянина або анульованою відміткою про дату поставлення на постійний консульський облік, засвідченою гербовою печаткою консульської установи України в країні попереднього проживання такого громадянина;

б) паспорт громадянина України з відміткою про реєстрацію місця проживання в Україні (може бути відсутнім при перетині митного кордону України);

для іноземців та осіб без громадянства, які переселяються на постійне місце проживання в Україну:

а) паспортний документ іноземця та особи без громадянства на право виїзду за кордон з імміграційною візою на постійне проживання в Україні, виданою закордонним дипломатичним представництвом або консульською установою України, та/або копія дозволу на імміграцію в Україну;

б) посвідка на постійне проживання в Україні (може бути відсутньою при перетині митного кордону України);

в) відмітка у паспортному документі іноземця та особи без громадянства на право виїзду за кордом про наявність дозволу на постійне проживання, (може бути відсутня при перетині митного кордону України);

для осіб, які набули громадянства України за територіальним походженням:

а) паспортний документ іноземця та особи без громадянства з відомостями, що підтверджують факт переселення на постійне місце проживання в Україну (при перетині митного кордону України);

б) паспорт громадянина України з відміткою про реєстрацію місця проживання в Україні (відсутній при перетині митного кордону України);

в) копія паспортного документа іноземця та особи без громадянства з відомостями, що підтверджують факт переселення на постійне місце проживання.

Фінансова звітність: якщо дані в органи статистики подані з помилками, як звітувати в ДФС

ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська  інформує, що відповідно до п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

Платники податку на прибуток, малі підприємства, віднесені до таких відповідно до Господарського кодексу України, подають разом з річною податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

До Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 №897 (далі – Декларація), додається інформація про форми фінансової звітності, які подаються одночасно з Декларацією.

Порядок подання фінансової звітності затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року №419 (далі – Порядок №419), відповідно до п. 2 якого фінансова звітність подається органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством — іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики.

Квартальна фінансова звітність подається підприємствами органам, зазначеним у п.2 Порядку №419, не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна — не пізніше 28 лютого наступного за звітним року.

Отже, платник податку на прибуток подає разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств (далі — Декларація) квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

Якщо платник податку подав (зокрема, до органу державної статистики) фінансову звітність з помилками, виявив такі помилки до подачі Декларації, то в Декларації та фінансовій звітності, яка подається разом з Декларацією, такий платник повинен зазначити виправлені показники, які відповідають даним бухгалтерського обліку, та надати пояснення у доповненні до Декларації, складеному за довільною формою.

Коли рентна плата за спеціальне використання води не справляється

ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська нагадує, що відповідно до п. 255.4 ст. 255 Податкового кодексу України рентна плата за спеціальне використання води не справляється:

— за воду, що використовується для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення, у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та платників єдиного податку;

— за воду, що використовується для протипожежних потреб;

— за воду, що використовується для потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів;

— за воду, що використовується садівницькими та городницькими товариствами (кооперативами);

— за воду, що забирається для реабілітації, лікування та оздоровлення реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів;

— для потреб гідроенергетики — з гідроакумулюючих електростанцій, які функціонують у комплексі з гідроелектростанціями.

Коли касовий метод обліку та зведена податкова накладна сумісні

ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська  повідомляє ,що відповідно до п. 201.4 ст. 201 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платники податку при здійсненні постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер:

— покупцям — платникам податку — можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведені податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця;

— покупцям — особам, не зареєстрованим платниками податку, — можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця.

Якщо станом на дату складання зазначених податкових накладних сума коштів, що надійшла на поточний рахунок продавця як оплата (передоплата) за товари/послуги, перевищує вартість поставлених товарів/послуг протягом місяця, таке перевищення вважається попередньою оплатою (авансом), на суму якої складається податкова накладна у загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця.

Відзначимо, що під ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг одному покупцю два та більше разів на місяць.

Отже, для складання зведеної податкової накладної потрібно враховувати увесь обсяг саме постачання товарів/послуг покупцям, з якими постачання має безперервний або ритмічний характер, а не їх оплати.

