Заява про екологічні наслідки діяльності будівництво торговельного комплексу «Березинський»

Заява про екологічні наслідки діяльності

 1. Дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення.

1.1. Дані про плановану діяльність.

Проект нове будівництво торговельного комплексу «Березинський» по вул. Березинський, 23а у м. Дніпрі.

Будiвництво торговельного комплексу «Березинський» у мiстi Днiпрi за адресою: вул. Березинська, 23а передбачає розташування у ньому приміщень торгівельного призначення для реалiзацii продуктiв харчування та продовольчої сировини, а також промислових товарів, вiдповiдно до встановленних вимог їх зберiгання та реалiзацїi.

У складi торговельного комплексу передбачено:

 • критий корпус з прибудованими об’єктами торгiвлi, та окремо розташованих блоків (10 шт.) торгівельних павільйонів промислових товарів.

Торговельний комплекс належить до торгових пiдприємств повсякденного користування та розташованний у межах обслуговуваного ним району з урахуванням допустимого радiусу обслуговування покупцiв.

Функціональними обов’язками торговельного комплексу є надання послуг та створення для продавців і покупців належних умов у процесі купівлі-продажу товарів.

Склад та площі приміщень критого корпусу та прибудованих торгівельних павільйонів визначені на підставі завдання на проектування, архітектурнобудівельних креслень, з врахуванням пропозицій.

Склад приміщень критого корпусу з прибудованими торгiвельними павільйонами наведено у експлікації на кресленнях технологічної частини проекту.

До складу критого корпусу входить сама будiвля з торговим залом і з вбудованим АПК, з вбудованими торговельними павільйонами (магазинами), торговельними кiосками та прибудованi торгiвельнi павільйони.

Критий корпус призначений для цiлорiчної роздрiбноi реализацiї продуктiв рослинного i тваринного походження, торгiвлi м’ясом, молочними продуктами.

Вбудовані торговельні павільйони (магазини), торговельнi кiоски та прибудованi торговельні павільйони призначенi для роздрiбноi реализацiї продуктiв у промисловiй упаковцi.

Примiщення критого корпусу і вбудованого АПК розташованi на 1-му та 2-му поверхах будiвли у наступному складi:

1 поверх та 2 поверх.

Адмiнстiративно-побутовi примiщення торговельного комплексу.

Технологiчна схема торгiвлi критого корпусу включає наступнi технологiчнi операцii:

 • доставка товарiв автотранспортом;
 • розгрузка товарiв;
 • промежуточне зберiгання;
 • контроль якостi та безпеки харчових продуктiв, виробленних приватними особами та пiдпрiємствами;
 • передпродажна пiдготовка товарiв;
 • торговi операцiї.

Усі примiщення критого корпусу розташованi з урахуванням поточностi, максимального скорочення шляхiв, вiдсутностi зустрiчних потокiв торгуючих та вiдвiдувачiв.

Окремi групи примiщень мають мiж собою технологiчний зв’язок:

 • завантажувальна, холодильнi камери, розрубочна, оглядовi, торговий зал.

Торговий зал критого корпусу розташований на 1-му поверсi.

Схема розташування торгових мiсць у торговому залі виконано з урахуванням оптимального використання внутрiшнього простору торгiвельного залу.

Торговi мiсця продажу продуктiв розташованi у центрi торгового залу.

По периметру торгового залу розташованi торгiвельнi кiоскi з ролетами.

Розташування торгiвельних місць у торгівельному залі, торговельнотехнологічного обладнання відповідає вимогам санітарних, протипожежних правил та безпечних умов праці, забезпечує вільний прохід покупців.

Продаж продовольчих товарів у торгівельному залі здійснюється з додержанням нормативно-правових актів, які регулюють торговельну діяльність та захист прав споживачів.

Торговий зал передбачений на 116 торгових мiсць.

Торговi мiсця запроектовано у виглядi камяних прилавкiв, вкритих глазурованою плiткою.

Продаж продуктiв вiдбувається через прилавок продавцом. Данi торговi точки обладнанi каналiзацiєю, горячим i холодним водопостачанням, ваннами мийними.

Торгове мiсце оснащене обладнанням, призначеним для викладки, демонстрацii товарiв, розмiщенню iнвентарю, обслуговування покупцiв та проведення грошових розрахункiв з покупцями при продажу товарiв.

Торгiвельне обладнання, iнвентар, тара виготовленi iз спецiальних матерiалiв для контакту з харчовими продуктами, що легко пiддаються миттю та дезинфекцiї.

Завантаження продуктiв вiдбуваеться через завантажувальну, переважно один раз на добу, перед початком робочого дня.

