Про бюджет Кіровського району на 2016 рік

Відповідно до Конституції України, керуючись Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України, рішенням міської ради від 30.03.16 № 3/5 «Про міський бюджет на 2016 рік», Кіровська районна у місті  Дніпропетровську рада.

В И Р І Ш И Л А :

 1. Визначити на 2016 рік:

– доходи бюджету району у сумі 185 247,697 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету району – 170 648,859 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету району – 14 598,838 тис. грн. згідно з додатком 1;

– видатки бюджету району у сумі 185 247,697 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету району – 170 648,859 тис. грн., видатки  спеціального фонду бюджету району– 14598,838 тис.грн згідно з додатком 2;

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету району на 2016 рік у розрізі головних розпорядників коштів бюджету району у сумі 185247,697 тис. грн, у тому числі по загальному фонду – 170648,859 тис. грн. та спеціальному фонду – 14598,838 тис. грн. згідно з додатком 2.

Відповідно до статті 20  та пункту 18 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України врахувати, що бюджет району на 2016 рік складено без застосування програмно-цільового методу.

 1. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету району у сумі 100,000 тис. грн.
 2. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету району на 2016 рік за їх економічною структурою:

 – оплата праці працівників бюджетних установ;

 – нарахування на заробітну плату;

 – придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

 – забезпечення продуктами харчування;

 – оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

 – поточні трансферти населенню.

 1. Затвердити у складі видатків бюджету району кошти на реалізацію державних, регіональних, міських та районних галузевих програм у сумі 4002,022 тис. грн. згідно з додатком 3.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню районної у місті Дніпропетровську ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету району, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обо’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 3. Керуючись статтями 51, 77 Бюджетного кодексу України, зобов’язати розпорядників коштів бюджету району:

7.1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ та закладів відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та місцевих надбавок, встановлених для працівників комунальних закладів згідно з рішенням міської ради від 29.12.2015 №6/2 «Про затвердження Міської цільової програми надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров’я та соціальних працівників на 2016-2020 роки»; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та закладами.

7.2. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи (закладу), виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

7.3. Забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених лімітів.

7.4. При виконанні бюджету району забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та закладами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з їх оплати.

 1. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, у процесі виконання бюджету району за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів бюджету району дозволити фінансовому управлінню районної у місті Дніпропетровську ради здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів бюджету району окремо по загальному та спеціальному фондах  бюджету району.

Забороняється без внесення змін до рішення районної у місті Дніпропетровську ради про  бюджет району збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах  бюджету району на:

– оплату праці працівників бюджетних установ і закладів за рахунок зменшення інших видатків;

– видатки з функціонування органів місцевого самоврядування за рахунок зменшення видатків по інших кодах функціональної та економічної класифікації.

 1. Установити, що до доходів загального фонду бюджету району у 2016 році належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України :

 – податок та збір на доходи фізичних осіб;

 – земельний податок та орендна плата за землю;

 – збір за місця для паркування транспортних засобів;

 – туристичний збір;

 – державне мито;

 – плату за надання інших адміністративних послуг;

– реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

– адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

– плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, що пов’язаних з такою державною реєстрацією;

– адміністративні штрафи, що накладаються виконавчими органами районної у місті Дніпропетровську ради або утвореною ними в установленому порядку адміністративною комісією;

– інші надходження, передбачені законодавством.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету району на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України:

– власні надходження бюджетних установ і закладів, що утримуються за рахунок бюджету району;

 – інші надходження, передбачені законодавством.

 1. Установити, що відповідно до статті 68 Бюджетного кодексу України до загального фонду бюджету району у 2016 році зараховуються такі податки і збори, що стягуються з платників, які перебувають на обліку та обслуговуються державною податковою інспекцією у районі міста, а також ті, що зараховуються за місцем вчинення дії, а саме:

 – до 01.04.2016 року податок та збір на доходи фізичних осіб по платниках, що перебувають на обліку в державній податковій інспекції у районі міста Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області, згідно з нормативом, визначеним рішенням сесії міської ради від   №  “Про міський бюджет на 2016 рік ” у розмірі 16,01%;

– до 01.04.2016 року платежі земельного податку та орендної плати за землю за земельні ділянки, що знаходяться на території району  у місті, за нормативами згідно визначеним рішенням сесії міської ради від   №  “Про міський бюджет на 2016 рік ” у розмірі 50% ;

– збір за місця для паркування транспортних засобів;

– туристичний збір;

-адміністративні штрафи, що накладаються місцевим органом виконавчої влади та виконавчим органом місцевої ради або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;

– державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до відповідних місцевих бюджетів;

 – плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг;

– реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

– адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

– плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, що пов’язаних з такою державною реєстрацією;

– збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року;

 – кошти від реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від якого відмовився власник або отримувач), знахідок, спадкового майна (у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття), майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі;

 – інші надходження, передбачені законодавством.

 1. Джерелами формування спеціального фонду бюджету району у місті є власні надходження бюджетних установ і закладів, які утримуються за рахунок коштів бюджету району у місті та інші надходження, передбачені законодавством.
 2. Керуючись статтями 102, 1033, 1034 Бюджетного кодексу України, надати право голові районної у місті Дніпропетровську ради, у разі отримання з інших бюджетів та надання з міського бюджету у міжсесійний період цільових субвенцій та дотацій, розподіляти їх між головними розпорядниками коштів бюджету району, виходячи з фактичної потреби у коштах цільових субвенцій та дотацій, своїми розпорядженнями, з наступним затвердженням на сесіях районної у місті Дніпропетровську  ради.

З метою ефективного використання коштів субвенцій з державного бюджету на фінансування державних програм соціального захисту населення дозволити голові районної у місті Дніпропетровську ради протягом бюджетного року своїми розпорядженнями перерозподіляти їх річні обсяги між кодами функціональної, економічної класифікації, виходячи із фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню і фактичної потреби у коштах, з наступним затвердженням на сесіях  районної у місті Дніпропетровську  ради.

 1. Врахувати, що при визначенні обсягів доходів та видатків загального фонду бюджету району, субвенції на виконання делегованих повноважень бюджету району та нормативів відрахувань по податку на доходи фізичних осіб по платниках, що перебувають на обліку в державних податкових інспекціях у районах міста та платежах плати за землю за земельні ділянки, що знаходяться на території районів у місті (крім цих платежів, які сплачуються платниками, що знаходяться на обліку в Спеціалізованій державній податковій інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Дніпропетровську) на 2016 рік враховані видатки на утримання закладів освіти району на I півріччя 2016 року з урахуванням виплати відпускних педагогічним працівникам, видатки на оздоровлення дітей у пришкільних таборах.
 2. Додатки 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на голову Кіровської районної у місті Дніпропетровську ради Сидоренка О.М. та на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів (Кириллов К.Г.).

                                                                               О. М. Сидоренко, голова ради 

Добавить комментарий