Враховуючи, що особи, які застосовують касовий метод визначення податкових зобов’язань, складають податкову накладну на дату надходження коштів на банківський рахунок (у касу) платника податку на додану вартість або дату отримання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) ним товарів, то підстав для складення зведеної податкової накладної такі особи не мають.

Проте відповідно до п. 44 підрозділу 2 розділу XX ПКУ тимчасово, до 1 липня 2017 року, платники податку, які здійснюють постачання (у тому числі оптове), передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, постачання вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД, визначають дату виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту за касовим методом.

Якщо операції, визначені п. 44 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, мають безперервний або ритмічний характер постачання, платники податку:

— покупцям — платникам податку — можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому отримано кошти, зведені податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця;

— покупцям — особам, не зареєстрованим платниками податку, — можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому отримано кошти, зведену податкову накладну з урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця.

На порозі нових податкових змін: платники ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська  освоюють новації

Боротьба з тіньовою економікою та зарплатами «в конвертах», якісне обслуговування платників, забезпечення стабільних надходжень до бюджету та налагодження діалогу з представниками бізнесу – саме такі завдання стоять  на сьогоднішній день перед фіскальними органами.

З метою налагодження якісного діалогу з платниками податків фахівці разом із заступником начальника ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська Самсоненко Євгенією Сергієвною провела зустріч з представниками бізнесу.

Не зважаючи на те, що початок 2016 року видався насиченим податковими новаціями, ми знову на порозі змін. Я переконена, що  від того, як виглядатиме податкова система, залежить, чи дійсно ми зробимо крок назустріч тому, аби права всіх наших громадян та підприємств були рівні», — звернулась  до присутніх Євгенія Сергіївна.

Під час зустрічі йшлося  про актуальні зміни податкового законодавства та їх вплив на функціонування підприємницького середовища і життя мешканців Центрального району м.Дніпро. Обговорювались  питаннями легалізації заробітної плати та акцизним податком на роздріб, а  також й  законопроект майбутніх змін податкового законодавства, аби згодом більш детально роз’яснити новації своїм читачам.

Обговорили питання покращення умов для розвитку підприємництва, пошуку резервів розширення бази оподаткування, протидії тіньовій зайнятості населення.

Неподана звітність може призвести до позапланової перевірки

ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська  повідомляє ,що обставини, за яких може проводитися документальна позапланова перевірка, визначені у п. 78.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Документальна позапланова перевірка здійснюється, зокрема, якщо платником податків не подано в установлений законом строк податкову декларацію, розрахунки, звіт про контрольовані операції або документацію з трансфертного ціноутворення, якщо їх подання передбачено законом (п.п. 78.1.2 п. 78.1 ст. 78 ПКУ).

Поряд з цим п. 78.4 ст. 78 ПКУ визначено, що про проведення документальної позапланової перевірки керівник контролюючого органу приймає рішення, яке оформлюється наказом.

Право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.

Отже, при неподанні або несвоєчасному поданні суб’єктом господарювання податкової звітності в установлений законом строк, керівником контролюючого органу може бути прийнято рішення про проведення документальної позапланової перевірки.

При цьому тривалість перевірок не повинна перевищувати 15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва 5 робочих днів, для фізичних осіб — підприємців, які не мають найманих працівників — 3 робочі дні, інших платників податків — 10 робочих днів (п. 82.2 ст. 82 ПКУ).

Рішення щодо термінів подання декларації з типом «Довідково» приймається фізичною особою-підприємцем – платником єдиного податку самостійно

ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська повідомляє, що відповідно до Податкового кодексу України платники єдиного податку мають право для отримання довідки про доходи подавати до контролюючого органу податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду. Така податкова декларація складається з урахуванням норм п. 296.5 і п. 296.6 ст. 296 Податкового кодексу України та не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов’язання.

Для отримання фізичною особою-підприємцем – платником єдиного податку довідки про доходи за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, нею подається податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 р. №578, з позначкою «Довідково» та у полі «місяць» поля 02 декларації зазначається номер календарного місяця, за який подається декларація з позначкою «Довідково».

