Публічне представлення та публікація інформації про бюджет – управління інформаційних технологій

Публічне представлення та публікація інформації про бюджет головного розпорядника коштів обласного бюджету – управління інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації за КПКВК 2017520 «Реалізація Національної програми інформатизації» за 2020 рік.

Відповідно до Положення про управління інформаційних технологій та електронного урядування Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі – Управління), затвердженого Розпорядженням голови облдержадміністрації від 28.12.2012 № Р-989/0/3-12, Управління входить до складу Дніпропетровської обласної державної адміністрації та в межах Дніпропетровської області забезпечує виконання покладених на нього завдань.

Мета діяльності: реалізації державної політики у сфері інформатизації та електронного урядування на регіональному рівні в інтересах збереження й розвитку соціально-економічного потенціалу області та більш ефективного його використання, розвитку інформаційного суспільства через розбудову елементів електронного урядування в органах влади регіону.

Завдання:

 1. розвиток інфраструктури, що забезпечує інформаційно-технологічну взаємодію інформаційних систем, які використовуються для надання адміністративних послуг в електронній формі;
 2. організація формування та виконання завдань регіональної програми інформатизації, підготовка пропозицій щодо стратегічних цілей, основних принципів та пріоритетних напрямів регіональної програми інформатизації, очікуваних наслідків її реалізації;
 3. здійснення контролю за раціональним використанням наявних і створення нових інформаційних ресурсів, уникненням їх дублювання та впорядкування доступу до них.

Управління є замовником та головним розпорядником коштів місцевого бюджету регіональної програми інформатизації «Електронна Дніпропетровщина» на 2020-2022 роки (далі – Програма), яка затверджена рішенням обласної ради від 25.10.2019 № 506-18/VIІ «Про регіональну програму інформатизації «Електронна Дніпропетровщина» на 2020 – 2022 роки».

Програма розроблена та виконується відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації» (зі змінами та доповненнями).

Мета Програми: створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв’язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп’ютерних технологій.

Основні завдання Програми:

 1. Організаційне та методичне забезпечення Програми.
 2. Упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області; формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів.
 3. Розвиток телекомунікаційного середовища регіону та організація захисту інформації.
 4. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем.

Регіональною програмою інформатизації «Електронна Дніпропетровщина» на 2020–2022 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25.10.2019 № 506-18/VIІ, на 2020 рік заплановано фінансування на загальну суму 165 400,0 тис. грн, у тому числі з обласного бюджету – 149 300,0 тис. грн, місцевих бюджетів – 8 600,0 тис. грн, інших джерел – 7 500,0 тис. грн.

Відповідно до рішення обласної ради від 13.12.2019 № 528-20/VIІ «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами) затверджено фінансування Програми з обласного бюджету на 2020 рік в обсязі 25 152,6 тис. грн (у тому числі: загальний фонд – 24 270,205 тис. грн та спеціальний фонд – 882,395 тис. грн), що становить 16,8% від запланованого обсягу.

На 2020 рік затверджено 25 152,6 тис. грн, у тому числі: за загальним фондом – 24 270,205 тис. грн та за спеціальним фондом – 882,395 тис. грн; профінансовано та освоєно з обласного бюджету 24 769,11597 тис. грн, у тому числі за загальним фондом – 23 897,39642 тис. грн та за спеціальним фондом – 871,71955 тис. грн.

1 873,6046 тис. грн. становить погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, станом на 01.01.2020 року (за рахунок загального фонду).

Загальний відсоток освоєння коштів від затвердженого обсягу фінансування за 2020 рік склав 98,5%.

 

Основні результати виконання Програми:

 • в області здійснюється єдина політика з питань цифрового розвитку та е-урядування, а саме відповідно до вимого чинного законодавства регіональна програма інформатизації в обов’язковому порядку розробляється на 3 роки та погоджується з Міністерством цифрової трансформації України. В свою чергу, місцеві програми інформатизації погоджуються науково-технічною радою з питань інформатизації та електронного урядування Дніпропетровської облдержадміністрації.

