Реалізація продукції власного виробництва нижче собівартості – податкові наслідки з ПДВ

В.о. начальника Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків Катерина Дебела повідомила про судову практику щодо правомірності вимог органів ДФС відносно нарахування податкових зобов`язань по збитковим операціям на різницю в собівартості й ціні продажу готової продукції та підтримання позиції податкового органу експертами науково-дослідного інституту судових експертиз.

Вона зазначила, що в результаті реалізації продукції за цінами, нижчими за собівартість її виготовлення, відбувається зменшення такої складової власного капіталу як активи (в розмірі собівартості продукції) та збільшення активів на суму грошових коштів, отриманих від продажу продукції власного виробництва. Проведення такої діяльності призводить не до росту, а до зменшення власного капіталу на різницю між собівартістю виготовлення продукції та ціною її продажу. За податковим законодавством такі операції не відповідають основному принципу господарської діяльності (п.п.14.1.36 п.14.1 ст.14 Податкового Кодексу) — не призводять до отримання доходу.

Тлумачення терміну «доходи» Податковий кодекс не містить. Одночасно, визначення цього терміну за Національними стандартами бухгалтерського обліку (аналогічне із положеннями Міжнародних стандартів) наступне: це  збільшення  економічних вигід у вигляді  надходження активів або зменшення зобов`язань, що призводять  до росту власного капіталу.

Більш детально Катерина Дебела розповіла про підтвердження експертами Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса правової позиції стосовно ПДВ, нарахованого при придбанні сировини, матеріалів та послуг, які використані у виробництві, в частині, що  відповідає отриманим збиткам. За позицією експертів, у цій частині сировину та матеріали слід розглядати як такі, що використані в операціях, не пов`язаних із  господарською діяльністю  платника.

З послідовного аналізу норм законодавства, слідує, що у разі якщо платник податку придбаває (виготовляє) матеріальні та нематеріальні активи, які в подальшому використовуються в операціях, що не є господарською діяльністю, такий платник податку відповідно до п.198.5 ст.198  Податкового кодексу зобов`язаний нарахувати  податкові  зобов`язання  виходячи з бази оподаткування, визначеної  відповідно до  п.189.1 ст.189 цього Кодексу.

Аналогічну правову позицію висловив Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд в Ухвалі від 21 червня 2017 року по справі №804/4609/16. Предметом розгляду даної справи були податкові повідомлення-рішення, що винесені за результатами проведення Дніпропетровським управлінням перевірки металургійного підприємства (зменшено бюджетне відшкодування в сумі 28,9 млн грн).