Запорізький національний університет — заклад з багаторічною історією

Запорізький національний університет – це заклад вищої освіти державної форми власності, літопис якого ведеться майже 90 років.

До структури університету входить 13 факультетів,  а також відокремлені структурні підрозділи – Криворізький факультет та Економіко-гуманітарний факультет у м. Мелітополі, 2 коледжі – Економіко-правничий (http://epkznu.com/) і Торговий (http://tk.znu.edu.ua/), Центр післядипломної освіти із сектором бізнес-освіти, Центр інтенсивного вивчення іноземних мов та інші мовні освітні центри, Школа Конфуція, потужна Наукова бібліотека.

Підготовка кадрів вищої кваліфікації здійснюється в аспірантурі та докторантурі (http://phd.znu.edu.ua/). У виші функціонує 7 спеціалізованих вчених рад, з них – 3 докторські (з історичних, юридичних і педагогічних наук), 4 – кандидатські (з фізико-математичних, економічних, філологічних і філософських наук).

В університеті діють курси підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з різних предметів.

логотип_ЗНУ

 

У ЗНУ здійснюється прийом абітурієнтів на денну та заочну форми навчання за державним замовленням, за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб та за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів на такі факультети:

 

 

Математичний факультет

Фізичний факультет

Економічний факультет

Філологічний факультет

Факультет журналістики

Факультет іноземної філології

Біологічний факультет

Історичний факультет

Факультет соціології та управління

Факультет менеджменту

Факультет фізичного виховання

Юридичний факультет

Факультет соціальної педагогіки та психології

Університет здійснює багатоступеневу підготовку фахівців: за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» за 14 спеціальностями, за освітніми ступенями «Бакалавр» – 66 спеціальностей та «Магістр» – 57 спеціальностей.

Адреса:

м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Телефони для довідок: (061) 228-75-08

www.znu.edu.ua

Приймальна комісія:

Адреса: вул. Жуковського, 66 б,

навчальний корпус №2, ауд. 114, 115.

Телефон: (061) 764-67-53, 289-12-68

http://web.znu.edu.ua/pk/

Відділ доуніверситетської підготовки,

профорієнтації та працевлаштування:

Адреса: вул. Жуковського, 66 б,

каб. 204, 209.

Тел.: (061) 289-12-96

https://www.znu.edu.ua/ukr/university/pidrozdily/11582

ПЕРЕЛІК ФАКУЛЬТЕТІВ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
(ОСВІТНІХ ПРОГРАМ) НА СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

біологічний факультет: біологія (біологія); екологія (екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування); лісове господарство (лісове і садово-паркове господарство); лісове господарство (мисливське  господарство); хімія (хімія)

економічний факультет: фінанси, банківська справа та страхування (фінанси і кредит); облік і оподаткування (облік і аудит); економіка (міжнародна економіка); економіка (економічна кібернетика); економіка (управління персоналом та економіка праці); маркетинг (маркетинг)

історичний факультет: історія та археологія (історія); міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (країнознавство); середня освіта (історія); інформаційна, бібліотечна та архівна справа (архівна справа та документознавство)

математичний факультет: середня освіта (математика); середня освіта (інформатика); математика (математика); прикладна математика (прикладна математика); комп’ютерні науки (комп’ютерні науки); інформаційні системи та технології (інформаційні системи та технології);  математика (комп’ютерна математика); прикладна математика (математичне та програмне забезпечення криптології); інженерія програмного забезпечення (програмна інженерія)

фізичний факультет: середня освіта (фізика); фізика та астрономія (фізика); прикладна фізика – та наноматеріали (прикладна фізика)

філологічний факультет: філологія (українська мова та література); філологія (російська мова та література (друга мова)); філологія (слов’янський переклад (польський)); середня освіта (українська мова і література)

юридичний факультет: право (правознавство)

факультет журналістики: журналістика (журналістика); журналістика (реклама і зв’язки з громадськістю); журналістика (видавнича справа та редагування); інформаційна, бібліотечна та архівна справа (інформаційна справа)

факультет іноземної філології: філологія (мова і література (англійська)); філологія (переклад (англійський)); філологія (мова і література (німецька)); філологія (переклад (німецький)); філологія (мова і література (французька)); філологія (переклад (французький)); філологія (мова і література (іспанська)); середня освіта (мова і література (англійська))

