Новомосковська об’єднана ДПІ інформує

Відповідно до п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку — продавець товарів/послуг зобов’язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в ЄРПН та надати покупцю за його вимогою.

Реєстрації підлягають усі податкові накладні та/або розрахунки коригування (далі — ПН та/або РК) (у тому числі ті, що не надаються отримувачу (покупцю) товарів/послуг, складені за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, складені за операціями з постачання послуг нерезидентом) незалежно від суми ПДВ в одній ПН/РК.

Внесення відомостей, що містяться у ПН та/або РК до ЄРПН, здійснюється відповідно до Порядку № 1246.

Податкові накладні складаються та реєструються постачальником (продавцем), крім податкових накладних, складених за операціями з постачання послуг нерезидентом, та розрахунків коригування до них — в такому разі вони складаються та реєструються зареєстрованим на території України отримувачем таких послуг (п. 9 Порядку № 1246).

Розрахунок коригування, який складено постачальником (продавцем) до податкової накладної, складеної на отримувача — платника ПДВ, підлягає реєстрації:

 • отримувачем (покупцем), якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг на користь їх постачальника (продавця), для чого постачальник (продавець) надсилає складений розрахунок коригування отримувачу (покупцю);
 • постачальником (продавцем), якщо передбачається збільшення суми компенсації вартості товарів/послуг на користь такого постачальника (продавця), або коригування кількісних і вартісних показників у підсумку не змінює суми такої компенсації.

Також підлягають реєстрації постачальником (продавцем) розрахунки коригування до податкових накладних, складених до 01.02.2015 р., та до податкових накладних, які не видаються отримувачу (покупцю) — платнику ПДВ (за наявності законодавчих підстав для складення таких розрахунків коригування). Водночас розрахунки коригування, що передбачають зменшення податкового зобов’язання постачальника (продавця) та податкового кредиту отримувача (покупця), складені після 01.07.2015 р. до податкових накладних, складених до 01.07.2015 р. на отримувача (покупця) — платника ПДВ, підлягають реєстрації таким отримувачем (покупцем).

Платник податку має право зареєструвати у ЄРПН ПН та/або РК, складені починаючи з 01.07.2015 р., у яких загальна сума податку не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 2001.3 ст. 200ˡ Податкового кодексу (п. 201.10 ст. 201 цього Кодексу).

Якщо сума, визначена відповідно до п. 200ˡ.3 ст. 200ˡ Податкового кодексу, є меншою, ніж сума податку у ПН та/або РК, які платник повинен зареєструвати в ЄРПН, то такий платник зобов’язаний перерахувати потрібну суму коштів зі свого поточного рахунку на свій рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ.

ПН та/або РК до неї, складені та зареєстровані після 01.07,2017 р. у ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування сум податку, що належать до податкового кредиту, та не потребує будь-якого іншого додаткового підтвердження.

ТЕРМІНИ РЕЄСТРАЦІЇ

Як установлено абзацами 14 — 16 п. 201.10 ст. 201 розділу V Податкового кодексу, реєстрація ПН та/або РК до податкових накладних (далі — податкові накладні) у ЄРПН повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків:

 • для податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, — до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;
 • для податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, — до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, що настає за місяцем, у якому вони складені.

Нагадаємо, що відсутність факту реєстрації платником податку — продавцем товарів/послуг податкових накладних у ЄРПН не дає права покупцю на включення сум ПДВ до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов’язку включення суми ПДВ, зазначеної в податковій накладній, до суми податкових зобов’язань за відповідний звітний період.

Слід зазначити, що до ЄРПН вносяться відомості щодо ПН та/або РК, які прийняті до ЄРПН та підлягають реєстрації, реєстрацію яких зупинено, а також щодо яких прийнято рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації (п. 4 Порядку № 1246).

Виявлення розбіжностей даних податкової декларації і даних ЄРПН є підставою для проведення контролюючими органами документальної позапланової виїзної перевірки продавця та у відповідних випадках покупця товарів/послуг.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ

У разі порушення встановлених п. 201.10 ст. 201 розділу V Податкового кодексу термінів реєстрації в ЄРПН ПН/РК до платника податку застосовуються штрафні санкції, розміри та порядок застосування яких установлено ст. 120ˡ розділу II Кодексу.

