Новомосковська об’єднана ДПІ інформує

Забезпечення збереження ЕЦП важливо для платників!

У зв’язку із запровадженням системи електронного адмініст- рування податку на додану вартість (далі – СЕА ПДВ) усі платники ПДВ, починаючи з 1 січня 2015 року, зобов’язані надавати до контролюючого органу податкову звітність з ПДВ в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством (пункт 49.4 статті 49 Податкового кодексу України з внесеними змінами та доповненнями (далі – Кодекс)).

Електронний цифровий підпис (далі – ЕЦП) за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) (стаття 3 Закону України від 22.05.2003 №852-IV «Про електронний цифровий підпис» з внесеними змінами (далі – Закон №852)).

ЕЦП використовується фізичними та юридичними особами – суб’єктами електронного документообігу для ідентифікації підписувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі (стаття 4 Закону №852).

Відповідно до статті 1 Закону №852 ЕЦП накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.

Конфіденційність інформації (неможливість доступу до неї будь-якої особи, що не володіє секретним кодом), зазначеної платником у звітних документах, наданих в електронному вигляді з використанням ЕЦП, забезпечується завдяки надійним криптографічним перетворенням. Безпека використання ЕЦП гарантується тим, що надійні засоби, які використовуються для роботи з ЕЦП, проходять експертизу у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

При цьому, дуже важливо використовувати отримані ЕЦП відповідно до вимог чинного законодавства та за наявності підстав для блокування та/або скасування посиленого сертифіката відкритого ключа підписувача своєчасно звертатись до акредитованих центрів сертифікації ключів для негайного скасування сформованих ними посилених сертифікатів ключів. Перелік таких підстав викладено у статті 13 Закону №852. Так, зокрема, акредитований центр сертифікації ключів негайно скасовує сформований ним посилений сертифікат ключа у разі компрометації особистого ключа, тобто будь-якої події та/або дії, що призвела або може призвести до несанкціонованого використання особистого ключа.

На сьогоднішній день питання конфіденційності інформації, яка надається платниками засобами телекомунікаційного зв’язку з використанням ЕЦП, та надійність системи захисту використання ЕЦП, як ніколи актуальні.

З 1 липня поточного року СЕА ПДВ запроваджена на постійній основі та забезпечує автоматичний облік у розрізі платників ПДВ, зокрема, суми поповнення та залишку коштів на рахунках у системі електронного адміністрування ПДВ (пункт 2001.1. статті 2001 Кодексу).

Платникам ПДВ Державною казначейською службою України (далі – Казначейство) автоматично на безоплатній основі у СЕА ПДВ відкриваються рахунки (далі – електронний рахунок) виключно на підставі реєстру платників ПДВ, який Державна фіскальна служба України (далі – ДФС України) після присвоєння особі індивідуального податкового номера платника ПДВ надсилає Казначейству (пункти 4 та 5 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №569 (далі – Положення №569)).

На електронний рахунок таким платником перераховуються кошти з власного поточного рахунка у сумі, необхідній для досягнення розміру суми, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також у сумі, необхідній для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов’язань. Кошти з електронного рахунка підлягають перерахуванню до бюджету та/або на спеціальний рахунок

Відповідно до пункту 211 Положення №569, якщо на дату подання податкової декларації з ПДВ сума коштів на електронному рахунку платника податку перевищує суму, що підлягає перерахуванню до бюджету відповідно до поданої декларації, платник податку має право подати до контролюючого органу у складі податкової декларації заяву, відповідно до якої такі кошти підлягають перерахуванню на поточний рахунок платника податку, реквізити якого зазначаються у заяві, у сумі залишку коштів, що перевищує суму податкового боргу з ПДВ та суму узгоджених податкових зобов’язань з ПДВ, або до бюджету в рахунок сплати податкових зобов’язань з ПДВ.

Для відповідного перерахування коштів ДФС України надсилає Казначейству реєстр, в якому зазначаються найменування платника податку, податковий номер та індивідуальний податковий номер, сума ПДВ, що підлягає перерахуванню до бюджету або на поточний рахунок платника податку, та реквізити такого рахунка (у разі подання платником податку заяви про повернення коштів на його поточний рахунок).

Казначейство на підставі зазначеного реєстру протягом п’яти робочих днів після закінчення граничного строку, встановленого Кодексом для самостійної сплати платником податку сум податкових зобов’язань, здійснює відповідне перерахування.

Враховуючи, що надання документів з ПДВ до контролюючих органів здійснюється виключно в електронній формі з використанням ЕЦП, звертаємо увагу посадових осіб підприємств та платників ПДВ – фізичних осіб, а також усіх суб’єктів господарювання, які надають звітність засобами телекомунікаційного зв’язку з використання ЕЦП, на необхідність додержання простих запобіжних заходів щодо забезпечення збереження ЕЦП, а саме:

— не передавати особистих ключів іншим особам;

—  не залишати носії ЕЦП без нагляду;

— не залишати без супроводу відвідувачів офісу;

— при реєстрації на будь-яких ресурсах, у тому числі і на сайті, держпослуг не зберігати автоматичне введення пароля у браузері;

— не використовувати носій ЕЦП на чужих комп’ютерах.

У разі втрати електронного цифрового підпису його власником, з метою запобігання шахрайств з ЕЦП, необхідно негайно інформувати про цей факт акредитований центр сертифікації ключів, в якому він був отриманий, для негайного скасування посиленого сертифіката такого ЕЦП.

Електронні сервіси для користування системою електронного адміністрування ПДВ

Державною фіскальною службою України (далі – ДФС України) запроваджено ланку сервісів щодо отримання платниками податків інформації з системи електронного адміністрування податку на додану вартість (далі – ПДВ). Платники податку засобами клієнтського програмного забезпечення направляють електронні запити щодо отримання відомостей з системи електронного адміністрування ПДВ: 1). Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (J/F1300103). Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних (J/F1400103), який надається платнику, містить інформацію щодо: виданих та/або отриманих податкових накладних та розрахунках коригування до податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, як на вказану дату, так і в розрізі контрагентів із зазначенням дати та номеру документа, а також суми податку. 2). Запит про стан рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ та суми податку, на яку мають право зареєструвати  податкові накладні та/або розрахунки коригування (J/F1301204). Витяг з системи електронного адміністрування (J/F1401204), який надається платнику, містить інформацію щодо: стану рахунку (залишок на рахунку/заборгованість), суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати  податкові накладні та/або розрахунки коригування, складових формули розрахунку такої суми. 3). Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (ΣНакл), за рахунок сум від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року, що були задекларовані платником у додатку 2 до декларації з ПДВ (J/F1301301). Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних (J/F1401301), який надається платнику, містить інформацію щодо: суми збільшення на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних, суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати  податкові накладні та/або розрахунки коригування, реєстраційний номер та дату декларації, в якій було задекларовано таке збільшення. 4). Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (J/F1301402). Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних (J/F1401402), який надається платнику, містить інформацію щодо: виданих податкових накладних та розрахунків коригування зареєстрованих з порушенням граничного терміну реєстрації за запитуваний період та податкові накладні за вказаним кодом філії. 5). Запит щодо отримання інформації в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ (J/F1301901). Витяг в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ (J/F1401901), який надається платнику, містить інформацію щодо: типу операції, дату та номер документа, суму операції. Електронні формати документів розміщені на головній сторінці офіційного сайту ДФС України у розділі (банер) «Електронне адміністрування ПДВ» («До уваги платників податків та розробників програмного забезпечення»).

Пільги щодо сплати збору за місця для паркування транспортних засобів

Відповідно до підпункту 2681.2.1 пункту 2681.2 статті 2681 Податкового кодексу України від 02.2010 №2775-VI об’єктом оподаткування збору за місця для паркування транспортних засобів є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України від 21.03.1991 №875-XII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» із змінами та доповненнями (далі – Закон №875).

Згідно з частиною шостою статті 30 Закону №875 власники спеціально обладнаних чи відведених майданчиків для паркування забезпечують виділення та облаштування в межах майданчиків місць для безоплатного паркування легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їхніх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату, а також для безоплатного паркування  транспортних засобів, що належать підприємствам, установам, організаціям громадських організацій інвалідів та сфери соціального захисту населення і перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

Кількість місць для безоплатного паркування становить не менше 10 відсотків загальної кількості місць на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для паркування, але не менш як для одного транспортного засобу з позначенням цих місць дорожніми знаками та відповідною розміткою.

Шановні платники, користуйтеся електронними сервісами ДФС України!

Державною фіскальною службою України (далі – ДФС України) створені та функціонують ряд електронних сервісів.

Так, на головній сторінці офіційного веб-порталу ДФС України (sfs.gov.ua) розміщені такі електронні сервіси:

 1. «Електронний кабінет платника податків» – це персональне автоматизоване робоче місце платника, за допомогою якого можна здійснити подання податкової звітності в електронному вигляді; переглянути дані про стан розрахунків з бюджетом, податковий календар, облікові дані платника;
 2. «Дані реєстру платників ПДВ» – щоденно оприлюднюється інформація про платників ПДВ, сервіс надає можливість перевірити потенційних бізнес-партнерів щодо реєстрації платником ПДВ;
 3. «Митна статистика» – надає можливість ознайомитись зі зведеними даними митної статистики зовнішньої торгівлі України;
 4. «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» – сервіс для перевірки потенційних бізнес-партнерів щодо сумлінності сплати податків до бюджету;
 5. «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» («ЗІР») – сервіс, який забезпечує можливість пошуку інформації по певному податку, напрямку діяльності (оподаткування, митна справа, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ), електронний цифровий підпис) шляхом перегляду за певні періоди інформації не лише по запитаннях-відповідях, розміщених у Базі знань, але і по відповідях на письмові звернення, які були надані з використанням Бази знань, а також містить нормативні та інформаційні документи, інформацію про останні зміни у законодавстві, актуальні запитання та відповіді на них, новий інноваційний розділ «Інтерактивна мапа» за напрямами «Митна справа» та «Єдиний соціальний внесок;
 6. «Анулювання реєстрації платника ПДВ» – сервіс, який надає можливість отримати інформацію про осіб, позбавлених реєстрації як платників ПДВ за заявою платника податку, з ініціативи контролюючих органів чи за рішенням суду; надає можливість перевірити потенційних бізнес-партнерів щодо анулювання реєстрації платника ПДВ;
 7. «Антикорупційний сервіс «Пульс» – «гаряча» телефонна лінія, за якою по телефону (044)284-00-07 громадяни та суб’єкти господарювання цілодобово мають можливість повідомити про неправомірні дії або бездіяльність працівників органів ДФС, про можливі корупційні дії з їхнього боку, а також проблеми, які виникають під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;
 8. «Заповнення декларації громадянами» – сервіс надає змогу заповнити декларацію про майновий стан і доходи, яку подають до органів ДФС фізичні особи – підприємці та громадяни, та надіслати її до органів ДФС засобами телекомунікаційного зв’язку;
 9. «Реєстр платників єдиного податку» – щоденно оприлюднюється інформація про платників єдиного податку, надає можливісь перевірити потенційних бізнес-партнерів щодо реєстрації платником єдиного податку;
 10. «Акредитований центр сертифікації ключів» – інформація щодо Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України (далі – АЦСК ІДД ДФС), який безкоштовно надає послуги електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП); отримання ЕЦП; безкоштовне програмне забезпечення ДФС України, за допомогою якого платник може підготувати та подати звітність в електронному вигляді (ОПЗ), електронний сервіс «Електронний кабінет платника податків» та інші програмні забезпечення, в яких реалізовано можливість використання посилених сертифікатів, сформованих АЦСК ІДД ДФС та інше;
 11. «Електронна звітність»спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності», актуальні нововведення, підтримка користувачів;
 12. «Електронна митниця» – інформація щодо багатофункціональної комплексної системи «Електронна митниця»;
 13. «Реєстр страхувальників» – інформація про взяття на облік платника єдиного внеску, його реєстраційний номер, код КВЕД, по якому призначений клас ризику та клас професійного ризику виробництва;
 14. «Дані про взяття на облік платників податків» – формується інформація по запиту щодо взяття на облік платника (назва, місцезнаходження, ДПІ за основним місцем обліку, дата взяття на облік у контролюючих органах), надає можливість перевірити потенційних бізнес-партнерів щодо обліку в органах ДФС;
 15. «Інформація про РРО» – отримання інформації щодо реєстрації конкретного реєстратора розрахункових операцій в органах ДФС;
 16. «Інформація про КОРО» – отримання інформації щодо реєстрації книг обліку розрахункових операцій в органах ДФС.

Хто є платником єдиного внеску під час виконання договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи?

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 4 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями (далі – Закон №2464) платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) є роботодавці – підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем (далі – ФОП), якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.

Згідно з пунктом 1 статті 1130 глави 77 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-ІV зі змінами та доповненнями (далі – ЦКУ) за договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов’язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законові.

Ведення бухгалтерського обліку спільного майна може бути довірено одному з учасників (частина друга статті 1134 ЦКУ).

Підпунктом «ґ» підпункту 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями визначено, що для цілей оподаткування дві чи більше особи, які здійснюють спільну діяльність без утворення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої діяльності.

Облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податків.

Таким чином, платником єдиного внеску під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи є уповноважена особа – один з учасників такого договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи, на якого згідно з умовами договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи покладено обов’язок нарахування, утримання та внесення податків і зборів до бюджету.

Відповідне питання-відповідь розміщене у розділі «ІНТЕРАКТИВНА МАПА» за напрямом «Єдиний соціальний внесок» – «Платники ЄВ, їх права та обов’язки» (підкатегорія 301.01), що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланням:

http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&selcat=583

Щодо звітування за новою формою декларації про майновий стан і доходи

Наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 №859, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.10.2015 за №1298/27743 (далі – наказ №859), затверджена нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація).

Наказ №859 набрав чинності 17.11.2015 (опублікований в «Офіційнийному віснику України» від 17.11.2015 №89).

Як повідомляє Державна фіскальна служба України (далі – ДФС України) на головній сторінці офіційного веб-порталу (sfs.gov.ua), нова форма декларації запроваджується з 1 січня 2016 року.

Для зручності фізичних осіб у новій декларації об’єднано звітність по податку на доходи фізичних осіб та військовому збору. Враховуючи це, за результатами 2015 року фізичні особи, які отримували доходи не від податкових агентів (зокрема, від інших фізичних осіб) та іноземні доходи, визначають податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб та військовому збору в одній податковій звітності. При цьому подання будь-якої додаткової звітності не передбачається.

Для спрощення та зменшення часу для заповнення декларації її обсяг зменшено з 2 аркушів до 1, а кількість додатків – з 7 до 4.

Одним з нововведень є те, що платник податків самостійно визначає свій статус: громадянин; особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність; підприємець, який перебуває на загальній системі.

Нагадуємо, що за результатами 2015 року фізичні особи – підприємці, які перебувають на загальній системі, подають декларацію про майновий стан і доходи до 10 лютого 2016 року, в якій разом з доходами від підприємницької діяльності декларують іноземні та інші доходи.

Громадяни та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, подають  декларацію про майновий стан і доходи за результатами 2015 року до       1 травня 2016 року.

Більше інформації щодо особливостей заповнення нової декларацій і додатків до неї та терміни її подання розміщено на головній сторінці офіційного веб-порталу ДФС України за посиланням:

http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/226606.html

Умови списання безнадійного податкового боргу платників податків

Відповідно до підпункту 101.1 статті 101 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс) списанню підлягає безнадійний податковий борг, у тому числі пеня та штрафні санкції, нараховані на такий податковий борг.

Пунктом 101.2 статті 101 Кодексу визначено, що під терміном «безнадійний» розуміється:

— податковий борг платника податку, визнаного в установленому порядку банкрутом, вимоги щодо якого не були задоволені у зв’язку з недостатністю майна банкрута;

— податковий борг фізичної особи, яка:

визнана у судовому порядку недієздатною, безвісно відсутньою або оголошена померлою, у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно із законом;

померла, у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно із законом;

понад 720 днів перебуває у розшуку;

— податковий борг платника податків, стосовно якого минув строк давності, встановлений цим Кодексом;

— податковий борг платника податків, що виник внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин);

— податковий борг платника податків, щодо якого до Державного реєстру внесено запис про його припинення на підставі рішення суду, а для банків – на підставі рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження звіту про завершення ліквідації банку або рішення Національного банку України про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту ліквідатора і завершення ліквідаційної процедури.

У разі, якщо фізична особа, яка у судовому порядку визнана безвісно відсутньою або оголошена померлою, з’являється або, якщо фізичну особу, яка перебувала у розшуку понад 720 днів, розшукано, списана заборгованість таких осіб підлягає відновленню та стягненню у загальному порядку з дотриманням строків позовної давності починаючи з дня відновлення такого податкового боргу (пункт 101.3 статті 101 Кодексу).

Органи стягнення відкликають розрахункові документи, якими передбачено стягнення пені, штрафних санкцій та безнадійного податкового боргу, списаних відповідно до цього Кодексу (пункт 101.4 статті 101 Кодексу).

Органи державної фіскальної служби щокварталу здійснюють списання безнадійного податкового боргу. Порядок такого списання встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Доходи учасника бойових дій під час АТО, отримані в якості благодійної допомоги, не оподатковуються

З метою заохочення громадян до підтримки захисників України підпунктом 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) встановлено, що не оподатковуються доходи учасника бойових дій під час АТО, отримані в якості благодійної допомоги.

Однак, така допомога повинна бути надана благодійниками, які надали її, відповідно до вимог Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Також, передбачається пільга і для самих благодійників – не оподатковуватимуть доходи, отримані ними для надання благодійної допомоги учасникам АТО, згідно з підпунктом «б» підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 ПКУ.

Поряд з цим, відповідно до підпункту 165.1.56 пункту 165.1 статті 165 ПКУ, не оподатковуються доходи у вигляді благодійної допомоги, наданої міжнародними благодійними організаціями особам, що проживають на території проведення АТО або особам, які вимушено її покинули.

Згідно з абзацом 2 підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 ПКУ України, пенсії людей, які стали інвалідами під час АТО, а також пенсії, які надаються членам сімей загиблих через АТО, – не підлягають оподаткуванню.

Чи є об’єктом оподаткування акцизним податком операції списання знищеного, зіпсованого, втраченого підакцизного товару?

Об’єктом оподаткування акциз- ним податком є обсяги та вартість втрачених підакцизних товарів (продукції), що перевищують встановлені норми втрат, визначені Кабінетом Міністрів України.

Датою виникнення податкового зобов’язання щодо зіпсованого, знищеного, втраченого підакцизного товару (продукції) є дата складання відповідного акта.

Втраченим є товар (продукція), місцезнаходження якого платник податку не може встановити.

У той же час, податкове зобов’язання щодо втраченого підакцизного товару (продукції) не виникає, якщо:

а) платник податку документально зафіксував ці втрати та надав контролюючим органам необхідні докази того, що відповідний підакцизний товар (продукцію) утрачено внаслідок аварії, пожежі, повені чи інших форс-мажорних обставин і його використання на митній території України є неможливим;

б) підакцизний товар (продукцію) утрачено внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування такого товару (продукції) чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом.

Ця вимога застосовується у разі втрати підакцизних товарів (продукції) у межах нормативів втрат, які затверджуються у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Система електронного адміністрування ПДВ: електронні сервіси, запроваджені ДФС України

Державною фіскальною службою України (далі – ДФС України) запроваджено ланку електронних сервісів щодо отримання платниками інформації з системи електронного адміністрування податку на додану вартість (далі – СЕА ПДВ).

Для зручності платників податків на головній сторінці веб-порталу ДФС України у банері «Електронне адміністрування ПДВ» розміщена актуальна інформація з питань функціонування системи електронного адміністрування ПДВ, у тому числі і перелік оновлених електронних сервісів у СЕА ПДВ.

На теперішній час платники мають можливість скористатись наступними сервісами ДФС України, інформація про які розміщена на головній сторінці веб-порталу ДФС України за посиланням:

http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-zmini-2015/elektronne-administruvannya-pdv/63854.html

 1. Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (код форми J/F1300103).
 2. Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних (надається як на вказану дату, так і у розрізі контрагентів із зазначенням дати на номеру документа та суми податку) (код форми J/F1400103).
 3. Запит щодо отримання реквізитів рахунку та відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість та суми податку, на яку він має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (код форми J/F1301205).
 4. Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ (код форми J/F1401205).
 5. Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (ΣНакл), за рахунок суми залишку від’ємного значення попередніх (звітних) податкових періодів (код форми J/F1301302).
 6. Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних (код форми J/F1401302).
 7. Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (код форми J/F1301402).
 8. Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних (надається по виданих податковим накладним та розрахункам коригування, зареєстрованих з порушенням граничного терміну реєстрації за запитуваний період, та податкові накладні за вказаним кодом філії) (код форми J/F1401402).
 9. Запит щодо отримання інформації в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ (код форми J/F1301902).
 10. Витяг в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ (код форми J/F1401902).

Щодо подання податковим агентом уточнючого розрахунку за формою №1ДФ, якщо минув строк позовної давності

Відповідно до пункту 50.1 статті 50 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – Кодекс) у разі, якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені.

Контролюючий орган, крім випадків, визначених пунктом 102.2 статті 102 Кодексу, має право самостійно визначити суму грошових зобов’язань платника податків у випадках, визначених Кодексом, не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації та/або граничного строку сплати грошових зобов’язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, – за днем її фактичного подання. Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових зобов’язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов’язання, а спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку (пункт 102.1 статті 102 Кодексу).

У разі подання платником податку уточнюючого розрахунку до податкової декларації контролюючий орган має право визначити суму податкових зобов’язань за такою податковою декларацією протягом 1095 днів з дня подання уточнюючого розрахунку.

Отже, подання податковим агентом уточнюючого податкового розрахунку за формою №1ДФ за періоди, за якими минув строк позовної давності (1095 днів), Кодексом не передбачено.

Відповідне питання – відповідь розміщене у підкатегорії 103.25 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланням http://zir.sfs.gov.ua у розділі: «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ».

 Захист прав людини та правозахисна діяльність у сфері податкових відносин

Ефективність захисту прав платників податків значною мірою визначається станом законодавства – правової основи захисту. Так, ст.ст. 6, 8, 13 і 19 Конституції України містять положення, що забезпечують належний захист прав платників податків.

Податковий кодекс України (далі ПК України) деталізує права платників податків та механізми їх захисту, зокрема:

— право платників податків безоплатно отримувати у контролюючих органах, у тому числі і через мережу Інтернет, інформацію про податки та збори і нормативно-правові акти, що їх регулюють, порядок обліку та сплати податків та зборів, права та обов’язки платників податків, повноваження контролюючих органів та їх посадових осіб щодо здійснення податкового контролю. Так, існує ряд електронних сервісів, наприклад, рубрика «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» на веб-порталі ДФС України (www.sfs.gov.ua), також «гарячі лінії», на яких можна отримати консультації з податкових питань.

Окрім цього згідно ст. 52 ПК України за зверненням платників податків контролюючі органи надають безоплатно консультації з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства протягом 30 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом. Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію. За вибором платника податків консультація надається в усній, письмовій або електронній формі;

— право платників бути присутніми під час проведення перевірок та надавати пояснення з питань, що виникають під час таких перевірок, ознайомлюватися та отримувати акти (довідки) перевірок, проведених контролюючими органами, перед підписанням актів (довідок) про проведення перевірки, у разі наявності зауважень щодо змісту (тексту) складених актів (довідок) підписувати їх із застереженням та подавати контролюючому органу письмові заперечення в порядку, встановленому цим кодексом, а також приймати участь в їх розгляді;

— право оскаржувати в порядку, встановленому цим кодексом, рішення, дії (бездіяльність) контролюючих органів (посадових осіб), надані контролюючими органами податкові консультації. Зазначене передбачає, що рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку (п. 14.1.7 ст. 14, п. 56.1 ст. 56). Порядок оскарження рішень контролюючих органів встановлений ст.ст. 55, 56 ПК України. ПК України встановлює дворівневу процедуру адміністративного оскарження, тобто скарги на рішення державних податкових інспекцій подаються до Головних управлінь ДФС в областях, місті Києві, а скарги на рішення контролюючих органів в областях, місті Києві – до ДФС України;

— право вимагати від контролюючих органів проведення перевірки відомостей та фактів, що можуть свідчити на користь платника податків;

— право на залік чи повернення надміру сплачених, а також надміру стягнутих сум податків та зборів, пені, штрафів у порядку, встановленому цим кодексом;

— право на повне відшкодування збитків (шкоди), заподіяних незаконними діями (бездіяльністю) контролюючих органів (їх посадових осіб), у встановленому законом порядку.

Окрім цього, з метою реалізації та захисту власних прав платники податків можуть звертатися до інспекцій із запитами згідно до Законів України «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації».

Право на отримання податкової знижки

Відповідно до підпункту 166.1.1 пункту 166.1 статті 166 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – Кодекс) платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року.

Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів –  фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених цим Кодексом (підпункт 14.1.170 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року (підпункт 166.1.2 пункту 166.1 статті 166 Кодексу).

Таким чином, приймання податкових декларацій від громадян на отримання податкової знижки за підсумками 2014 року здійснюється до кінця 2015 року.

Звертаємо увагу, що відповідно до підпункту 166.4.3 пункту 166.4 статті 166 Кодексу, якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Отже, право на податкову знижку до кінця 2015 року мають громадяни, які у 2014 році отримували дохід у вигляді заробітної плати та сплачували протягом року (пункт 166.3 статті 166 Кодексу), зокрема:

— проценти за користування іпотечним житловим кредитом;

— за навчання закладам освіти за себе або членів сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати;

— вартість платних послуг з лікування за себе або члена сім’ї першого ступеня споріднення на користь закладів охорони здоров’я відповідно до вимог підпункту 166.3.4 пункту 166.3 статті 166 Кодексу;

— суму страхових внесків, премій та пенсійних внесків, сплачених страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, установі банку за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внески на банківський депозитний рахунок, на пенсійні вклади за себе або членів своєї сім’ї;

— за допоміжні репродуктивні технології;

— вартість державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита;

— за переобладнання транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива;

— за будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом.

 

 1. Матеріали, які висвітлюють результати діяльності податкової служби.

 

Новомосковські платники податків збільшили надходження до бюджетів

Про це мова йшла під час нещодавньої зустрічі начальника Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Андрія Шульги з представниками бізнесу регіону.

Андрій Шульга наголосив, що головним завданням Новомосковської ОДПІ було і лишається розуміння потреб платників податків, професійне консультування та надання підприємцям та громадянам сучасних послуг. І бізнес регіону сумлінно виконує свої податкові зобов’язання перед бюджетом, що, в свою чергу, дозволяє місцевій владі спрямовувати кошти на розвиток Новомосковського регіону та своєчасно фінансувати важливі соціальні програми на державному рівні.

«Так, за одинадцять місяців поточного року платниками податків Новомосковського регіону до державного бюджету спрямовано 974,2  мільйона гривень, а це на 179% більше ніж у аналогічному періоді минулого року та на 32,5% понад план. До місцевого бюджету надійшло 325,8 мільйона гривень, що на 47,6 відсотка або на 39,4 мільйона гривень більше, ніж за відповідний період минулого року. Місцева скарбниця поповнилась, в основному, за рахунок податку на доходи фізичних осіб, частка якого становить майже 64,5% усіх надходжень. Крім того, платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з початку року сплачено 601,5 млн. грн. внеску», — зазначив Андрій Шульга.

Крім того, в ході зустрічі начальник Новомосковської податкової інспекції проінформував присутніх, що найближчим часом буде запущено нову модель Податкового кодексу України, що обумовлено податковою реформою – 2016 та обговорили основні аспекти очікуваних податкових змін, визначених у даному реформаційному документі. Говорили, також, про пріоритетність добровільної сплати податків, про недопущення виникнення заборгованостей перед бюджетом та про роботу фіскальних органів, спрямовану на боротьбу з корупцією.

Збільшено надходження з плати за землю

Місцеві бюджети Новомосковщини за одинадцять місяців 2015 року отримали майже 45,6 млн. грн. плати за землю. Планове завдання було виконано на 116,6 %. Тобто, місцеві бюджети регіону додатково отримали 6,5 млн.. грн.

«Спостерігається позитивна динаміка щодо збільшення надходжень земельного податку і в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Так, за січень – листопад 2015 року ново московські платники спрямували в місцеві бюджети на 36% плати за землю менше ніж у поточному році, тобто надходження у поточному році зросли майже на 12,1 млн. грн.», — повідомив начальник Новомосковської ОДПІ Андрій Шульга.

Операція «Урожай-2015» на Новомосковщині

Наразі на Новомосковщині триває операція «Урожай-2015», мета якої: виявлення необлікованих найманих працівників, легалізація заробітної плати, перевірка повноти нарахування і сплати земельного податку та орендної плати за землю, упередження схем ухилення від оподаткування суб’єктами господарювання тощо.

Зусилля фахівців Новомосковської ОДПІ направлені на охоплення максимального кола сільгоспвиробників Новомосковського регіону для отримання позитивних результатів цьогорічної операції «Урожай».

І хоча операція «Урожай-2015» у самому розпалі певні результати вже є.

Так, на сьогодні проведено роботу з 473 юридичними особами, які здійснюють діяльність у сфері сільського господарства. В результаті цими аграріями добровільно оформлено 521 найманого працівника та 358 – підвищено заробітну плату.

За рахунок їх добровільного оформлення легалізовано 2 млн. 418 тис. грн. доходу, при цьому бюджет отримав податку на доходи фізичних осіб – майже 343 тис. грн. та єдиного соціального внеску – 766,4 тис. грн.

Робота в даному напрямку продовжується і надалі. Фахівці Новомосковської ОДПІ триматимуть на особливому контролі дотримання норм податкового та трудового законодавства новомосковськими аграріями.

Надходження від єдиного внеску у поточному році зросли на 160,6 млн. грн., або на 36,4 відс.

Протягом одинадцяти місяців 2015 року платники Новомосковського регіону сплатили до бюджету 601,5 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Зокрема, у листопаді цього року бюджет отримав 61,5 млн. грн. єдиного внеску.

Вкотре, нагадаємо, що на веб-порталі ДФС України працює он-лайн сервіс «Реєстр страхувальників», завдяки якому платники єдиного внеску можуть оперативно отримати дані про взяття на облік, реєстраційний номер платника єдиного внеску та його клас професійного ризику виробництва.

Для отримання інформації з Реєстру страхувальників достатньо знати ім’я, прізвище та по батькові платника, його податковий номер або серію та номер паспорта.

У січні – листопаді 2015 року від платників Дніпропетровщини до бюджетів усіх рівнів надійшло майже 68,5 мільярдів гривень

Впродовж одинадцяти місяців поточного року органами ДФС у Дніпропетровській області забез- печено в бюджети усіх рівнів (з урахуванням ЄСВ) 68 млрд. 449,9 млн. грн. Це на 16 млрд. 891,6 млн. грн., або на 32,8 % більше, ніж у відповідному періоді 2014 року. Про це проінформував в.о. начальника ГУ ДФС у Дніпропетровській області Геннадій Ткачук.

Так, до Державного бюджету Дніпропетровського регіону за січень – листопад поточного року мобілізовано 39 млрд. 925,8 млн. грн., що на 14 млрд. 130,4 млн. грн. або на 54,8% більше, ніж за аналогічний період 2014 року.

Місцеві бюджети Дніпропетровщини протягом одинадцяти місяців 2015 року отримали 10 млрд. 879,2 млн. грн. Це на 1 млрд. 577,4 млн. грн., або на 17,0% більше фактичних надходжень січня – листопада 2014 року.

Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з початку року зібрано 17 млрд. 644,9 млн. грн. Порівняно з 2014 роком надходження зросли на 7,2%, або на 1 млрд. 183,8 млн. гривень.

«Гаряча лінія» начальника відділу організації роботи ЦОП, розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації управління реєстрації платників та електронних сервісів ГУ ДФС у Дніпропетровській області Є. Суднікова

Питання. Доброго дня. Яку мету мають центри обслуговування платників?

Відповідь. Доброго дня. З самого початку стратегічною метою створення Центрів обслуговування платників було і залишається забезпечення ефективної організації роботи з надання адміністративних послуг, здійснення інноваційних кроків у напрямі підвищення якості обслуговування громадян та бізнесу, удосконалення існуючих послуг та впровадження нових, переважно електронних сервісів. Реалізацію цих завдань на Дніпропетровщині втілюють нині 37 Центри обслуговування платників. Разом з цим, за дорученням керівництва головного управління Державної фіскальної найближчим часом планується відкриття ще семи центрів обслуговування платників у відділеннях ДПІ області, що забезпечить повну зону покриття обслуговування платників у Дніпропетровській області. У центрах обслуговування платників  Дніпропетровської області різноманітними послугами можуть скористатися близько 243 тис. платників, що обліковуються на Дніпропетровщині. З них понад 78 тисяч – юридичні особи та майже 165 тис. – фізичні особи-підприємці.

Нагадаю, Центрами обслуговування платників Головного управління ДФС у Дніпропетровській області надається комплекс послуг, зокрема 23 адміністративні послуги, а також консультативні та інформаційні. Платники без черги у зручний для них час подають податкову звітність, отримують ключі електронного цифрового підпису, одержують кваліфіковані консультації, адміністративні послуги тощо.

Варто відмітити, що в секції «обслуговування платників» Центру обслуговування платників розташований комп`ютер, підключений до мережі Інтернет із завантаженим необхідним програмним забезпеченням. Це дозволяє платникам здійснити повний цикл підготовки при подачі звітності до ДПІ. А ще, для зручності відвідувачів Центру тут існує система Wi-Fi.

безкоштовно та швидко отримати електронні ключі

Працівники органів ДФС у Дніпропетровській області прагнуть, щоб обслуговування в ЦОПах стало для платників комфортним та передбачуваним процесом. Крім того, керівництвом ГУ ДФС у області та районних ДПІ приділяється чимала увага постійному підвищенню рівня податкових сервісів. Це – вимога сьогодення. Сучасна служба має бути відкрита для своїх платників та громадян, забезпечуючи якісний податковий сервіс.

Питання . Підкажіть, будь – ласка, які послуги чи інформацію платник може отримати в режимі онлайн?

Відповідь. Щоб зекономити свій робочий час та отримати необхідну інформацію платник може скористатись електронними сервісами.

Для комфортного звітування на веб-порталі Державної фіскальної служби України (www.sfs.gov.ua) розміщені електронні сервіси «Електронна звітність» та «Електронний кабінет платника податків». Завдяки ним можна сформувати, перевірити та надіслати до ДФС податкову звітність, перевірити розрахунки з бюджетом, дізнатися про терміни сплати податків, а також іншу корисну інформацію.

Оцінити податкові ризики діяльності з вашим партнером по бізнесу, який можливо не є платником ПДВ, є банкрутом чи відсутній за визначеною в установчих документах адресою допоможе сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера».

Отримати консультацію з питань податкового, митного законодавства можна за допомогою «Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу» (ЗІР).

Сервіс «Реєстр страхувальників» надасть інформацію про взяття на облік платника єдиного соціального внеску, його реєстраційний номер та клас професійного ризику.

Також рекомендуємо скористатися іншими реквізитами ДФС України: «Реєстр платників ПДВ», «Анульована реєстрація платників ПДВ», «Пульс» «Митна статистика», «Акредитований центр сертифікації ключів», «Електронна митниця» та інші.

В Університеті митної справи і фінансів відбулося засідання «круглого столу»

Про нові підходи по підбору кадрів для роботи на українській митниці йшлося на «круглому столі», який було організовано Університетом митної справи та фінансів у м.Дніпропетровську на тему: «Кадрова політика митних органів України на етапі реформування».

Основним, під час проведення засідання «круглого столу» стали виступи керівників Одеської та Хмельницької митниць, які окреслили нові вимоги для кандидатів на вакантні посади у митні органи України. Планується підбір молодих кадрів, які й будуть працювати у новому терміналі. Конкурсний набір буде проходити, як серед випускників профільних ВУЗів, так і інших навчальних закладів, де претендентам будуть надаватися профільні навчання у вигляді тренінгів.

