У Дніпрі розповіли про податкові нюанси

Про нюанси використання суб’єктами господарювання пального для власного споживання розповіла кореспонденту газети «Вісті Придніпров’я» заступник начальника управління – начальник відділу податкового супроводження підприємств харчової промисловості Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків Катерина Дебела.

У діяльності підприємств, зареєстрованих платниками акцизного податку,  які здійснюють придбання паливно-мастильних матеріалів (бензину, дизпалива тощо) доволі часто виникають питання стосовно необхідності складання акцизних накладних, подання звітності з акцизного податку при здійсненні операцій з придбання пального виключно для використання у власній господарській діяльності.

Декілька слів про автоматизований облік у розрізі платників податку обсягів реалізованого пального.

За допомогою запровадженої системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (далі – СЕАРП та СЕ) ведеться автоматизований облік у розрізі платників податку, зокрема, обсягів реалізованого пального, в тому числі обсягів пального, використаного для власного споживання, та сум сплаченого акцизного податку з цих обсягів.

СЕАРП та СЕ дає можливість контролювати в автоматичному режимі здійснення платником податку операцій обігу та реалізації, зокрема, пального всередині країни, а акцизна накладна є обов’язковим електронним документом, який складається при всіх операціях з реалізації, зокрема, пального на внутрішньому ринку та реєструється у Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі – ЄРАН).

Об’єктами оподаткування акцизного податку є операції з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки, своїм працівникам, а також здійснення внесків підакцизними товарами (продукцією) до статутного капіталу (пп.213.1.2 п.213.1 ст.213 ПКУ).

При використанні підакцизних товарів (продукції) для власних виробничих потреб, датою виникнення податкових зобов’язань є дата їх передачі для такого використання, крім використання для виробництва підакцизних товарів (продукції) (п. 216.6 ст. 216 ПКУ).

Платник податку зобов’язаний скласти акцизну накладну на обсяги пального, використаного для власного споживання; реалізованого та/або використаного для виробництва непідакцизної продукції на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу; втраченого як у межах, так і понад встановлені норми втрат; зіпсованого, знищеного, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування в процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування такого пального (абз.2 п. 231.1 ст. 231 ПКУ).

Згідно з п.231.5 ст.231 Податкового кодексу акцизні накладні, які не надаються отримувачу пального, та акцизні накладні/розрахунки коригування, складені за операціями з реалізації пального суб’єктам господарювання та фізичним особам, які не є платниками акцизного податку, підлягають обовязковій реєстрації в ЄРАН.

Облік обсягів пального в системі електронного адміністрування реалізації пального ведеться за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з  УКТ ЗЕД. (п.232.1 ст.232 Податкового кодексу).

Катерина Дебела зазначила, що отримувач пального має право звіряти дані отриманої акцизної накладної на відповідність з даними Єдиного реєстру акцизних накладних. Єдиний реєстр акцизних накладних працює постійно (24 години щоденно), крім часу, необхідного для його технічного обслуговування.  ( п.231.8. ст.231 Податкового кодексу).

Крім того, Порядок ведення Єдиного реєстру акцизних накладних затверджено Постановою КМУ від 24.02.2016 №113 «Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального» (далі –  Порядок №113). Форми заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального та Порядку їх заповнення затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2016 № 218 (далі – Порядок №218).

Акцизна накладна, розрахунок коригування акцизної накладної, заявка на поповнення (коригування) залишку пального складаються особами, які здійснюють реалізацію пального та які відповідно до підпункту 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 розділу VІ Податкового кодексу визначені платниками акцизного податку (п.2 розділу І Порядку №218).

Обов’язкові реквізити акцизної накладної, що ідентифікують отримувача пального, та визначені п.п. «г» та п.п. «ґ» п.231.1 ст.231 Податкового кодексу, не вказуються при складанні акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної у разі відвантаження пального з метою власного споживання (згідно з п. 8 розділу І Порядку № 218).

В акцизній накладній, надання якої отримувачу пального не передбачено (крім акцизних накладних з типом причини «2»), у рядку «Особа – отримувач пального» зазначається «Неплатник», а до рядка «юридична особа – код за ЄДРПОУ отримувача пального; для фізичної особи – прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта» вноситься умовний код «1000000000». В акцизній накладній з типом причини «2» особа – отримувач пального зазначається відповідно до переліку підприємств, яким надано квоти на підакцизну продукцію, що ввозиться чи відвантажується відповідно до ст. 229 Податкового кодексу України (п. 6 розділу ІІ та п. 12 розділу ІІІ Порядку № 218).

Отже, з метою виявлення не облікованих обсягів пального суб’єкт господарювання як зареєстрований платник акцизного податку, зобов’язан складати акцизні накладні на  обсяги пального, що використовується для власного споживання, шляхом реєстрації акцизних накладних в ЄРАН у порядку, визначеному ст. 231 та 232 Податкового кодексу.

Звертаємо увагу платників, що Верховним судом України  підтримано позицію ДФС згідно якої для контролю в автоматичному режимі здійснення платником податку операцій обігу та реалізації пального в країні використовується акцизна накладна, яка є обов’язковим електронним документом, що складається за всіма операціями з пальним на внутрішньому ринку та реєструється у Єдиному реєстрі акцизних накладних, у тому числі при втратах пального, випаровуванні, знищенні, власному використанні, тощо.