Так, п. 1201.1 зазначеної статті передбачено відповідальність у вигляді штрафу у разі порушення строку реєстрації податкової накладної:

 • до 15 календарних днів — 10 % суми ПДВ, зазначеної в таких ПН/РК;
 • від 16 до ЗО календарних днів — 20 % суми ПДВ, зазначеної в таких ПН/РК;
 • від 31 до 60 календарних днів — ЗО % суми ПДВ, зазначеної в таких ПН/РК;
 • від 61 до 365 календарних днів — 40 % суми ПДВ, зазначеної в таких ПН/РК;
 • у разі порушення строку реєстрації на 366 і більше календарних днів — 50 % суми ПДВ, зазначеної в таких ПН/РК.

Проте штрафні санкції, передбачені цією статтею, не застосовуються у разі порушення граничного строку реєстрації податкових накладних, що не надаються отримувачу (покупцю), складених на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою.

У разі зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН згідно з п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу штрафні санкції, передбачені цим пунктом, не застосовуються на період зупинення такої реєстрації до прийняття рішення щодо відновлення реєстрації таких ПН/РК згідно з пп. 201.16.4 п. 201.16 ст. 201 цього Кодексу.                                                                                                                                          

ПЕРЕВІРКА ПЕРЕД РЕЄСТРАЦІЄЮ

Після надходження ПН та/або РК до ДФС в автоматизованому режимі здійснюється їх розшифрування та проводяться перевірки:

 • відповідності ПН та/або РК затвердженому фермату (стандарту);
 • чинності електронного цифрового підпису, порядку його накладення та наявності права підписання посадовою особою платника податку таких ПН та/або РК;
 • реєстрації особи, яка надіслала на реєстрацію ПН та/або РК, платником податку на момент складення та реєстрації таких ПН та/або РК;
 • дотримання вимог, установлених п. 192.1 ст. 192 та п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу;
 • наявності помилок під час заповнення обов’язкових реквізитів відповідно до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу;
 • наявності суми ПДВ відповідно до пунктів 200ˡ.3 і 200ˡ.9 ст. 200ˡ Кодексу (для ПН та/або РК, що реєструються після 01.07.2015 р.);
 • наявності в ЄРПН відомостей, що містяться у податковій накладній, яка коригується;
 • факту реєстрації/зупинення реєстрації/відмови в реєстрації ПН та/або РК з такими самими реквізитами;
 • відповідності ПН та/або РК критеріям оцінки ступеня ризиків, достатнім для зупинення їх реєстрації відповідно до п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу;
 • дотримання вимог законів України «Про електронний цифровий підпис», «Про електронні документи та електронний документообіг» та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку.

За результатами зазначених перевірок формується квитанція про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації ПН та/або РК.

Підтвердженням продавцю про прийняття його ПН та/або РК до ЄРПН є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, що надсилається протягом операційного дня.

Якщо надіслані ПН/РК сформовано з порушенням вимог, передбачених п. 201.1 ст. 201 та/або п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу, а також у разі зупинення реєстрації ПН/РК відповідно до п. 201.16 ст. 201 Кодексу протягом операційного дня продавцю/покупцю надсилається квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття їх в електронному вигляді або зупинення їх реєстрації із зазначенням причин.

Якщо протягом операційного дня не надіслано квитанції про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації ПН/РК, така податкова накладна вважається зареєстрованою в ЄРПН (п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу).

У разі якщо платником податку надіслано для реєстрації кілька примірників однієї ПН та/або РК, зареєстрованими вважаються ПН та/або РК, відомості про які внесено до ЄРПН, і платнику податку надіслано відповідну квитанцію (п. 16 Порядку № 1246).

КОЛИ РЕЄСТРАЦІЯ ЗУПИНЯЄТЬСЯ

Починаючи з 01.07.2017 р. відповідно до п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу реєстрацію ПН/РК у ЄРПН може бути зупинено у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у разі її відповідності сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, установлених відповідно до п. 74.2 ст. 74 цього Кодексу.

Критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення їх реєстрації у ЄРПН (далі — Критерії) разом з вичерпним переліком документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК у ЄРПН, затверджено наказом № 567.

Нагадаємо, що період з 01.04.2017 р. до 01.07.2017 р. п. 57 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу було визначено як перехідний (тестовий) період, протягом якого процедура зупинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН здійснювалася без фактичного зупинення.

Відповідно до п. 1 Критеріїв оцінка ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН, здійснюється ДФС шляхом проведення постійного автоматизованого моніторингу відповідності ПН/РК цим Критеріям (далі — Моніторинг).

Моніторинг здійснюється ДФС на підставі аналізу даних звітних показників платника податку, наявної податкової інформації, а також інформації, поданої платником за формою згідно з додатком до цих Критеріїв, якщо таку інформацію враховано Комісією ДФС України, що приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або відмову в такій реєстрації (далі— Комісія ДФС).

 ЯКІ НАКЛАДНІ НЕ БЛОКУЮТЬСЯ

Усі ПН/РК, що подаються на реєстрацію в Реєстрі з метою оцінки ступеня ризиків, достатніх для їх зупинення, до проведення Моніторингу, за результатами якого можливе зупинення їх реєстрації, перевіряються ДФС на відповідність ознакам, визначеним підпунктами 1 — 4 п. 5 Критеріїв. Якщо за результатами перевірки ДФС встановлено, що ПН/РК відповідає одній з цих ознак, така ПН/РК не підлягає Моніторингу.

Отже, не зупиняється реєстрація ПН/РК, якщо:

Податкова накладна не підлягає наданню отримувачу (покупцю) Такі податкові накладні складаються: у разі здійснення операцій з постачання неплатникам ПДВ;

на умовні постачання (зокрема, при нарахуванні податкових зобов’язань відповідно до п. 198.5

ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 Податкового кодексу, анулюванні реєстрації платника податку, у разі

перевищення бази оподаткування над договірною вартістю);

при отриманні послуг від нерезидента, місцем постачання яких с митна територія України;

при здійсненні експортних постачань;

за щоденними підсумками операцій

Податкова накладна складена за операцією, звільненою від оподаткування Стаття 197; пункти 2,3,4ˡ, 12,23,26,261,27,28,32,38,45,46,47 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу
Обсяг постачання у ПН/РК, зареєстрованих в поточному місяці, з урахуванням поданої на реєстрацію ПН/РК, становить менше 500 тис. грн і керівник — посадова особа такого платника податку обіймає аналогічну посаду не більше ніж у трьох діючих платників податків При визначенні обсягу постачання не враховується сума ПДВ
Загальна сума сплачених у 2016 р. єдиного внеску та податків і зборів (крім ПДВ, сплаченого при ввезенні товарів в Україну) платником та його відокремленими підрозділами становить більше 5 млн грн При розрахунку суми податків не беруться до уваги суми ПДВ, сплачені при ввезенні товарів на митну територію України

(ця ознака використовується з 01.04.2017 р. до 01.01.2018 р.)

Одночасно D>0,05, а Р < Рм х 1,3 де D — розрахункова величина, яка дорівнює S/Т;
  S — загальна сума сплачених за останні 12 місяців сум єдиного внеску та податків і зборів (крім суми ПДВ, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами;

Т — загальна сума постачання товарів/послуг на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 7 %, за останні 12 місяців, за зареєстрованими ПН/РК;

Р — сума ПДВ у зареєстрованих у звітному (податковому) періоді ПН/РК, з урахуванням поданої на реєстрацію ПН/РК;

Рм — найбільша місячна сума ПДВ у зареєстрованих ПН/РК за останні 12 місяців.