Доставка продуктiв здiйснюється за допомогою ручных гдiравлiчних вiзкiв.

М’ясо та молочнi продукти до продажу проходять ветерiнарну експертизу у ветерiнарно-санiтарнiй лабораторiї.

Лабораторiя ветеринарно-санiтарноi експертизи.

Основним завданням лабораторii є проведення перевiрки якостi та безпеки харчових продуктiв животного та рослинного походження непромислового виготовлення, вiдповiдно до порядку, встановленному дiючими ветеринарними правилами.

Лабораторiя здiйснює постiйний контроль за постачанням, зберiганням та реалiзацiєю харчових продуктiв торгово-закупiвними пiдприємствами, розташованними на терiторiї ринка.

Контрольна лабораторiя провадить дослiдження зразкiв харчових продуктiв, виконує отбiр проб на бактерiологчiнi, бiохимiчнi, гiстологiчнi, та iншi дослiдження.

Контрольна лабораторiя обладнана шафою витяжною химiчною, столами химiчними, шафами для зберiгання химiчних реактивiв, шафою холодильною, столом компьютерним з компьютером, ванною мийною односекцiйною, рукомийником, центрiфугою, бiнокулярним микроскопом, електроними вагами, настiльними приладами, бактерiцидним опромiнювачем.

Шафи для зберігання химiчних реактивiв мають витяжний канал і передбачені для зберігання 3-х добових запасів хим.реактивiв.

Роботи, якi проводяться в лабораторii iз застосуванням химiчних речовин, що видiляють шкiдливостi, здiйснюються у витяжнiй шафi.

На лабораторних столах химiчнi реактиви застосовуються у дуже розведеному станi i тому небезпеки не становлять.

У лабораторii передбачено мийну, яка обладнана ванною мийною двосекцiйною, аквадистiлятором, электроводонагрiвачем, стерилiзатором сухожаровим, столами пiдсобними, рукомийником.

В процеси миття хімічного посуду перед скиданням в каналізацію залишки хім.реактивiв зливаються в ємкiсть, розбавляються та нейтралiзуються.

Пiсля проведення лабораторних дослiджень залишки продуктiв утiлiзуються, згiдно з договiром.

М’ясо і м’ясопродукти надходять на перевiрку до оглядової м’ясного вiддiлення лабораторii, молочнi продукти до – оглядової молочного вiддiлення.

Експертиза молока у лабораторii включає дослiдження як самого молока, так и молочних продуктiв, таких як творог, сметана, бринза.

Пiсля перевiрки продукти надходять у торговий зал ринку на мiсця продажу.

Оглядовi вiддiлення обладнанi столами з нержавейної сталi, стелажами, ванною мийною односекцiйною та рукомийником, бактерiцидним опромiнювачем. Для продуктiв, визнанних пiсля проведення ветеринарно санiтарноiї експертизи не придатними в їжу, передбачено комору дефектної продукцiї, яка обладнана холодильною камерою, рукомийником.

Для зберігання прибирального інвентарю та дез.засобів для лабораторiї передбачена комора прибирального інвентарю, яка обладнана душовим піддоном, рукомийником, машиною поломийною компактною, шафою для прибирального інвентарю і дез.засобів.

Для працівників лабораторii в проекті передбачені побутові приміщення в складі – гардеробна з душовою і сан. вузол.

У гардеробній передбачено шафи двосекційні, стіл обідній.

Працівники лаборатории забезпечені санітарним одягом. Прання санітарного одягу передбачено централізовано згідно з договором.

Для короткочасного зберiгання продуктiв у складi критого корпусу передбаченi холодильнi та морозильнi камери.

М’ясо в тушах на вiшалах надходить до розрубочної, а потiм на торговi мiсця.

Розрубочна обладнана колодою, столами пiдсобними, пилами для м’яса, вiзком заготiвельним, ванною мийною двосекцiйною, електроводонагрiвачем, рукомийником. Для рубщикiв передбачено гардероб з душевою та санвузлом.

У гардеробній передбачено шафи двосекційні, стіл обідній.

Для зберігання прибирального інвентарю та дез.засобів, у критому корпусу передбачена комора прибирального інвентарю, яка обладнана душовим піддоном, рукомийником, машиною поломийною, шафою для прибирального інвентарю і дез.засобів.

Для вологого прибирання пiдлог у торговому залі передбачено використання поломийних машин с автономним електроприводом (аккумулятор). Маючi велику продуктивнiсть, цi машини дозволяють пiдтримувати належний санiтарний стан примiщень критого корпусу.

