Дніпрянам повідомили про основні зміни в механізмі стягнення податкового боргу

Про зміни до Податкового кодексу України, що стосуються механізму стягнення податкового боргу, розповів начальник відділу по  роботі з податковим боргом Центрального управління Офісу великих платників податків ДПС Олександр Мороз.

Він зазначив, що відповідно до вимог статті 16 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), платник податків зобов’язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Сьогодні свідома сплата податків вже є частиною культури людини, її освіченості. Своєчасне надходження коштів до бюджету певною мірою залежить від того, наскільки повно платники обізнані з нормами податкового законодавства.

Закон України від 16.01.2020 р. № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон № 466) є малою податковою реформою, оскільки вносить суттєві зміни практично в усі розділи ПКУ.

Розглянемо основні зміни, запроваджені Законом № 466 щодо стягнення податкового боргу:

встановлюється, що стягнення заборгованості з частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань відтепер буде здійснюватись у порядку, визначеному статтями 59-60 та 87-101 Податкового кодексу України;

скорочується строк, наданий для самостійного погашення платником податків суми податкового боргу, з 60 до 30 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги, протягом яких не здійснюється стягнення коштів та продаж майна;

доповнюються підстави звільнення майна платника податків – боржника з податкової застави, зокрема, з дня:

  • отримання контролюючим органом підтвердження повного погашення сум розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань та процентів за користування розстроченням (відстроченням)в установленому законодавством порядку;
  • отримання платником податків згоди контролюючого органу на відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, відповідно до статті 92 цього Кодексу;

скорочується з двох до одного місяця строк, протягом якого платник податків, що має податковий борг, може самостійно здійснити оцінку майна, яке перебуває у податковій заставі, шляхом укладення договору з оцінювачем;

передбачається щоденне(замість щомісячного) оприлюднення інформації щодо суб’єктів господарювання, що мають податковий борг.

Підвищення адміністративного потенціалу органів стягнення сприятиме забезпеченню надходжень до бюджету несплачених платежів. Саме завдяки цім надходженням й існує суспільство.