  Значення показників D та Р обраховуються ДФС автоматично кожного 10 числа календарного місяця, що настає за звітним, і стають доступними платнику в електронному кабінеті

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РИЗИКУ

Якщо ПН/РК не відповідає жодній з наведених у п. 5 Критеріїв ознак, то вона підлягає моніторингу на виявлення відповідності критеріям оцінки ступенів ризику, достатніх для зупинення реєстрації. Моніторинг здійснюється за трьома Критеріями:

Критерій 1(п. 6.1 Критеріїв)

Обсяг постачання товару/послуги, зазначений у ПН/РК, що реєструється, у 1,5 раза більший залишка різниці обсягу придбання на митній території України такого товару/послуги та/або ввезення на митну територію України такого товару, зазначеного з 01.01.2017 р. в отриманих ПН/РК, зареєстрованих у ЄРПН, і митних деклараціях, та обсягу постачання відповідного товару/послуги, зазначеному у ПН/РК, зареєстрованих з 01.01.2017 р. При розрахунку обсягу придбання товару/послуги на митній території не враховується обсяг придбання товарів/послуг за операціями, які звільнені від оподаткування та підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою
Переважання в такому залишку товарів з кодами згідно з УКТ ЗЕД, які визначаються ДФС

(більше 75 % загального такого залишку для платників, у яких значення показника D

становить понад 0,03;

більше 60 % — від 0,02 до 0,03;

більше 50 % — від 0,015 до 0,02;

більше 40 % — від 0,01 до 0,015;

більше 30 % — від 0,005 до 0,01;

більше 20 % — до 0,005)

Перелік кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, які застосовуються для здійснення моніторингу відповідності ПН/РК Критеріям, затверджено наказом № 461.

Залежно від податкового навантаження (значення показника D) платники мають відповідний відсотковий рівень «ризикового» товару.

Наприклад, для платника податків з податковим навантаженням 0,01 допустимий відсотковий рівень ризикового товару становить не більше 40 %. У разі перевищення відсоткового рівня ризикового товару податкова накладна потрапляє в зону ризику, і її реєстрацію може бути зупинено відповідно до вимог п. 201.16 ст. 201 розділу V Податкового кодексу

Відсутність товару/послуги, зазначеного в податковій накладній, яка подана на реєстрацію в ЄРПН, в інформації, поданій платником податку за встановленою формою, як товару/послуги, що на постійній основі постачається (виготовляється) Мається на увазі Таблиця даних платника податку, що є додатком до Критеріїв
      Зупинення реєстрації ПН/РК за цим Критерієм здійснюється за умови, що сума ПДВ, зазначена в зареєстрованих у звітному (податковому) періоді податкових накладних, з урахуванням ПН/РК, поданої на реєстрацію в ЄРПН, які відповідають вимогам п. 6.1 Критеріїв, більша за середньомісячну суму сплачених за останні 12 місяців єдиного внеску та податків і зборів (крім суми ПДВ, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами.
 

Критерій 2 (п. 6.2 Критеріїв)

 
Відсутність (анулювання, призупинення) ліцензій, виданих органами ліцензування, які засвідчують право суб’єкта господарювання на виробництво, експорт, імпорт, оптову і роздрібну торгівлю підакцизними товарами (продукцією), визначеними підпунктами 215.3.1 та 215.3.2 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу, щодо товарів, зазначених платником податку у податковій накладній, поданій на реєстрацію в ЄРПН Якщо за результатами моніторингу буде визначено, що ПН/РК відповідає будь-якій одній із умов, наведених у п. 6.2 Критеріїв, реєстрацію такої накладної/розрахунку буде зупинено
 

Критерій 3 (п. 6.3 Критеріїв)

Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка складена на отримувача — платника ПДВ, якщо передбачається зміна вартості товару/послуг більше ніж удвічі та/або зміна номенклатури товарів/послуг (для кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД — зміна перших чотирьох цифр кодів, а для кодів послуг відповідно до ДКПП — перших двох цифр кодів) Якщо за результатами моніторингу буде визначено, що розрахунок коригування відповідає будь-якій одній із умов, наведених у п. 6.3 Критеріїв, реєстрацію такого розрахунку буде зупинено.

Зазначений критерій запроваджено наказом № 926, який набрав чинності з 17.11.2017 р.