 факультет менеджменту: менеджмент (менеджмент зовнішньоекономічної діяльності); менеджмент (менеджмент організацій і адміністрування); підприємництво, торгівля та біржова діяльність (підприємництво та комерційна логістика); підприємництво, торгівля та біржова діяльність (агробізнес); менеджмент (менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу); менеджмент (менеджмент міжнародного бізнесу)

факультет соціології та управління: соціологія (соціологія); політологія (політологія); соціальна робота (соціальна робота); філософія (філософія); публічне управління та адміністрування (публічне управління та адміністрування)

факультет соціальної педагогіки та психології: соціальна робота (соціальна педагогіка); психологія (психологія); сценічне мистецтво (театральне мистецтво); дизайн (графічний дизайн); дошкільна освіта (дошкільна освіта); початкова освіта (початкова освіта)

факультет фізичного виховання: фізична культура і спорт (фізичне виховання); фізична культура і спорт (спорт); фізична терапія, ерготерапія (фізична терапія, ерготерапія); туризм (туризм); готельно-ресторанна справа (готельно-ресторанна справа).

ПЕРЕЛІК ФАКУЛЬТЕТІВ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
(ОСВІТНІХ ПРОГРАМ) НА СТУПІНЬ «МАГІСТР»

біологічний факультет: біологія (біологія); біологія (генетика); екологія (екологія та охорона навколишнього середовища); лісове господарство (мисливське господарство); хімія (хімія)

економічний факультет: фінанси, банківська справа та страхування (фінанси і кредит); облік і оподаткування (облік і аудит); економіка (міжнародна економіка); економіка (економічна кібернетика); маркетинг (маркетинг); менеджмент (управління фінансово-економічною безпекою); менеджмент (управління проектами); економіка (економіка довкілля і природних ресурсів); економіка (управління персоналом та економіка праці)

історичний факультет: історія та археологія (історія); історія та археологія (архівознавство); міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (країнознавство)

математичний факультет: математика (математика); прикладна математика (прикладна математика); комп’ютерні науки (комп’ютерні науки); інженерія програмного забезпечення (інженерія програмного забезпечення)

фізичний факультет: фізика та астрономія (фізика); прикладна фізика та наноматеріали (прикладна фізика); середня освіта (фізика)

філологічний факультет: філологія (українська мова та література); філологія (російська мова і зарубіжна література (друга мова))

юридичний факультет: право (правознавство); правоохоронна діяльність (правоохоронна діяльність)

факультет журналістики: журналістика (журналістика); журналістика (зв’язки з громадськістю); журналістика (реклама); журналістика  (медіакомунікації)

факультет іноземної філології: філологія (мова і література (англійська)); філологія (переклад (англійський)); філологія (мова і література (німецька)); філологія (мова і література (іспанська)); філологія (переклад (німецький)); філологія (мова і література (французька)); філологія (переклад (французький))

факультет менеджменту: менеджмент (менеджмент організацій і адміністрування); менеджмент (менеджмент зовнішньоекономічної діяльності); менеджмент (логістика); менеджмент (бізнес-адміністрування); менеджмент (менеджмент закладів освіти, культури та спорту)

факультет соціології та управління: соціологія (соціологія); політологія (політологія); соціальна робота (соціальна робота); публічне управління та адміністрування (публічне управління та адміністрування); філософія (філософія)

факультет соціальної педагогіки та психології: соціальна робота (соціальна педагогіка); психологія (психологія); освітні, педагогічні науки (педагогіка вищої школи); сценічне мистецтво (театральне мистецтво)

факультет фізичного виховання: фізична культура і спорт (фізичне виховання); фізична культура і спорт (спорт); фізична терапія, ерготерапія (фізична терапія, ерготерапія); туризм (туризмознавство).

Випускників 9-11 класів запрошуємо на навчання до коледжів ЗНУ

Економіко-правничого коледжу ЗНУ – за спеціальностями
(освітніми програмами):

Телефони для довідок: (061) 228-75-39, 289-12-29, 289-12-21

 

Торгового коледжу ЗНУ – за спеціальностями (освітніми програмами):

·        Маркетинг (Маркетингова діяльність)

·        Харчові технології (Виробництво харчової продукції)

·        Облік і оподаткування (Бухгалтерський облік)

·        Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Товарознавство та комерційна діяльність)

 Телефони для довідок (0612) 62-40-31, (0612) 62-44-41, 63-37-79