Прибирання провадиться безперервно протягом усього торгового дня. Один раз у тиждень провадиться генеральне прибирання з застосуванням мийних та дезiнфiкуючих засобiв.

Один раз на мiсяць провадять санiтарний день з подальшою дезiнфекцiєю примiщень, обладнання, iнвентаря. Для зберігання особистих речей торгуючих у торговому залі передбачено гардероб, який обладнано шафами гардеробними двоярусними.

Особам, які торгують у торговому залі, надається напрокат торговельний інвентар: ваги, куртки, ножі, лотки, ложки, тощо.

Для зберігання торгiвельного інвентарю передбачено вагову та комору iнвентарю i бiлизни, якi обладнанi стелажами. Використаний iнвентар кожен день промивається горячою водою з додаванням мийних засобiв.

Механiзація технологiчних процесiв у критому корпусі забезпечується за рахунок застосування внутрiшнього напольного транспорту – гiдравличних вiзкiв.

Прибудованi об’єкти торгiвлi до критого корпусу передбачені у складi торгових павільйонів — (28 шт.).

Вбудовані об’єкти торгівлі в торговому залі критого корпусу передбачені у складі:

 • торгівельні павільйони (магазини) — 8 шт;
 • торгiвельнi кіоски з ролетами — 33 шт.

Торгові приміщення прибудованих павільйонiв, вбудованих магазинiв та кiоскiв призначені для роздрібного продажу населенню упакованих продовольчих та непродовольчих товарiв.

Торговi приміщення павільйонів та магазинiв обладнані торгiвельними вiтринами та стелажами i вони працюють за принципом самообслуговування, оплата і оформлення товару відбувається у розрахунковому вузлі.

 Торгiвельнi кiоскi не мають торгового примiщення для покупцiв, продаж товару вiдбувається через вiкно з ролетою.

Адмiнистративно — побутовi примiщення критого корпусу розташованi на 2-му поверсi будiвлi.

Кімната прийому їжі обладнана ванною мийною двосекцiйною, електроводонагрiвачем, столом пiдсобним, чайником, пiччю мiкрохвильовою, кавоваркою, шафою холодильною, шафами навiсними, столами обiдними, стiльцями, рукомийником, кулером для води.

Договiрна обладнана столом для нарад та iнтерактивним комплектом (дошка iнтерактивна, проектор короткофокусний).

Кабiнет директора обладнано офiсними меблями, та офiсною технiкою, сейфом, столом для нарад.

При кабiнеті директора передбачено кiмнату вiдпочинку з душовою та санвузлом.

Кiмната вiдпочинку обладнана диваном, столом пiдсобним, кавоваркою, чайником, шафою холодильною, шафою для одягу, мийкою.

Зал для нарад обладнано овальним столом для нарад, крiслами, сенсорною iнтерактивною дошкою, автоматичним проекцiйним екраном з електродвигуном, плазменими панелями, вiдеопроектором.

Офісні приміщення обладнані офiсними меблями, офісною технікою – комп’ютери, прiнтери, ксерокси.

Проектовані приміщення оснащенi інженерним і технологічним високоефективним обладнанням вітчизняного та імпортного виробництва.

Устаткування і меблі відповідають світовим стандартам, вимогам безпеки, санітарної гігієни і сертифікованi.

Місця для роботи з персональними комп’ютерами обладнані спеціальним столом і офісним кріслом. Приміщення, де розташовані робочі місця з ПК, обладнуються захисним заземленням.

Всі персональні комп’ютери мають санітарно-епідеміологічні висновки.

Щоб уникнути псування або втрати інформації при імпульсивних змінах напруги в мережі передбачено джерело безперебійного живлення (ДБЖ). Підключення комп’ютерів передбачено через блок розеток.

Кількість працюючих у будівлі — 220 чол.

Режим роботи критого корпусу — 1 змiна. Тривалість зміни – 8 годин.

1.2. Мета проекту

Нове будівництво торговельного комплексу «Березинський» по вул. Березинський, 23а у м. Дніпрі відповідає характеру ландшафту району.

1.3. Засоби здійснення проектованої діяльності

Проектування об’єкту «Нове будівництво торговельного комплексу «Березинський» по вул. Березинський, 23а у м. Дніпрі» виконано відповідно до:

 • завдання на проектування;
 • матеріалів інженерних вишукувань;
 • технічних умов, тощо.
 1. Суттєві фактори, які впливають або можуть впливати на стан навколишнього середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій

Суттєві фактори, які впливають або можуть впливати на стан навколишнього середовища відсутні.

