Контрольовані операції з нерезидентами підлягають податковій звітності

Не секрет, що найчастіше підприємства вдаються до різного роду механізмів виводу й розподілу капіталу, зокрема переводу останнього на «свої» підприємства в країни, де умови оподаткування більш вигідні, ніж в Україні.

Для боротьби з таким явищем існує закріплення й нормативне врегулювання трансферного ціноутворення на державному рівні. Фундаментом для національного законодавства були Настанови ОЕСР, основні норми яких імплементовані у ст. 39 Податкового кодексу України”— Богдан Катрушин, керівник Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків.

Простими словами, трансфертне ціноутворення — це спосіб керування фінансовим результатом та оптимізація податку на прибуток і трансферу капіталу від одного підприємства до іншого. Умови таких операцій не повинні відрізнятися від умов, які застосовують при аналогічних операціях непов’язаними особами.

Тому сьогодні ми звертаємо увагу платників на необхідність бути уважними при роботі з контрольованими операціями.

Контрольовані операції підлягають податковій звітності й перевірці з метою визначення обсягу оподаткування прибутку, що отримав платник податку, який бере участь у контрольованій операції (однієї та більше) за принципом “витягнутої руки”. Принцип таких операцій врегульований методами, визначеними п.39 ст. 39 Податкового кодексу України. Їх мета — перевірка правильності повноти нарахування й сплати податку на прибуток підприємства.

Зверніть увагу, що контрольованими операції можуть бути лише з нерезидентами. Тому, якщо ви не проводили операцій з нерезидентами, до контролюючих органів не потрібно подавати Звіт про контрольовані операції. Але якщо ви здійснюєте операції з нерезидентами, перевірте, чи не відносяться такі до контрольованих.

У діючому Податковому кодексі зазначені критерії, які визначають контрольовані операції. Обов’язковим є одночасне дотримання всіх зазначених нижче критеріїв:

1) операція здійснюється з нерезидентом;

2) операція відноситься хоча б до одного з передбачених пп. 39.2.1.1 ст. 39 ПК України типів;

3) операція досягає встановленого вартісного показника.

Під час моніторингу контрольованих операцій та аналізу поданих звітів  важлива увага приділяється платникам, які здійснюють наступні операції:

проведення операцій за непрямими контрактами з контрагентами нерезидентами, що не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок) або використовують пільговий режим в країні реєстрації;

експорт продукції за цінами нижчими, ніж собівартість;

тривала збитковість при значному обсягу контрольованих операцій в чистому доході підприємства (понад 80 відсотків);

рівень зростання податку на прибуток нижчий на 50 та більше відсотків за рівень зростання доходів платника податків;

невідповідність показників рентабельності в КО середньогалузевим показникам більше ніж в одному звітному періоді;

наявність «нетоварних» операцій, зокрема отримання внутрішньогрупових послуг при наявності трудових ресурсів, матеріальної та технічної бази для виконання подібних послуг у рамках власного виробництва, або замовлення аналогічних послуг на території України;

отримання займів та як наслідок нарахування відсотків за кредитами при від’ємному значенні показника чистих активів;

збитковість за рахунок курсових різниць у разі відтермінування оплати за товари та послуги в КО.

До Східного МУ ДПС Офісу великих податків подали 136 звітів про контрольовані операції за 2019 рік. Платники податків відобразили 467 операцій з контрагентами-нерезидентами, на суму 380,6 млрд грн. Основну питому вагу в контрольованих операціях складають експортні операції 73%, імпортні операції 16%, відсотки по кредитам 6%, послуги 5%.

«Акцентувати увагу та роз’яснювати нюанси оподаткування, — наша комунікативна стратегія по відношенню до платників податків. Наскільки якісною буде комунікація з обох боків, тим більше шансів ефективно працювати на користь країні, враховуючи інтереси платників податків. Тому і надалі ми будемо проводити подібну інформаційну політику ”, — Богдан Катрушин, керівник Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків.