Новомосковська об’єднана ДПІ інформує

Перш за все розглянемо загальні вимоги щодо оподаткування автомобілів, які ввозяться громадянами на митну територію України для вільного обігу.

Митне оформлення товарів за товарними позиціями 8701 — 8707, 8711, 8716 відповідно до УКТ ЗЕД, які підлягають державній реєстрації та ввозяться громадянами на митну територію України для вільного обігу, здійснюється згідно зі ст. 377 Митного кодексу. Відповідно до зазначеної статті товари таких позицій оподатковуються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, чинними на день подання митної декларації, та акцизним податком і ПДВ за ставками, встановленими Податковим кодексом. Отже, які митні платежі потрібно сплатити при ввезенні легкових автомобілів на митну територію України у митному режимі імпорт?

Мито

На товари у товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД (автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі) встановлено ставки ввізного мита від 0 до 12 % (залежно від виду та об’єму двигуна і віку автомобіля).

Акциз

Статтею 215 Податкового кодексу на товари у товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД встановлено фіксовані ставки акцизного податку, які залежать від об’єму двигуна та віку автомобіля на рівні від 0,063 євро за 1 см3 до 4,985 євро за 1 см3.

Для транспортних засобів, оснащених електричним двигуном, фіксована ставка акцизного податку становить 109,129 євро за 1 шт.

Водночас Законом № 1389 запроваджено до 31.12.2018 р. знижені ставки акцизного податку для ввезення автомобілів фізичними або юридичними особами.

Йдеться про автомобілі, вироблені після 01.01.2010 р. Проте знижені ставки акцизу не застосовуватимуться, якщо такі авто:

  • мають походження з країни, визнаної державою-окупантом та/або державою- агресором;
  • вироблені до 01.01.2010 р.;
  • возяться в Україну у кількості більше одного за календарний рік;
  • продаються впродовж року з дня реєстрації.

Слід зауважити, що у разі відчуження протягом 365 днів з дня реєстрації таких транспортних засобів платник податку зобов’язаний сплатити різницю між сумою акцизного податку, сплаченого ним за пільговими ставками, та сумою цього податку, перерахованою за ставками, встановленими ст. 215 Податкового кодексу.

У разі відповідності положенням Закону № 1389 акцизний податок нараховується та сплачується згідно з п. 15 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу за ставками від 0,063 євро за 1 см3 до 2,209 євро за 1 см3 на товари у товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД.

ПДВ

Розміри ставок ПДВ встановлено ст. 193 Податкового кодексу. Так, на товари у товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД передбачено основну ставку ПДВ — 20 %.

ТИМЧАСОВЕ ВВЕЗЕННЯ ГРОМАДЯНАМИ-НЕРЕЗИДЕНТАМИ

Відповідно до ст. 380 Митного кодексу громадяни-нерезиденти можуть тимчасово ввозити на митну територію України авто для особистого користування на строк до одного року. Цей строк може бути продовжено контролюючими органами з урахуванням дії обставин непереборної сили та особистих обставин громадян, які ввезли такі транспортні засоби, за умови документального підтвердження цих обставин, але не більш як на 60 днів. Обов’язковою умовою допуску таких транспортних засобів до тимчасового ввезення на митну територію України є реєстрація цих транспортних засобів в уповноважених органах іноземних держав, що підтверджується відповідним документом.

При цьому транспортні засоби особистого користування,що тимчасово ввозяться на митну територію України громадянами-нерезидентами, не підлягають письмовому декларуванню та звільняються від подання документів, що видаються державними органами, уповноваженими здійснювати види контролю, зазначені у ст. 319 Митного кодексу (зокрема, фітосанітарний, екологічний та радіологічний види контролю). Пропуск таких транспортних засобів через митний кордон України здійснюється без застосування до них заходів гарантування, передбачених розділом X Митного кодексу. Пальне, що міститься у звичайних (встановлених заводом-виробником) баках зазначених транспортних засобів, не підлягає письмовому декларуванню та не є об’єктом оподаткування митними платежами.

 ЯКЩО АВТО ВВОЗИТЬ ГРОМАДЯНИН-РЕЗИДЕНТ

Тимчасове ввезення громадянами-резидентами транспортних засобів особистого користування, що класифікуються за товарними позиціями 8702 — 8704 (загальною масою до 3,5 т), 8711 відповідно до УКТ ЗЕД та причепів до них товарної позиції 8716 згідно з УКТ ЗЕД дозволяється на строк до одного року під письмове зобов’язання про їх зворотне вивезення за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, після сплати всіх митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів.

Зазначений строк може бути продовжений контролюючим органом з урахуванням дії обставин непереборної сили та особистих обставин громадян, які ввезли транспортні засоби, за умови документального підтвердження цих обставин, але не більш як на 60 днів.

Винятком в даному випадку є громадяни-резиденти, які пе-ребувають на тимчасовому консульському обліку в консульській установі України за кордоном. Вони мають право тимчасово ввозити на митну територію України під письмове зобов’язання про зворотне вивезення за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавствам України для громадян, один транспортний засіб особистого користування, що класифікується за товарною позицією 8703 (крім товарної підпозиції 8703 10) відповідно до УКТ ЗЕД, та причіп до нього, що класифікується за товарною підпозицією 8716 10 згідно з УКТ ЗЕД (за умови ввезення разом із транспортним засобом), на строк, що не перевищує 60 днів протягом одного календарного року (який може бути як безперервним, так і з перервами), без сплати митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів. Для цього такі громадяни мають надати документи, що підтверджують право власності громадянина на такі транспортні засоби та їх реєстрацію на території відповідної країни.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ТИМЧАСОВО ВВЕЗЕНИХ АВТО

Тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування можуть використовуватися на митній території України виключно громадянами, які ввезли зазначені транспортні засоби в Україну, для їх особистих потреб. Такі транспортні засоби не можуть використовуватися для цілей підприємницької діяльності в Україні, бути розкомплектовані чи передані у володіння, користування або розпорядження іншим особам.