КВИТАНЦІЯ ПРО ЗУПИНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ

Згідно з п. 17 Порядку № 1246 у разі відповідності ПН та/або РК Критеріям відповідно до п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу, формується квитанція про зупинення реєстрації ПН та/або РК. Така квитанція одночасно надсилається постачальнику (продавцю) та отримувачу (покупцю) — платнику податку.

Зазначена квитанція є підтвердженням зупинення такої реєстрації (пп. 201.16.1 п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу).

У квитанції про зупинення реєстрації ПН/РК зазначаються:

 • порядковий номер і дата складання ПН/РК;
 • визначення Критерію(їв), на підставі яких було здійснено зупинення їх реєстрації;
 • пропозиція щодо надання платником податку пояснень та/або копії документів (за вичерпним переліком), достатніх для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію таких ПН/РК у ЄРПН.

КОЛИ ПОДАЄТЬСЯ ТАБЛИЦЯ

Пунктом 3 Критеріїв передбачено, що платник податку, який отримав квитанцію про зупинення реєстрації ПН/РК в Реєстрі, має право подати на розгляд Комісії ДФС інформацію за встановленою формою щодо:

 • видів економічної діяльності відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010);
 • кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, що на: постійній основі постачаються (виготовляються) та/або придбаваються (отримуються) платником податку;
 • кодів послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, що на постійній основі постачаються (виготовляються) та/або придбаваються платником податку.

Така інформація згідно з п. 4 Критеріїв подається винятково в електронному вигляді засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного цифрового підпису відповідальних осіб у вигляді Таблиці даних платника податку, яка є додатком до Критеріїв (далі — Таблиця).

Слід зазначити, що наказом № 776 внесено зміни до Критеріїв, згідно з якими платники податку мають право подавати Таблицю без наявності факту зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН. До внесення зазначених змін платники податків мали право подавати Таблицю тільки після отримання квитанції про зупинення реєстрації ПН/РК.

ДФС забезпечено приймання Таблиці за формою J(F)1312302) без наявності факту зупинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН.

Приймання Таблиці за формою (J(F)1312302), яка подається платниками податків з дотриманням вимог наказу № 776, здійснюється починаючи з 23.10.2017 р.

Крім того, наказом № 776 викладено в новій редакції форму Таблиці — в ній передбачено позначку для відображення статусу сільгосптоваровиробників.

Інформація з Таблиці враховується автоматично системою Моніторингу, якщо така інформація подається:

 • сільгосптоваровиробниками, яких внесено до Реєстру отримувачів бюджетної дотації та/або сільськогосподарськими підприємствами, що на 31.12.2016 р. застосовували спеціальний режим оподаткування згідно зі ст. 209 Податкового кодексу (у редакції, що діяла на 31.12.2016 р.) і мають власну чи орендовану земельну ділянку загальною площею понад 200 га включно станом на 01.01.2017 р., що задекларована до 20.02.2017 р., і у яких за період з 01.01.2017 р. не було одночасної зміни засновника і керівника і при цьому в таблиці зазначено коди згідно з УКТ ЗЕД постачання (виготовлення) таких груп товарів:

01           Живі тварини

03           Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні

04         Молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний мед; їстівні продукти тваринного

              походження, в іншому місці не зазначені

07          Овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби

08           Їстівні плоди та горіхи; шкірки цитрусових або динь

10           Зернові культури

12       Насіння і плоди олійних рослин; інше насіння, плоди та зерна; технічні або лікарські рослини; солома і фураж

 • платниками, у яких значення показників D та Р, розрахованих у порядку, наведеному у пп. 4 п. 5 критеріїв, мають такі розміри: D > 0,02, Р < Рм х 1,3, та обсяг постачання товарів/послуг у ПН/РК, складених з 01.01.2017 р. у Реєстрі, зазначених в інформації згідно з додатком до цих Критеріїв, становить більше 25 % загального обсягу постачання за період з 01.01.2017 р. Нагадаємо, що значення показників D та Р обраховуються ДФС автоматично кожного 10 числа календарного місяця, що настає за звітним, і стають доступними платнику в Електронному кабінеті.