За інформацією райдержадміністрацій та територіальних громад (далі – ОТГ) Дніпропетровської області на реалізацію завдань і заходів місцевих програм інформатизації у 2020 році з місцевих бюджетів заплановано фінансування в сумі 235 569 172,00 грн. Затверджено відповідними місцевими бюджетами – 226 888 931,00 грн. Основна частка фінансування припадає на м. Кривий Ріг (138,566 млн грн, або 58,82%) та на обласний центр м. Дніпро (82,046 млн грн, або 34,83%). За 2020 рік фактично освоєно 117 696 640,00 грн.

У всіх адміністративно-територіальних одиницях області визначено відповідальних осіб з питань інформатизації та захисту інформації.

 • забезпечено безперебійну роботу системи інформаційно-аналітичного забезпечення (СІАЗ), телекомунікаційного центру (ТКЦ) та існуючих інформаційних систем області, поштових шлюзів, автоматизованих робочих місць користувачів корпоративної мережі системи інформаційно-аналітичного забезпечення Дніпропетровської облдержадміністрації та Дніпропетровської обласної ради відповідно до вимог комплексної системи захисту інформації.

СІАЗ області функціонує на базі захищеного ТКЦ, який об’єднує 45 серверів, 6 технологічних систем, 3 сховища даних та має понад 2100 користувачів корпоративної мережі, до якої входять: працівники апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, обласної ради, райдержадміністрацій, відповідних органів місцевого самоврядування області, у т.ч. об’єднаних територіальних громад.

На базі захищеного ТКЦ активно функціонують та розвиваються корпоративні хмарні сервіси (система електронного документообігу, реєстр територіальних громад, віртуальний офіс електронних послуг, платформа створення веб-сайтів тощо).

Відповідно до вимог комплексної системи захисту інформації забезпечено проведення заходів щодо захисту автоматизованих робочих місць від проявів шкідливих програмних засобів, забезпечення технічних умов для безперебійного функціонування комп’ютерного обладнання та захисту інформації на них.

 • забезпечено організаційну та технічну підтримку програмно-технічного комплексу “Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області” (далі – Віртуальний офіс). Працюють: 75 ЦНАП та їх філій, 395 адміністраторів, 504 суб’єкти надання адміністративних послуг та 195 органів реєстрації. За 2020 рік до Віртуального офісу приєдналося 12 ЦНАП органів місцевого самоврядування.

Через Віртуальний офіс доступні сервіси отримання інформації про хід розгляду справи через “Особистий кабінет” або SMS-повідомлення (понад 238 тис. за 2020 рік), електронної консультації ЦНАП або суб’єкта надання адміністративних послуг, у тому числі з видачі документів дозвільного характеру (8890 консультацій за 2020 рік).

Запроваджується уніфікований довідник адміністративних послуг, що є інструментом вдосконалення та стандартизації переліку та регламентів адміністративних послуг, які надаються в усіх ЦНАП Дніпропетровської області. Наразі 356 уніфікованих послуг об’єднують більше 5000 послуг затверджених в 75 ЦНАП Дніпропетровської області.

 • Дніпропетровська область другий рік поспіль є учасником впровадження спільного швейцарсько-українського проекту “Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади” (EGAP). Проект фінансується Швейцарською Конфедерацією. В рамках проекту здійснюється удосконалення сфери надання адміністративних послуг, у тому числі організація електронної взаємодії ЦНАП, переведення послуг у електронну форму через Віртуальний офіс, а також проводяться навчання для службовців місцевих органів влади.

Дніпропетровська область є учасником другої фази програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), яка  фінансується Швейцарською Конфедерацією та реалізується в 2019-2023 роках. Загальний бюджет складає 5 млн 367 тис. швейцарських франків. В рамках Програми проводитиметься навчання представників органів влади усіх рівнів та представників громадськості з використання інструментів електронного урядування.