Для фізичних осіб-підприємців – платників єдиного податку, які бажають отримати довідку про доходи за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, Податкового кодексу України не визначено термін подання декларації з типом «Довідково».

Отже, рішення щодо термінів подання декларації з типом «Довідково» приймається фізичною особою-підприємцем – платником єдиного податку самостійно.

Граничний термін подання декларації з податку на прибуток підприємств за три квартали поточного року – 9 листопада 2016 року

ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська  нагадує, платники податку на прибуток підприємств, у яких річний дохід, визначений  за показниками Звіту про фінансові результати за попередній річний звітний період, перевищує 20 мільйонів гривень подають податкову декларацію з податку на прибуток за відповідні звітні періоди: квартал, півріччя, три квартали та рік, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного кварталу.

Тобто платникам податку на прибуток підприємств необхідно подати декларацію за три квартали 2016 року не пізніше 9 листопада 2016 року.

Крім того, платники податку на прибуток підприємств сплачують до 31 грудня 2016 року авансовий внесок з цього податку у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 року.

Розрахунок такого авансового внеску подається платником податку у податковій декларації за три квартали 2016 року. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов’язань.

У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму авансових внесків з податку на прибуток підприємств протягом строків, визначених Податковим кодексом України, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в розмірах визначених статтею 123 Кодексу.

Інформацію про зареєстрований РРО можна отримати за допомогою електронного сервісу ДФС

ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська повідомляє,що електронний сервіс «Інформація про РРО» розміщений на головній сторінці офіційного веб-порталу ДФС (www.sfs.gov.ua) у режимі«Інформація з реєстрів» відкритої частини електронного сервісу «Електронний кабінет платника» (оновлена версія).

Також, сервіс можна знайти у вкладці «Інформація з реєстрів» в меню електронних сервісів на головній сторінці веб-порталу ДФС.

За допомогою сервісу громадяни та суб’єкти господарювання мають можливість отримати інформацію, чи зареєстрований конкретний реєстратор розрахункових операцій (РРО) в органах ДФС.

Для цього достатньо здійснити пошук за податковим номером, найменуванням платника податків/ПІБ або фіскальним номером РРО, які зазначаються у фіскальному чеку.

Завдяки сервісу можна отримати дані щодо податкового номеру, найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені, по батькові, фіскального номеру РРО, дати реєстрації РРО, сфери застосування РРО, номеру останньої книги обліку розрахункових операцій (КОРО), зареєстрованої на такий РРО та дати її реєстрації.

Також, користувач сервісу може отримати інформацію щодо РРО, реєстрацію яких скасовано.

Зарплата в «конвертах» – ворог соціальних гарантій

 «За 9 місяців поточного року фахівці ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська  в ході проведення роботи з  суб’єктами господарювання щодо добровільної сплати податків до місцевого бюджету забезпечено надходжень   246 млн.грн.податку на доходи з фізичних осіб, надходження збільшились на 73 ,1 млн.грн. Це відбулося у тому числі за рахунок легалізації зарплат  – повідомила начальник управління  податків і зборів з фізичних осіб ДПІ Бабкіна Оксана Валентинівна. – За результатами проведення перевірок донараховано 1,1 млн. грн податку з доходів фізичних осіб та 0,5 млн. грн єдиного соціального внеску».

Вона підкреслила, що одним з проблемних питань взаємовідносин роботодавців із найманими особами досі залишається виплата заробітної плати в «конвертах» та її документальне оформлення. Її негативний вплив потребує усвідомлення кожним роботодавцем, підприємцем та найманим працівником.

У відомстві звертають увагу на те, що виплата зарплати «в конвертах» та у розмірах нижче мінімальних гарантій, встановлених державою, позбавляє громадян належного захисту на випадок непрацездатності та прирікає на мізерну пенсію. Працівники позбавляють себе права на отримання соціальних благ, соціальна сфера втрачає значні суми відрахувань, із яких фінансуються освіта, охорона здоров’я, культура, утримання соціально незахищених верств населення, допомога малозабезпеченим та багатодітнім сім’ям. До місцевих бюджетів не надходять необхідні кошти, що безпосередньо відображається на рівні життя.

