Реформування галузі: медична стоматологічна допомога у Дніпрі та області (Фото)

У більшості європейських країн стоматологічна допомога виділена як окремий вид медичної допомоги, що надається на всіх рівнях. Так має бути у Дніпрі та в інших містах України, тому потрібно внести відповідні зміни до Основ законодавства про охорону здоров’я щодо виділення стоматологічної допомоги як окремого виду медичної допомоги, що має надаватися на первинному, вторинному та третинному рівнях на засадах співфінансування з державного бюджету та за кошти місцевої влади.

 

Збереження кадрового потенціалу для забезпечення гідного рівня надання стоматологічної допомоги, комунальної стоматологічної власності, створення та затвердження медико-технологічних документів зі стандартизації стоматологічної допомоги, затвердження гарантованого державного рівня надання стоматологічної допомоги — усі ці питання завжди обговорюються на нарадах вищого рівня.

Реформування галузі розпочато. Слід зазначити, що за останні десять років кількість самостійних стоматологічних поліклінік зменшилась на 91 заклад (в Україні) унаслідок реорганізації самостійних поліклінік на відділення центральних районних або міських лікарень.

Суттєве зменшення лікувально-профілактичних закладів, які мають у своєму складі стоматологічні відділення (кабінети), переважно відбулося за рахунок дільничних лікарень та сільських лікарських амбулаторій, які ввійшли як структурні підрозділи до складу центрів первинної медико-санітарної допомоги та інших установ, а раніше вважались самостійними закладами.

Згідно з процедурою аналізу політики, органи державної влади мають ретельно проаналізувати варіанти розв’язання проб­леми подолання високого рівня стоматологічної захворюваності в Україні.

Перший варіант — невтручання, можна нічого не робити і дати змогу ситуації розвиватись самостійно. У такому випадку головним регулятором стануть ринкові закони. Державні та комунальні стоматологічні заклади з часом зникнуть, або їхня кількість скоротиться так, що вони уже не зможуть вплинути на даний процес. Такий сценарій не потребує жодних затрат, його часові рамки необмежені, але результатом буде погіршення ситуації. Крім того, є великі ризики, оскільки безконтрольність може мати непередбачувані моменти, бо здоров’я нації — це, певною мірою, ще й питання національної безпеки.

Другий варіант — запровадження програм щодо попередження роз­витку стоматологічних захворювань за рахунок цільового фінансування з державного та муніципальних бюджетів. На відміну від першої альтернативи, цей варіант потребує значних витрат та тривалого часу для отримання результатів. Але це дасть змогу покращити ситуацію, скоротивши кількість стоматологічних захворювань, що призводять до інших важких наслідків для здоров’я людини. Тож процедура аналізу державної політики посприяла тому, що цей варіант вирішення питання є більш прийнят­ним, порівняно із політикою невтручання. Він дасть змогу, незважаючи на значні затрати, покращити ситуацію та зберегти державний і комунальний сектори стоматології з гарантованим мінімумом без­оплатної стоматологічної допомоги.

Нині органи державної влади та місцевого самоврядування реалізують функції з організації надання доступної, якісної стоматологічної допомоги через механізми державного регулювання різних галузей: адміністративної, організаційної, правової, економічної, інформаційної, соціально-психологічної тощо.

Водночас, слід зазначити, що пріоритетом удосконалення державного регулювання стоматологічної допомоги в умовах децентралізації влади та медичної реформи мають стати: концепція «тотальної інтеграції»; використання багаторівневого підходу з поєднанням планування і контролю (цільові програми профілактики стоматологічних захворювань).

В умовах реформування системи охорони здоров’я в Дніпропет­ровській області складається можливість створення умов для обстеження та лікування в єдиному лікувальному центрі.

Зокрема, ми переконані, що практичною основою для удосконалення стоматологічної допомоги мешканцям є саме програмно-цільове управління, результатом якого є збереження профільних комунальних закладів з гарантованим мінімумом без­оплатної стоматологічної допомоги через створення комерційного неприбуткового підприємства під назвою «Обласна соціальна стоматологічна поліклініка».

Проект «Обласна соціальна стоматологічна поліклініка» — це цілком нова технологія організації надання стоматологічної допомоги пільговим категоріям населення, і насамперед мова йде про бійців та учасників АТО, яких зараз на Дніпропетровщині більш як 20 тисяч, і вони надзвичайно потребують нового формату медичного забезпечення, без застарілих бюрократичних процедур. Саме ця категорія населення розглядається нами як цільова аудиторія. Як тільки я обійняв посаду головного лікаря КЗ «Обласна стоматологічна поліклініка», основним пріоритетом стала допомога Героям після повернення додому. Колектив «Обласної стоматологічної поліклініки» вже розпочав активно працювати над вищевказаним проектом. Головне завдання — усунення гост­рого болю, лікування і збереження зруйнованих зубів, усунення хронічних вогнищ інфекції та гнійних запальних процесів, зняття зубних відкладень, підготовка до протезування тощо. Для цього використовуємо комплексний підхід.

Зараз, на жаль, ми втрачаємо профілактичний напрям, який відіграє важливу роль у забезпеченні стоматологічного здоров’я суспільства. Запровадження державної та регіональних програм профілактики стоматологічних захворювань сприятиме поліпшенню ситуації (зменшенню захворюваності, зміцненню матеріально-технічної бази галузі) за умови активної підтримки місцевої влади (як фінансової, так і логістичної). Найпоказовішими наслідками відсутності профілактики сьогодні є стан стоматологічного здоров’я молодих бійців АТО: як тільки вони потрап­ляють в екстремальні умови, в них одразу роз­виваються гострі запальні процеси, зокрема й такі, що є загрозою для життя. Нині бійців не санують навіть напередодні мобілізації, як це було раніше!

Особливу увагу потрібно приділити стоматологічній реабілітації учасників АТО/ООС, оскільки їхня кількість зростає. Слід затвердити відповідну державну програму, яка передбачала б профілактику, зубне протезування та дентальну імплантацію цієї категорії осіб. Із оглянутих нами учасників АТО/ООС понад 50% потребують зубного протезування. І важливо те, що це молоді люди, тому багатьом із них потрібна дентальна імплантація.

Основна мета проекту «Обласна соціальна стоматологічна поліклініка» — перехід на принципово новий рівень організації надання стоматологічних послуг, починаючи від профілактики і закінчуючи новітніми підходами у забезпеченні якості та довготривалості стоматологічного здоров’я для учасників бойових дій, пільгових категорій населення та для мешканців Дніпропетровщини загалом.

Віталій Шевцов,

головний лікар КЗ «Обласна стоматологічна поліклініка»,

головне фото: pixabay