Процедура акредитації за новими освітньо-професійними програмами фахової передвищої освіти

 «У системі освіти України започатковується нова процедура, яка передбачає напрацювання абсолютно нових підходів, візії та цілей, – акредитація освітньо-професійних програм закладів фахової передвищої освіти», — зазначив  Голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак.

Управлінням Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області спільно з Державною службою якості освіти України ще в грудні 2021року було сплановано та організовано роботу з керівниками  закладів фахової передвищої освіти  щодо здійснення процедури акредитації.

Під час першої онлайн-наради,  за участі Марини КІОСОВОЇ, головного спеціаліста відділу організаційно-аналітичного супроводу заходів державного нагляду (контролю) департаменту контролю вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих Державної служби якості освіти України та Віктора МЕЛЬНИКА, директора Державної освітньої установи «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» проведено онлайн-нараду для керівників закладів фахової передвищої освіти Дніпропетровщини з питань організації процедури акредитації освітньо-професійних програм та самооцінювання  власної діяльності за освітньо-професійною програмою відповідно до критеріїв,  було зосереджено увагу, що метою акредитації ОПП є:

  • визначення відповідності якості  освітньо-професійної програми та освітньої діяльності за цією програмою вимогам та критеріям;
  • допомога закладам освіти у визначенні сильних і слабких сторін освітньо-професійної  програми;
  • надання усім заінтересованим сторонам інформації щодо якості  освітньо-професійної програми та освітньої діяльності закладу освіти за цією програмою;
  • підтвердження значимості фахової передвищої освіти в Україні з питань забезпечення підготовки фахівців для ринку праці;
  • сприяння інтеграції закладів освіти до Європейського освітнього простору.

Модель акредитації визначає принципи та процедуру забезпечення якості фахової передвищої освіти, передбачає довіру між усіма учасниками акредитаційного процесу, ухвалення прозорих рішень, формування культури якості освіти.

20 січня 2022 року  відбулося онлайн-засідання  Ради  директорів  закладів фахової передвищої освіти  Дніпропетровської області (голова Лев Таберко ) за участі  Державної служби якості освіти України (Марина Кіосова) та управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області.

 Під час наради розглядались питання акредитації освітньо-професійних програм закладів фахової передвищої освіти та деякі питання оформлення та переоформлення сертифікатів. Особлива увага була зосереджена на процедурі та терміні  подачі документів:

з 18.01.2022 року — заклади, які планують випуск у січні-лютому 2022р.  за новими, вперше       започаткованими, освітньо-професійними програмами в межах спеціальностей або ж неакредитованими за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»;

З березня 2022 року — заклади, які планують випуск у червні 2022р.  за новими, вперше       започаткованими, освітньо-професійними програмами в межах спеціальностей або ж неакредитованими за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»;

З 01 травня 2022 року — заклади, які планують випуск у 2022 – 2023 н.р.