Дніпропетровський гуманітарний університет: переваги навчання очевидні

Дніпропетровський гуманітарний університет є лідером 2016 року в регіоні за категорією «Доступне навчання», а в Україні — за результатами набору першокурсників за спеціальностями «Право», «Психологія», «Туризм» серед приватних вищих навчальних закладів.

Університет оголошує прийом на навчання у 2017 році за такими спеціальностями:

ЗА СТУПЕНЕМ БАКАЛАВРА ТА МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ
081 «Право»
Спеціалізації:
Державно-правова спеціалізація.
Кримінально-правова спеціалізація.
Цивільно-правова спеціалізація.

053 «Психологія»
Спеціалізації:
Психологія праці та управління.
Педагогічна психологія.
Практична психологія.
Медична психологія.

242 «Туризм»
Спеціалізації:
Міжнародний туризм.
Менеджмeнт готeльного, куроpтного
тa туриcтичного сервіcу.

АБІТУРІЄНТАМ
На базі 11 класів (атестат про повну середню освіту + ЗНО)
Абітурієнти подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти, видані у 2016 та 2017 роках, з таких конкурсних предметів:

Право:
Українська мова та література
Історія України*
Іноземна мова або математика (за вибором вступника)

Психологія:
Українська мова та література
Біологія*
Іноземна мова або історія України (за вибором вступника)

Туризм:
Українська мова та література
Історія України*
Іноземна мова або географія (за вибором вступника)

Мінімальне значення кількості балів сертифіката із конкурсного предмета, за яким вступник допус­кається до участі у конкурсі, — 100. Ваговий коефіцієнт конкурсних предметів, позначених (*), складає 0,5, для інших конкурсних предметів ваговий коефіцієнт — 0,2. Ваговий коефіцієнт середнього бала документа про повну загальну середню освіту (атестата) складає 0,1.

На базі коледжу, технікуму (диплома молодшого спеціаліста) вступ на всі напрями підготовки здійснюєть­ся за вступними іспитами в університеті із зарахуванням на 2-3-й курс денної та заочної форм навчання. Випускники, які мають диплом молодшого спеціаліста, незалежно від базової освіти (здобутої спеціальності), мають можливість «перехресного» вступу на спеціальності «Правознавство», «Психологія» і «Туризм».

На базі диплома про вищу освіту (бакалавра, спеціаліста, магістра) — «Друга вища освіта» — вступ на всі напрями підготовки (спеціальності) здійснюється за вступними іспитами в університеті.

Випускники, які мають диплом бакалавра, спеціаліста або магістра, незалежно від попередньої освіти, мають можливість «перехресного» вступу на спеціальності «Право», «Психологія» і «Туризм».

Обираючи контрактну форму навчання, абітурієнт віддає перевагу Дніпропетровському гуманітарному університету через:

найвигіднішу цінову пропозицію в регіоні! За результатами моніторингу вартості навчання в інших ВНЗ, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями «Право», «Психологія», «Туризм», розмір оплати за надання аналогічних освітніх послуг університетом на 11-35 % нижчий;

широкий перелік пільг і знижок в оплаті за навчання як для категорії випускників загальноосвітніх навчальних закладів, що мають високі успіхи у навчанні, так і для соціально незахищених категорій населення та вступників, які мотивовані до навчання саме в Дніпропетровському гуманітарному університеті;

фіксовану вартість освітніх послуг на весь термін навчання. Під час укладання договору між університетом і вступником розмір плати за навчання зазначається загальною сумою, яка не може бути змінена, навіть з урахуванням офіційного індексу інфляції за попередній календарний рік;

можливість здійснення поетапної оплати за навчання (щороку, щосеместрово, щомісяця). Сам студент і його батьки обирають зручний для них період внесення коштів на розрахунковий рахунок університету;

можливість надання «фінансових» канікул. У разі звернення студента (його батьків) до керівництва університету щодо відстрочки оплати за навчання надається пільговий період, упродовж якого не здійснюється нарахування пені та відрахування здобувача вищої освіти за фінансову заборгованість.

Студенти університету, відповідно до договорів про співпрацю між університетом та Міжнародною академією туризму в Анталії, Варшавської вищої гуманітарної школи, мають можливість навчатися за програмою «Подвійний диплом». Навчально-виробнича практика студентів проходить на підприємствах державного і приватного секторів економіки. Також наші студенти мають можливість стажуватися за кордоном у компаніях-партнерах (період 5-6 місяців) з оплатою праці в момент стажування.

Для отримання повної та детальної інформації щодо термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для обраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.:
(056) 788-51-72, (067) 637-58-15, (050) 817-28-11.

Сайт приймальної комісії: dgu-vstup.info

Онлайн-консультація: vk.com/abit_dgu

E-mail приймальної комісії: dgu.vstup@i.ua, abit@dgu-vstup.info

На базі університету створено Консультаційний центр з питань реєстрації на ЗНО та подання заяв на вступ онлайн.

ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ У 2017 РОЦІ:
04 березня — початок о 12.00;
01 квітня — початок о 14.00;
13 травня — початок о 12.00.

ЧЕКАЄМО ВАС ЗА АДРЕСОЮ:
вул. Орловська, 1-б,
м. Дніпро, 49064, Україна