Цільовими регіонами другої фази програми є Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Луганська (приєдналась у другій фазі проекту) та Одеська області.

Метою другої фази є впровадження інноваційних технологій задля покращення взаємодії між громадянами та органами влади, а також підвищення якості надання публічних послуг. На національному рівні програма співпрацює з Міністерством цифрової трансформації України в рамках впровадження та популяризації електронних послуг, створення комплексної системи навчання цифровим навичкам, впровадження інструментів е-демократії.

Друга фаза складається з двох компонентів – Електронні послуги та Електронна демократія і ставить за ціль допомагати державним та місцевим органи влади надавати публічні послуги більш ефективно і прозоро завдяки розширеним можливостям та новим інструментам електронного урядування, розробленим в інклюзивний спосіб.

В рамках реалізації другої фази Програми EGAP на обласному та місцевому рівнях продовжуватиметься діяльність, спрямована на системний розвиток електронного урядування та електронної демократії, зокрема, запровадження та популяризація найбільш ефективних інструментів, онлайн-платформ, геоінформаційних систем, оптимізація внутрішніх бізнес-процесів, навчання спеціалістів, просвітницькі кампанії для населення, підтримка оптимізації роботи Центрів надання адміністративних послуг.

 • Продовжено розвиток та технічну підтримку унікальної регіональної платформи порталів місцевих органів влади. Наразі на базі Платформи створено 85 сайтів з урахуванням вимог до дизайн-коду: 83 – для органів місцевого самоврядування області і два сайти на замовлення структурних підрозділів Дніпропетровської облдержадміністрації. Забезпечено дотримання вимог чинного законодавства з питань оприлюднення інформації про діяльність органів влади. Всього запроваджено нові сучасні офіційні сайти для 59 ОТГ. Сайти Платформи відповідають найсучаснішим стандартам якості, доступні з різних пристроїв із використанням різних операційних систем. Додаткові електронні (онлайн) сервіси, що створені з використанням затвердженої дизайн-системи, призначені для значного спрощення взаємодії з керівництвом громади і іншим потребам громадян.

У 2020 році на Платформі створено 8 сайтів ОТГ, 2 сайти сільських рад, 1 сайт райдержадміністрації та 1 сайт міської ради. На Платформу перенесено сайт Центру допомоги учасникам АТО та їх сім’ям. Також створено 2 сайти – управління інформаційних технологій та е-урядування облдержадміністрації та управління цивільного захисту облдержадміністрації. Створено сайти “Національний інформпортал протидії коронавірусу”, на якому можна отримати оперативну інформацію по протидії з коронавірусом та сайт “SMART HUB: Наука – Влада – Бізнес”, на якому наукові та науково-освітні установи області пропонують свої послуги та сервіси для вирішення проблем та викликів у бізнесі. Створено і розміщено сайт “Dnipro Economic Forum 2020” (DEF2020). Модернізовано веб-сайт DEF’2020 “International Space and IT Days in Dnipro”. Проведено оптимізацію 22 районних сайтів (розробка 2008-2009 років). Здійснено оптимізацію контенту сайтів та редизайн їх головних сторінок.

Усі ці сайти розміщені на захищеному технічному майданчику ТКЦ області, який відповідає усім вимогам діючого законодавства у сфері захисту інформації.

 • продовжено розвиток системи електронного документообігу з використанням автоматизованої системи діловодства “ДОК ПРОФ (далі – СЕДО). У 2020 році продовжено роботу з розвитку СЕДО в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування Дніпропетровської області.

СЕДО Дніпропетровської облдержадміністрації підключено до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (далі – СЕВ ОВВ). У 2020 році СЕДО структурних підрозділів облдержадміністрації підключено до СЕВ ОВВ.

На 01.01.2021 комплексна технологічна інфраструктура СЕДО включає 957 місць користувачів, 81 базу даних, 1257 картотек та довідників системи, понад 110 комплектів електронних канцелярій. База електронних документів облдержадміністрації налічує 2 870 990 документів, 3 085 478 образів; база обласної ради – 214 951 документ і 202 803 образи.

