Експерт консультує щодо об’єднання територіальних громад

Чи підтримує держава і яким чином добровільне об’єднання територіальних громад? Відповідно до ст. 9 та ст. 10 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 5 лютого 2015 року № 157-VIII держава реалізує інформаційно-просвітницьку, організаційну, методичну та фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад. Держава здійснює фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст шляхом надання об’єднаній територіальній громаді коштів у вигляді субвенцій на формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади. Загальний обсяг фінансової підтримки розподіляється між бюджетами об’єднаних територіальних громад пропорційно до площі об’єднаної територіальної громади та кількості сільського населення у такій територіальній громаді з рівною вагою обох цих факторів.

Що таке спроможна територіальна громада?

Поняття спроможності визначено в постанові Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 214 «Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад». Спроможна територіальна громада – територіальні громади сіл (селищ, міст), які в результаті добровільного об’єднання здатні самостійно або через відповідні органи місцевого самоврядування забезпечити належний рівень надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та розвитку інфраструктури відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Що треба враховувати при формуванні спроможних територіальних громад?

Відповідно до п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 214 «Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад» треба враховувати: здатність органів місцевого самоврядування вирішувати суспільні питання, які належать до їх компетенції, для задоволення потреб населення відповідних адміністративно-територіальних одиниць; історичні, географічні, соціально-економічні, природні, екологічні, етнічні, культурні особливості розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць; розвиток інфраструктури відповідних адміністративно-територіальних одиниць; фінансове забезпечення відповідних адміністративно-територіальних одиниць; трудову міграцію населення; доступність послуг у відповідних сферах.
Є питання? Звертайтесь до експертки Дніпропетровського Центру розвитку місцевого

самоврядування Програми «U-LEAD with Europe» Ольги Кірєєвої.

Надсилайте питання: olga.kirieieva@lgdc.org.ua