До Таблиці подаються пояснення платника податків, в яких зазначається специфіка господарської діяльності, що має незмінний характер, із можливим посиланням на податкову та іншу звітність платника податків. Зазначені пояснення можна подати як бухгалтерську достатніх матеріальних і трудових ресурсів для певного виду діяльності (власні/орендовані земельні ділянки, будівлі, машини/обладнання тощо), залишки сировини та готової продукції, придбання товарів, робіт, послуг для виробництва продукції тощо з обґрунтуванням на підставі договорів і первинних документів (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні та ін.).

Таблицю можна сформувати та надіслати через особистий кабінет електронного сервісу «Електронний кабінет платника», вхід до якого здійснюється за адресою: саbinet.sfs.gov.uа, а також через офіційний портал ДФС України. Крім того, для формування Таблиці в електронному вигляді платник податків самостійно на власний розсуд може обрати будь-яке програмне забезпечення, яке формує вихідний файл відповідно до затвердженого формату (стандарту).

Підтвердженням про отримання Таблиці є перша квитанція (квитанція про доставку).

Розгляд інформації з Таблиці здійснюється ДФС протягом п’яти робочих днів, що настають за днем її отримання.

Відповідно до п. 5 Критеріїв якщо до контролюючого органу надійшла інформація, що свідчить про надання платником недостовірної інформації, зазначеної в Таблиці, Комісія ДФС має право прийняти рішення про неврахування Таблиці при здійсненні ДФС Моніторингу. Якщо таку інформацію було враховано системою Моніторингу автоматично, після прийняття Комісією ДФС рішення про її неврахування в порядку, передбаченому цим пунктом, Таблиця не підлягає автоматичному врахуванню.

            Після обробки та розгляду Комісією ДФС Таблиці платнику протягом п’яти робочих днів направляється друга квитанція, в якій зазначається інформація про результати розгляду (врахування/неврахування інформації).

Заповнення граф Таблиці даних платника податків здійснюється таким чином:

у графі 2 вид економічної діяльності відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕДДК 009:2010)

у графі 3 коди товарів згідно з УКТ ЗЕД або коди послуг згідно з ДКПП, що на постійній основі придбаваються (отримуються) платником податку

у графі 4 коди товарів згідно з УКТ ЗЕД або коди послуг згідно з ДКПП, що на постійній основі постачаються (виготовляються) платником податку

Слід зазначити, що при поданні Таблиці відповідно до виду економічної діяльності зазначення кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД/послуг згідно з ДКПП, що постачаються (виготовляються) платником податку, є обов’язковим на відміну від зазначення кодів товарів/послуг, що придбаваються (отримуються) таким платником для їх виготовлення.

ЯК ДОВЕСТИ РЕАЛЬНІСТЬ ОПЕРАЦІЇ

При отриманні квитанції про зупинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН платник податку має право подати на розгляд комісії ДФС України, яка приймає рішення про реєстрацію ПН/РК у ЄРПН або відмову в такій реєстрації, письмові пояснення та/або копії документів, зазначені у пп. «в» пп. 201.16.1 п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу. Нагадаємо, що таке право зберігається за платником протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у податковій накладній, реєстрацію якої зупинено.

Наказом № 567 затверджено вичерпний перелік документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК у ЄРПН (далі — документи).

Для Критеріїв, визначених пунктами 6.1 та 6.2 Критеріїв, переліки таких документів є ідентичними, але надавати потрібно лише ті документи, що підтверджують реальність саме тієї операції, яка зазначена в податковій накладній, що зупинена. При цьому всі надані платником податків документи повинні бути завірені належним чином.

Вичерпний перелік документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію:

 • договори, у тому числі зовнішньоекономічні контракти, з додатками, листування з контрагентами;
 • договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для провадження господарської операції;
 • первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання й транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладні;
 • розрахункові документи, банківські виписки з особових рахунків;
 • документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором та/або законодавством.

Пояснення подається у вигляді повідомлення щодо подання документів про підтвердження реальності здійснення операцій за відмовленими ПН/РК за формою J(F)1312602.