За словами першого проректору Університету Віктора Ченцова, Університет митної справи та фінансів повністю готовий для роботи у нових умовах. А основним залишиться пріоритет підготовки фахівців, які зможуть не лише самостійно працювати, але і матимуть необхідний багаж знань та практичних навиків, що так необхідні для подальшої роботи.

З початку 2015 року ДФС сплатила до держбюджету 92,3 млн. грн. від розпорядження майном, що переходить у власність держави

Протягом січня – жовтня 2015 року Державна фіскальна служба забезпечила надходження до держбюджету у сумі 92,3 млн. грн. за результатами розпорядження майном, що переходить у власність держави.

Зокрема, реалізація конфіскованого майна принесла бюджету країни 20,3 млн. грн. Також 2,4 млн. грн. зараховано до бюджету від реалізації органами Державної виконавчої служби майна, яке безпосередньо митницями не вилучалось, але було конфісковано у справах про порушення митних правил.

У свою чергу, від реалізації митницями швидкопсувного майна, вилученого за фактами порушення митних правил, а також майна, що підлягає поверненню за рішенням суду (власник не звернувся) держава отримала додатково 2,7 млн. грн. надходжень.

За звітний період митницями реалізовано товарів по закінченню термінів зберігання та розміщених у митний режим відмови на користь держави на загальну суму 7,9 млн. грн., які також перераховані до бюджету країни.

Крім того, за десять місяців 2015 року до держбюджету зараховано валюти та цінностей на суму 59 млн. грн.

Боротьба з конвертаційними центрами у Дніпропетровській області

06 листопада 2015 року в інформаційному агентстві «Мост-Днепр» відбулася прес — конференція на тему: «Боротьба з конвертаційними центрами» за участі начальника відділу викриття економічних злочинів ГУ ДФС у Дніпропетровській області Романа Стародубцева.

За його словами: «У Дніпропетровській області з початку року ліквідовано 7 центрів конвертацій. Сума проконвертованих коштів складає близько 947 млн. грн. Ймовірні втрати до бюджету склали 156,3 млн.грн. Загальна сума арештованих грошових коштів складає 7,1 млн. грн. Встановлено 38 осіб, причетних до діяльності центрів «конвертацій», з яких 6 оголошено про підозру у здійсненні злочинів. Також, встановлено 73 підприємства транзитних-конвертацій».

Роман Стародубцев додав, що за 10 місяців в регіоні відкрито 29 кримінальних проваджень: 8 з яких – по статті 205 КК України; 10 – по статті 212 КК України; 11 – по інших статтях. Крім того, виявлені 320 підприємств-вигодонабувачів по центрах конвертацій. На відпрацюванні знаходиться 364 підприємства.

«Підрозділами податкового і митного аудиту ГУ ДФС у Дніпропетровській області проведено 44 перевірки підприємств-вигодонабувачів, з яких 22 підприємства – по взаємостосунках з СПД, що входять в центри «конвертацій», ліквідовані в поточному році та 22 підприємства – по конвертаційним центрам, ліквідованим в минулих роках. Всього по актах перевірок донараховано і стягнуто до бюджету 26,6 млн. грн.», — зазначив Роман Стародубцев.

На Дніпропетровщині відбулося чергове засідання Громадської ради ДФС області

Одним з питань, що розглядалися під час засідання Громадсь- кої ради було реформування податкової системи. Члени Громадської ради під час обговорення зазначали, що для підтримки економіки України необхідні зміни в оподаткуванні, які перш за все зменшили б податковий вплив на бізнес.

«На сьогодні, можливо, найважливіше – ввести стабільну систему оподаткування, щоб зміни вносили не на початок податкового періоду» — зазначив голова Громадської ради при ГУ ДФС у Дніпропетровській області Володимир Дон. Загалом, відмічалося, що необхідно провести аналіз змін до системи оподаткування вже після оприлюднення підготовленого тексту Закону. Лише тоді з’явиться можливість оцінити вплив реформування на бізнес.

Крім змін до Податкового кодексу, на засіданні Громадської ради розглядалися питання можливості виявлення громадськими активістами несумлінних платників податку, особливо реалізаторів підакцизної продукції вроздріб, можливість оподаткування власників нерухомості, які отримують прибуток від її оренди тощо. Основним при обговоренні питань оподаткування члени Громадської ради вважали не лише наповнення державного і місцевого бюджету, але і застосування принципу рівності при сплаті податків.

Боротьба з митними правопорушеннями

20 листопада 2015 року в Інформаційному агентстві «МОСТ-ДНЕПР» відбулася прес-конференція на тему «Боротьба з митними правопорушеннями» за участі начальника відділу виробництва у справах про порушення митних правил управління аналізу ризиків і протидії митним правопорушенням Дніпропетровської митниці ДФС Віталія Аксютіна.

За його словами: «З початку року Дніпропетровською митницею ДФС відкрито 82 справи про порушення митних правил на суму більше 18 млн. грн. Кількість справ про порушення митних правил з вилученими предметами порушень – 19 на суму більше 6,98 млн. грн. Також, розглянуто 42 справи про порушення митних правил та застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму більше 507 тис. грн.».

«З початку року Дніпропетровською митницею ДФС до правоохоронних органів направлено 2 повідомлення про виявлення ознак про кримінальні правопорушення», — зазначив він.

 

Добавить комментарий