«Легалізація виплати заробітної плати, офіційне оформлення трудових відносин — це завдання загальнонаціонального масштабу, адже від рівня заробітної плати залежать надходження податку з доходів фізичних осіб до бюджету», — наголосила  Оксана Бабкіна.

Вона також нагадала, що про факти виплати заробітної плати «в конвертах» та інші порушення законодавства про оплату праці можна повідомити за телефоном 374-70-57, або звернутися особисто за адресою: м.Дніпро, вул. Княгині Ольги ,22.

Внесено зміни до Порядку заповнення документів у разі сплати бюджетних платежів

 ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська повідомляє ,що з 18 жовтня 2016 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 05.09.2016 року  № 811. Цим наказом внесено Зміни до Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів. Зокрема, Додаток до Порядку заповнення документів на переказ коштів викладено у новій редакції, яка впроваджує нові коди сплати, та змінює деякі  види сплати кодів, які використовуються при заповненні документів на переказ платниками податків.

З’явилися такі нові коди виду сплати:

10С — Повернення на електронний рахунок платника надміру сплачених сум ПДВ

420 — Бюджетне відшкодування у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів

240 — Надходження до бюджету коштів з рахунку в системі електронного адміністрування реалізації пального

Змінено види сплати наступних кодів:

128 — Сплата суми податків, зборів / єдиного внеску, визначених за результатами камеральної перевірки підрозділів податків і зборів з фізичних осіб;

130 — Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами камеральної перевірки підрозділів податків і зборів з юридичних осіб;

131 — Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів аудиту;

133 — Сплата суми податків і зборів, єдиного внеску, штрафних (фінансових) санкцій, пені, визначених за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів податків і зборів з фізичних осіб;

134 — Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами перевірки підрозділів аудиту (інші надходження);

135 — Сплата фінансових санкцій, визначених підрозділом податків і зборів з юридичних осіб;

136 — Сплата грошового зобов’язання, визначеного територіальним органом ДФС за результатами роботи підрозділів погашення боргу;

354 — Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної невиїзної перевірки підрозділів аудиту;

355 — Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної виїзної перевірки підрозділів аудиту;

358 — Сплата грошових зобов’язань з митних платежів, визначених за результатами контрольно-перевірочної роботи підрозділів податків і зборів з фізичних осіб.

160- код, який вказувався у разі надходження до бюджету коштів за результатами роботи підрозділів Головного оперативного управління, скасовано.

Оновлено довідники податкових пільг станом на 01.10.16 року

ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська повідомляє , що Державною фіскальною службою затверджен  Довідник пільг,наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів, станом на 01.10.16 р., а саме:

–  Довідник № 80/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

–  Довідник № 80/2 інших податкових пільг.

При заповненні Звіту про суми податкових пільг за ІІІ квартал 2016 року (останній строк подання звіту – 9 листопада 2016 року) слід користуватися зазначеними довідниками. Форма Звіту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1233 «Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг».

 В ліцензії відсутня відмітка про чергову сплату. Чи застосовуються штрафні санкції? 

ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська повідомляє ,що відповідно до ст. 15 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 481) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами справляється щоквартально рівними частками і зараховується до місцевих бюджетів згідно із чинним законодавством. За ліцензії на право оптової торгівлі встановлено річний розмір плати.

Внесення інформації до ліцензії про сплату чергового платежу передбачено Положенням про порядок видачі ліцензій  на право оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1999 року № 500 із змінами і доповненнями, та наказом ДФС України від 24.10.2014 № 213 «Про затвердження Рекомендацій щодо організації роботи головних управлінь ДФС України із приймання документів та видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами із змінами і доповненнями.

Разом з тим, Законом № 481 не передбачено застосування до суб’єкта господарювання фінансової санкції у вигляді штрафу за здійснення оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами на підставі ліцензії, що дає право на здійснення такої діяльності, в якій відсутня інформація про сплату чергового платежу до моменту анулювання ліцензії.

Добавить комментарий