Обласна рада об’єднує бізнес, владу та громади для вирішення екологічних питань регіону

Дніпропетровщина – одна з найбільш розвинених у сфері економіки та промисловості областей України, яка забезпечує більше 10% ВВП України. Водночас наш регіон є одним з найбільших споживачів паливно-енергетичних ресурсів серед інших областей та найбільш екологічно забрудненим. З цієї причини питання сталого розвитку енергетики та зниження показників забруднюючих речовин є вкрай важливим.

Зараз в обласній раді працюють над «Стратегією енергозбереження, енергоефективності та розвитку відновлювальних джерел Дніпропетровської області».

У роботі беруть участь депутати постійної комісії облради з питань екології та енергозбереження під керівництвом Анатолія Івахно, профільні заступники голови облради Олег Ісаєв та Валерій Безус, представники міської ради та громадськість. Ініціатори визначили пріоритетні напрямки роботи в рамках «Стратегії», яку мають реалізувати протягом 2018-2035 рр.

Документ має ряд завдань.

По-перше, енергетична безпека. Її планують реалізувати завдяки заходам з енергозбереження, підвищення енергоефективності на виробництві та у споживанні енергії, а також розвитку місцевих відновлювальних джерел енергії. Шляхи різноманітні: зменшення питомого споживання палива на виробництво електроенергії на ТЕС, зменшення споживання теплової енергії у бюджетних будівлях, збільшення частки електроенергії з відновлювальних джерел.

 По-друге, зелена економіка. Вона передбачає використання проектів з відновлювальної енергетики та енергозбереження як точок росту економіки. Шляхи: залучення іноземних інвестицій у проекти зі сфери сталої енергетики в області, збільшення кількості об’єктів альтернативної енергетики, об’єктів, що виробляють теплову енергію, сонячних та вітрових електростанцій.

По-третє, чисте довкілля – покращення якості навколишнього середовища та умов життя завдяки зменшенню забруднення атмосферного повітря від об’єктів енергетики та розвитку відновлювальних джерел енергії. Шляхи: зниження викидів парникових газів, скорочення викидів шкідливих речовин від стаціонарних джерел забруднення тощо.

Активний розвиток виробництва енергії з відновлювальних джерел дозволить додатково зменшити викиди забруднюючих речовин та парникових газів. Для сфери виробництва електричної енергії пріоритетами є підвищення ефективності виробництва, диверсифікація палива та встановлення системи очищення димових газів. Також важливим аспектом розбудови сталої енергетичної системи області є зменшення попиту на енергію за рахунок підвищення рівня енергоефективності житлових та комунальних будівель. Будуть це робити за рахунок проектів термомодернізації та запровадження систем управління споживання енергоресурсів. Середнє питоме споживання теплової енергії будівель нашого регіону становить близько 175 кВт год на рік. Потенціал економії електричної та теплової енергії у будівлях складає близько 50%.

«Екологічна ситуація нашого регіону скоро сягне небезпечного рівня. Ми розуміємо, що такою є специфіка кожного промислового регіону. Втім, потрібно усвідомлювати, що екологія області — це життя та здоров`я наших громадян, саме тому Дніпропетровщина потребує системних позитивних зрушень у цій сфері. «Стратегія», яку ми розробляємо, охоплює усі сфери нашого регіону, починаючи від промислових об’єктів, закінчуючи комунальною та житловою сферами. Для вирішення проблеми важливо об`єднати усі сторони: промисловців, бізнес, громадян, органи влади. Кожен з них має робити свій внесок у покращення екологічного стану регіону та його енергетичної безпеки», — зазначив голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов.

За словами його заступника Олега Ісаєва, місцеві органи влади мають проявити лідерство у запровадженні сталих енергетичних систем та боротьбі зі змінами клімату, адже саме на місцевому рівні спостерігаються найбільш помітні наслідки цих проблем, а сектор енергетики одним з перших зазнає їх впливу.