 • продовжено реалізацію проекту налагодження типового програмного комплексу “Система реєстрів управління територіальною громадою” на базі програмного забезпечення “Автоматизована система управління документами “ДОК ПРОФ 3”. Станом на 01.01.2021 підключено до системи 59 ОТГ.

Чисельність користувачів, що підключені до системи електронного документообігу “ДОК ПРОФ” в ОТГ складає 171 особа. Чисельність користувачів у “Системі реєстрів управління територіальною громадою” в ОТГ – 134 особи. Вже створено 38 реєстрів мешканців громад, внесено понад 260 тис. осіб.

 • продовжувалась робота із зміцнення регіональної служби захисту інформації (створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) на регіональні програмно-технічні комплекси, інформаційні системи), на яку 12 серпня 2016 року телекомунікаційний центр Дніпропетровської області отримано Атестат відповідності комплексної системи захисту інформації (КСЗІ).

Проводиться постійний моніторинг комплексної системи захисту інформації системи інформаційно-аналітичного забезпечення Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Оновлюється відповідне програмне забезпечення. У разі виявлення шкідливого програмного забезпечення, ці зразки відсилаються зразки до Державного центру кіберзахисту та протидії кіберзагрозам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

У 2020 році кількість заблокованих СПАМ-розсилок за звітний період – 197 460; кількість заблокованих проявів шкідливих програмних засобів за звітний період – 10 772; кількість усунених збоїв систем – 10.

Забезпечено дотримання вимог чинного законодавства з питань захисту інформації та виконання усіх рекомендацій Служби безпеки України та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

 • забезпечено підтримку нової платформи офіційного веб-сайту Дніпропетровської облдержадміністрації (adm.dp.gov.ua). Постійно проводиться робота з удосконалення функціонування сайту та підтримки в актуальному стані інформації на ньому.

Згідно відповідного наказу Держкомтелерадіо двічі на рік проводить моніторинг офіційних веб-сайтів обласних державних адміністрацій. Оцінюється розміщення органами виконавчої влади інформації на веб-сайтах, що визначається чинними нормативно-правовими актами України, та виконання інших вимог. Для визначення рівня відповідності інформаційного наповнення веб-сайтів вимогам нормативно-правових актів для кожного параметра вводяться певні коефіцієнти.

У останньому рейтингу, який проводився у 2020 році, офіційний сайт Дніпропетровської облдержадміністрації впевнено зберігає 1-е місце.

 • у березні 2020 року відкрито та забезпечено роботу «гарячої лінії» з питань коронавірусу 0 800 500 474 “Контакт-центру “Гаряча лінія Голови ОДА”.

За звітний 2020 рік надійшло 7167 дзвінків (2459 – зареєстрованих звернень та 4708 – консультацій). В результаті аналізу опрацьованих звернень, що стосувались проблематики коронавірусу можна побачити, що найбільшу схвильованість громадяни висловлювали саме у сфері охорони здоров’я, соціальної проблематики, транспортного обслуговування, а також переймались дотриманням протиепідемічних заходів задля подальшої можливості стримування розповсюдження коронавірусної інфекції.

 • проведено навчання державних службовців Дніпропетровської області за онлайн-курсом з процесу опанування цифровими навичками «Цифрова грамотність для державних службовців». З квітня по грудень 2020 року онлайн-курс опанували – 3255 осіб, у тому числі: службовці місцевих органів виконавчої влади – 1443, органів місцевого самоврядування – 1812.

Навчання проводилось відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.09.2019 № 849 “Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України” на державному порталі “Дія. Цифрова освіта”.

Публічне представлення звіту відбудеться 10.03.2021 року о 10:00, за адресою: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд.1, 3 поверх, каб.322.

Повна інформація буде розміщена на офіційному сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації https://adm.dp.gov.ua, https://egov.dp.gov.ua