Новомосковська об’єднана ДПІ у Дніпропетровській області інформує

Порядок переведення платників податків. Пунктом 66.3 ст. 66 Податкового кодексу передбачено, що у разі проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження або місця проживання платника податків, внаслідок якої змінюються адміністративно-територіальна одиниця та контролюючий орган, в якому на обліку перебуває платник податків, а також у разі зміни податкової адреси платника податків контролюючими органами за попереднім та новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника проводяться процедури відповідно зняття з обліку/взяття на облік такого платника податків.

Процедури переведення платника податків на обслуговування з одного контролюючого органу до іншого (взяття на облік/зняття з обліку) визначено розділом X Порядку № 1588.

У разі отримання з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний реєстр) даних про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника податків, пов’язану зі зміною адміністративного району, контролюючий орган, в якому платник податків перебуває за основним місцем обліку, вносить зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб та передає до Єдиного державного реєстру відомості про внесення відповідних відомостей до реєстрів Центрального контролюючого органу із зазначенням: дати внесення таких даних до відомчого реєстру, дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платник податків перебуває на обліку, та терміну, до якого платник перебуває на обліку у контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання), що відповідає даті закінчення одного місяця після отримання зазначеним контролюючим органом даних і зміну місцезнаходження (місця проживання) платника податків.

Протягом 20 днів після отримання відомостей або заяви про зміну місцезнаходження платника податків контролюючий орган за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) платника засобами інформаційної системи в електронному вигляді формує та надсилає контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків повідомлення за формою № 11-ОПП.

Контролюючий орган за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків здійснює взяття його на облік (основне місце обліку) протягом двох робочих днів після надходження повідомлення за формою № 11-ОПП.

Якщо до дати закінчення одного місяця після отримання документів про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника податків контролюючий орган за новим місцезнаходженням (місцем проживання) не здійснив взяття такого платника на облік (основне місце обліку), то взяття на облік за новим місцезнаходженням (місцем проживання) здійснюється автоматично у день спливу такого строку.

Дані про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого містяться в Єдиному державному реєстрі, передаються до Єдиного державного реєстру у день взяття на облік у контролюючому органі за новим місцезнаходженням (місцем проживання) із зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік, назви та ідентифікацінного коду контролюючого органу, у якому платника податків взято на облік.

Відповідно до п. 63.13 ст. 63 Податкового кодексу з метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого врядування, юридичних та фізичних інформацією центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, оприлюднює на єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та власному офіційному веб-сайті дані про взяття на облік як платників податків юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб не пізніше наступного робочого дня після взяття на облік.

Після взяття на облік платника податків, для якого законом установлено особливості його державної реєстрації та відомості щодо якого не містяться в Єдиному державному реєстрі, та повернення довідки за формою № 4-ОПП, виданої за попереднім місцем обліку, контролюючий орган видає такому платнику податків нову довідку за формою № 4-ОПП у порядку, встановленому п. 9.4 розділу IX Порядку № 1588.

Особливості переведення платників, на яких поширюються норми ст.45 бюджетного кодексу

Згідно з частиною восьмою ст. 45 Бюджетного кодексу у разі зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання — платників податків сплата визначених законодавством податків і зборів після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.

У такому випадку контролюючий орган за попереднім місцезнаходженням одночасно із зняттям з обліку юридичної особи — платника податків за основним місцем обліку здійснює взяття на облік платника за неосновним місцем обліку відповідно до розділу VII Порядку № 1588 без подання ним заяви.

До закінчення року платник податків обліковується в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) з ознакою того, що він є платником податків до закінчений року, а в контролюючому органі за новим місцезнаходженням (основне місце обліку) — з ознакою того, що він є платником податків з наступного року.

У контролюючому органі за неосновним місцем обліку платник податків сплачує всі податки та збори, які згідно із законодавством мають сплачуватись на території адміністративно-територіальної одиниці, що відповідає неосновному місцю обліку, щодо таких податків подає податкові декларації (розрахунки, звіти) та виконує інші обов’язки платника податків, а контролюючий орган стосовно платника здійснює адміністрування таких податків, зборів (п. 7.3 розділу VII Порядку № 1588).

Для зазначених платників сплата податків і подання звітності здійснюються за новим місцезнаходженням з дати взяття на облік у контролюючому органі за новим місцезнаходженням.