При дотриманні основних правил пожежної безпеки, техніки безпеки і охорони праці та при умові організації правильної експлуатації виникнення надзвичайних екологічних ситуацій виключається.

Основним негативним впливом проектованого об’єкту являються викиди забруднюючих речовин від рухомого транспорту.

 1. Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності населення планованої діяльності і заходів, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів

Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності населення планованої діяльності.

При виконанні робіт по об’єкту будівництва від двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ) автотранспорту та будівельних машин і механізмів в атмосферне повітря викидаються в незначній кількості такі забруднюючі речовини: вуглецю оксид, азоту діоксид, граничні вуглеводні, заліза оксид, марганцю оксид, сірчистий ангідрид, сажа.

Монтажні роботи виконуються без викидів в повітряне середовище забруднюючих речовин.

Шумовий вплив при будівництві – тимчасовий і тільки в робочі години.

При функціонуванні буде чинитися незначний негативний вплив на повітряне середовище.

На мікроклімат, геологічне середовище, ґрунт, рослинний та тваринний світ, соціальне та техногенне середовища негативний вплив чинитися не буде.

3.1. Вплив проектованого об’єкту на повітряне середовище

На повітряне середовище буде чинитися незначний вплив обумовлений забрудненням атмосферного повітря за рахунок викидів забруднюючих речовин від автостоянки.

На запроектованому об’єкті будуть наступні викиди — 0,352 т/рік, в тому числі по інгредієнтам:

Код речовиниНайменування речовиниГДКВикид

шкід. реч т / рік

г/сект/рік
301Азоту діоксид0,20,00080,024
328Сажа0,150,000060,004
330Ангідрид сірчистий0,50,000040,0024
337Вуглецю оксид50,00680,28
2754Вуглеводні граничні С12-С1910,00120,0412
Сума:0,00890,352

Максимальні концентрації по всім забруднюючим речовинам у приземному шарі атмосфери не перевищує значень ГДК.

 3.1.1.Шумовий вплив проектованого об’єкту.

Виконання заходів по захисту від внутрішніх та зовнішніх шумів дозволить досягти нормативних значень рівнів шуму в приміщеннях та на території існуючої забудови.

3.1.2. Вплив проектованого об’єкту на водне середовище.

Побутові стоки від санітарно-технічних приладів підключені до мережі.

При функціонуванні об’єкту забруднення поверхневих і підземних вод не відбудеться.

3.1.3. Вплив проектованого об’єкту на ґрунт.

Прилегла територія до об’єкту впорядкована.

Для виключення ерозії поверхневого шару ґрунту після закінчення будівництва передбачено влаштування благоустрою.

При експлуатації об’єкту негативного впливу на поверхневий шар ґрунту не очікується.

3.1.4.Відходи.

Відходи утворюються при експлуатації об’єкту і поділяються на тверде побутове сміття (ТПС).

До початку експлуатації замовником будуть заключні відповідні Договори на вивіз твердих побутових відходів.

 1. Вжиті заходи щодо інформованості громадськості про плановану діяльність, мету і шляхи здійснення.

Замовником буде зроблено опублікування в засобах масової інформації – стаття про плановану діяльність та Заяви про екологічні наслідки діяльності об’єкту з благоустроєм території та його експлуатації.

Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єктів проектованої діяльності

ГАП забезпечує проектування і авторський нагляд за будівництвом у відповідності з погодженою проектною документацією, яка розроблена з врахуванням діючих норм і правил по охороні праці і навколишнього середовища.

Замовник разом з підрядною будівельною організацією забезпечує будівництво у відповідності з екологічними вимогами.

Замовник. забезпечує безаварійну експлуатацію об’єкта у відповідності з нормами і правилами охорони праці з врахуванням техніки безпеки, промсанітарії і охорони навколишнього середовища, за що несе відповідальність в порядку встановленому законодавством.

В даному проекті проведені розрахунки показують, що об’єкт не перевищує встановлені ГДК.

Генпроектувальник забезпечує проектування і авторський нагляд за будівництвом у відповідності з погодженою проектно-кошторисною документацією, яка розроблена з врахуванням діючих норм і правил по охороні праці і навколишнього середовища.

При проведені господарської діяльності замовник зобов’язаний:

— експлуатувати об’єкт у відповідності з діючими стандартами, нормами і правилами в галузі охорони навколишнього середовища і техніки безпеки;

 — забезпечення виконання комплексу організаційно-технічних заходів, правил надійності;

— здійснювати моніторинг навколишнього середовища.

Екологічний ризик відсутній.

 

 

 

 

Опубліковано 09 травня 2022 року