Національний авіаційний університет: кафедра військової підготовки – навчання за державним замовленням

Кафедра військової підготовки здійснює підготовку фахівців військового управління тактичного рівня. Базова підготовка студентів та курсантів здійснюється на цивільних кафедрах Національного авіаційного університету, а вивчення військових та військово- спеціальних дисциплін організовано безпосередньо на кафедрі. Навчальний процес в університеті та на кафедрі забезпечує висококваліфікований науково- педагогічний склад — доктори і кандидати наук, професори, доценти. Університет та кафедра мають потужну науково-технічну, інформаційно- методичну та навчально-матеріальну базу.

Національний авіаційний університет

Кафедра військової підготовки здійснює підготовку громадян України на посади офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом з терміном навчання 5,5 років (бакалавр — 4 роки, магістр — 1,5 роки) для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань за наступними спеціальностями та спеціалізаціями:

Будівництво та цивільна інженерія:
— Будівництво та експлуатація аеродромів і захисних споруд;
— Будівництво та експлуатація будинків і споруд спеціального і загальновійськового призначення.

Цивільна безпека:
— Організація пожежної безпеки.

Авіаційний транспорт:
— Забезпечення військ (сил) матеріально-технічними засобами служби пального.

Транспортні технології (за видами):
— Організація військових перевезень і управління на повітряному транспорті.

Випускники за даними спеціальностями отримують первинне військове звання лейтенант та подальше місце служби. Контракт, підписаний випускником, передбачає всі види забезпечення на весь термін служби: фінансове, речове, медичне, побутове та інше.

Національний авіаційний університет

Перевагами підготовки військових фахівців за схемою підготовки 4 роки студент, 1,5 роки — курсант є:

  — навчання за передовими технологіями цивільної та військової сфер;

  — реалізація принципів інтеграції військової та цивільної освіти;

  — всебічне забезпечення та  розвиток індивідуальних здібностей кожного студента (курсанта) як творчої особистості;

 — можливість отримання другої вищої освіти;

 — диплом міжнародного зразка;

 — швидка адаптація від навчання до реалізації отриманих компетентностей;

 — всі студенти кафедри забезпечуються гуртожитком.

Національний авіаційний університет

Прийом на кафедру проводиться на конкурсній основі з урахуванням середнього балу атестата про повну загальну середню освіту, балів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з трьох конкурсних предметів.

Предмет І — Українська мова та література.

Предмет ІІ — Математика.

Предмет ІІІ (на вибір) — Фізика або іноземна мова.

Оцінка індивідуальних психологічних якостей.

Оцінка рівня фізичної підготовленості.

Заключний медичний огляд військово-лікарською комісією.

З питань вступу звертатись  до відбіркової комісії кафедри військової підготовки Національного авіаційного університету за адресою:

03048, Україна, м. Київ, вул. Медова, 1,

телефони: (044) 451-48-74, (067) 299-76-38,

(073) 303-33-77,

факс: (044) 249-09-67.

Сайт: kvp.nau.edu.ua

e-mail: kvp.nau@gmail.com