Європейська держава в усі часи

Усі 27 років незалежності продемонстрували світу, що Україна відбулась як суверенна держава, здатна утверджувати демократичні цінності та захищати свободу. За сутністю української державності національні інтереси України слід визначити, як розвиток самобутності української нації, забезпечення прав кожної людини й громадянина на власну безпеку, добробут і вільний розвиток своїх творчих можливостей, забезпечення суверенітету та територіальної цілісності держави, життєвого простору українського суспільства в світі та його співробітництва з іншими суспільствами, гарантування надійної системи національної безпеки та стабільності економічних, соціально-політичних, екологічних і духовно-інтелектуальних засад існування держави.

Нині українські державні символи, як і весь державотворчий спадок, є уособленням нашої величної історії, духовними та матеріальними носіями тисячолітніх традицій, предметом національної гордості і водночас упізнаваною всюди візитівкою та знаком єднання українців усього світу. Відродження української армії, успішні реформи в різних сферах життєдіяльності — попри зовнішню агресію та глобальні виклики, наші досягнення є вагомими і високо оцінені іноземними партнерами України.

В усі часи Україна була європейською державою, є і завжди буде самодостатнім суб’єктом міжнародних відносин, посідаючи гідне місце у цивілізованому світі, твердо йдучи шляхом, який обрав і відстояв Український народ.

Ідея консолідації українського суспільства формується сьогодні як ідея такої української державності, якою можуть бути зацікавлені всі головні ідеологічні напрями, що ведуть діалог між собою та діють в інтересах усього українського народу. Саме це забезпечує нині повільне, але послідовне просування шляхом цивілізаційного розвитку.

До єдиного дня інформування