Трансфертне ціноутворення та міжнародне оподаткування – під контролем дніпровських податківців

В.о. начальника Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків Катерина Дебела розповіла про один  із пріоритетних та важливих напрямків податкового контролю в Україні — трансфертне ціноутворення та міжнародне оподаткування.

Вона зазначила, що Україна долучається до міжнародного податкового простору як рівноправний учасник, і починає застосовувати загальноприйняті правила. В Державній фіскальній службі України створені підрозділи трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування, які  відповідальні за аналіз документації із трансфертного ціноутворення, моніторинг контрольованих операцій із врахуванням галузевої специфіки, проведення перевірок із трансфертного ціноутворення, обмін податковою інформацією, узагальнення практики міжнародного оподаткування та проведення взаємоузгоджувальних процедур із нерезидентами та контролюючими органами інших країн, працюють у напрямку міжнародного податкового співробітництва, виявлення схем агресивного податкового планування, зловживання податковими конвенціями.

Контроль за трансфертним ціноутворенням, підвищує спроможність податківців своєчасно та якісно реагувати на виклики розмиття податкової бази та виведення прибутків з-під оподаткування, що є важливим для виконання міжнародних зобов’язань України щодо співробітництва над реалізацією Плану дій BEPS.

Катерина Дебела зазначила, що питання зовнішнього подвійного оподаткування вирішуються шляхом укладення міжнародних двосторонніх чи багатосторонніх угод. Головною особливістю міжнародних податкових угод є те, що як елемент міжнародного права вони мають пріоритет над національним законодавством. Якщо по відношенню до оподаткування доходу від ЗЕД є існуючі положення міжнародної податкової угоди, якими передбачено встановлення більш високих або низьких податкових ставок, чим встановлені національним податковим законодавством, то перевага надається ставкам податкової угоди.

Як правило у всіх податкових угодах встановлено положення про недискримінацію платників податків і про взаємну допомогу та обмін інформацією. Мінімізуючи податкове навантаження фізичних, юридичних осіб, податкові угоди не завжди будуть вигідними тим суб’єктам, на яких розповсюджується їх дія, оскільки такі угоди суттєво обмежують маніпуляції з ухилення від оподаткування шляхом приховування доходів і мінімізацію податкових витрат за допомогою податкового планування. Тим неменше корпорації активно використовують переваги податкових угод в своїх внутрі фірмових операціях.

Керівник Дніпропетровського управління повідомила, що зміни, внесені Законом № 2628 до норм Податкового кодексу з трансфертного ціноутворення (ТЦУ) є логічним узагальненням практики контролю за ТЦУ в Україні та продовженням впровадження світової практики. Для цілей ТЦУ закріплений принцип превалювання сутності над формою. Комерційні та/або фінансові характеристики контрольованих операцій для цілей ТЦУ визначаються згідно з фактичними діями сторін операцій і фактичними умовами їх проведення. Якщо контрольована операція фактично здійснена, але документально не оформлена (не підтверджена), для цілей ТЦУ вона має розглядатися згідно з фактичною поведінкою сторін операції та фактичними умовами її проведення. Наявність зазначеної норми дасть змогу податковим органам здійснювати перекваліфікацію проведених операцій з урахуванням їх економічної сутності, а платників податків спонукатиме відображати фінансовий результат саме за фактично проведеними фінансово-господарськими операціями та більш уважно і відповідально формувати їх документальне підтвердження.

Крім того, нова редакція пп. 39.5.2.13 ст. 39 ПКУ надає контролюючому органу право надіслати запит про надання документів (інформації) та у разі їх ненадання  здійснити зустрічну звірку платників податків, задіяних у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг, інших об’єктів цивільних прав), що є предметом КО. Зазначена норма забезпечує можливість отримання контролюючим органом необхідної інформації у платників податку, які формально не є сторонами КО, але які мають таку інформацію.

Також дана норма дозволяє контролюючому органу, який проводить перевірку контрольованих операцій проводити зустрічі з платником податків для обговорення методології  визначення відповідності умов КО принципу «витягнутої руки», застосованої контролюючим органом під час перевірки. Такий підхід відповідає міжнародній практиці щодо взаємодії платника податків та контролюючого органу під час проведення перевірок дотримання принципу «витягнутої руки» та забезпечує посилення такої взаємодії.