Головне управління ДФС у Дніпропетровській області інформує

На 6 відсотків збільшилася кількість митних декларацій,  оформлених митниками Дніпропетровщини. За січень – лютий 2016 року майже на 6 відсотків збільшилася кількість митних декларацій, оформлених Дніпропетровською митницею ДФС у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Так, за перші два місяці поточного року митниками області оформлено 20 тисяч 102 митні декларації, серед яких 9 тисяч 104 – на експорт і 8 тисяч 820 – на імпорт товарів.

На сьогодні у Дніпропетровській області зареєстровано 6 тисяч 23 суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, що на 7,33 відсотки більше, ніж було зареєстровано в аналогічному періоді минулого року.

Основними імпортерами Дніпропетровщини є: Росія, доля якої в імпорті складає 20,8%, Китай – 10,3%, Німеччина – 10,2%, Польща – 7,6%, Туреччина – 7,2%, Казахстан – 5,7%. Основними експортерами продукції підприємств області – Китай, з долею загального експорту у 17,3%, Росія – 16,1%, Польща – 11,9%, Туреччина – 6,3%, Чехія – 4,4%, Німеччина – 4,3%.

Пільги при нарахуванні у 2016 році фізичним особам податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за звітний 2015 рік

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області звертає увагу, що Законом України від 24.12.2015 №909-VIIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» внесені зміни, зокрема, до статті 266 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» Податкового кодексу України (далі – Кодекс), які набрали чинності з 01.01.2016.

Частиною першою статті 58 Конституції України передбачено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії у часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні їй відповідати.

Відповідно до статті 266 Кодексу, що діяла з 01.01.2015 по 31.12.2015 включно, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – нерухоме майно), для фізичних осіб у 2016 році за звітний 2015 рік буде нараховуватись контролюючими органами за місцем їх податкової адреси (місцем реєстрації), виходячи із сумарної загальної площі об’єктів житлової нерухомості, у т.ч. їх частки за ставками, встановленими рішенням сільської, селищної або міської ради на 2015 рік.

Що стосується об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, обчислення суми податку здійснюватиметься контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного об’єкта нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

При розрахунку податку на нерухоме майно для фізичних осіб застосовуються пільги зі сплати податку, визначені пунктом 266.4 статті 266 Кодексу.

Так, база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, у т.ч. їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Сільські, селищні, міські ради можуть збільшувати граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування.

Сільські, селищні, міські ради встановлюють пільги з податку на нерухоме майно, що сплачується на відповідній території з об’єктів, що перебувають у власності фізичних осіб:

 — для житлової нерухомості, виходячи з майнового стану фізичних осіб та рівня доходів;

 — для нежитлової нерухомості – в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

Звертаємо увагу, що відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Кодексу пільги з податку на нерухоме майно, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

— об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

— об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно наданих ними пільг.

Відповідне питання – відповідь розміщене у підкатегорії 106.03 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланням http://zir.sfs.gov.ua у розділі: «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ».

Затверджена нова форма звіту про контрольовані операції та порядок його складання

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області нагадує, що 04.03.2016 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 18.01.2016 №8 «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.02.2016 за №187/28317 (далі – Наказ № 8), яким затверджені нова форма Звіту про контрольовані операції (далі – Звіт) та Порядок складання Звіту про контрольовані операції.

Наказ № 8 виданий з метою забезпечення виконання підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та забезпечує можливість формувати та подавати Звіт з урахуванням змін, внесених Законом України від 28.12.2014 №72-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням», який набрав чинності 01.01.2015.

Враховуючи викладене, звіт про контрольовані операції, здійснені платниками податків протягом 2015 звітного року, заповнюється та подається за оновленою формою та у порядку, затвердженими Наказом № 8.

Звіт складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 Кодексу зобов’язані подавати Звіт до Державної фіскальної служби України.

Нагадуємо, що Звіт готується засобами спеціалізованого програмного забезпечення, призначеного для створення платником податків документів в електронній формі відповідно до затвердженого формату (стандарту) електронного документа звітності суб’єктів господарювання та подається до 1 травня року, наступного за звітним, засобами електронного звязку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Звіт складається із заголовної, основної частини, додатка та інформації до додатка, які є невід’ємною частиною Звіту.

У заголовній частині наводяться дані про платника податків, який подає Звіт.

В основній частині наводяться загальні відомості про операції з різними контрагентами, здійснені протягом звітного року.

У додатку «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» з «Відомостями про контрольовані операції» наводяться дані про особу (осіб), яка (які) є стороною контрольованої операції, та деталізовані відомості про контрольовану (і) операцію (ії).

В інформації до додатка «Інформація про пов’язаність осіб» наводиться інформація про критерії пов’язаності платника податків із відповідним контрагентом.

Кількість додатків у Звіті відповідає кількості контрагентів – сторін контрольованих операцій.

У разі, якщо платником податку виявлено помилки у раніше поданому Звіті, такий платник податків має право подати:

— Звіт з позначкою «звітний новий» у разі подання нового Звіту про контрольовані операції до 01 травня року, що настає за звітним;

— Звіт з позначкою «уточнюючий» (далі – уточнюючий Звіт), у разі його подання після 01 травня року, що настає за звітним.

Звіт з позначкою «звітний новий» та уточнюючий Звіт повинен містити повну інформацію про контрольовані операції за звітний рік, як передбачено при складанні основного Звіту (Звіту з позначкою «звітний»). Подання уточнюючого Звіту не звільняє платника податків від відповідальності, визначеної пунктом 120.3 статті 120 Кодексу.

 

 

Громадяни зобовязані задекларувати наступні доходи, отримані у 2015 році

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області нагадує, що кампанія декларування доходів, отриманих громадянами протягом 2015 року, триває до 01.05.2016.

Податкова декларація про майновий стан і доходи (далі – декларація) подається громадянами до податкової інспекції за місцем реєстрації за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 №859, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.10.2015 за №1298/27743 (далі – наказ №859).

Декларацію зобов’язані подати громадяни, якщо протягом звітного 2015 року вони отримували:

— доходи від особи, яка не є податковим агентом, тобто від нерезидента або фізичної особи, яка не має статусу суб’єкта підприємницької діяльності або не є особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність;

— доходи, які нараховувалися (виплачувалися, надавалися) фізичній особі – платнику податку двома або більше податковими агентами у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород у в’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (у 2015 році – 1 218 грн. х 120 = 146 160 грн.);

— іноземні доходи;

— доходи, отримані орендодавцем при наданні нерухомості в оренду (суборенду), якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання;

— доходи, отримані орендодавцем при наданні рухомого майна в оренду (суборенду), якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання;

— доходи у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягають оподаткуванню (крім спадкоємців – нерезидентів, які зобов’язані сплатити податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини та спадкоємців, які отримали у спадщину об’єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також іншими спадкоємцями – резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини;

— дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди від особи, яка не є податковим агентом (крім окремих випадків, установлених підпунктом 164.2.14 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України).

Бланк декларації з додатками до неї розміщено на головній сторінці офіційного веб-порталу Державної фіскальної служби України (http://sfs.gov.ua/) у розділі «Декларування громадян» за посиланням:

http://sfs.gov.ua/others/deklaruvannya-gromadyan

Інструкцію щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затверджену Наказом №859, розміщено на головній сторінці офіційного веб-порталу ДФС України на спеціальному банері «Декларуємо по-новому! 2016» у розділі «Нормативно – правова база» за посиланням:

http://sfs.gov.ua/deklaruvannyadohodivgromadyan-2016/normativnopravovabaza/65107.html

Добавить комментарий