Крім того, зазначені транспортні засоби повинні бути вивезені за межі митної території України з дотриманням строків, установлених відповідно до вимог цього Кодексу, або поміщені у митні режими відмови на користь держави, знищення або руйнування чи можуть бути оформлені для вільного обігу на митній території України за умови сплати митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів.

У разі втрати чи повного зіпсування тимчасово ввезених транспортних засобів особистого користування внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили перебіг строку тимчасового ввезення зупиняється за умови надання контролюючим органам власниками таких транспортних засобів достатніх доказів їх втрати чи зіпсування. Дозволяється поміщення таких транспортних засобів у митний режим відмови на користь держави чи знищення або руйнування.

Відповідно до п. 7 зазначеного Порядку транспортні засоби, тимчасово ввезені на митну територію України для власного користування більш як на два місяці, підлягають державній реєстрації в сервісних центрах МВС на строк, визначений ДФС.

Ввезення на умовах транзиту

Згідно зі ст. 381 Митного кодексу громадянам дозволяється ввозити транспортні засоби особистого користування з метою транзиту через митну територію України за умови їх письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян, та внесення на рахунок контролюючого органу, що здійснив пропуск таких транспортних засобів на митну територію України, грошової застави в розмірі митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких транспортних засобів на митну територію України з метою вільного обігу. Зазначені вимоги не поширюються на транспортні засоби, постійно зареєстровані у відповідних реєстраційних органах іноземної держави, що підтверджується відповідним документом.

У разі порушення зобов’язання про транзит через митну територію України транспортних засобів особистого користування, за винятком випадків, коли таке порушення сталося внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, що підтверджується відповідними документами, внесена грошова застава використовується в порядку, визначеному ст. 313 Митного кодексу.

У разі знищення чи повного зіпсування таких транспортних засобів, ввезених на митну територію України з метою транзиту, внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили перебіг строку їх транзиту зупиняються, а внесена грошова застава повертається особі, яка внесла заставу, її спадкоємцю або уповноваженій ними особі, за умови надання такою особою контролюючим органам достатніх доказів знищення чи повного зіпсування транспортного засобу.

Строки транзитних перевезень залежно від виду транспорту встановлено ст. 95 Митного кодексу. Зокрема, для автомобільного транспорту цей строк становить 10 діб (у разі переміщення в зоні діяльності однієї митниці — 5 діб). При цьому до зазначених строків не включається час дії обставин непереборної сили чи аварії.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Перевищення встановлених відповідними статтями Митного кодексу строків доставки товарів (у тому числі транспортних засобів особистого користування), що перебувають під митним контролем, до контролюючого органу призначення, а також перевищення строків тимчасового ввезення мають ознаки порушення митних правил за статтями 470 та 481 цього Кодексу і тягнуть за собою адміністративну відповідальність у вигляді попереджень та штрафів.

Так, відповідно до ст. 470 Митного кодексу перевищення встановленого ст. 95 цього Кодексу строку транзитних перевезень автомобілів:

  • не більше ніж на одну добу — тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • більше ніж на одну добу, але не більше ніж на десять діб — тягне за собою накладення штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • більше ніж на 10 діб, а так само втрата цих транспортних засобів — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ СТРОКІВ ТРАНЗИТУ

Термін порушенняШтраф
Не більше ніж на одну добуПопередження

або 170 Грн

Більше ніж на одну добу, але не більше ніж на десять діб3 400 грн
Більше ніж на 10 діб, а також втрата цих транспортних засобів8 500 грн
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ СТРОКІВ ТИМЧАСОВОГО ВВЕЗЕННЯ
Термін порушенняШтраф
Не більше ніж на три доби850 грн
Більше ніж на три доби, але не більше ніж на 10 діб5 100 грн
Більше ніж на 10 діб17 000 грн

Крім того, при встановленні факту користування іншою особою, ніж тою, що перемістила автомобіль, який знаходиться у митному режимі транзит, є підстави для розгляду питання щодо складання протоколу про порушення митних правил за ознаками частини другої ст. 469 Митного кодексу «Неправомірні операції з товарами, митне оформлення яких не закінчено, або з товарами, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем». За це правопорушення передбачено санкцію у вигляді штрафу в розмірі 8 500 грн.

Відповідальність за перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування встановлено ст. 481 Митного кодексу.

Так, перевищення встановленого цим Кодексом строку тимчасового ввезення товарів на митну територію України:

  • не більше ніж на три доби — тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів;
  • більше ніж на три доби, але не більше ніж на 10 діб — тягне за собою накладення штрафу в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • більше ніж на десять діб — тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При встановленні фактів використання автомобілів, які знаходяться у митному режимі тимчасове ввезення, митниці розглядають питання щодо складання протоколів про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 485 Митного кодексу, а саме: використання товарів, стосовно яких надано пільги щодо сплати митних платежів, в інших цілях, ніж ті, у зв’язку з якими було надано такі пільги.

За зазначене правопорушення ст. 485 Митного кодексу передбачено накладен­ня стягнення у вигляді штрафу в розмірі 300 % несплаченої суми митних платежів.

Крім того, згідно з частиною третьою ст. 511 цього Кодексу у разі вчинення порушення митних правил особою, яка не має в Україні постійного місця проживання або адреси, допускається вилучення товарів, транспортних засобів у кількості, необхідній для забезпечення стягнення штрафу або вартості товарів, транспортних засобів відповідно до частини другої ст. 541 зазначеного Кодексу.