Усі поля повідомлення є обов’язковими до заповнення.

Табличну частину повідомлення необхідно заповнювати відповідно до табличної частини ПН/РК (з відповідними знаками).

Надсилається повідомлення винятково в електронному вигляді засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного цифрового підпису відповідальних осіб. При цьому повідомлення формується за кожною окремо ПН/РК, реєстрацію якої зупинено в ЄРПН.

До повідомлення за кожною податковою накладною в обов’язковому порядку додаються у вигляді окремих додатків за формою J(F)1360102 у форматі рdf копії всіх первинних документів, зазначених у Вичерпному переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК у ЄРПН за конкретним критерієм.

При формуванні пакету документів — додатків до повідомлення форми J(F)1360102 варто враховувати, що розмір кожного додатка не повинен перевищувати 2 Мб. Для того щоб Комісія ДФС мала можливість переглядати скановані копії документів без перешкод, рекомендується встановлювати роздільну здатність сканування документів скануючого пристрою на рівні, який забезпечить розмір файлу сканованої копії не менше ніж 100 КБ.

Перша квитанція, яку отримає платник після направлення повідомлення та додатка, підтверджує передачу платником документа в електронному вигляді, у другій квитанції визначається статус документа (прийнято/не прийнято).

У разі зупинення розрахунку коригування на зменшення податкових зобов’язань повідомлення подається платником податків — продавцем, зазначеним у розрахунку коригування та податковій накладній, що коригується.

 У ЯКИЙ ТЕРМІН ПРИЙМАЮТЬСЯ РІШЕННЯ

Порядок роботи Комісії ДФС України, яка приймає рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН або відмову в такій реєстрації, затверджено наказом № 566.

Рішення Комісії ДФС про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН або відмову в такій реєстрації складається за формою згідно з додатком до цього Порядку, підписується, реєструється та надсилається платнику ПДВ у порядку, встановленому ст. 42 розділу II Податкового кодексу, протягом п’яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень і документів, поданих відповідно до пп. 201.16.2 п. 201.16 ст. 201 цього Кодексу.

ЗА ЯКИХ ПІДСТАВ ВІДМОВЛЯТЬ У РЕЄСТРАЦІЇ

Відповідно до постанови № 190 підставами для прийняття Комісією ДФС рішення про відмову в реєстрації ПН/РК є:

 • ненадання платником податку письмових пояснень щодо підтвердження інформації, зазначеної у ПН/РК, до якої/якого застосовано процедуру зупинення реєстрації згідно з п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу;
 • ненадання платником податку копій документів відповідно до пп. «в» пп. 201.16.1 п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу;
 • надання платником податку копій документів, які складено з порушенням законодавства та/або не є достатніми для прийняття Комісією ДФС рішення про реєстрацію ПН/РК.

Комісія ДФС не може відмовити платнику в розгляді додаткових письмових пояснень та/або копій документів щодо підтвердження інформації, наведеної у ПН/РК, якщо такі пояснення та/або копії документів подано до органу ДФС за основним місцем обліку не пізніше строку, визначеного пп. 201.16.2 п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу, а саме: протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у такій ПН/РК.

ЯК ОСКАРЖИТИ РІШЕННЯ.ПРО ВІДМОВУ

Оскарження рішення про відмову у реєстрації ПН/РК в ЄРПН здійснюється у порядку, визначеному ст. 56 Податкового кодексу, проте має деякі особливості:

 • скарга подається протягом 10 календарних днів після отримання ним рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, — ДФС України;
 • розгляд скарги здійснюється відповідно до Порядку № 485;
 • термін розгяду скарги — протягом 10 календарних днів з дня її отримання ДФС України. При цьому цей термін не може бути продовженим;
 • якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків на рішення про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН не надсилається платнику податків протягом 10-денного строку, така скарга вважається повністю задоволеною на користь такого платника з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку.

Рішення комісії ДФС про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН, оскаржені платником податку в судовому порядку, не підлягають адміністративному оскарженню.