ГУ ДФС у Дніпропетровській області інформує

Впродовж січня – серпня поточного року на телефонний номер сервісу ДФС України «Пульс» від громадян Дніпропетровської області надійшло 185 звернень. Порівняно з відповідним періодом минулого року їх кількість зменшилася на 336 одиниць або на 35,5 відсотків.

Усі звернення розглянуто та вирішено згідно з чинним законодавством.

Найчастіше платники порушували питання щодо подання звітності та реєстрації накладних (84 звернення або 46,93%). Крім того, 49 платників порушували питання щодо організації роботи територіальних органів ГУ ДФС у Дніпропетровській області, 31 дзвінок стосувався роботи системи електронного адміністрування ПДВ. З приводу перевірок суб’єктів господарювання звернулися 6 платників, роботи ЦОП – 5 .

«Головний принцип роботи сервісу «Пульс» – зворотній зв’язок та оперативне вирішення питань платників. Ефектом такого зворотного зв’язку стає покращення сервісного супроводу підприємництва краю», – зазначила перший заступник начальника ГУ ДФС у Дніпропетровській області Вікторія Каліногорська.

Нагадаємо, номер телефону сервісу ДФСУ «Пульс» (044) 284-00-07. Лінія працює цілодобово.

До ВРУ передано проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області повідомляє, що на розгляд Верховної Ради України (далі – ВРУ) подано проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (далі – Законопроект).

Документ зареєстровано 15.09.2016 за №5132 та 19.09.2016 передано на розгляд комітетів ВРУ.

Законопроект, пояснювальна записка та порівняльна таблиця до нього розміщені на офіційному веб-порталі ВРУ за посиланням:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60035

До уваги неприбуткових організацій!

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області нагадує, що 16.07.2016 набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 №440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» (далі – Постанова №440).

Зазначена Постанова визначає дії контролюючих органів та неприбуткових підприємств, установ та організацій у перехідний період, тобто до 01.01.2017, з метою встановлення відповідності установчих документів неприбуткових організацій вимогам Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – Кодекс) для включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр), затвердженого Постановою №440.

Звертаємо увагу, що ДФС України листом від 25.08.2016 №28602/7/99-99-15-02-01-17 «Про набуття чинності постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 №440» надані роз’яснення з питання належної організації роботи щодо ведення Реєстру. Зазначений лист розміщено на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням:

http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/69588.html

Нагадуємо, що відповідно до підпункту 14.1.121 пункту 14.1 статті 141 Кодексу неприбуткові підприємства, установи та організації це неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу.

Згідно з підпунктом 133.4.1 п.133.4 ст.133 Кодексу неприбутковою підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі – неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

— утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
— установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
— установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
— внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр).

Обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами (підпункт 133.4.2 п.133.4 ст.133 Кодексу).

Підпунктом 133.4.6 пункту 133.4 статті 133 Кодексу визначено, що до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені:

— бюджетні установи;
— громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди;
— спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб;
— житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом), дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);
— об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;
— професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об’єднання;
— сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
— інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам цього пункту.

Про подання податкових документів в електронному вигляді

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області повідомляє, що Державною фіскальною службою України у листі від 07.09.2016 №19336/6/99-99-08-02-01-15 (далі – лист ДФС №19336) надана податкова консультація стосовно подання податкових документів в електронному вигляді із використанням електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП), зокрема, у разі зміни платником податків місця реєстрації.

Порядок електронного документообігу між платниками податків та контролюючими органами з приводу подання податкових документів в електронному вигляді із використанням ЕЦП регламентується Інструкцією з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженою наказом ДПА України від 10.04.2008 №233, що зареєстрована у Міністерстві юстиції України 16.04.2008 за №320/15011 (далі – Інструкція).

Платник податків здійснює формування та подання податкових документів в електронному вигляді відповідно до законодавства на підставі укладеного з контролюючим органом договору про визнання електронних документів (далі – Договір).

На сьогодні ДФС спрощено процес укладання Договорів про визнання електронних документів з територіальними органами ДФС, а саме: платником податків укладається один Договір з територіальним органом ДФС за основним місцем обліку, який надає право подавати податкові документи до будь-якого органу ДФС, в якому такий платник перебуває на обліку.

Договір діє до закінчення строку чинності посилених сертифікатів відкритих ключів.

Водночас контролюючий орган має право розірвати договір в односторонньому порядку, зокрема, у разі зміни платником податків місця реєстрації (пункт 4 розділу 6 додатка 1 до Інструкції).

У разі розірвання Договору контролюючим органом в односторонньому порядку платник податків, Договір з яким розірвано, має право до складання нового Договору подавати податкову звітність у спосіб, визначений підпунктами «а» і «б» пункту 49.3 статті 49 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – Кодекс) (пункт 49.4 статті 49 Кодексу).

З текстом листа №19336 можна ознайомитись на офіційному веб-порталі ДФС за посиланням:
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/69663.html

На яку суму заробітної плати працівника – інваліда, який працює на підприємстві, в установі або організації, нараховується єдиний внесок, якщо її розмір не перевищує розміру мінімальної заробітної плати?

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області інформує.

Відповідно до частини першої ст.7 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон №2464) платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) – роботодавці нараховують єдиний внесок на суми нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі у натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці».

Згідно з частиною п’ятою ст.8 Закону №2464 єдиний внесок для роботодавців встановлюється у розмірі 22% до визначеної ст.7 Закону №2464 бази нарахування єдиного внеску.

У разі, якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску.

При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка єдиного внеску, встановлена цією частиною, застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру.

Для підприємств, установ та організацій, інших юридичних осіб, в яких працюють інваліди, єдиний внесок встановлюється у розмірі 8,41%, визначеної пунктом 1 частини першої ст.7 Закону №2464 бази нарахування єдиного внеску для працюючих інвалідів (частина тринадцята ст.8 Закону №2464).

Частиною чотирнадцятою ст.8 Закону №2464 визначено, що єдиний внесок:

— для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема, товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці, встановлюється у розмірі 5,3% визначеної п.1 частини першої ст.7 Закону №2464 бази нарахування ЄВ;
— для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці, встановлюється, – у розмірі 5,5% визначеної п.1 частини першої ст.7 Закону №2464 бази нарахування єдиного внеску для працюючих інвалідів.

Тобто, якщо розмір заробітної плати працівника – інваліда, який працює на підприємстві, в установі або організації, де застосовуються ставки 8,41%, 5,3% та 5,5%, не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, то нарахування єдиного внеску здійснюється роботодавцем із суми фактично нарахованої заробітної плати такому працівнику.

Відповідне питання – відповідь розміщене у підкатегорії 301.04.01 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланням http://zir.sfs.gov.ua у розділі: «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ».

Добавить комментарий