ДФС у Дніпропетровській області інформує

Про комунікації судів з представниками територіальних органів ДФС у Дніпропетровській області йшлось під час проведення «круглого столу».

Днями Дніпропетровським окружним адміністративним судом та Дніпропетровським апеляційним адміністративним судом проведено «круглий стіл» спільно з представниками ГУ ДФС у Дніпропетровській області на тему: «Актуальні питання розгляду адміністративних справ за участю податкових органів».

Ця зустріч проводилась з метою покращення комунікації Дніпропетровського окружного адміністративного та Дніпропетровського апеляційного адміністративного судів з представниками територіальних органів ДФС у Дніпропетровській області на регіональному рівні та обговорення актуальних питань, які виникають при розгляді податкових спорів.

В засіданні прийняла участь заступник начальника юридичного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області Катерина Рєпіна, яка наголосила на актуальності питань, що винесенні на обговорення цього заходу та висловила сподівання, що їх розгляд сприятиме заповненню прогалин, які виникли під час застосування законодавства України у сфері податкового права.

При спілкуванні спікерами «круглого столу» – суддями Дніпропетровського окружного адміністративного та Дніпропетровського апеляційного адміністративного судів доведено до відома учасників узагальнену правову позицію з окремих питань при вирішенні податкових спорів з таких питань: щодо погашення податкового боргу, застосування адміністративного арешту майна, про визнання протиправними податкових повідомлень – рішень про донарахування транспортного податку та податку на землю, про визнання оспорюваних правочинів недійсними і застосування визначених законодавством заходів та інші.

Аудиторія учасників мала змогу обговорити та прийти до консенсусу у питаннях, що турбували своєю невизначеністю і суперечливістю.

З початку року ГУ ДФС у Дніпропетровській області забезпечено відшкодування 24,5 млн. грн. збитків

За 5 місяців 2016 року в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області перебувало 415 кримінальних проваджень.

Зі 107 закінчених кримінальних проваджень на розгляд до суду направлено 58, серед яких: 36 з обвинувальним актом та 22 для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Крім того, за 5 місяців поточного року за підслідністю скеровано 70 кримінальних проваджень, приєднано до інших проваджень – 29, зупинено – 11.

По закінчених кримінальних провадженнях до бюджету відшкодовано 24 мільйони 494 тисячі гривень збитків.

До уваги платників єдиного внеску!

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області нагадує, що звітність з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) за травень 2016 року подається у червні 2016 року за формами звітності, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 №435 «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.04.2015 за №460/26905) (далі – наказ №435).

Граничний термін надання звітності з єдиного внеску за травень 2016 року – 21.06.2016.

Звітність за новими формами, затвердженими наказом №435 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11.04.2016 №441 «Про внесення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.05.2016 за №682/28812, подаватиметься платниками єдиного внеску починаючи з 01.07.2016.

Порядок звітування для платників роздрібної торгівлі  алкогольними напоями або тютюновими виробами

Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України від 19.12.1995 №481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» із змінами і доповненнями (далі – Закон №481) суб’єкти господарювання (далі – СГ), які отримали передбачені Законом №481 ліцензії, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати такі ліцензії, щомісяця до 10 числа наступного місяця звіт про обсяги виробництва та/або обігу (у тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів за формою, встановленою цим органом.

Роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами може здійснюватися СГ усіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій (частина дванадцята статті 15 Закону №481).

Пунктом 5 наказу Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення» (далі – Наказ №49) встановлено, що Наказ №49 набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування (опубліковано в «Офіційному віснику України» №21 за 22.03.2016).

Наказом №49 затверджено, зокрема, Форму звіту №1-РА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі» та порядок її заповнення (далі – Порядок 1-РА); Форму звіту №1-РТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі» та порядок її заповнення (далі – Порядок 1-РТ).

Згідно з пунктом 5 Порядку 1-РА та пунктом 6 Порядку 1-РТ звіт складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органу ДФС за місцем реєстрації СГ.

Звіт в електронній формі подається засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності (пункт 2 Порядку 1-РА та пункт 2 Порядку 1-РТ).

Відповідно до статті 530 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №43-IV зі змінами та доповненнями (далі – ЦКУ) якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Разом з тим, згідно з пунктом 5 статті 254 ЦКУ, якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є першим за ним робочий день.

Також статтею 51 Господарського процесуального кодексу України від 06.11.1991 №1798-ХІІ зі змінами та доповненнями визначено, що у випадках, коли останній день строку припадає на неробочий день, днем закінчення строку вважається перший наступний за ним робочий день.

Таким чином, СГ, які отримали ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями або тютюновими виробами щомісяця до 10 числа (9 число – останній термін подачі звіту) засобами електронного зв’язку у порядку, передбаченому для податкової звітності, подають до органу ДФС за місцем реєстрації такого СГ звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів у роздрібній мережі за встановленою формою.

Перший звітний період – квітень 2016 року.

Відповідне питання – відповідь розміщене у підкатегорії 115.03 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланням http://zir.sfs.gov.ua у розділі: «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ».

Про плату за землю

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області нагадує, що місцеві податки і збори, до яких віднесено плату за землю, встановлюються рішеннями, які у межах своїх повноважень приймають сільські, селищні та міські ради. Встановлення місцевих податків і зборів здійснюється у порядку, визначеному Податковим кодексом України з внесеними змінами та доповненнями (далі – Кодекс).

Так, статтею 7 Кодексу визначено загальні засади встановлення податків і зборів і, зокрема, ставок податку, податкових пільг тощо.

За відсутності рішення місцевої ради плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (пункт 12.3 статті 12 Кодексу).

Зазначену норму також необхідно враховувати для розрахунку суми земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

Відповідно до вимог Кодексу місцеві ради не мають права встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих; податків і зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і фізичних осіб або звільняти їх від сплати таких податків та зборів.

Згідно із Кодексом, якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку, починаючи з місяця, що настає за місяцем, в якому виникло це право.

Відповідно до статті 73 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

Порядок застосування пільг зі сплати земельного податку викладено в Узагальнюючій податковій консультації, затвердженій наказом ДФС від 28.05.2015 №379 «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо застосування пільг зі сплати земельного податку, встановлених відповідним рішенням органу місцевого самоврядування».

Відповідно до пункту 288.1 статті 288 Кодексу підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форму надання інформації затверджено наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2015 №783 «Про затвердження форми Переліку орендарів, з якими укладено договори оренди землі державної або комунальної власності» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2015 року за №1171/27616).

Нагадуємо, що згідно з інформацією, наданою Держгеокадастром, коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення у 2016 році становить 1,433; сільськогосподарських угідь – 1,2.

Платники плати за землю (крім фізичних осіб) відповідно до пункту 286.2 статті 286 Кодексу самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік.

Добавить комментарий