Запорізький Державний Медичний Університет запрошує на день відкритих дверей

Запорізький Державний Медичний Університет запрошує  на день відкритих дверей, який відбудеться  20 квітня об 11-00 в актовій залі  ЗДМУ.

Умови прийому до Запорізького Державного Медичного Університету в 2019 році.

ЗДМУ здійснює прийом громадян України, які мають повну загальну середню освіту за рахунок коштів державного бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб на перший курс І, ІІ та ІІІ медичних факультетів для здобуття ступеня маґістра спеціальностей «Медицина», «Педіатрія» – термін навчання 6 років, «Стоматологія» – 5 років; «Технології медичної діагностики та лікування (освітня програма «Лабораторна діагностика») для здобуття ступеня бакалавра – термін навчання 4 роки та маґістра – 1,5 роки, «Фізична терапія, ерготерапія (бакалавр) – 4 роки; на І та ІІ фармацевтичні факультети (денна і заочна форми навчання) для здобуття ступеня маґістра спеціальності «Фармація, промислова фармація» за освітніми програмами «Фармація» і «Технології парфумерно-косметичних засобів» (далі «ТПКЗ») – термін навчання 5 років і 5,5.

Мед_лого

Абітурієнти, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і не мають особливих умов для вступу, подають до ЗДМУ заяви тільки в електронній формі (до семи заяв не більше, ніж з 4 спеціальностей), на яких передбачено прийом за кошти державного бюджету. Подання заяв в електронній формі на конкурсні пропозиції за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Під час подання електронних заяв про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти (за результатами ЗНО) вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність її по відношенню до інших поданих ним заяв, при цьому “1” позначає найвищу пріоритетність.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ЗДМУ на перший курс зараховуються бали сертифікатів ЗНО за 2017, 2018, 2019 роки.

Перелік конкурсних предметів при вступі на спеціальності «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія»:

На місця державного бюджету

(відкрита конкурсна пропозиція) з можливістю участі у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

На місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

(небюджетна конкурсна пропозиція)

Вагові коефіцієнтиМінімальна кількість балів
1.Українська мова та літератураУкраїнська мова та літератураК1 = 0,3130
2.Біологія або хімія (за вибором вступника)БіологіяК2 = 0,4150
3.Фізика або математика (за вибором вступника)Хімія або Історія України

(за вибором вступника)

К3 = 0,2150

Під час подання заяв на місця державного бюджету (на відкриті конкурсні пропозиції) вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

«претендую на участь у конкурсі на місця державного замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного бюджету»;

«претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного замовлення».

Перелік конкурсних предметів при вступі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб спеціальностей «Фізична терапія, ерготерапія» (бакалавр) та на освітні програми: «Лабораторна діагностика» (бакалавр), «Фармація» (магістр денної та заочної форми навчання) та «Технології парфумерно-косметичних засобів» (ТПКЗ) (магістр денної та заочної):

На місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

(небюджетна конкурсна пропозиція)

Вагові коефіцієнтиМінімальна кількість балів
1.Українська мова та літератураК1 = 0,3100
2.БіологіяК2 = 0,4100
3.Хімія або математика (за вибором вступника)К3 = 0,2100

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Допускаються до участі у конкурсі особи, конкурсний бал яких не менше 130 балів при вступі на спеціальність «Фармація, промислова фармація», освітні програми «Фармація» і «ТПКЗ» (денна і заочна форми навчання).

ПРИЙОМ ОСІБ НА ОСНОВІ РАНІШЕ ЗДОБУТОЇ ОСВІТИ

ЗДМУ здійснює прийом молодших спеціалістів за спеціальністю 223 «Медсестринство» («Лікувальна справа», «Сестринська справа» і «Акушерська справа») для здобуття ступеня маґістра за спеціальностями «Медицина» та «Педіатрія» на 2 курс (нормативний термін навчання (контракт) – 5 років) за результатами фахового тестового комплексного випробування з урахуванням середнього бала диплома.

Конкурсний відбір осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю 221 «Стоматологія» при вступі до ЗДМУ за кошти фізичних та/або юридичних осіб на 2 курс (з нормативним терміном навчання, денна форма) на спеціальність 221 «Стоматологія» проводиться за результатами фахового (тестового) вступного випробування з урахуванням середнього бала диплома.

Згідно з існуючою програмою, при вступі на денну форму навчання спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» (освітня програма «Фармація») молодший спеціаліст фармацевтичного спрямування отримує ступінь магістра за 4 роки (вступаючи на 2 курс), за умови успішного проходження фахових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома.

Для осіб, які вступають для здобуття ступеня маґістра (денна форма) за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування» (освітня програма «Лабораторна діагностика») на основі ступеня бакалавра за відповідною спеціальністю конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів фахового (тестового) випробування і балів вступного іспиту з іноземної (англійської, німецької або французької) мови та середнього бала диплома бакалавра.

ЗДМУ здійснює прийом на ІІ фармацевтичний факультет (заочна форма навчання) за освітніми програмами «Фармація» та «ТПКЗ» на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 5,5 років.

При вступі на освітню програму «Фармація» (скорочений термін) осіб, які мають диплом молодшого спеціаліста спеціальностей медичного спрямування, термін навчання – 5 років; молодшого спеціаліста спеціальностей фармацевтичного спрямування – 4,5 роки за умови успішного проходження фахових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома;

Для осіб, які вступають для здобуття ступеня маґістра (денна і заочна форми навчання) за спеціальністю «Фармація, промислова фармація» (освітня програма «Фармація») на основі ОКР спеціаліста за спеціальностями «Фармація» і «ТПКЗ» конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів фахового (тестового) випробування і балів вступного іспиту з іноземної (англійської, німецької або французької) мови та середнього бала диплома спеціаліста – термін навчання 1,5 роки.

Вартість навчання першого року / загальна (за весь період) у 2018 році для громадян України становить: «Медицина» – 23 195 грн. / 187 061 грн.; «Педіатрія» – 19 818 грн. / 143 115 грн.; «Стоматологія» – 28 755 грн. / 178 942 грн.; «Фізична терапія, ерготерапія» (бакалавр) – 10 574 грн. / 42 296 грн.; освітня програма «Лабораторна діагностика» (бакалавр) – 12 484 грн. / 57 583 грн., маґістр – 18 676 грн. / 28 014 грн.; освітня програма «Фармація» – 19 920 грн. / 125 127 грн., «Технології парфумерно-косметичних засобів» – 20 625 грн. / 122 324 грн.; заочна форма навчання: «Фармація» і «Технології парфумерно-косметичних засобів» – 14 804 грн. / 92 063 грн.

У 2019 році вартість навчання може бути змінена!

Ректор: КОЛЕСНИК ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, доктор медичних наук, професор,

тел.: (061) 224-64-69, факс 233-60-07, е-mail: kolesnik@zsmu.zp.ua

Перший проректор: Авраменко Микола Олександрович, к.фарм.н, доцент,

тел.: (061) 233-50-08, е-mail: avramenko@zsmu.zp.ua.

Відповідальний секретар приймальної комісії, д.фарм.н, доц.: Одинцова Віра Миколаївна,

тел.: (061) 233-01-49,        233-65-55, е-mail: odintsova.vn@zsmu.zp.ua

Адреса: 69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26

Приймальна комісія: тел. (061) 233-01-49, 236-22-52, 233-65-55

e-mail: zsmu@zsmu.zp.ua, pk@zsmu.zp.ua, Web: http://www.zsmu.edu.ua

Офіційна сторінка в соціальній мережі Facebook:

http://www.facebook.com/pk.zdmu