Документи, що передаються до контролюючого органу за новим місцем обліку

Контролюючий орган за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) передає облікову справу платника податків та інші документи щодо адміністрування податків, зборів до контролюючого органу за основним місцем обліку разом з одним примірником повідомлення за формою № 11-ОПП у такі строки:

 • після закінчення бюджетного періоду стосовно платників податків, на яких поширюються норми частини восьмої ст. 45 Бюджетного кодексу;
 • протягом двох робочих днів після зняття з обліку в інших випадках.

Згідно з п. 10.16 розділу X Порядку № 1588 пакет документів включає:

 • реєстраційну частину облікової справи платника податків (з описом) за весь період існування такого платника;
 • звітну частину облікової справи платника податків (з описом), укомплектовану податковими деклараціями (звітами, розрахунками), копіями актів або довідок за результатами камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок та іншими документами справи, строк зберігання яких не закінчився;
 • довідку про стан розрахунків платника податків з бюджетом;
 • дані про контрольно-перевірочну роботу;
 • документи щодо заходів із забезпечення погашення податкового боргу, якщо платник податків має податковий борг;
 • інформацію щодо адміністративного або судового оскарження сум грошових зобов’язань та судових справ між контролюючими органами і платником податків за останні три роки.

Документи надсилаються поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення та з рекомендованим повідомленням про їх вручення або доставляються нарочно працівником контролюючого органу та передаються під підпис до підрозділу, відповідального за організацію документообігу контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків. Документи не можуть бути передані безпосередньо через платника податків чи інших третіх осіб.

Після зняття платника податків з основного місця обліку в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням такий платник продовжує перебувати на обліку в такому органі з ознакою обліку за неосновним місцем обліку, а контролюючий орган стосовно нього продовжує адмініструвати податки, збори у частині завершення процедур такого адміністрування до:

 • закінчення документальної перевірки та узгодження сум грошових зобов’язань за її результатами, якщо перевірку було розпочато або призначено та контролюючий орган вже повідомив платника податків про її проведення;
 • повернення надміру сплачених платежів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи, або їх відшкодування платнику податків, якщо останній відповідно до поданих заяв чи податкових декларацій (звітів, розрахунків) претендує та має право на таке повернення чи відшкодування, у разі якщо до кінця бюджетного періоду закінчується строк повернення або відшкодування і відповідно висновки щодо відшкодування виконано в повному обсязі;
 • закінчення процедур судового оскарження сум грошових зобов’язань та інших справ адміністративного судочинства, крім випадків заміни такого контролюючого органу (як сторони або третьої особи в адміністративній справі) іншим контролюючим органом.

У такому випадку контролюючий орган може залишити у себе оригінали документів, необхідних для відповідних процедур адміністрування, а до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) передати їх засвідчені копії.

Після завершення відповідних процедур адміністрування до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) передаються оригінали документів, що залишались у контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання), інформація та документи за результатами таких процедур.                                                                                                                                              

Документи, що зберігаються в контролюючому органі за попереднім місцезнаходження

Відповідно до п. 10.21 розділу X Порядку № 1588 у контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) зберігаються протягом трьох років з моменту зняття з обліку такі документи:

 • примірник повідомлення за формою № 11-ОПП;
 • копії супровідних листів та описи облікових справ;
 • документ (повідомлення) про вручення (доставку) облікової справи та документів платника податків до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання);
 • примірники актів звірок з платником податків, що проводились у зв’язку із переведенням платника на обслуговування до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання).

Облік платників, які змінили місцезнаходження (місце проживання)  з території проведення АТО

Згідно з п. 5 наказу № 1127 у разі зміни місцезнаходження/місця проживання платників податків з території проведення антитерористичної операції або тимчасово неконтрольованої території (на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження) на територію в областях або м. Києві і отримання контролюючими органами відомостей державного реєстратора про внесення змін до відомостей про місцезнаходження (місце проживання) платника податків або заяви за формою № 1-ОПП або за формою № 5-ОПП із позначкою «Зміни», поданих платником податків до контролюючого органу за новим місцезнаходженням, облік таких платників податків і зборів здійснюється з урахуванням того, що контролюючі органи в областях та м. Києві за новим місцезнаходженням/місцем проживання платників податків і зборів здійснюють обробку відомостей із Єдиного державного реєстру або приймання заяв і документів від них, а також взяття на облік платників податків за основним місцем обліку не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей з Єдиного державного реєстру чи заяв від платників податків.

Відповідно, для зазначених платників сплата податків і подання звітності здійснюються за новим місцезнаходженням з дати взяття на облік у контролюючому органі за новим місцезнаходженням.

Залишити відповідь