Умови прийому до Запорізького державного медичного університету у 2018 році

Запорізький державний медичний університет здійснює прийом громадян України, які мають повну загальну середню освіту за рахунок коштів державного бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб на новий навчальний рік.

Прийом здійснюється на перший курс І, ІІ та ІІІ медичних факультетів для здобуття ступеня маґістра спеціальностей «Медицина», «Педіатрія» – термін навчання 6 років, «Стоматологія» – 5 років; «Технології медичної діагностики та лікування (освітня програма «Лабораторна діагностика») для здобуття ступеня бакалавра – термін навчання 4 роки та маґістра – 1,5 роки, «Фізична терапія, ерготерапія (бакалавр) – 4 роки; І та ІІ фармацевтичних факультетів (денна і заочна форми навчання) для здобуття ступеня маґістра спеціальності «Фармація, промислова фармація» за освітніми програмами «Фармація» і «Технології парфумерно-косметичних засобів» (далі «ТПКЗ») – термін навчання 5 років і 5,5.

Абітурієнти, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і не мають особливих умов для вступу, подають до ЗДМУ заяви тільки в електронній формі (до семи заяв не більше, ніж з 4 спеціальностей), на яких передбачено прийом за кошти державного бюджету. Подання заяв в електронній формі на конкурсні пропозиції за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

Під час подання електронних заяв про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти (за результатами ЗНО) вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність її по відношенню до інших поданих ним заяв, при цьому “1” позначає найвищу пріоритетність.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ЗДМУ на перший курс зараховуються бали сертифікатів ЗНО за 2016, 2017 та 2018 роки (незалежно від обраної спеціальності):

1) з української мови та літератури

2) з біології

3) з хімії або математики

Мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі:

  • при вступі на спеціальності «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія»: 130 балів – з української мови та літератури, 150 балів – з другого і третього конкурсних предметів;
  • при вступі на спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія», освітні програми «Фармація», «ТПКЗ», «Лабораторна діагностика» – 100 балів з усіх трьох конкурсних предметів.

     ПРИЙОМ ОСІБ НА ОСНОВІ РАНІШЕ ЗДОБУТОЇ ОСВІТИ

(за кошти фізичних та юридичних осіб)

Запорізький державний медичний університет здійснює прийом молодших спеціалістів за спеціальностями «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Акушерська справа», «Стоматологія» і «Стоматологія ортопедична» для здобуття ступеня маґістра за спеціальностями «Медицина» та «Педіатрія» на 2 курс (нормативний термін навчання – 5 років), «Стоматологія» на 2 курс (нормативний термін навчання – 4 роки) за результатами фахового тестового комплексного випробування з урахуванням середнього бала диплому.

Згідно з існуючими програмами, при вступі на денну форму навчання спеціальності «Фармація, промислова фармація» (освітня програма «Фармація») молодший спеціаліст фармацевтичного спрямування отримує ступінь магістра за 4 роки (вступаючи на 2 курс), за умови успішного проходження фахових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплому.

Для осіб, які вступають для здобуття ступеня маґістра (денна форма) за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування» (освітня програма «Лабораторна діагностика») на основі ступеня бакалавра за відповідною спеціальністю конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів фахового (тестового) випробування і балів вступного іспиту з іноземної (англійської, німецької або французької) мови та середнього бала диплому бакалавра.

Запорізький державний медичний університет здійснює прийом на ІІ фармацевтичний факультет (заочна форма навчання) за освітніми програмами «Фармація» та «ТПКЗ» на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 5,5 років.

При вступі на освітню програму «Фармація» осіб, які мають диплом молодшого спеціаліста спеціальностей медичного спрямування, термін навчання – 5 років; молодшого спеціаліста спеціальностей фармацевтичного спрямування – 4,5 роки за умови успішного проходження фахових вступних випробувань.

Для осіб, які вступають для здобуття ступеня маґістра (денна і заочна форми навчання) за спеціальністю «Фармація, промислова фармація» (освітня програма «Фармація») на основі ОКР спеціаліста за спеціальностями «Фармація» і «ТПКЗ» конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів фахового (тестового) випробування і балів вступного іспиту з іноземної (англійської, німецької або французької) мови та середнього бала диплому спеціаліста – термін навчання 1,5 роки.

Вартість навчання першого року / загальна вартість за весь період навчання (у 2017 році) для громадян України становить: Медицина – 20 400 грн. / 164 520 грн.; Педіатрія – 17 430 грн. / 125 870 грн.; Стоматологія – 25 290 грн. / 157 380 грн.; Фізична терапія, ерготерапія – 9 300 грн. / 37 200 грн. (бакалавр); освітня програма «Лабораторна діагностика», бакалавр – 10 980 грн. / 50 645 грн., маґістр – 16 426 грн. / 24 639 грн.; освітня програма «Фармація» – 17 520 грн. / 110 050 грн., «Технології парфумерно-косметичних засобів» – 18 140 грн. / 107 585 грн.; заочна форма навчання: «Фармація» і «Технології парфумерно-косметичних засобів» – 13 020 грн. / 80 970 грн.

                Вартість навчання у 2018 році може бути змінена!

 

Адреса: 69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26

Приймальна комісія: тел. (061) 233-01-49, 236-22-52, 233-65-55

Web: http://www.zsmu.edu.ua

e-mail: zsmu@zsmu.zp.ua, pk@zsmu.zp.ua

Офіційна сторінка в соціальній мережі Facebook:

http://www.facebook.com/pk.zdmu